Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Joanna Owsianowska Sam. Prac. Piel. Klin. PUM Kierownik Pracowni: dr n. med. Anna Hajduk Problemy pielęgnacyjne u pacjentów geriatrycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Joanna Owsianowska Sam. Prac. Piel. Klin. PUM Kierownik Pracowni: dr n. med. Anna Hajduk Problemy pielęgnacyjne u pacjentów geriatrycznych."— Zapis prezentacji:

1 Joanna Owsianowska Sam. Prac. Piel. Klin. PUM Kierownik Pracowni: dr n. med. Anna Hajduk Problemy pielęgnacyjne u pacjentów geriatrycznych

2 ,,Ludzie, którzy przyjmują swoją starość nie robiąc z niej problemu, są młodsi od tych, którzy chcą za wszelką cenę zachować swoją młodość. Antoni Kępiński

3 Proces starzenia Starzenie się jest procesem fizjologicznym, którego nie można powstrzymać. Przebieg procesu starzenia zależy od szeregu różnych czynników: genetycznych, środowiskowych, rodzaju przebytych chorób, urazów, stresów oraz od nastawienia do życia.

4 Główne problemy pielęgnacyjne Wynikają z występowania zaburzeń zarówno fizycznych jak i psychicznych, które doprowadzają do znacznych utrudnień w funkcjonowaniu pacjentów w wieku podeszłym.

5 Główne problemy… cd. Zaburzenia te, są stanami wieloprzyczynowymi i trudnymi do leczenia, przyczyniają się do stopniowej utraty niezależności przez osobę starszą. Do Wielkich Zespołów Geriatrycznych należą: upadki i zaburzenia mobilności, nietrzymanie moczu i stolca, upośledzenie wzroku i słuchu, zaburzenia otępienne, depresje starcze.

6 Główne problemy… cd. Do najpoważniejszych konsekwencji Wielkich Zespołów Geriatrycznych, które w sposób zdecydowany wpływają na zmniejszenie jakości życia należą: ograniczenie przestrzeni życiowej ograniczenie przestrzeni życiowej ograniczenie mobilności ograniczenie mobilności ograniczenie kontaktów ze światem zewnętrznym ograniczenie kontaktów ze światem zewnętrznym

7 Upadki Znaczne dolegliwości bólowe spowodowane doznanym urazem Znaczne dolegliwości bólowe spowodowane doznanym urazem Ryzyko wystąpienia odleżyn u pacjentów wymagających unieruchomienia ze względu na rodzaj doznanego urazu Ryzyko wystąpienia odleżyn u pacjentów wymagających unieruchomienia ze względu na rodzaj doznanego urazu Ryzyko wystąpienia przykurczów u osób, które wymagają unieruchomienia ze względu na charakter doznanego urazu Ryzyko wystąpienia przykurczów u osób, które wymagają unieruchomienia ze względu na charakter doznanego urazu

8 Upadki Lęk przed podejmowaniem aktywności spowodowany możliwością kolejnego upadku Lęk przed podejmowaniem aktywności spowodowany możliwością kolejnego upadku Osłabienie wiary we własne siły i możliwości spowodowane obawą przed kolejnym upadkiem Osłabienie wiary we własne siły i możliwości spowodowane obawą przed kolejnym upadkiem Pogorszenie samopoczucia spowodowane brakiem aktywności Pogorszenie samopoczucia spowodowane brakiem aktywności Ryzyko wystąpienia sztywności i osłabienia w układzie kostno-mięśniowo-stawowym spowodowane zmniejszeniem lub zaniechaniem aktywności fizycznej Ryzyko wystąpienia sztywności i osłabienia w układzie kostno-mięśniowo-stawowym spowodowane zmniejszeniem lub zaniechaniem aktywności fizycznej

