Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powtórka (potwór-ka?). Biologiczna definicja gatunku Zbiór osobników posiadających podobne cechy, zdolnych do swobodnego krzyżowania się w warunkach naturalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powtórka (potwór-ka?). Biologiczna definicja gatunku Zbiór osobników posiadających podobne cechy, zdolnych do swobodnego krzyżowania się w warunkach naturalnych."— Zapis prezentacji:

1 Powtórka (potwór-ka?)

2 Biologiczna definicja gatunku Zbiór osobników posiadających podobne cechy, zdolnych do swobodnego krzyżowania się w warunkach naturalnych

3

4 Film sensacyjny Film kryminalny Romans Horror Thriller Komedia romantyczna Western Film animowany Dramat Film katastroficzny Science-fiction Film historyczny Film wojenny Film przyrodniczy

5

6 Czas i miejsce akcji: Dziki Zachów, II p. XIX wieku Tło: walki z Indianami, wojna secesyjna, gorączka złota, budowa kolei, walka z przestępczością, hodowla bydła Krajobrazy: prerie, wąwozy, rzeki, miasteczko Temat: walka sił dobra z siłami zła, miłość, przyjaźń Bohater: samotny jeździec znikąd, kowboj, szeryf, traper, odważna dziewczyna, prostytutka, bywalcy saloonu, Indianie Elementy awanturnicze: bójki, strzelaniny, pościgi konne, pojedynki w samo południu, porwania Ważne atrybuty: kapelusz, list gończy, kufel piwa, pistolet, strzelba, lasso, odznaka szeryfa itp. Ważne elementy krajobrazu: kaktusy, trawy, skały, prażące słońce, ognisko, drewniane budynki, zegar, kurz, konie, zachód słońca.

7 Schematyczność Powtarzalność Przewidywalność Nostalgiczność Symboliczność Funkcjonalność

8

9

10 Zespół reguł, według których zbudowane zostały teksty Umowa między pisarzem a czytelnikiem, mająca na celu uruchomienie pewnych istotnych oczekiwań (J. Culler) Reguły gry znane autorowi i czytelnikowi tekstu Informacja, komunikat, jak czytać tekst, czego się spodziewać

11

12 Romans Kryminał Horror Thriller Fantasy Dowcipy i anegdoty

13 Przyrodnicy, znajdując żyjątko, mówią, że jest to egzemplarz gatunku. Gdy odnajdują żyjątko zupełnie nie znane, które nie wiadomo jak zaklasyfikować, dodają, że jest to egzemplarz gatunku jeszcze nie znanego. Ten jedyny egzemplarz będzie więc zawsze genologicznym śladem, informacją, dowodem na istnienie gatunku, choćby nikt nigdy nie trafił na jego kolejne egzemplarze. Natura nie zna pojedynczego egzemplarza istniejącego poza gatunkiem. Miarą doskonałości gatunkowej jest więc liczba mnoga. W kulturze bardziej ceni się pojedynczość.

14 Dla przyrodnika gatunki są lepiej lub gorzej przystosowane do swoich życiowych funkcji i warunków, są słabsze lub silniejsze, mniej lub bardziej skomplikowane pod względem budowy. Normą jest gatunkowy wzór, a krzyżówki, mutacje i hybrydy, choć takie się zdarzają, to jednak mieszanie się gatunków nie jest w naturze zjawiskiem naturalnym oraz, co ważniejsze, nieograniczonym. Można oczywiście skrzyżować psa z wilkiem, jabłko z gruszką czy konia z osłem, pewne trudności mogą się jednak pojawić przy krzyżowaniu słonia z jaszczurką, karpia z kukułką, czy konia z kolibrem lub wszystkiego razem – choć, oczywiście, genetycy nie z takimi problemami potrafią już sobie poradzić.

15 Czemu ta natura tak nieskłonna do wynaturzeń? Oczywiście, że z powodów życiowych – egzemplarze tego samego gatunku są potrzebne temuż gatunkowi do rozmnażania się, czyli przekazywania genów. Tu kultura (współczesna) dość daleko odeszła od natury. W kulturze gatunki, muszą się zdrowo wynaturzyć Włodzimierz Bolecki: O gatunkach to i owo.

