Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Rok Janusza Korczaka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi ”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Rok Janusza Korczaka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi ”"— Zapis prezentacji:

1 „Rok Janusza Korczaka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi ”

2 2012 Rok Janusza Korczaka We wrześniu 2011 Sejm podjął uchwałę ustanawiającą rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. W 2012 roku przypadła 70. rocznica śmierci J. Korczaka i 100. rocznica założenia przez niego Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej w Warszawie. 20 - 21.03.2012 w auli Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się Wojewódzka Konferencja "Prawa dziecka w świetle myśli pedagogicznej Janusza Korczaka".

3 Wojewódzka Konferencja "Prawa dziecka w świetle myśli pedagogicznej Janusza Korczaka" Konferencja była inauguracją obchodów Roku Janusza Korczaka w województwie łódzkim, zorganizowaną przez Łódzkie Kuratorium Oświaty i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, która jest częścią projektu "By dziecko było tym kim jest – czyli o prawach dziecka". W warsztatach, dotyczących problematyki przestrzegania praw dziecka w praktyce szkolnej, brali udział pani dyrektor mgr Agnieszka Szymańska oraz nauczyciele naszego Ośrodka.

4 Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, którego SOSW Nr 1 jest członkiem, obchodziło Rok Korczakowski pod hasłem: " Czuć jak dziecko, myśleć jak Stary Doktor". Te idee humanistyczne uczniowie wraz z nauczycielami prezentowali w „Teatrze Cieni”. Teatr Cieni

5

6 W dniach od 21 do 24 maja 2012 r. obchodziliśmy w internacie Tydzień Janusza Korczaka. Zorganizowane zajęcia przybliżały wychowankom postać naszego patrona oraz stwarzały możliwość wspólnej zabawy. Tydzień Janusza Korczaka 21- 24.05.2012 r.

7 Tydzień Janusza Korczaka Poniedziałek 21.05.2012 r. „ Bankructwo małego Dżeka” – kooperatywa czyli jak dzieci tworzyły kapitalizm. Głównym celem tego przedsięwzięcia założenie IKO (Internackiej Kasy Oszczędności).

8 Tydzień Janusza Korczaka Poniedziałek 21.05.2012 r. „Bankructwo małego Dżeka” – kooperatywa czyli jak dzieci tworzyły kapitalizm. Zajęcia te pozwoliły uczniom zapoznać się z terminami takimi jak: kalkulacja, kooperatywa, kapitalizm.

9 Ostatecznie wychowankowie spisali listę członków, podpisali umowę, wspólnie stworzyli regulamin IKO. Tydzień Janusza Korczaka Poniedziałek 21.05.2012 r. „Bankructwo małego Dżeka” – kooperatywa czyli jak dzieci tworzyły kapitalizm.

10 Tydzień Janusza Korczaka Wtorek 22.05.2012 r. Życie i działalność pedagogiczna Janusza Korczaka. Pokaz multimedialny pogłębił wiedzę wychowanków na temat postaci patrona naszej placówki, a obejrzany film A. Wajdy pt.: ”Korczak”, był inspiracją do głębszych przemyśleń nad czynami Wielkiego Pedagoga.

11 Tydzień Janusza Korczaka Środa 23.05.12 r. Samorządność według Janusza Korczaka a samorządność internacka. Wychowankowie poznali zakres działalności samorządu w Domu Sierot. Korzystając z pomysłów wychowanków domu sierot nasi wych wypracowali swoje propozycje Kodeksu praw i obowiązków wychowanka w Internacie.

12 Tydzień Janusza Korczaka Środa 23.05.2012 r. Samorządność według Janusza Korczaka a samorządność internacka.

13 Podczas zajęć porównywano również działania samorządowe naszych wychowanków w internacie z samorządnością u Korczaka. Ustalono, że wszelkie inicjatywy i pomysły można zgłaszać Samorządowi internatu.

