Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa formuła Zadania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego Zadania wychowawcy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa formuła Zadania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego Zadania wychowawcy."— Zapis prezentacji:

1 Nowa formuła Zadania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego Zadania wychowawcy

2 24 kwiecień (wtorek) Część humanistyczna 9.00-10.00 (+20 min.) Historia i WOS 10.45-12.15 (+45 min.) Język polski

3 25 kwiecień (środa) Część matematyczno - przyrodnicza 9.00-10.00 (+20 min.) Biologia, chemia, fizyka, geografia 10.45-12.15 (+45 min.) Matematyka

4 26 kwiecień (czwartek) język angielski 9.00-10.00 (+20 min.) Poziom podstawowy 10.45-11.45 (+30 min.) Poziom rozszerzony

5 Przygotować sale i materiały: Sala nr 1 – duża sala Sala nr 2 – mała sala Sala nr 206 – dostosowanie warunków PODZIAŁ UCZNIÓW NA SALE-wersja na 3 sale.docPODZIAŁ UCZNIÓW NA SALE-wersja na 3 sale.doc Materiały - stoliki z naklejonymi paskami kodowymi uczniów, krzesła, tablica, kreda, zegar, sprzęt do odtwarzania płyt CD i nagłośnienie sali, zapasowe przybory piśmienne, listy osób zdających w danej sali (imię i nazwisko), kartki dla uczniów z imieniem i nazwiskiem, trzyznakowym kodem, nr PESEL, naklejki z kodem

6 Odebrać informacje o uczniach uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu

7 Godz. 8.00 Przew. zespołów nadzorujących sprawdzają kompletność zespołów Przew. przypomina członkom i obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali urządzeń telekomunikacyjnych

8 Godz. 8.40 Przew. zespołu nadzorującego wraz z przedstawicielami zdających (2) odbiera w sekretariacie materiały na daną salę Zdający wchodzą na salę, zespół nadzorujący wydaje każdemu uczniowi 2 naklejki z indywidualnym kodem kreskowym.

9 Godz. 9.00 Przypomnienie o: konieczności sprawdzenia kompletności zestawów, sposobie kodowania – kartki z indywidualnymi kodami uczniowie winni naklejać najpierw na karcie odpowiedzi (priorytet!) obowiązku zapoznania się z instrukcją na pierwszej stronie Rozdanie zestawów egzaminacyjnych

10 Uczniowie sprawdzają kompletność zestawów (braki odnotować w protokole) Uczniowie kodują swoje prace – wpisują kod i PESEL na pierwszej stronie i na karcie odpowiedzi, naklejają kartki – nauczyciele sprawdzają poprawność (za B14-zespół). Uczniowie zapoznają się z Instrukcją dla ucznia Członkowie zespołu nadzorującego udzielają odpowiedzi na pytania związane z kodowaniem i rozumieniem instrukcji

11 Przypomnienie o konieczności przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – drugi raz na 10 min. przed końcem lub przed wcześniejszym oddaniem pracy Zapisanie na tablicy czasu rozpoczęcia i zakończenia

12 Uczniowie z dysleksją i B14 nie przenoszą odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi

13 Uczniowie pracują samodzielnie Nikt nie zakłóca prawidłowego przebiegu egzaminu Nikt nie opuszcza bez ważnej potrzeby sali Zdający, który ukończył pracę przed czasem- nauczyciel sprawdza prawidłowość kodowania, przeniesienie odpowiedzi

14 Drugie przypomnienie o obowiązku przenoszenia odpowiedzi na kartę – nie dotyczy dyslektyków i B14

15 Przew. informuje o zakończeniu i poleca zamknięcie zestawów i odłożenie ich na brzeg stolika – zdający pozostają na miejscach, Członkowie zespołów nadzorujących odbierając zestawy sprawdzają: poprawność zapisu kodu i nr PESEL zdającego, prawidłowość naklejenia kodów kreskowych, kompletność materiałów, prawidłowość wypełnienia karty odpowiedzi (posługiwanie się nie czarno piszącymi przyborami niedopuszczalne)

16 Poza dwoma przedstawicielami uczniów, którzy są obecni przy pakowaniu materiałów w koperty i pisaniu protokołów, pozostali opuszczają salę.

17 Zespół nadzorujący koduje na karcie odpowiedzi, w miejscu do tego przeznaczonym, pola określające trzyznakowy kod ucznia, zaznacza dysleksję w przypadku dyslektyków. Członkowie zespołów nadzorujących (w obecności przedstawicieli uczniów) porządkują, kompletują i pakują materiały egzaminacyjne,

18 Członkowie zespołów nadzorujących sporządzają protokół, weryfikują listę zdających i podpisują ją Przew. zespołu nadzorującego przekazuje materiały PSZE

19 Procedury takie same jak dla części pierwszej

20 Zszyć arkusze, jeśli nie będą zszyte. Kseruje się arkusz w całości, a nie np. 1 stronę, wadliwy odesłać. Oderwanie karty odpowiedzi od arkusza nie jest podstawą do jego wymiany.

21 Do bezpiecznej koperty zapakować arkusze A1 (w 206-jeden A4) uczniów, którzy ukończyli egzamin i opisać kopertę wodoodpornym markerem. Pozostałe arkusze oddać czyste, nienaruszone. Wszelkie nieprawidłowości odnotować w protokole, który podpisuje czytelnie również uczeń, który zgłosił braki w zestawie.

22 Kopertę opisać następująco: Identyfikator szkoły:106301-01G11 Numer sali: Część egzaminu: Rodzaj i ilość arkuszy: A1....... W sali 206 dla B14- A4

23 Zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z nich w sali dotyczy wszystkich.

24 Obowiązek przyniesienia odpowiednich przyborów i legitymacji Godzina rozpoczęcia Zasady zachowania na sali Konsekwencje niesamodzielnej pracy Sposób wypełniania arkusza i karty odpowiedzi

25 Znajomość numeru PESEL Termin i warunki przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym Tryb zgłaszania zastrzeżeń proceduralnych Konsekwencje nie przystąpienia do egzaminu Organizacja każdego dnia

26 Alina Nagórka 2013-11-06


Pobierz ppt "Nowa formuła Zadania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego Zadania wychowawcy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google