16

17

18

19

20 TŁUMACZENIE SIĘ Z TWÓRCZOŚCI chcą od mojego pisania nabrania życia otoczenia a ja ich łapię za słowa po tocznie po tworzę Miron Białoszewski

21 Pieśń Hymn Psalm Lament Przysłowie Aforyzm Poemat Kronika Przypowieść Kazanie List Apokalipsa

22 Na czym polega apokaliptyczne obrazowanie? Wskaż w historii literatury nawiązania do Apokalipsy? Co to jest apokryf?

23 DRAMAT Tragedia, komedia, dramat satyrowy EPIKA Epos, mit, pamiętnik, mowa LIRYKA Pieśń, oda, hymn, dytyramb, elegia, liryk miłosny, list poetycki, epigramat, sielanka, anakreontyk, satyra

24 Zrodzona z podniosłych pieśni ku czci Dionizosa Konflikt tragiczny Fatum Ironia tragiczna Hybris Katastrofa Zasada trzech klasycznych jedności Zasada decorum Katharsis Mimesis Części tragedii: Prologos, Parodos, Epeisodion, Stasimon, Exodos Ajschylos (Oresteja), Eurypides (Medea, Elektra), Sofokles (Król Edyp, Antygona)

25 Co to jest hybris? Co oznacza motyw Exegi monumentum? Co to jest kompleks Edypa? W jakiej sztuce współczesnej ojciec pyta syna, czy nie ma problemu z takim kompleksem?

26 a) personifikacji b) retrospekcji c) retardacji d) rytmizacji

27 Dramat misterium, moralitet, mirakle Epika chanson de geste, żywoty świętych, legenda, poemat, epopeja, romans rycerski, kronika, kazanie Liryka: pieśń, plankt, satyra, psalm, hymn Pogranicze: dialog, rozmowa, kazanie

28 a) legenda b) żywoty świętych c) chanson de geste d) moralitet

29 a) rozbudowanej apostrofy i prośby b) krótkiej apostrofy i rozbudowanych pytań retorycznych c) rozbudowanych pytań retorycznych i krótkiej prośby d) rozbudowanych próśb i krótkiej apostrofy

30 a) Moralitet b) Legenda c) Misterium d) Lament

31 Dramat Dramat szekspirowski Epika Epos, poemat, nowela Liryka Pieśń, psalm, hymn, epitafium, epitalamium, tren, fraszka, epigramat, sielanka, sonet Pogranicze literatury i publicystyki: traktat, esej

32 a) apostrofę i anaforę b) anaforę i epiforę c) pytanie retoryczne i apostrofę d) pytanie retoryczne i anaforę Jeśli nie masz miłości, cóż jest, co ja czuję? Jeśli miłość jest, co to przebóg takowego? Jeśli dobra, skąd skutku nabywa tak złego? Jeśli zła, czemu sobie mękę tak smakuję?

33 a) apostrofę b) porównanie c) antytezę d) personifikację

34 a) teorią kruka b) teorią jaskółki c) teorią sokoła d) teorią orła

35 a) Wyznania b) Próby c) Dekameron d) Utopia

36 Francesco Petrarka William Szekspir Jan Andrzej Morsztyn Mikołaj Sęp Szarzyński Adam Mickiewicz

37 Wyspa na której wszystko się wyjaśnia. Tu można stanąć na gruncie dowodów. Nie ma dróg innych oprócz drogi dojścia. Krzaki aż uginają się od odpowiedzi. Rośnie tu drzewo Słusznego Domysłu o rozwikłanych wiecznie gałęziach.

