Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Małgorzata Ganczar. Przedsiębiorstwo elektroniczne Przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w dokonywaniu transakcji kupna/sprzedaży produktów poprzez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Małgorzata Ganczar. Przedsiębiorstwo elektroniczne Przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w dokonywaniu transakcji kupna/sprzedaży produktów poprzez."— Zapis prezentacji:

1 Dr Małgorzata Ganczar

2 Przedsiębiorstwo elektroniczne Przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w dokonywaniu transakcji kupna/sprzedaży produktów poprzez sieć Internet, zgodnie z przyjętą w poprzednim podrozdziale definicją handlu elektronicznego, można określić mianem przedsiębiorstwa handlu elektronicznego. Istota tak określonej jednostki e-handlu sprowadza się do wykorzystania w swojej działalności Internetu jako głównego medium do przeprowadzenia transakcji.

3 Przedsiębiorstwo elektroniczne „Przedsiębiorstwo handlu elektronicznego to podmiot gospodarczy, wyodrębniony organizacyjnie, ekonomicznie i prawnie, wyspecjalizowany w prowadzeniu działalności w sferze obrotu towarowego (w tym zwłaszcza kupnie/sprzedaży produktów) za pośrednictwem sieci Internet w swoim imieniu, na swój rachunek i swoje ryzyko.”

4 Przedsiębiorstwo elektroniczne ze sfery handlu elektronicznego, można wyłączyć następujące formy aktywności: witryny ogłoszeniowe - ich podstawowa rola to funkcja dodatkowego kanału marketingowego dostarczającego zwykle podstawowych informacji o firmie (jej adresie, ofercie asortymentowej itp.), portale społecznościowe – pomimo, że w ostatnim czasie również za ich pośrednictwem stała się możliwa sprzedaż produktów, to jednak ich główna funkcja nadal sprowadza się do umożliwienia budowy relacji pomiędzy członkami danej społeczności, aukcje internetowe – pomimo, że coraz częściej uczestniczą w nich same przedsiębiorstwa to wciąż zwykle dotyczą transakcji pomiędzy indywidualnymi osobami, których nie prowadzą działalności gospodarczej w sposób ciągły i zorganizowany.

5 Podstawowym czynnikiem rozróżniającym przedsiębiorstwa e- handlu jest ich obecność na rynkach „tradycyjnych”, według którego można wyróżnić następujące dwa typy przedsiębiorstw: przedsiębiorstwa tradycyjno – internetowe przedsiębiorstwa czysto internetowe firmy, dla których Internet stanowi dodatkowy (alternatywny) kanał dystrybucji produktów, Firmy, dla których Internet jest podstawową i jedyną płaszczyzną transakcyjną

6 Drugim kryterium jakie można zastosować do podziału owych podmiotów jest rodzaj oferowanej usługi, można wyróżnić: firmy oferujące usługi pozainternetowe (np. rezerwacja biletów, usługi bankowe i inwestycyjne lub sprzedaż polis ubezpieczeniowych) firmy oferujące usługi związane z Internetem (z reguły na zasadzie abonamentu) – serwisy i analizy finansowe, magazyny, czasopisma lub inne publikacje w formie elektronicznej


Pobierz ppt "Dr Małgorzata Ganczar. Przedsiębiorstwo elektroniczne Przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w dokonywaniu transakcji kupna/sprzedaży produktów poprzez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google