Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POSTAWY I GESTY W LITURGII Co to znaczy brać czynny udział w liturgii? CZY TYLKO?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POSTAWY I GESTY W LITURGII Co to znaczy brać czynny udział w liturgii? CZY TYLKO?"— Zapis prezentacji:

1

2 POSTAWY I GESTY W LITURGII

3 Co to znaczy brać czynny udział w liturgii? CZY TYLKO?

4 X

5 ?

6 ACTIO DIVINA (działanie Boskie) SŁOWA / GESTY / POSTAWY

7

8 W tym miejscu gwałtownie otwiera się niebo, opada zasłona skrywająca Boga i Tajemnica dotyka nas bezpośrednio. Odległy Bóg staje się naszym Bogiem, staje się „Emmanuelem” – „Bogiem z nami”.

9

10 X

11 OWMR 42: „Gesty i postawy ciała zarówno kapłana, diakona i usługujących, jak i ludu winny zmierzać do tego, aby cała celebracja odznaczała się pięknem i szlachetną prostotą, aby w pełni przejrzyste było znaczenie jej poszczególnych części, zaś uczestnictwo wszystkich stawało się łatwiejsze. (…) Zachowywanie przez wszystkich uczestników jednolitych postaw ciała jest znakiem jedności członków chrześcijańskiej wspólnoty zgromadzonych na sprawowanie świętej liturgii: wyrażają one bowiem i kształtują duchowe przeżycia uczestniczących.

12

13 OWMR 43: Wierni stoją od rozpoczęcia śpiewu na wejście albo od początku wejścia kapłana do ołtarza aż do kolekty włącznie; podczas śpiewu Alleluja przed Ewangelią; w czasie głoszenia Ewangelii; podczas wyznania wiary i modlitwy powszechnej; od wezwania Orate fratres przed modlitwą nad darami do końca Mszy świętej, z wyjątkami, które zostaną za chwilę wymienione.

14

15

16 OWMR 43: Wierni siedzą podczas czytań przed Ewangelią i psalmu responsoryjnego; w czasie homilii i przygotowania darów (także na procesji z darami!) oraz – zależnie od okoliczności - kiedy zachowuje się święte milczenie po Komunii świętej.

17

18 OWMR 43: Jeśli nie stoją na przeszkodzie względy zdrowotne, ciasnota lub obecność znacznej liczby uczestników albo inne uzasadnione przyczyny, wierni klęczą podczas konsekracji. Ci zaś, którzy na konsekrację nie klękają, niech wykonają głęboki ukłon, gdy kapłan po konsekracji przyklęka. Konferencja Episkopatu zgodnie z zasadami prawa może przystosować gesty i postawy ciała opisane w Obrzędach Mszy świętej do mentalności i uznanych tradycji ludów. Należy jednak zadbać o to, aby adaptacje odpowiadały znaczeniu i charakterowi poszczególnej części celebracji. Gdzie istnieje zwyczaj, iż lud klęczy od zakończenia aklamacji Święty aż do końca modlitwy eucharystycznej oraz przed Komunią świętą, gdy kapłan mówi Oto Baranek Boży, zwyczaj ten wypada zachować.

19

20 Przyklęknięcie (na prawe kolano) obowiązuje: Przed Najśw. Sakramentem (zarówno zamkniętym w tabernakulum, jak i wystawionym do adoracji) oraz przed krzyżem – od jego adoracji w Wielki Piątek do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. Podczas liturgii mszalnej przyklękamy zgodnie z zasadami podanymi w mszale: Jeśli w prezbiterium jest tabernakulum z Najświętszym Sakramentem, kapłan, diakon i inni usługujący przyklękają po przyjściu do ołtarza i przed odejściem od niego, nie zaś podczas samej celebracji Mszy świętej (centrum stanowi ołtarz Chrystusa – przechodząc przed nim wykonuje się głęboki skłon). Poza tym przyklękają wszyscy, którzy przechodzą przed Najświętszym Sakramentem, chyba że idą w procesji”.

21

22

23

24 POCHYLENIE GŁOWY: wymawiając razem imiona trzech osób Boskich, (Chwała Ojcu…), wymawiając imię Jezusa (szczególnie podczas „Chwała na wysokości…”), Najświętszej Maryi Panny i świętego, na którego cześć odprawia się Mszę Świętą, wskazany jest taki ukłon przed wykonywaną czynnością liturgiczną i po jej zakończeniu, POCHYLENIE CIAŁA: w czasie wyznania wiary (Credo) na słowa: „I za sprawą Ducha Świętego”, oddając cześć ołtarzowi, na którym nie ma Najświętszego Sakramentu. A także przed i po okadzeniu rzeczy/osób (z uwzgl. uwag nt. okadzeń ołtarza).

25

26

27 Inne postawy i gesty…


Pobierz ppt "POSTAWY I GESTY W LITURGII Co to znaczy brać czynny udział w liturgii? CZY TYLKO?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google