Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

– EURAXESS – oferta (portalu) dla mobilnych naukowców Agnieszka Kwiatkowska Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Centrum Informacji dla Naukowców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "– EURAXESS – oferta (portalu) dla mobilnych naukowców Agnieszka Kwiatkowska Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Centrum Informacji dla Naukowców."— Zapis prezentacji:

1 – EURAXESS – oferta (portalu) dla mobilnych naukowców Agnieszka Kwiatkowska Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS

2 Czym właściwie jest EURAXESS? Pod nazwą EURAXESS kryje się inicjatywa koordynowana przez Komisję Europejską, której celem jest kompleksowa, bezpłatna pomoc i doradztwo dla naukowców zdecydowanych na rozwój kariery naukowej za granicą i instytucji, które są zainteresowane przyjęciem zagranicznych badaczy u siebie.

3 Trochę historii Styczeń 2000Komunikat KE proponujący utworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej „ERA” Kwiecień 2001Raport Grupy Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Mobilności wskazujący na przeszkody stojące na drodze rozwoju międzynarodowej wymiany naukowców Czerwiec 2001Komunikat KE – „Strategia Mobilności dla ERA” Grudzień 2001Uchwała Rady UE popierająca starania zmierzające do poprawy przekazywania informacji istotnych dla mobilnych naukowców 2003Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców 2003Konkurs na Krajowe Sieci Centrów Informacji dla Mobilnych Naukowców 2004-2007Projekt PL-MOC NETWORK: 85 konferencji, spotkań, szkoleń dla 4500 uczestników 28 współorganizowanych szkoleń dla 2000 uczestników 3700 konsultacji dla polskich naukowców + 745 dla obcokrajowców 1220 konsultacji dla polskich instytucji + 120 dla zagranicznych

4 I. Działania ponad 250 Centrów Informacji dla Naukowców zlokalizowanych w 40 krajach członkowskich sieci EURAXESS, udzielających bezpłatnych, rzetelnych informacji m. in. o procedurach dotyczących zatrudnienia i warunkach życia w danym kraju. Obecnie EURAXESS wspiera naukowców i ich pracodawców poprzez…

5 Doradztwo i pomoc w kwestiach prawno-administracyjnych: wiza podatki zakwaterowanie pozwolenie na pracę ubezpieczenie społeczne opieka medyczna szkoły językowe przedszkola, opieka nad dziećmi inne, w zależności od potrzeb Centra EURAXESS w Polsce Koordynator sieci Euraxess Polska: KPK, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, partnerzy: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Politechnika Śląska, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Łódzki, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

6 II. 39 krajowych portali EURAXESS z informacjami o krajowych funduszach, przepisach prawno-administracyjnych związanych z wyjazdem, przyjazdem i pracą w danym kraju.

7

8 Polska strona EURAXESS to jedyna strona dedykowana naukowcom z informacjami o przepisach związanych z przyjazdem i zatrudnieniem w Polsce, wyjazdem za granicę oraz aktualnymi ofertami krajowych i zagranicznych grantów i stypendiów. I. BASIC INFORMATION II. RESEARCH IN POLAND III. ENTRY AND RESIDENCE IV. WORKING IN POLAND V. INSURANCE & HEALTH CARE VI. EDUCATION VII. DAILY LIFE a w nim m. in.

9 http://www.euraxess.pl/

10 INSTYTUCJA PRZYJAZD WYJAZD

11 III. Europejski portal EURAXESS, którego głównym celem jest ułatwianie rozwoju kariery zawodowej naukowców w Europie, a także zachęcenie światowej klasy talentów badawczych do prowadzenia prac naukowych w instytucjach europejskich. EURAXESS zawiera 4 kluczowe inicjatywy wspólne dla Komisji Europejskiej i państw europejskich, które wspierają mobilność naukowców w Europie, a są to: Jobs, Services, Rights & Links.

12 http://ec.europa.eu/euraxess

13 http://ec.europa.eu/euraxess/jobs

14

15

16

17

18

19 http://ec.europa.eu/euraxess/services

20

21

22 http://ec.europa.eu/euraxess/rights

23 Czym są Karta i Kodeks? ◦EUROPEJSKA KARTA NAUKOWCA określa prawa i obowiązki naukowców, instytucji ich zatrudniających oraz organizacji finansujących badania naukowe. W Karcie znajdują się zapisy dotyczące m. in. oferowanych warunków pracy, rozwoju kariery naukowej oraz mobilności międzynarodowej. ◦KODEKS POSTĘPOWANIA PRZY REKRUTACJI PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH opisuje zasady zgodnie z którymi należy rekrutować naukowców, zapewniające równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie. To zasada przejrzystego informowania o procedurach konkursowych, zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery, zasada niedyskryminacji m.in. ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, język. Pełna treść dokumentów dostępna jest tutaj: http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/kina21620b8c_pl.pdf

24 ◦Instytucje, które wdrożą zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych do swoich wewnętrznych regulacji, zostają wyróżnione przez KE i nadawane jest im logo "HR Excellence in Research". ◦Przyznawanie logo jest jednym z działań KE w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Działania te mają przyczynić się do zwiększania liczby pracowników naukowych instytucji europejskich. KE wspiera instytucje wdrażające zasady Karty i Kodeksu organizując spotkania i dyskusje z udziałem zaangażowanych instytucji. Promuje takie instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

25 http://ec.europa.eu/euraxess/links Umożliwia europejskim naukowcom przebywającym poza Europą - w Ameryce Płn., Brazylii, Chinach, Indiach, Japonii czy w krajach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN): nawiązać kontakty z naukowcami przebywającymi w danym kraju, wymianę informacji, utrzymanie współpracy z ich europejskimi kolegami oraz kontynuację kariery po powrocie do Europy.

26 ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Jak przygotować wniosek o indywidualne stypendium wyjazdowe * w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020? Szkolenie na Politechnice Śląskiej (koniec czerwca-początek lipca) poprowadzi Pan Adam Głuszuk, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Szczegóły wkrótce na stronie www.rpk.polsl.plwww.rpk.polsl.pl * Granty mają na celu rozwój naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim w Europie i/lub poza jej granicami, a także udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np. z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości.

27 Agnieszka Kwiatkowska RPK Politechnika Śląska Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS Ul. Banacha 10, 44-100 Gliwice Tel. 32 237 19 98 Agnieszka.Kwiatkowska@polsl.pl www.rpk.polsl.pl Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "– EURAXESS – oferta (portalu) dla mobilnych naukowców Agnieszka Kwiatkowska Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Centrum Informacji dla Naukowców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google