Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Geodezyjna Izba Gospodarcza Bogdan Grzechnik

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Geodezyjna Izba Gospodarcza Bogdan Grzechnik"— Zapis prezentacji:

1 Geodezyjna Izba Gospodarcza Bogdan Grzechnik
PRZYSPIESZENIE REALIZACJI INWESTYCJI TO HASŁO GEODETÓW NA 2013 ROK I LATA NASTĘPNE Warszawa, rok

2 * Ewidencja gruntów i budynków:
-2- I. Sprawy, które utrudniają realizację inwestycji powodując, że uważa się geodezję za 1-go hamulcowego. * Ewidencja gruntów i budynków: - w większości nie zawiera granic nieruchomości ustalonych wg stanu prawnego, - nie jest zsynchronizowana z księgami wieczystymi, - nie jest w pełni aktualna, -przepis, że wyrys i wypis z ewidencji gruntów (nawet tej błędnej) służy do wpisu do KW jest nieporozumieniem. Stan ten powoduje, że np. mapę d/c projektowych dla inwestycji liniowych wykonuje się dwa razy dłużej zmuszając inwestora do modernizacji ewidencji mimo, że jest to zadanie starosty.

3 - rejestr ten miał być założony do 31.12.2007r (§ 23 rozp.)
-3- * GESUT - rejestr ten miał być założony do r (§ 23 rozp.) - nikt nie wie jak wygląda obecny stan, ale nie ma chyba województwa w którym można powiedzieć, że GESUT jest założony i na bieżąco prowadzony, - konsekwencje; podobnie jak przy nieaktualnej ewidencji gruntów, spadają głównie na inwestorów. * Rozgraniczenie nieruchomości (nawet gdy nie ma sporu). - obecne procedury powodują, że geodeta może wykonać swoje czynności w ciągu 1 m-ca a czynności administracyjne trwają 4-5 m-cy (procedury te nie powinny trwać dłużej niż m-c) * Podział pojedynczej nieruchomości. - geodeta wykonuje swoje prace w ciągu 1,5 m-ca, - administracja – 5 miesięcy (trzeba to skrócić do 1 m-ca).

4 * Mapa d/c projektowych pod inwestycję liniową (ewidencja z błędami )
-4- * Mapa d/c projektowych pod inwestycję liniową (ewidencja z błędami ) - dotychczas termin 3 m-ce (gdy przyjmowano granice z ewidencji), - po wydaniu rozporządzenia o standardach - 6 m-cy (inwestorzy protestują przeciw płaceniu za modernizację ewidencji, która należy do starosty i przeciw opóźnianiu inwestycji) * Mapa podziału pod inwestycję liniową (ewidencja z błędami) - sytuacja identyczna jak wyżej * Dokumentacja dla sądu wykonywana przez biegłego np. w przypadku działu spadku. - brak standardów wykonywania dokumentacji dla sądów, - każdy geodeta przygotowuje „opinię” jak uważa, - bardzo często podział wykonywany jest na kopii mapy ewidencyjnej (szkicowo) i na tej podstawie sąd wydaje postanowienie, które bez żadnej dokumentacji trafia do starosty, (jak ujawnić taki podział w ewidencji, jak wpisać do KW, jak zastabilizować nowe granice nikt nie wie, a właściciel nabity jest w butelkę). Sędzia zakończył sprawę prawomocnym postanowieniem i nie chce nawet rozmawiać.

5 II. Główne cele działań modernizacyjnych.
-5- II. Główne cele działań modernizacyjnych. 1) Usprawnienie obsługi inwestorów i właścicieli nieruchomości, 2) Doprowadzenie do sytuacji w której administracja geodezyjna i wykonawcy będą wspólnie dążyć do najsprawniejszego i najszybszego załatwienia każdej sprawy dotyczącej inwestora lub właściciela nieruchomości. 3) Udzielenie fachowej i precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, jaką mamy w Polsce (w poszczególnych powiatach) ewidencję gruntów i budynków. Od tej odpowiedzi opartej na szczegółowej analizie, która w/g naszych ocen, wykonywanych przy okazji każdego opracowania w wielu rejonach Polski, nie będzie pozytywna, zależą dalsze wnioski.

