Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół dr inż. Justyna Pyssa (AGH-1999) od 2009 na stanowisku adiunkta Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół dr inż. Justyna Pyssa (AGH-1999) od 2009 na stanowisku adiunkta Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie:"— Zapis prezentacji:

1 Zespół dr inż. Justyna Pyssa (AGH-1999) od 2009 na stanowisku adiunkta Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik http://galaxy.agh.edu.pl/~ktp/JMD/zesp_jmd.html dr inż. Grzegorz S. Jodłowski ( AGH-1993) od 2000 na stanowisku adiunkta dr inż. Marta Wójcik (AGH-1991) od 2000 na stanowisku adiunkta mgr inż. Magda Ziółkowska od 1.X.2012 - doktorantka

2 Zakres badawczy Pole badawcze zespołu obejmuje badania teoretyczne nad sorpcją substancji małocząsteczkowych w materiałach porowatych; badania w zakresie pozyskiwania paliw metodami biotechnologicznymi oraz zagospodarowania odpadów, w szczególności:  modelowanie sorpcji gazów i substancji parowych w węglach kamiennych  modelowanie i analiza teoretyczna możliwości składowania CH 4 oraz sekwestracji CO 2 w złożach węgli kamiennych  analiza nieregularnych struktur adsorbentów mikroporowatych oraz poszukiwanie innowacyjnych adsorbentów z wykorzystaniem modeli adsorpcji wielowarstwowej, a także porównanie z modelem typu DFT  pozyskiwanie biogazu z produktów odpadowych oraz bioetanolu z różnych surowców  zagospodarowanie odpadów przemysłowych i komunalnych Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik http://galaxy.agh.edu.pl/~ktp/JMD/zesp_jmd.html

3 Dydaktyka Członkowie zespołu biorą udział w procesie dydaktycznym na studiach I, II i III stopnia na kierunku technologia chemiczna (wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria, projekty), w tym: Przedmioty obowiązkowe:  Chemia organiczna  Podstawy biotechnologii  Podstawy chemii (dla Wydziału FiIS oraz WZ)  Fizykochemia paliw Przedmioty obieralne:  Metody matematyczne w technologii chemicznej  Materiały konstrukcyjne w technologii chemicznej (z pracownikami Katedry ChWiNŚ)  Techniki multimedialne dla inżynierów (z pracownikami KZRE)  Elementy matematyki i fizyki  Historia Chemii W języku angielskim (obowiązkowe):  Coal Chemistry  Biotechnology  Modeling of Technology Processes Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik http://galaxy.agh.edu.pl/~ktp/JMD/zesp_jmd.html

4 Dydaktyka (c.d.) Członkowie zespołu biorą aktywny udział w programach międzynarodowych dotyczących dydaktyki (LLP Erasmus) prowadząc zajęcia w:  VSB Technical University of Ostrava (Czechy)  University of Miskolc (Węgry) Współopracowali programy studiów:  Clean Coal Technology;  Sustainable Fuel Economy; w tym programy przedmiotów w języku angielskim:  Chemistry of Coal;  Biotechnology;  Modeling of Process Technology;  Technologies Modeling. Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik http://galaxy.agh.edu.pl/~ktp/JMD/zesp_jmd.html

5 Działalność publikacyjna 2008-2014 LF  G. S. JODŁOWSKI, Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2008 t. 24 z. 3/3 p. 139–148  J. PYSSA, Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2008 t. 24 z. 1/1 p. 113–125  J. PYSSA, Przemysł Chemiczny 2010 t. 89 nr 7 p. 927–934  J. T. Duda, M. Kwiatkowski, J. MILEWSKA-DUDA, Applied Surface Science 2010 vol. 256 iss. 17 p. 5243–5248  J. T. Duda, J. MILEWSKA-DUDA, M. Kwiatkowski, M. ZIÓŁKOWSKA, Adsorption, Volume 19, Issue 2 (2013), p. 545-555,  G.S.JODŁOWSKI, M.WÓJCIK, Adsorption 2013 vol.19, iss. 2-4, p. 813-819  G.S.JODŁOWSKI, M.WÓJCIK, Przemysł Chemiczny 2014 DOI:10.12916/przemchem.2014.2038 MNiSW  G.S. JODŁOWSKI, „Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony” pod red. M. J. Kotarby; Geosfera Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo TBPŚ,,Geosfera”, 2008 s. 287–295 – rozdz. w monografii  G. Rokita, W. Pluskiewicz, Z. Halaba, J. PYSSA, Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2009 vol. 11 Supl. 2 s. 154–155, P38  J. PYSSA, Przegląd Górniczy, 2010 t. 66 nr 5 s. 38–44  G. Rokita, W. Pluskiewicz, Z. Halaba, J. PYSSA, Przegląd Lekarski 2010, 67 nr 5 s. 409–413  J. PYSSA, J. Rokita, Przegląd Górniczy 2012 t. 68 nr 12 s. 132–138  J. PYSSA, G. Rokita, Acta Balneologica 2012 t. 54 nr 1 s. 49–55 Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik http://galaxy.agh.edu.pl/~ktp/JMD/zesp_jmd.html