14 W efekcie działań samorządu wychowanków powstała gazetka internacka, do której teksty tworzy i zamieszcza sama młodzież. Tydzień Janusza Korczaka Środa 23.05.2012 r. Samorządność według Janusza Korczaka a samorządność internacka.

15 Tydzień Janusza Korczaka Czwartek 24.05.2012 r. Podsumowanie „Tygodnia Korczakowskiego". Podsumowaniem „Tygodnia Korczakowskiego” był Quiz Wiedzy o Januszu Korczaku. W zabawie rywalizowały ze sobą „poszczególne” grupy internackie. Wszystko odbywało się w konwencji popularnego programu Milionerzy.

16 Internacka Kasa Oszczędności czyli kooperatywa w działaniu 10.09.2012 r. W dniu 10.09.2012 r. w ramach założonej w Tygodniu Korczakowskim IKO (Internackiej Kasy Oszczędności) młodzież prowadziła sprzedaż bułeczek, które sami wykonali z produktów zakupionych z oszczędności. Celem przedsięwzięcia było przekonanie młodzieży do przedsiębiorczego i spółdzielczego działania.

17 Internacka Kasa Oszczędności czyli kooperatywa w działaniu 10.09.2012 r. Członkowie Internackiej Kasy Oszczędności osiągnęli pierwsze zyski. Kooperatywa działa!!

18 Szkolny Festiwal Czterech Kultur 04.06.2012 r. 4 czerwca 2012 r. w zaprzyjaźnionym Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47 im. J. Korczaka w Łodzi odbył się Szkolny Festiwal Czterech Kultur - Kultura żydowska. Nasi uczniowie wraz z nauczycielkami przygotowali tematyczne stoisko. Uczniowie klasy kucharskiej przyrządzili przysmaki kuchni żydowskiej. Stoisko cieszyło się ogromnym powodzeniem, w konkursie otrzymało wyróżnienie.

19 Szkolny Festiwal Czterech Kultur 04.06.2012 r. Tłem festiwalu była instalacja przedstawiająca postać wielkiego pedagoga, przyjaciela dzieci, o narodowości żydowskiej - Janusza Korczaka.

20 Łączy nas Korczak 16.06.2012 r. Utrzymujemy kontakty z ośrodkami imienia Janusza Korczaka w Łodzi, jak i w województwie łódzkim. 16 czerwca 2012 roku przedstawicielki SOSW Nr1 Kręgu Korczakowskiego Ziemi Łódzkiej uczestniczyły w Festynie Rodzinnym, organizowanym w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Rudzie Bugaj.

21 Festyn rodzinny w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Rudzie Bugaj 16.06.2012 r. „Kochaj i dawaj przykład" Takie piękne słowa Janusza Korczaka umieszczone zostały na "Największym plakacie w Gminie Aleksandrów Łódzki”. Graffiti tworzone było przez wszystkich uczestników Festynu.

22 Gra miejska „Ocal Korczaka” 20.09.2012 r. W dniu 20.09.2012 r. młodzież internacka brała udział grze miejskiej pt. „Ocal Korczaka”. Zajęcia miały na celu przybliżenie wychowankom warunków, w jakich znajdowali się w getcie Janusz Korczak i jego dzieci, poprzez porównanie z łódzkim gettem.

23 Gra miejska „Ocal Korczaka” 20.09.2012 r.

24 Wychowankowie w czasie gry poznawali Żydów ocalonych z getta oraz Polaków, którzy im pomagali. Odwiedzali miejsca pamięci na terenie byłego getta. Na podstawie gry będzie stworzone portfolio do metody WebQuestu.

25 „Jak kochać dziecko?” Wystawa w Muzeum Kinematografii w Łodzi 25. 09.2012 r. Na wystawie uczniowie obejrzeli oryginały ilustracji z dwóch książek poświęconych Januszowi Korczakowi :"Pamiętnika Blumki" Iwony Chmielewskiej i niepublikowanego jeszcze "Ostatniego przedstawienia Panny Esterki" Adama Jaromira i Gabrieli Cichowskiej.

