Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof"— Zapis prezentacji:

1 Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof
Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik Zespół dr inż. Grzegorz S. Jodłowski ( AGH-1993) od 2000 na stanowisku adiunkta dr inż. Justyna Pyssa (AGH-1999) od 2009 na stanowisku adiunkta dr inż. Marta Wójcik (AGH-1991) od 2000 na stanowisku adiunkta mgr inż. Magda Ziółkowska od 1.X doktorantka

2 Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof
Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik Zakres badawczy Pole badawcze zespołu obejmuje badania teoretyczne nad sorpcją substancji małocząsteczkowych w materiałach porowatych; badania w zakresie pozyskiwania paliw metodami biotechnologicznymi oraz zagospodarowania odpadów, w szczególności: modelowanie sorpcji gazów i substancji parowych w węglach kamiennych modelowanie i analiza teoretyczna możliwości składowania CH4 oraz sekwestracji CO w złożach węgli kamiennych analiza nieregularnych struktur adsorbentów mikroporowatych oraz poszukiwanie innowacyjnych adsorbentów z wykorzystaniem modeli adsorpcji wielowarstwowej, a także porównanie z modelem typu DFT pozyskiwanie biogazu z produktów odpadowych oraz bioetanolu z różnych surowców zagospodarowanie odpadów przemysłowych i komunalnych

3 Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof
Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik Dydaktyka Członkowie zespołu biorą udział w procesie dydaktycznym na studiach I, II i III stopnia na kierunku technologia chemiczna (wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria, projekty), w tym: Przedmioty obowiązkowe: Chemia organiczna Podstawy biotechnologii Podstawy chemii (dla Wydziału FiIS oraz WZ) Fizykochemia paliw Przedmioty obieralne: Metody matematyczne w technologii chemicznej Materiały konstrukcyjne w technologii chemicznej (z pracownikami Katedry ChWiNŚ) Techniki multimedialne dla inżynierów (z pracownikami KZRE) Elementy matematyki i fizyki Historia Chemii W języku angielskim (obowiązkowe): Coal Chemistry Biotechnology Modeling of Technology Processes

4 Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof
Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik Dydaktyka (c.d.) Członkowie zespołu biorą aktywny udział w programach międzynarodowych dotyczących dydaktyki (LLP Erasmus) prowadząc zajęcia w: VSB Technical University of Ostrava (Czechy) University of Miskolc (Węgry) Współopracowali programy studiów: Clean Coal Technology; Sustainable Fuel Economy; w tym programy przedmiotów w języku angielskim: Chemistry of Coal; Biotechnology; Modeling of Process Technology; Technologies Modeling.

5 Działalność publikacyjna 2008-2014
Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik Działalność publikacyjna LF G. S. JODŁOWSKI, Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2008 t. 24 z. 3/3 p. 139–148 J. PYSSA, Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2008 t. 24 z. 1/1 p. 113–125 J. PYSSA, Przemysł Chemiczny 2010 t. 89 nr 7 p. 927–934 J. T. Duda, M. Kwiatkowski, J. MILEWSKA-DUDA, Applied Surface Science 2010 vol. 256 iss. 17 p. 5243–5248 J. T. Duda,  J. MILEWSKA-DUDA,  M. Kwiatkowski, M. ZIÓŁKOWSKA , Adsorption, Volume 19, Issue 2 (2013), p , G.S.JODŁOWSKI, M.WÓJCIK, Adsorption vol.19, iss. 2-4, p G.S.JODŁOWSKI, M.WÓJCIK, Przemysł Chemiczny 2014 DOI: /przemchem MNiSW G.S. JODŁOWSKI, „Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony” pod red. M. J. Kotarby; Geosfera Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo TBPŚ ,,Geosfera”, 2008 s. 287–295 – rozdz. w monografii G. Rokita, W. Pluskiewicz, Z. Halaba, J. PYSSA, Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2009 vol. 11 Supl. 2 s. 154–155, P38 J. PYSSA, Przegląd Górniczy, t. 66 nr 5 s. 38–44 G.Rokita, W. Pluskiewicz, Z. Halaba, J. PYSSA, Przegląd Lekarski 2010 , 67 nr 5 s. 409–413 J. PYSSA, J. Rokita, Przegląd Górniczy 2012 t. 68 nr 12 s. 132–138 J. PYSSA, G. Rokita, Acta Balneologica 2012 t. 54 nr 1 s. 49–55