6 Działalność publikacyjna 2008-2014 MNiSW (c.d.)  M. Kwiatkowski, M. ZIÓŁKOWSKA, J. MILEWSKA-DUDA, J. T. Duda, „Sorbenty mineralne; surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie „ red. nauk. T.Ratajczak, G.Rzepa, T.Bajda. Kraków: Wydawnictwa AGH, 2013 s.269-284 – rozdz. w monografii  M. ZIÓŁKOWSKA, M. Kwiatkowski, J. MILEWSKA-DUDA, J. T. Duda, „Paliwa i energia XXI wieku” pod red. G.S. JODŁOWSKI; Wydział EiP AGH. Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014 s. 267-279 – rozdz. w monografii  J. PYSSA, J. MILEWSKA-DUDA,, „Paliwa i energia XXI wieku” pod red. G.S. JODŁOWSKI; Wydział EiP AGH. Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014 s. 323-336 – rozdz. w monografii  N. Florencka, G.S. JODŁOWSKI, A. Orzechowska-Zięba, M. WÓJCIK, „Paliwa i energia XXI wieku” pod red. G.S. JODŁOWSKI; Wydział EiP AGH. Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014 s. 461-481 – rozdz. w monografii  U.Kanik, G. JODŁOWSKI, A. Orzechowska-Zięba, E. Wolak, „Paliwa i energia XXI wieku” pod red. G.S. JODŁOWSKI; Wydział EiP AGH. Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014 s. 483-498 – rozdz. w monografii  M. ZIÓŁKOWSKA, J.T. Duda, J. MILEWSKA-DUDA, International Science Index 2014 vol.8 no.10 pt.17 s.1332-1337 Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik http://galaxy.agh.edu.pl/~ktp/JMD/zesp_jmd.html

7 Działalność publikacyjna 2008-2014 (c.d.) Inne  J. PYSSA, Ekopartner, 2008 nr 5 s. 4–5  P. J.Jodłowski, G. S.JODŁOWSKI, Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008 : Kraków, 25–27 września 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, GN Pro Futuro, 2008 s. 93–97  G.M. Rokita, W. Pluskiewicz, Z.P. Halaba, J. PYSSA, Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2009 vol.11, Supl.2, s.154-155  M. ZIÓŁKOWSKA, J. T. Duda, J. MILEWSKA-DUDA, Chemistry and Chemical Technology: proceedings of the 3. international conference of young scientists, Lviv, Polytechnic Publishing House, 2013, s.184-187  M. ZIÓŁKOWSKA, J. MILEWSKA-DUDA, M. Kwiatkowski, J. T. Duda, Materiały Międzynarodowego Forum – Konkurs molodych ucenych „ Problemy nedropol zovania”: Sankt-Peterburg, 23-25 aprela 2014 g. NM-S Universitet „Gornyj”, 2014 s.44-46  M. Ćwiżewicz, P.Drużkowski, G. S.JODŁOWSKI, Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2014 : Kraków, 2–4 października 2014 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, GN Pro Futuro, 2014 s. 21-36 Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik http://galaxy.agh.edu.pl/~ktp/JMD/zesp_jmd.html

8 Działalność publikacyjna 2008-2014 (c.d.) Opracowania dla przemysłu  R.Tarkowski, W.Sroczyński, J.Kulczycka, M.Kudełko, G.S.JODŁOWSKI „Analiza metod sekwestracji dwutlenku węgla oraz alternatywnych sposobów uzyskania jednostek unikniętych emisji w warunkach KGHM”, przyjęte 29.12.2011  R.Tarkowski, W.Sroczyński, J.Kulczycka, M.Kudełko, G.S.JODŁOWSKI „Pogłębiona analiza wychwytywania i transportu do zatłaczania wybranych strumieni gazów zawierających dwutlenek węgla – zakres pracy i sposób rozwiązania problemu”, przyjęte 30.11.2012 Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik http://galaxy.agh.edu.pl/~ktp/JMD/zesp_jmd.html