26 Konkurs plastyczny „Król Maciuś Pierwszy” od 01.05.2012 r. Nasi wychowankowie chętnie biorą udział konkursach plastycznych. W maju nasz Ośrodek ogłosił konkurs na wykonanie ilustracji do książki "Król Maciuś Pierwszy". Konkurs skierowany był do uczniów ze szkół specjalnych w województwie łódzkim.

27 Konkurs plastyczny „Król Maciuś Pierwszy” od 01.05.2012 r.

28 Konkurs plastyczny „Portret dziecka wg J. Korczaka” wrzesień 2012 r. Konkurs skierowany do uczniów naszego ośrodka, miał na celu upowszechniać myśl pedagogiczną J. Korczaka oraz poglądy na temat postrzegania osoby dziecka.

29 Konkurs plastyczny „Nie ma dzieci są ludzie” od 01.09.2012 r. Konkurs zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 w Łodzi, skierowany był do uczniów szkół specjalnych z województwa łódzkiego. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy o prawach dzieci i młodzieży oraz uświadomienie uczniom, że w wielu miejscach na świecie są łamane prawa dziecka.

30 SOSW nr 1 w Łodzi propaguje humanistyczne idee Janusza Korczaka Nauczyciele i wychowawcy SOSW Nr 1 przez cały rok promują i popularyzują idee oraz dorobek twórczy tego wybitnego pedagoga. Zapoznają z „korczakowskimi” prawami dziecka, uświadamiają, że są one aktualne do dziś. Na bieżąco aktualizowana jest zakładka na stronie internetowej dotycząca Naszego patrona, powstają tematyczne gazetki.

31 Podsumowanie Roku Korczakowskiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi 26 października 2012 roku obchodziliśmy Dzień Patrona, który był podsumowaniem działań Korczakowskich w Naszym Ośrodku. Honorowy patronat nad imprezą objęła pani Prezydent Miasta Łodzi - Hanna Zdanowska. Mieliśmy zaszczyt gościć Prezydenta Miasta Łodzi - pana Krzysztofa Piątkowskiego.

32 Spektakl „Życie za śmierć, śmierć za życie - historia Janusza Korczaka”. dostarczył ogromnych wzruszeń. Nasza młodzież oraz nauczyciele wspólnie występowali z uczniami IX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Podsumowanie Roku Korczakowskiego w SOSW Nr 1

33 Podczas święta szkoły został odczytany list od Rzecznika Praw Dziecka - pana Marka Michalaka. Nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursów plastycznych organizowanych przez Nasz Ośrodek: Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego na ilustrację do książki "Król Maciuś Pierwszy" i Szkolnego Konkursu " Portret dziecka wg J.Korczaka".

34 Wojewódzki Przegląd Szkolnych Przedsięwzięć związanych z obchodami Roku Janusza Korczaka. 22 listopada w siedzibie WODN odbyło się uroczyste podsumowanie Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Przedsięwzięć związanych z obchodami Roku Janusza Korczaka. W przeglądzie nasza Placówka otrzymała I miejsce. Organizatorami przeglądu był Łódzki Kurator Oświaty oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Przedsięwzięcie honorowym patronatem objęli Wojewoda Łódzki – pani Jolanta Chełmińska oraz Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień.

35 Wojewódzki Przegląd Szkolnych Przedsięwzięć związanych z obchodami Roku Janusza Korczaka. Konkurs był świetną okazją do pokazania, że nasz ośrodek na co dzień popularyzuje myśl wielkiego pedagoga - Janusza Korczaka. Mogliśmy pokazać, jak wiele działań propagujących ideę praw dziecka podjęli nasi uczniowie oraz nauczyciele.

36 „Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi” J. Korczak


Pobierz ppt "„Rok Janusza Korczaka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi ”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google