9 Interwencje pielęgniarskie Zebranie dokładnego wywiadu ukierunkowanego na ewentualne wcześniejsze występowanie upadków Zebranie dokładnego wywiadu ukierunkowanego na ewentualne wcześniejsze występowanie upadków Stosowanie ćwiczeń poprawiających koordynację ruchową i równowagę Stosowanie ćwiczeń poprawiających koordynację ruchową i równowagę Udzielanie informacji jak należy zachować się po upadku Udzielanie informacji jak należy zachować się po upadku Zapewnienie pomocy psychologicznej dla osób z zespołem poupadkowym Zapewnienie pomocy psychologicznej dla osób z zespołem poupadkowym

10 Interwencje… cd Zapewnienie oprotezowania narządu wzroku i słuchu Zapewnienie oprotezowania narządu wzroku i słuchu Dokonywanie systematycznej oceny stanu pacjenta (ostrość wzroku, słuch, ciśnienie tętnicze krwi, przyjmowane leki) Dokonywanie systematycznej oceny stanu pacjenta (ostrość wzroku, słuch, ciśnienie tętnicze krwi, przyjmowane leki) Edukacja pacjenta i rodziny w zakresie organizacji bezpiecznego otoczenia Edukacja pacjenta i rodziny w zakresie organizacji bezpiecznego otoczenia

11 Nietrzymanie moczu i stolca Podrażnienie skóry w okolicy krocza spowodowane niemożnością utrzymania moczu w pęcherzu Podrażnienie skóry w okolicy krocza spowodowane niemożnością utrzymania moczu w pęcherzu Ryzyko wystąpienia odleżyn spowodowane podrażnieniami skóry Ryzyko wystąpienia odleżyn spowodowane podrażnieniami skóry Ryzyko wystąpienia infekcji w układzie moczowym Ryzyko wystąpienia infekcji w układzie moczowym Ryzyko wystąpienia upadku Ryzyko wystąpienia upadku

12 Nietrzymanie moczu i stolca Występowanie uczucia skrępowania i zawstydzenia spowodowane obawą przed wystąpieniem epizodu nietrzymania moczu w różnych sytuacjach Występowanie uczucia skrępowania i zawstydzenia spowodowane obawą przed wystąpieniem epizodu nietrzymania moczu w różnych sytuacjach Wycofanie się z aktywnego życia jako wyraz skrępowania i zawstydzenia Wycofanie się z aktywnego życia jako wyraz skrępowania i zawstydzenia Izolacja społeczna i związane z tym uczucie osamotnienia Izolacja społeczna i związane z tym uczucie osamotnienia

13 Interwencje pielęgniarskie Rozpoznanie okoliczności towarzyszących epizodom nietrzymania moczu (w czasie wysiłku fizycznego, kichania, kaszlu) Rozpoznanie okoliczności towarzyszących epizodom nietrzymania moczu (w czasie wysiłku fizycznego, kichania, kaszlu) Motywowanie do aktywnego udziału w odzyskaniu kontroli nad zwieraczami Motywowanie do aktywnego udziału w odzyskaniu kontroli nad zwieraczami Pomoc w utrzymywaniu i utrwalaniu nawyków czystości Pomoc w utrzymywaniu i utrwalaniu nawyków czystości

14 Interwencje… cd. Edukacja w zakresie prawidłowych wzorców ułatwiających kontrolę nad wydalaniem, stosowania odpowiedniej diety i podaży płynów Edukacja w zakresie prawidłowych wzorców ułatwiających kontrolę nad wydalaniem, stosowania odpowiedniej diety i podaży płynów Pomoc w odbudowie relacji z otoczeniem Pomoc w odbudowie relacji z otoczeniem

15 Upośledzenie wzroku i słuchu Trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem Trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem Uczucie lęku związane z upośledzeniem orientacji Uczucie lęku związane z upośledzeniem orientacji Ryzyko wystąpienia różnego rodzaju reakcji obronnych Ryzyko wystąpienia różnego rodzaju reakcji obronnych Ryzyko wystąpienia podejrzliwości w stosunku do otoczenia Ryzyko wystąpienia podejrzliwości w stosunku do otoczenia Ryzyko upadku Ryzyko upadku Występowanie uczucie osamotnienia spowodowane trudnościami w komunikowaniu się z otoczeniem Występowanie uczucie osamotnienia spowodowane trudnościami w komunikowaniu się z otoczeniem Występowanie zmian charakterologicznych Występowanie zmian charakterologicznych