6 Działalność publikacyjna 2008-2014
Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik Działalność publikacyjna MNiSW (c.d.) M. Kwiatkowski, M. ZIÓŁKOWSKA , J. MILEWSKA-DUDA, J. T. Duda, „Sorbenty mineralne; surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie „ red. nauk. T.Ratajczak, G.Rzepa, T.Bajda. Kraków: Wydawnictwa AGH, s – rozdz. w monografii M. ZIÓŁKOWSKA, M. Kwiatkowski, J. MILEWSKA-DUDA, J. T. Duda, „Paliwa i energia XXI wieku” pod red. G.S. JODŁOWSKI; Wydział EiP AGH. Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014 s – rozdz. w monografii J. PYSSA, J. MILEWSKA-DUDA, , „Paliwa i energia XXI wieku” pod red. G.S. JODŁOWSKI; Wydział EiP AGH. Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014 s – rozdz. w monografii N. Florencka, G.S. JODŁOWSKI, A. Orzechowska-Zięba, M. WÓJCIK, „Paliwa i energia XXI wieku” pod red. G.S. JODŁOWSKI; Wydział EiP AGH. Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014 s – rozdz. w monografii U.Kanik, G. JODŁOWSKI, A. Orzechowska-Zięba, E. Wolak, „Paliwa i energia XXI wieku” pod red. G.S. JODŁOWSKI; Wydział EiP AGH. Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014 s – rozdz. w monografii M. ZIÓŁKOWSKA, J.T. Duda, J. MILEWSKA-DUDA, International Science Index 2014 vol.8 no.10 pt.17 s

7 Działalność publikacyjna 2008-2014 (c.d.)
Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik Działalność publikacyjna (c.d.) Inne J. PYSSA, Ekopartner , 2008 nr 5 s. 4–5 P. J.Jodłowski, G. S.JODŁOWSKI, Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych : Kraków, 25–27 września 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, GN Pro Futuro, s. 93–97 G.M. Rokita, W. Pluskiewicz, Z.P. Halaba, J. PYSSA, Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, vol.11, Supl.2, s M. ZIÓŁKOWSKA , J. T. Duda, J. MILEWSKA-DUDA, Chemistry and Chemical Technology: proceedings of the 3. international conference of young scientists , Lviv , Polytechnic Publishing House, 2013, s M. ZIÓŁKOWSKA , J. MILEWSKA-DUDA, M. Kwiatkowski,  J. T. Duda, Materiały Międzynarodowego Forum – Konkurs molodych ucenych „ Problemy nedropol zovania”: Sankt-Peterburg, aprela 2014 g. NM-S Universitet „Gornyj” , 2014 s.44-46 M. Ćwiżewicz, P.Drużkowski, G. S.JODŁOWSKI, Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2014 : Kraków, 2–4 października 2014 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, GN Pro Futuro, s

8 Działalność publikacyjna 2008-2014 (c.d.)
Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik Działalność publikacyjna (c.d.) Opracowania dla przemysłu R.Tarkowski, W.Sroczyński, J.Kulczycka, M.Kudełko, G.S.JODŁOWSKI „Analiza metod sekwestracji dwutlenku węgla oraz alternatywnych sposobów uzyskania jednostek unikniętych emisji w warunkach KGHM”, przyjęte R.Tarkowski, W.Sroczyński, J.Kulczycka, M.Kudełko, G.S.JODŁOWSKI „Pogłębiona analiza wychwytywania i transportu do zatłaczania wybranych strumieni gazów zawierających dwutlenek węgla – zakres pracy i sposób rozwiązania problemu”, przyjęte