9 Działalność publikacyjna 2008-2014 (c.d.) Ważniejsze konferencje  J. T. Duda, M. Kwiatkowski, J. MILEWSKA-DUDA, ISSHAC-7 proceedings, Kazimierz Dolny 2009, p. 121–122  G.S.JODŁOWSKI, J. MILEWSKA-DUDA, M. WÓJCIK, E-materiały konferencji : Paliwa-Energia- Ochrona Środowiska AGH WEiP, Kraków 2009  J. PYSSA, E-materiały konferencji : Paliwa – Energia - Ochrona Środowiska AGH WEiP, Kraków 2009  G.S. JODŁOWSKI, Materiały zjazdowe PTChem., Lublin 2011, S03 - P23, s. 226  M. WÓJCIK, G.S.JODŁOWSKI, Materiały zjazdowe PTChem., Lublin 2011, S03 - P24, s. 227  J. T. Duda, J. MILEWSKA-DUDA, ISSHAC-8 proceedings, Lublin 2012, p. 311–313  G.S.JODŁOWSKI, M. WÓJCIK, ISSHAC-8 proceedings, Lublin 2012, p. 314–316  G.S. JODŁOWSKI, ISSHAC-8 proceedings, Lublin 2012, p. 317–318  P. Baran, G. JODŁOWSKI, A. Krzyżanowski, K. Zarębska, Documenta Geonica 2013/1: 9. czesko –polska konferencja Geologia zagłębi węglonośnych, Ostrava 2013, s.179  G.S.JODŁOWSKI, P. Baran, M. WÓJCIK, Documenta Geonica 2013/1: 9. czesko –polska konferencja Geologia zagłębi węglonośnych, Ostrava 2013, s.182  M. WÓJCIK, G.S.JODŁOWSKI, Documenta Geonica 2013/1: 9. czesko –polska konferencja Geologia zagłębi węglonośnych, Ostrava 2013, s.190  M. ZIÓŁKOWSKA, J. MILEWSKA-DUDA, J. T. Duda, Abstracts collection on new challenges in the European area: International Baku Forum of Young Scientists, Baku, Azerbaijan, 2013, s.140-142  M. ZIÓŁKOWSKA, J. T. Duda, J. MILEWSKA-DUDA, E-dokument: International conference on Diamond and carbon materials, Madrid, Spain, 2014 Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik http://galaxy.agh.edu.pl/~ktp/JMD/zesp_jmd.html

10 Działalność organizacyjna Członkowie zespołu biorą aktywny udział w pracach organizacyjnych Wydziału i Uczelni, w tym (ważniejsze pełnione funkcje): Senat AGH prof. Janina Milewska-Duda (1993 -2012), dr inż. Grzegorz S. Jodłowski (2002-2005, 2008-2016) Pełnomocnik Rektora AGH ds. Jakości Kształcenia prof. Janina Milewska-Duda (2008-2012) Władze Wydziału prof. Janina Milewska-Duda – dziekan (1993-1999, 2002-2005) dr inż. Marta Wójcik – prodziekan ds. kształcenia (2002-2009, 2013-2016) Rada Wydziału (członkowie z wyboru) dr inż. Grzegorz S. Jodłowski (1996-2016) Uczelniana Komisja Wyborcza dr inż. Grzegorz S. Jodłowski (2012-2016) Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dr inż. Justyna Pyssa (2002-2010; 2015- 2016) Administrator Wydziałowy systemu Syllabus dr inż. Marta Wójcik Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik http://galaxy.agh.edu.pl/~ktp/JMD/zesp_jmd.html

11 Bieżące działania Starania o finansowanie badań w konsorcjum z UR (2012, 2013, 2014) Starania o finansowanie badań MNiSW:  konkurs 38 (2009), kierownik G.S.Jodłowski  konkurs 40 (2010), kierownik G.S.Jodłowski Umowa protokołowa o wymianie naukowo-dydaktycznej Czechy- Polska (2014) Umowa o stażach studenckich DESA (Czechy – 2014, 2015) Rozmowy na temat know-how w zakresie instalacji demonstra- cyjnych biogazowni ze STRABAG i UNISERW (wspólnie z dr inż. T.Mirowskim) Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie: Grzegorz Jodłowski, Justyna Pyssa, Marta Wójcik http://galaxy.agh.edu.pl/~ktp/JMD/zesp_jmd.html


Pobierz ppt "Zespół dr inż. Justyna Pyssa (AGH-1999) od 2009 na stanowisku adiunkta Katedra Technologii Paliw Grupa badawcza Prof. Janiny Milewskiej-Dudy Członkowie:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google