38 II poł. XVI wieku Szekspir - twórca nowożytnego teatru Złamanie zasady trzech jedności (wielowątkowe akcje, zmiany miejsc) Złamanie zasady decorum (wszechobecny humor, komizm) Postacie dynamiczne (zmienność motywów działania itp.) Duża ilość aktorów Sceny batalistyczne Temat: wielkie namiętności Postacie fantastyczne Psychologiczne motywacje bohaterów zamiast fatum Psychologiczna złożoność bohaterów Pokazywanie mordów i brutalnych scen

39 ………………………………. Duch: brat jad wlał do ucha. Syn ducha: o, psiajucha! Stryja w ryj? Drastyczny krok. Zwłoka. Jej finał: stos zwłok. Rody Werony: wraży raban. Młodzi: hormony. Starzy: szlaban Mnich: lekarstwem zielarstwo? Finał: trup grubą warstwą.

40 ……………………………… Szkot: bestia bitna. Żona: ambitna. Ręce umywa. Ma gdzieś. Bór: marsz na mur! Finał: rzeź. Król ojciec: lebiega. Błazen: go ostrzega. Córki: dwie złe, jedna lepsza. Finał: wszystko się rozpieprza.

41 ……………………………… Tło: gondole i doże. Centrum uwagi: łoże. Wąż: Jago. Mąż: "Ja go!... Duszona: Żona. Finał: obsada kona.

42 Dramat komedia molierowska, tragedia szekspirowska Epika epos, poemat, romans, pamiętnik Liryka Sonet, fraszka, erotyk i inne Pogranicze: list, kalendarz, rozprawa filozoficzna

43 a) oksymoron b) paradoks c) apostrofę d) antytezę Leżysz zabity i jam też zabity, Ty – strzałą śmierci, ja – strzałą miłości

44 a) kończą się katastrofą pozytywnych bohaterów b) kończą się nieszczęśliwie c) mają szczęśliwe, głęboko umotywowane psychologicznie zakończenia d) mają pozytywne, ale nieumotywowane i nieprzekonujące zakończenia typu deus ex machina

45 a) paradoks b) apostrofę c) antytezę d) oksymoron …wielom była Kolebka grobem, wielom matka ich mogiła

46 a) alegorie, peryfrazy, epitety b) wyliczenia, symbole, personifikacje c) alegorie, onomatopeje, paralelizmy d) antytezy, oksymorony, paradoksy

47 a) Panu Tadeuszu Adama Mickiewicz b) Trylogii Henryka Sienkiewicza c) Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska d) Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza e) Dziadach Adama Mickiewicza f) Wojnie chocimskiej Wacława Potockiego

48 Epika Poemat, poemat heroikomiczny, powiastka filozoficzna, powieść, pamiętnik Liryka Bajka, epigramat, sielanka, hymn, pieśń, oda, list poetycki, satyra Publicystyka Artykuł, notatka prasowa, reportaż, felieton, recenzja

49 a) Kubuś fatalista i jego pan Denisa Diderota b) Kandyd Woltera c) Nowa Heloiza Jana Jakuba Rousseau

50 a) poematu heroikomicznego Monachomachia b) satyry Do króla c) satyry Pijaństwo d) bajki Hipokryt

51 a) powieść sentymentalna b) powieść szkatułkowa c) bajka narracyjna d) powiastka filozoficzna

52 Epika Epopeja, poemat, poemat dygresyjny, powieść poetycka, powieść historyczna, powieść gotycka, powieść epistolarna Liryka Hymn, pieśń, oda, wiersz liryczny, sonet, ballada Dramat Dramat romantyczny, komedia, tragedia

53 wł. ballare – tańczyć Synkretyzm Ludowość Fantastyka Nastrojowość Szczególna rola natury Śpiewność Stylizacja ludowa

54

55 Epika Powieść realistyczna, powieść historyczna, opowiadanie, nowela, obrazek Publicystyka Felieton, kronika Dramat Tragedia, komedia Liryka Wiersz liryczny, sonet, pieśń

56 Co to jest mowa ezopowa? Z jakim autorem wiążemy powieść polifoniczną? W których nowelach pojawia się postulat pracy u podstaw? W której z powieści epoki pozytywizmu wielokrotnie spotykamy się z archaizacją? Do której z powieści okresu pozytywizmu włączony zostaje Pamiętnik starego subiekta? Jaka jest jego rola?

