Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SERDECZNIE WITAMY OPIEKUNA, GOŚCI I WSZYSTKICH LIDERÓW UTW NA ZEBRANIU PODSUMOWUJĄCYM PIERWSZY SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SERDECZNIE WITAMY OPIEKUNA, GOŚCI I WSZYSTKICH LIDERÓW UTW NA ZEBRANIU PODSUMOWUJĄCYM PIERWSZY SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 SERDECZNIE WITAMY OPIEKUNA, GOŚCI I WSZYSTKICH LIDERÓW UTW NA ZEBRANIU PODSUMOWUJĄCYM PIERWSZY SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013

2 PORZĄDEK ZEBRANIA 1. Powitanie gości i liderów 2. Wystąpienie Opiekuna 3. Wystąpienie Starosty UTW 4. Prezentacje Koordynatorów i Kierowników 5. Ankieta 6. Dyskusja – Wnioski 7. Część integracyjna.

3 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego powołał 19 listopada 2012 r. nowego Opiekuna UTW. Dr hab. prof. UR Andrzej Bonusiak Kierownik Zakładu Historii XIX wieku, dziejów Polonii i Emigracji w Instytucie Historii Wydziału Socjologoczno-Historycznego UR.

4 W dniu 16.10.2012 odbyła się Inauguracja 29 roku akademickiego UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim JM REKTOR prof. dr hab. ALEKSANDER BOBKO powitał słuchaczy UTW Wystąpienie Starosty Wykład inauguracyjny "Społeczeństwo XXI wieki - społeczeństwem ludzi bezdomnych", wygłosił Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia UR prof. dr hab. Wojciech Walat Program artystyczny – artyści Instytutu Muzyki

5 Dnia 17 listopada w Klubie Galaktyka w Rzeszowie odbyło się spotkanie integracyjne z uroczystym przyjęciem w poczet studentów UTW nowych słuchaczy.

6 Wyjazd integracyjno-szkoleniowy do Czarnej w Bieszczadach 14-15 LISTOPADA 2012. Szkolenia dla liderów UTW "Aktywność liderów – szansą aktywności wszystkich słuchaczy UTW" realizowane w ramach projektu, na który Stowarzyszenie Przyjaciół UTW uzyskało grant w konkursie Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych 2012 - 2013.

7 Wyjazdowe warsztaty Szkoleniowe ASOS w Czarnej

8 Poranny spacer w Bieszczady

9 Wycieczka do zabytkowego kościółka

10 Przed wyjazdem z hotelu w Czarnej

11 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA ROK UTW 17.12.2012 r. Elżbieta Łukacijewska – posłanka do europarlamentu, Renata Butryn (posłanka PO) i Teresa Kubas – Hul (Sejmik Województwa Podkarpackiego) zorganizowały w nowej auli Uniwersytetu Rzeszowskiego Konferencję podsumowująca Europejski Rok Osób Starszych. Alicja Borowiec – menager Chóru Cantilena została wyróżniona dyplomem i upominkami za działalnosć w dziedzinie kultury na rzecz rzeszowskiego środowiska.

12 Warszawa 19.12.2012 r. Sala Kolumnowa Sejmu RP Ewa Wójcik i Małgorzata Chlebowska reprezentowały nasz UTW na Ogólnopolskiej Konferencji Podsumowującej Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak- Kamysz zaproponował utworzenie w przyszłości Parlamentu Seniorów. Istnieje już Departament Polityki Senioralnej i Zespół Parlamentarny do spraw UTW.

13

14

15 Minister Polityki Społecznej i Pracy Władysław Kosiniak - Kamysz Rząd przeznaczy w 2013 r. na Program Aktywizacji Społecznej Osób Starszych 40 mln zł W pierwszym kwartale zostanie ogłoszony nowy konkurs dla UTW i innych organizacji działających na rzecz seniorów Wysiłki Polski zostały docenione przez unijnego komisarza zatrudnienia, polityki społecznej i integracji Laszlo Andora. Wymienił Polskę jako jeden z trzech krajów, który najwięcej zrobił w polityce senioralnej. Ponad 420 UTW w Polsce.

16 STRUKTURY ORGANIZACYJNE UTW Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku- to fundacja z siedzibą w Warszawie – prezes Krystyna Lewkowicz. Na konferencji 19.11.2012 r. został przyjęty PAKT na rzecz seniorów – dokument zawierający kierunki strategii i polityki senioralnej w Polsce. Jest projekt utworzenia Krajowej Rady Konsultacyjnej UTW ( 1 osoba z województwa) do reprezentowania interesów senioralnego środowiska.