9 Działalność publikacyjna 2008-2014 (c.d.)
Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik Działalność publikacyjna (c.d.) Ważniejsze konferencje J. T. Duda, M. Kwiatkowski, J. MILEWSKA-DUDA, ISSHAC-7 proceedings, Kazimierz Dolny 2009, p. 121–122 G.S.JODŁOWSKI, J. MILEWSKA-DUDA, M. WÓJCIK, E-materiały konferencji : Paliwa-Energia-Ochrona Środowiska AGH WEiP , Kraków 2009 J. PYSSA, E-materiały konferencji : Paliwa – Energia - Ochrona Środowiska AGH WEiP , Kraków 2009 G.S. JODŁOWSKI, Materiały zjazdowe PTChem., Lublin 2011, S03 - P23, s. 226 M. WÓJCIK , G.S.JODŁOWSKI, Materiały zjazdowe PTChem., Lublin 2011, S03 - P24, s. 227 J. T. Duda, J. MILEWSKA-DUDA, ISSHAC-8 proceedings, Lublin 2012, p. 311–313 G.S.JODŁOWSKI, M. WÓJCIK, ISSHAC-8 proceedings, Lublin 2012, p. 314–316 G.S. JODŁOWSKI, ISSHAC-8 proceedings, Lublin 2012, p. 317–318 P. Baran, G. JODŁOWSKI, A. Krzyżanowski, K. Zarębska, Documenta Geonica 2013/1: czesko –polska konferencja Geologia zagłębi węglonośnych, Ostrava 2013, s.179 G.S.JODŁOWSKI, P. Baran, M. WÓJCIK, Documenta Geonica 2013/1: czesko –polska konferencja Geologia zagłębi węglonośnych, Ostrava 2013, s.182 M. WÓJCIK, G.S.JODŁOWSKI , Documenta Geonica 2013/1: czesko –polska konferencja Geologia zagłębi węglonośnych, Ostrava 2013, s.190 M. ZIÓŁKOWSKA , J. MILEWSKA-DUDA, J. T. Duda, Abstracts collection on new challenges in the European area: International Baku Forum of Young Scientists, Baku , Azerbaijan, 2013, s M. ZIÓŁKOWSKA , J. T. Duda, J. MILEWSKA-DUDA, E-dokument: International conference on Diamond and carbon materials, Madrid, Spain, 2014

10 Działalność organizacyjna
Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik Działalność organizacyjna Członkowie zespołu biorą aktywny udział w pracach organizacyjnych Wydziału i Uczelni, w tym (ważniejsze pełnione funkcje): Senat AGH prof. Janina Milewska-Duda ( ), dr inż. Grzegorz S. Jodłowski ( , ) Pełnomocnik Rektora AGH ds. Jakości Kształcenia prof. Janina Milewska-Duda ( ) Władze Wydziału prof. Janina Milewska-Duda – dziekan ( , ) dr inż. Marta Wójcik – prodziekan ds. kształcenia ( , ) Rada Wydziału (członkowie z wyboru) dr inż. Grzegorz S. Jodłowski ( ) Uczelniana Komisja Wyborcza dr inż. Grzegorz S. Jodłowski ( ) Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dr inż. Justyna Pyssa ( ; ) Administrator Wydziałowy systemu Syllabus dr inż. Marta Wójcik

11 Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof
Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik Bieżące działania Starania o finansowanie badań w konsorcjum z UR (2012, 2013, 2014) Starania o finansowanie badań MNiSW: konkurs 38 (2009), kierownik G.S.Jodłowski konkurs 40 (2010), kierownik G.S.Jodłowski Umowa protokołowa o wymianie naukowo-dydaktycznej Czechy-Polska (2014) Umowa o stażach studenckich DESA (Czechy – 2014, 2015) Rozmowy na temat know-how w zakresie instalacji demonstra-cyjnych biogazowni ze STRABAG i UNISERW (wspólnie z dr inż. T.Mirowskim)


Pobierz ppt "Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof"

Podobne prezentacje


Reklamy Google