57 Epika Powieść młodopolska, powieść naturalistyczna, opowiadania Liryka Ballada, Hymn, pieśń, sonet, wiersz symboliczny Dramat Dramat symboliczny, dramat obyczajowo- psychologiczny

58 a) dramatem symbolicznym b) dramatem narodowym c) dramatem realistycznym d) dramatem młodopolskim

59 Chłopi Władysława Reymonta W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta Nana Emila Zoli Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego

60 a) paradoksu b) animizacji c) synestezji d) metonimii

61 Dramat Dramat obyczajowy, psychologiczny, tragifarsa Epika Powieść-parabola, awangardowa, psychologiczna, brukowa, kryminalna, polityczna, opowiadanie, nowela Liryka Wiersz liryczny, miniatura poetycka, poemat rozkwitający, piosenka, haiku

62 a) Proces Franza Kafki b) Folwark zwierzęcy Georga Orwella c) Dżuma Alberta Camusa d) Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej

63 a) Noce i dnie Maria Dąbrowska b) Granica Zofia Nałkowska c) Ferdydurke Witold Gombrowicz d) Cudzoziemka Maria Kuncewiczowa

64 Trzeba mieć duży takt, By skończyć trzeci akt. To nie złudzenie – to fakt. a) Ferdydurke Witolda Gombrowicza b) Szewcy Stanisława Ignacego Witkiewicza c) Proces Franza Kafki d) Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza

65 Zagłada gatunków? Gry gatunkowe Postmodernizm Gatunki prywatne Publicystyka Pogranicze Genologia multimedialna

66 Full wypas: Norwid/Komplet. Pięć tomów w futerale. Wyglądają na nieczytane

67 przyjmiemy asystentkę która by miała chętkę gonić od rana w piętkę zatrudnimy księgową zaryzykować gotową nie tylko własną głową

68 ROZTOPY NA OPOLSZCZYŹNIE odwilż na polu z oziminą: wiatr pije śnieg jak capuccino *** deszcz pada w Bieszczadach

69 Żeby dobrze żeby dobrze przyblondynić trzeba zimą nosić mini z tyłu ostre mieć rozcięcie z przodu śmiałe przedsięwzięcie Sonety do Laury Laura zmarła w czasie dżumy choć zjadła wszystkie rozumy i do dzisiaj nasz Petrarka chlipie, popłakuje, smarka Wojak Szwejk Wojak Szwejk jest aniołem Stróżem czeskich dzieci Właśnie siedzi przy piwie W gospodzie naprzeciw

70 Podfruwaje Faramuszki Fatygi Paplany Leżenia Zajścia

71 1 naprzeciw nocnych szpar ciemno-ja mieszkanio-ja leżenio-ja […] 3 kiedy leżę nie nadaję się do wstania leżenie zapuszcza korzenie nie wierzę w poruszenie się zawsze do wyrwania zielony 4 takie leżenie-myślenie jak ja lubię to jest niedobre z natury bo niech ja w naturze tak sobie leżę-myślę to zaraz napadnie mnie coś i zje […]

72 MUŹNIĘTY leżę zgięte kolana co prędzej-ręcej MIRONCZARNIA męczy się człowiek Miron męczy znów jest zeń słów niepotraf niepewny cozrobień yeń

73 LEPIEJE Lepiej złamać obie nogi, niż miejscowe zjeść pierogi. Lepiej mieć życiorys brzydki, niż tutejsze jadać frytki. Lepiej w głowę dostać drągiem, niż się tutaj raczyć pstrągiem.

74

75 Polska genologia literacka. Red. D. Ostaszewska, R. Cudak. Warszawa Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej. Red. R. Cudak. Warszawa Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa Słownik rodzajów i gatunków literackich. Red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska. Kraków 2006.


Pobierz ppt "Powtórka (potwór-ka?). Biologiczna definicja gatunku Zbiór osobników posiadających podobne cechy, zdolnych do swobodnego krzyżowania się w warunkach naturalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google