16 Interwencje pielęgniarskie Zapewnienie odpowiedniego oprotezowania (okulary, aparat słuchowy) Zapewnienie odpowiedniego oprotezowania (okulary, aparat słuchowy) Stosowanie znaków szczególnych ułatwiających orientację Stosowanie znaków szczególnych ułatwiających orientację Zapewnienie zajęcia i celu, które wzmocni poczucie własnej wartości Zapewnienie zajęcia i celu, które wzmocni poczucie własnej wartości

17 Interwencje… cd. Używanie prostych określeń i formułowanie prostych zdań oraz powtarzanie zdania w jego kontekście jeżeli pacjent nie dosłyszał Używanie prostych określeń i formułowanie prostych zdań oraz powtarzanie zdania w jego kontekście jeżeli pacjent nie dosłyszał Zachowywanie kontaktu wzrokowego z pacjentem Zachowywanie kontaktu wzrokowego z pacjentem

18 Zaburzenia otępienne Trudności w komunikowaniu się spowodowane zaburzeniami pamięci Trudności w komunikowaniu się spowodowane zaburzeniami pamięci Trudności z wykonywaniem czynności higienicznych spowodowane pogłębiającymi się zaburzeniami pamięci, utratą możliwości wykonywania ruchów precyzyjnych Trudności z wykonywaniem czynności higienicznych spowodowane pogłębiającymi się zaburzeniami pamięci, utratą możliwości wykonywania ruchów precyzyjnych Niewystarczające ilość godzin nocnego wypoczynku spowodowana częstym wybudzaniem się w ciągu nocy Niewystarczające ilość godzin nocnego wypoczynku spowodowana częstym wybudzaniem się w ciągu nocy

19 Zaburzenia otępienne Drażliwość spowodowana stawianiem wymagań niedostosowanych do stanu chorego Drażliwość spowodowana stawianiem wymagań niedostosowanych do stanu chorego Ryzyko urazu spowodowane postępem choroby Ryzyko urazu spowodowane postępem choroby Lęk i niepokój spowodowany zaburzeniami pamięci, zagubieniem w otoczeniu Lęk i niepokój spowodowany zaburzeniami pamięci, zagubieniem w otoczeniu Labilność emocjonalna Labilność emocjonalna Ryzyko wystąpienia zmian osobowości Ryzyko wystąpienia zmian osobowości Ryzyko odwodnienia spowodowane przyjmowaniem płynów w niewystarczającej ilości Ryzyko odwodnienia spowodowane przyjmowaniem płynów w niewystarczającej ilości

20 Zaburzenia otępienne Ryzyko oddalenia spowodowane pogarszającą się orientacją przestrzenną Ryzyko oddalenia spowodowane pogarszającą się orientacją przestrzenną Ryzyko wystąpienia zachowań agresywnych Ryzyko wystąpienia zachowań agresywnych Ryzyko wystąpienia odparzeń, odleżyn, przykurczów Ryzyko wystąpienia odparzeń, odleżyn, przykurczów Ryzyko wystąpienia infekcji w drogach oddechowych spowodowane zaleganiem wydzieliny Ryzyko wystąpienia infekcji w drogach oddechowych spowodowane zaleganiem wydzieliny

21 Interwencje pielęgniarskie Zachęcanie pacjenta do nawiązywania kontaktów z otoczeniem Zachęcanie pacjenta do nawiązywania kontaktów z otoczeniem Prowadzenie prostych ćwiczeń wspomagających pamięć Prowadzenie prostych ćwiczeń wspomagających pamięć Stwarzanie warunków do rozmowy Stwarzanie warunków do rozmowy Zachęcanie do utrzymywania niezależności Zachęcanie do utrzymywania niezależności

22 Interwencje… cd. Utrzymywanie stałego rytmu dnia Utrzymywanie stałego rytmu dnia Prowadzenie dyskretnego nadzoru w czasie przemieszczania się chorego Prowadzenie dyskretnego nadzoru w czasie przemieszczania się chorego Rozpoznawanie deficytów w zakresie zdolności do wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego Rozpoznawanie deficytów w zakresie zdolności do wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego

23 Interwencje… cd. Stwarzanie dogodnych warunków do nocnego wypoczynku Stwarzanie dogodnych warunków do nocnego wypoczynku Rozpoznawanie źródeł negatywnych emocji, które prowadzić mogą do wystąpienia zachowań gwałtownych Rozpoznawanie źródeł negatywnych emocji, które prowadzić mogą do wystąpienia zachowań gwałtownych Prowadzenie działań edukacyjnych w stosunku do rodziny chorego (istota choroby, komunikowanie się z chorym, pielęgnowanie zależne od fazy choroby, radzenia sobie ze stresem, grupy wsparcia) Prowadzenie działań edukacyjnych w stosunku do rodziny chorego (istota choroby, komunikowanie się z chorym, pielęgnowanie zależne od fazy choroby, radzenia sobie ze stresem, grupy wsparcia)

24 Depresja Ryzyko podjęcia próby samobójczej Ryzyko podjęcia próby samobójczej Trudności w nawiązywaniu kontaktu z otoczeniem Trudności w nawiązywaniu kontaktu z otoczeniem Niewystarczająca liczba godzin nocnego wypoczynku spowodowana częstym wybudzaniem się w ciągu nocy i wybudzaniem się we wczesnych godzinach rannych Niewystarczająca liczba godzin nocnego wypoczynku spowodowana częstym wybudzaniem się w ciągu nocy i wybudzaniem się we wczesnych godzinach rannych

25 Depresje Trudności w podejmowaniu prostych codziennych aktywności spowodowane obniżeniem napędu psychoruchowego Trudności w podejmowaniu prostych codziennych aktywności spowodowane obniżeniem napędu psychoruchowego Przeżywanie poczucia winy i beznadziejności spowodowane obniżonym nastrojem i uczuciem smutku Przeżywanie poczucia winy i beznadziejności spowodowane obniżonym nastrojem i uczuciem smutku Występowanie poczucia zmarnowanego życia – tzw. ujemny bilans życiowy Występowanie poczucia zmarnowanego życia – tzw. ujemny bilans życiowy Brak apetytu i związany z tym spadek masy ciała spowodowany niewystarczającym dowozem substancji odżywczych Brak apetytu i związany z tym spadek masy ciała spowodowany niewystarczającym dowozem substancji odżywczych

26 Depresje Występowanie dolegliwości bólowych Występowanie dolegliwości bólowych Zaniedbanie spowodowane trudnościami w podejmowaniu prostych aktywności życiowych Zaniedbanie spowodowane trudnościami w podejmowaniu prostych aktywności życiowych Trudności z zapamiętywaniem spowodowane spowolnieniem tempa procesów psychicznych Trudności z zapamiętywaniem spowodowane spowolnieniem tempa procesów psychicznych

27 Interwencje pielęgniarskie Prowadzenie całodobowej pilnej obserwacji chorego Prowadzenie całodobowej pilnej obserwacji chorego Nawiązanie kontaktu z pacjentem Nawiązanie kontaktu z pacjentem Uważne wysłuchiwanie skarg chorego Uważne wysłuchiwanie skarg chorego Odwracanie uwagi od dolegliwości poprzez zapewnienie udziału w zajęciach terapeutycznych Odwracanie uwagi od dolegliwości poprzez zapewnienie udziału w zajęciach terapeutycznych

28 Interwencje… cd. Zmniejszanie uczucia osamotnienia (obecność przy chorym) Zmniejszanie uczucia osamotnienia (obecność przy chorym) Zaplanowanie aktywności dostosowanych do stanu chorego Zaplanowanie aktywności dostosowanych do stanu chorego Stwarzanie warunków do wypoczynku Stwarzanie warunków do wypoczynku


Pobierz ppt "Joanna Owsianowska Sam. Prac. Piel. Klin. PUM Kierownik Pracowni: dr n. med. Anna Hajduk Problemy pielęgnacyjne u pacjentów geriatrycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google