6 Sądzę, że będą one następujące:
-6- Sądzę, że będą one następujące: a) W związku z tym, że straty wynikające z braku aktualnego, nowoczesnego katastru nieruchomości są ogromne, (a trzeba to obliczyć i pokazać) musimy wszyscy pomóc Panu Prezesowi w przekonaniu Rządu do przeznaczenia na modernizację ewidencji, w okresie najbliższych 5 lat takich środków, które pozwolą na wykonanie tego zadania, b) Na bieżące prowadzenie katastru trzeba wywalczyć odpis z podatku od nieruchomości albo uzyskać niezbędne środki bezpośrednio z budżetu, c) Dane z katastru powinny być udostępniane właścicielom nieruchomości drogą internetową (docelowo bezpłatnie).

7 -7- W związku z powyższym w gronie fachowców pilnie trzeba opracować taką analizę z wnioskami i programem. Podobnie należy postąpić w sprawie GESUT-u. Są to dwa rejestry publiczne, które nie mogą być odkładane na kolejne lata. Mamy wyjątkową okazję aby w krótkim czasie, dzięki dużemu potencjałowi wykonawstwa, te dwie ewidencje szybko założyć i poprowadzić. Korzyści będą wielokrotnie większe od wydatków. 4) Pilnie trzeba znowelizować Prawo geodezyjne i kartograficzne i równolegle przygotować krótkie, proste przepisy wykonawcze oraz doprowadzić do tego, aby Główny Geodeta Kraju uzyskał prawo do wydawania standardów technicznych, dotyczących wszystkich prac geodezyjnych .

8 a) wprowadzania zmian w ewidencji gruntów,
-8- 5) Konieczne jest uproszczenie wszystkich procedur administracyjnych dotyczących: a) wprowadzania zmian w ewidencji gruntów, b) rozgraniczania nieruchomości (zlikwidować tryb administracyjny, przekazać większe kompetencje geodetom uprawnionym, a sprawy sporne zostawić sądom), c) podziałów nieruchomości (zlikwidować decyzje administracyjne), d) funkcjonowania PZGiK (ograniczyć albo całkowicie zlikwidować kontrolę operatów, zwiększyć odpowiedzialność geodetów za wyniki swoich prac, unormować opłaty za korzystanie z zasobu), 6) Pilnie trzeba opracować i wydać standardy techniczne dla biegłych sądowych.

9 a) Poparcie naszych dążeń do powołania samorządu zawodowego geodetów,
-9- 7) Jeśli natomiast chodzi o stworzenie wykonawstwu geodezyjnemu warunków do działania na wolnym rynku, prosimy jedynie o pomoc i normalizację w następujących sprawach: a) Poparcie naszych dążeń do powołania samorządu zawodowego geodetów, b) Doprowadzenie do tego aby geodezja miała dostęp do wszystkich asortymentów prac na wolnym rynku (chodzi głównie o inwestycje liniowe oraz scalenia i wymianą gruntów rolnych), c) Skuteczną interwencję u Ministra Sprawiedliwości i doprowadzenie do pełnego dostępu geodetów do zbiorów dokumentów ksiąg wieczystych. Jako współtwórcy każdej księgi mamy prawo podobnie jak notariusze, do uzyskania takich przywilejów (przyspieszy to opracowania dla wielu inwestycji),

10 -10- d) Dążenie do ustalenia takich zasad organizowania przetargów na prace geodezyjne, aby cena nie była jedynym kryterium wyboru. Natomiast cena najwyższa i najniższa, tak jak jest to w wielu krajach, powinny być odrzucane. Wszelkie ekspertyzy geodezyjno – prawne i specjalistyczne opracowania powinny być zlecane w trybie bezprzetargowym. e) Doprowadzenie do tego, aby prac geodezyjnych nie zawłaszczały firmy, które nie mają przygotowania do ich realizacji, f) Dążenie do wdrożenia praktyki, stosowanej w wielu krajach Unii Europejskiej , że inwestor po podpisaniu umowy wpłaca (20-30%) zaliczkę na realizacje kontraktu, a nie, tak jak jest obecnie żąda wpłacenia kaucji przez Wykonawcę. W okresie kryzysu jest to jedyne realne rozwiązanie, zapobiegające bankructwu firm.

11 Dziękuję Państwu za uwagę !


Pobierz ppt "Geodezyjna Izba Gospodarcza Bogdan Grzechnik"

Podobne prezentacje


Reklamy Google