Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I NTERPRETACJA JONÓW SODOWYCH, POTASOWYCH I CHLORKOWCYH. S TANY ODWODNIENIA I PRZEWODNIENIA. Łukasz Leśniak OAM III gr.A2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I NTERPRETACJA JONÓW SODOWYCH, POTASOWYCH I CHLORKOWCYH. S TANY ODWODNIENIA I PRZEWODNIENIA. Łukasz Leśniak OAM III gr.A2."— Zapis prezentacji:

1 I NTERPRETACJA JONÓW SODOWYCH, POTASOWYCH I CHLORKOWCYH. S TANY ODWODNIENIA I PRZEWODNIENIA. Łukasz Leśniak OAM III gr.A2

2 E LEKTROLITY USTROJOWE -są jonami,występującymi w organiźmie odpowiadającymi za równowagę kwasowo- zasadową i wodno-osmotyczną -uczestniczą w procesach metabolicznych i stanowią także kofaktory przemiany materii -Główne jony występujące w płynach ustrojowych: Na+,K+,H+,Ca2+,Mg2+ Cl-,PO 4 -,SO 3 -,HCO 3 -

3 P ODSTAWOWE ELEKTROLITY PRZESTRZENI WODNYCH U CZŁOWIEKA ElektrolityPłyn pozakomórkowyPłyn wewnątrzkomó rkowy mmol/l Osocze mmol/l Śródmiąższowy mmol/l Kationy Na+142,0146,512,0 K+5.05,0140,0 Ca2+2,51,35,0 Mg2+1,0 30,0 Aniony Cl-102,0114,04,0 Wodorowęglany26,031,010,0 Siarczany0,5 3,8 Fosforany1,1 60,0 Kw.Organiczne~5,0~6,0zmienne

4 J ONY SODOWE N A + Jest dominującym kationem płynu pozakomórkowego organizmu, Odpowiada za równowagę osmotyczną w zewnątrzkomórkowych płynach ustrojowych, Jego nadmiar lub niedobór będą odpowiadały za stany przewodnienia i odwodnienia, Sód jest antagonistą potasu i razem z nim tworzy różnicę stężeń po obu stronach błony komórkowej Prawidłowe stężenie sodowy umożliwia transport aminokwasów i węglowodanów do tkanek Zwiększa wydzielanie soków trawiennych.

5 H IPERNATREMIA Jest rozpoznawana,gdy stężenie sodu w osoczu przekracza 145 mmol/l. Zaburzenie to może mieć charakter ostry lub przewlekły. Ostra hipernatremia rozpoznawana jest gdy stężenie sodu w osoczu jest wyższe niż 160 mmol/l i rozwija się krócej niż 72h Przewlekła hipernatremia trwa ponad 3 dni, a stężenie sodu w osoczu z reguły nie przekracza 160 mmol/l

6 P RZYCZYNY HIPERNATREMII Odwodnienie w wyniku : nadmiernego pocenia się, wymiotów, biegunek, stanów gorączkowych Zaburzenia funkcji nerek Zaburzenie ośrodka odczuwania pragnienia Nadmierna podaż sodu Leki diuretyczne

7 O BJAWY H IPERNATREMII Kurcze Zwiększone Pragnienie Omdlenie Nudności Utrata Apetytu Wymioty Senność Zamieszanie Niepokój (Występuje U Dzieci) Bezsenność Letarg

8 H IPONATREMIA Jest to chorobowy stan obniżonego poziomu sodu w surowicy krwi. U ludzi, spadek poniżej normalnego poziomu, wynoszącego 135-145 mmol/l.

9 P RZYCZYNY HIPONATREMII Schorzenie to jest przeważnie następstwem innych zespołów chorobowych tj.: Odwodnienia przewodnienia

10 O BJAWY HIPONATREMII Uczucie zmęczenia, Uczucie opuchnięcia, Mdłości, Bóle głowy Opuchnięte dłonie i stopy, Zagubienie i dezorientacja, Kłopoty z koordynacją, Na skutek zmniejszenia się stężenia sodu w surowicy krwi dojść może do ataku, śpiączki a nawet śmierci.

11 J ONY POTASOWE K+ Potas razem z sodem tworzy potencjał elektryczny Zapewnia prawidłowe działanie nerek, reguluje równowagę kwasowo-zasadową. Oddziałuje na wysokość ciśnienia osmotycznego krwi, uczestniczy w biosyntezie białka i w przemianach energetycznych, Wzmacnia mięśnie i serce, Wspólnie z magnezem pobudza serce do skurczów w czasie wysiłku i zapewnia ich regularność. Wpływa na dotlenienie mózgu i wzmacnia układ nerwowy.