17 STRUKTURY UTW cd. Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – organizacja koordynująca i wspierająca UTW z całej Polski. Od 2004 r. razem z Polsko-Amery- kańską Fundacją Wolności prowadzi konkursy grantowe np. Seniorzy w akcji. Nasz projekt Rze – kreacja realizowany w ub. roku przez Ewę Wójcik miał taki grant. Prezesem Fundacji jest Marek Szpunar. Skorzystaliśmy: 22.11.2011r był wykład z kardio- logii Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Zapobieganie udarom mózgu dr. Jadwiga Nessler 5.02.2013 wykład Z mobilnością w trzeci wiek

18 NOWE KONKURSY Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę i Polsko Amerykańska Fundacja Wolności ogłosiła kolejny konkurs Seniorzy w akcji skierowany do osób 60+ i do par międzypokoleniowych. Mile widziane są projekty wspierające aktywność starszych mężczyzn. Granty od 5 000 do 12 000 zł. - Konkurs na organizację dwudniowych konferencji regionalnych UTW prowadzonych z wykorzystaniem aktywnych form warsztatowych, - integracja, współpraca, wymiana doświadczeń. Granty od 12 000 do 18 000 zł.

19 STRUKTURY cd. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW z siedzibą w Nowym Sączu. Główne cele zrzeszanie stowarzyszeń prowadzących działalność statutową w zakresie edukacji i aktywizacji osób starszych oraz udzielanie wsparcia: organizacyjnego, prawnego, logistycznego i finansowego. Prowadzi bezpłatny Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla członków Federacji. Prezesa Wiesławę Borczyk gościliśmy na Forum UTW Podkarpacia w maju 2012 r.

20 SPOTKANIE U MARSZAŁKA PODKARPACKIEGO Z WŁADYSŁAWEM KOZAKIEWICZEM 16.01.2013 r. Danuta Kamieniecka – Przywara i Józef Dyląg reprezentowali UTW Rzeszów na spotkaniu u Marszałka Mirosława Karapyty w związku z ogólnopolskim programem aktywności fizycznej BĄDŹ W OLIMPIJSKIEJ FORMIE. Jest to projekt realizowany przez Fundację ZATRZYMAĆ CZAS pod patronatem olimpijczyka Władysława Kozakiewicza.

21

22

23

24 Działalność UTW w b.r.a. 140 nowo przyjętych studentów 6 Zebrań Zarządu UTW 13 Wykładów Ogólnych 13 Sekcji, Klubów i Grup Artystycznych 12 Sekcji i Grup Rekreacji Sportowej 21 Lektoratów języka angielskiego 12 Lektoratów innych języków obcych 16 Grup Informatycznych

25 KLUB MELOMANA Uczestnictwo w koncertach Filharmonii Podkarpackiej IX – X.2012 r. - 7 koncertów – 368 biletów XI. 2012 r. - 5 koncertów – 227 biletów XII. 2012 r. - 6 koncertów – 308 biletów I. 2013 r. - 6 koncertów – 287 biletów Ogółem: 1190 biletów na kwotę: 14 980 zł.

26 KLUB TEATRALNO - FILMOWY Kino Zorza: 8 ciekawych filmów ( m.in. Bitwa pod Wiedniem, Pokłosie, Miłość, Anna Karenina) - 250 biletów, na kwotę: 2 500 zł Opera: Bal Maskowy, Aida, Madame Butterfly- 7 biletów i 40 zaproszeń bezpłatnych Karnet Bilet dla Ciebie - 11 biletów – 77 zł Kino Zorza: filmowy wtorek z IPN ( 80 milionów, Zwerbowana miłość, Czarny czwartek - 55 bezpłatnych wejściowek. Ogółem: 363 bilety i wejściówki.

27 FINANSE UTW Rozliczenie wg r. kalendarzowego (szacunkowe): Bilnas otwarcia na 1.01.2012 r. – 30 985,82 zł Wpłaty wpisowego i składek od 1.01.-31.08.2012 – 10 445,00 zł Wpłaty wpisowego i składek od 1.09.- 31.12.2012 – 38,240,00 zł Poniesione koszty od 1.01.do 31.08.2012 - 31 970,34 zł Poniesione koszty od 1.09.do 31.12.2012 r - 17 047,61 zł Stan środków na 31.12.2012 r. - 31 782,87 zł.

28 Propozycje wydatków do 31.06.2013 r. Najważniejsze pozycje: Wewn. faktury (koszt utrzymania biura) - - 2 400 zł Koszty wyposażenia i materiałów dla biura - 2 000 zł Bezosobowy fundusz płac - 9 600 zł Koszty Biuletynu –- 5 000 zł Koszty wyj. ekipy na Olimpiadę UTW – - 5 000 zł Biesiada Liderów –- 2 000 zł RAZEM : 26 000 zł.

29 Nie ukrywaj pragnień, gdyż czas, który wszystko widzi i słyszy, odkryje je wkrótce. SENEKA.


Pobierz ppt "SERDECZNIE WITAMY OPIEKUNA, GOŚCI I WSZYSTKICH LIDERÓW UTW NA ZEBRANIU PODSUMOWUJĄCYM PIERWSZY SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google