12 H IPERKALIEMIA Jest to stan podwyzszonego stężenia potasu w osoczu krwii, powyżej 4,5-5 mmol/l. Jest to stan niebezpieczny dla zdrowia, a nawet i życia człowieka. Hiperkalemia może spowodować porażenie mięśni, wywołać arytmię lub – w skrajnych przypadkach – zatrzymać akcję serca.

13 P RZYCZYNY HIPERKALIEMII nadmiar potasu w diecie niedostatecznym wydalaniu przez nerki, zaburzenia transportu potasu wewnątrz organizmu, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, niedotlenienie tkanek, nagłe uwalnianie potasu z uszkodzonych komórek, przyjmowaniem leków powszechnie stosowanych w terapii nadciśnienia tętniczego.

14 O BJAWY HIPERKALIEMII bóle i uczucie mrowienia w mięśniach, zaburzenia równowagi, zawroty głowy kłopoty z koordynacją ruchową, nieregularna praca serca,

15 H IPOKALIEMIA Jest to stan, w którym stężenie jonów potasu w surowicy krwi jest poniżej wartości przewidywanych przez normy laboratoryjne. Stężenie jonów potasu powinno zawierać się w przedziale 3,5-5,0 mmol/L.

16 P RZYCZYNY HIPOKALIEMII stosowanie leków diuretycznych, Odwonienie na skutek: masywnych wymiotów, biegunek zaburzenia ośrodka pragnienia, choroba pooparzeniowa, jako następstwo znacznej utraty osocza przez poparzoną powierzchnię ciała.

17 O BJAWY HIPOKALIEMII adynamia mięśniowa – opukowo mięśnie tworzą "wałek", prowadzi ona, zależnie od nasilenia do: bolesnych skurczów mięśni, zwłaszcza łydek zaparcia, żabiego brzucha porażenia mięśni (czasem) osłabienie albo brak odruchów ze ścięgien nefropatia hipokaliemiczna zasadowica nieoddechowa

18 J ONY CHLORKOWE C L - razem z kationem sodowym są najważniejszymi jonami płynu pozakomórkowego organizmu, Około 88% chloru lokalizuje się w przestrzeni wodnej pozakomórkowej, Ze względu na swoje wzajemne powiązanie poziom chlorków we krwi zmienia się analogicznie do zmian poziomu sodu we krwi. udział w regulacji równowagi kwasowo-zasadowej udział w usuwaniu szkodliwych metabolitów przez wątrobę

19 H IPERCHLOREMIA Jest to stan, w którym stężenie jonów chlorkowych w surowicy krwi jest powyzej 102 mmol/l

20 P RZYCZYNY HIPERCHLOREMII odwodnienie kwasica kanalikowa ostra niewydolność nerek niewyrównana cukrzyca przewlekła biegunka zatrucie salicylanami zasadowica oddechowa zaburzenia osi podwzgórzowej Nadczynność kory nadnerczy

21 O BJAWY HIPERCHLOREMII przedłużające się wymioty, biegunka, osłabienie lub niewydolność oddechowa, Przemęczenia, silne pragnienie brak apetytu

22 H IPOCHLOREMIA Jest to stan, w którym stężenie jonów chlorkowych w surowicy krwi jest poniżej 102 mmol/l

23 P RZYCZYNY HIPOCHLOREMII Choroba Addisona Oparzenia Niektóre zaburzenia w funkcjonowaniu nerek Przewlekła kwasica oddechowa Zastoinowa niewydolność serca Nadmierne pocenie się Zasadowica metaboliczna Przewlekłe wymioty Zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny

24 O BJAWY HIPOCHLOREMII Wymioty Biegunki Silne poty Zaburzenia fizjologiczne nerek

25 M ATERIAŁ KLINICZNY Stężenia jonów chlorkowych, sodowych i potasowych oznaczamy w: Surowicy Moczu Krwi pełnej Stolcu Płynie oparzeniowym Płynie przewodu pokarmowego

26 P RZEWODNIENIE I O DWODNIENIE

27 P RZEWODNIENIE Przewodnienie - w zależności od molalności płynów ustrojowych, rozróżnia się: przewodnienie izotoniczne przewodnienie hipotoniczne przewodnienie hipertoniczne

28 P RZEWODNIENIE IZOTNICZNE zaburzenie gospodarki wodnej, polegające na zwiększeniu zawartości sodu w organizmie. Sód będąc ważnym składnikem płynu pozakomórkowego, doprowadza do zwiększenia się przestrzeni wodnej pozakomórkowej, co doprowadza do nagromadzenia się w niej płynów i rozwoju obrzęków.

29 P RZYCZYNY wzrost ciśnienia hydrostatycznego, spadek ciśnienia onkotycznego, utrudniony odpływ chłonki zwiększenie przepuszczalności ścian naczyń krwionośnych

30 P RZEWODNIENIE HIPOTONICZNE zaburzenie gospodarki wodnej, w którym dochodzi do nadmiaru wody w ustroju, przebiegające z zmniejszoną molalnością sodu, czyli z hiponatremią. Ten stan nazywany jest także zatruciem wodnym.

31 PRZYCZYNY leczenie winkrystyną hipoproteinemia niedoczynność tarczycy niedoczynność kory nadnerczy choroby nerek

32 P RZEWODNIENIE HIPERTONICZNE zaburzenie gospodarki wodnej, w którym dochodzi do namiaru wody w ustroju, przebiegające z zwiększoną molalnością czyli z hipernatremią.

33 PRZYCZYNY Nadmierna podaż płynów elektrolitowych Pozajelitowe podawanie płynów hipertonicznych Kłębuszkowi zapalenie nerek ·Ostra niewydolność nerek

34 O DWODNIENIE Stan powstały w wyniku utraty znacznej ilości wody przez organizm, prowadzący do zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej w obrębie komórek i tkanek oraz podstawowych funkcji życiowych. W zależności od molalności płynów ustrojowych wyróżniamy 3 rodzaje odwodnienia: odwodnienie izotoniczne odwodnienie hipotoniczne odwodnienie hipertoniczne

35 O DWONIENIE IZOTONICZNE zaburzenie gospodarki wodnej, w którym dochodzi do niedoboru wody w organizmie, przebiegające z prawidłową molalnością płynów ustrojowych czyli ich izotonią.

36 PRZYCZYNY utrata izotonicznych płynów przez : przewód pokarmowy nerki skórę wskutek oparzenia utrata krwi zatrzymanie płynów w trzeciej przestrzeni

37 O DWOENIENIE HIPOTONICZNE zaburzenie gospodarki wodnej, w którym dochodzi do niedoboru wody w organizmie, przebiegające z hipotonią i z obniżoną molalnością płynów ustrojowych.

38 P RZYCZYNY Utrata sodu i wody przez nerki Zespół utraty soli pochodzenia nerkowego Stosowanie środków moczopędnych Uzupełnienie niedoboru lub strat wody płynami pozbawionymi elektrolitów

39 O DWODNIENIE HIPERTONICZNE zaburzenie gospodarki wodnej, w którym dochodzi do niedoboru wody w organizmie, przebiegające z podwyższoną molalnością płynów ustrojowych, czyli ich hipertonią.

40 P RZYCZYNY pobór niewystarczającej ilości wody u osób nieprzytomnych lub z zaburzeniami połykania utrata wody ubogiej w elektrolity, co zdarza się przy hiperwentylacji utrata hipotonicznych płynów w moczówce prostej nadmierna diureza osmotyczna występująca w przypadku hiperglikemii doprowadzającej do glukozurii

41 M UKOWISCYDOZA Mukowiscydoza, zwana inaczej zwłóknieniem torbielowatym,jest chorobą wielonarządową. Jej występowanie uwarunkowane jest defektem genetycznym - mutacją genu CFTR,w wyniku której produkowane jest nieprawidłowe białko regulujące przepływ jonów chlorkowych przez komórki nabłonka.

42 O BJAWY przewlekły i napadowy kaszel, nawracające i przewlekłe zapalenia płuc, zapalenie oskrzelików, obturacyjne zapalenia oskrzeli, krwioplucie, palce pałeczkowate, nawracający obrzęk ślinianek przyusznych. osteoporoza

43 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "I NTERPRETACJA JONÓW SODOWYCH, POTASOWYCH I CHLORKOWCYH. S TANY ODWODNIENIA I PRZEWODNIENIA. Łukasz Leśniak OAM III gr.A2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google