Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy egzamin gimnazjalny procedury dla uczniów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy egzamin gimnazjalny procedury dla uczniów"— Zapis prezentacji:

1 Nowy egzamin gimnazjalny procedury dla uczniów
Kwiecień 2012

2 Trzy warunki ukończenia gimnazjum
Pozytywne oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum Zrealizowanie projektu edukacyjnego Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego (egzaminu nie można nie zdać- nie ma minimalnego wyniku, jaki należy uzyskać)

3 Egzamin gimnazjalny jest OBOWIĄZKOWY

4 Nowa struktura egzaminu
Egzamin trwa trzy dni Składa się z takich samych części jak dotąd, ale każda część jest podzielona na odpowiednie moduły Inny czas trwania egzaminu

5 24 kwietnia 2012 część humanistyczna Moduł: język polski
Zadania zamknięte i otwarte w tym dłuższa wypowiedź 10.45 – 12.15 Moduł: historia i WOS Tylko w formie zadań zamkniętych 9.00 – 10.00

6 25 kwietnia 2012 Część matematyczno - przyrodnicza
Moduł: fizyka, biologia, chemia geografia Tylko w formie zadań zamkniętych 9.00 – 10.00 Moduł: matematyka W formie zadań zamkniętych i otwartych 10.45 – 12.15

7 26 kwietnia 2012 Część językowa (język obcy nowożytny)
Poziom podstawowy Musi przystąpić każdy uczeń 9.00 – 10.00 Poziom rozszerzony Musi przystąpić każdy, kto zadeklarował język wiodący 10.45 – 11.45

8 Nowe zaświadczenie z wynikiem
Na zaświadczeniu uczeń otrzymuje informację o wyniku z poszczególnych modułów Wynik podany jest w procentach, a nie jak dotąd, ilość punktów Drugi wynik podany w centylach Slajd 61

9 PROCEDURY DLA UCZNIÓW Na egzamin bezwzględnie nie wolno się spóźnić
W bardzo wyjątkowych sytuacjach, gdy uczeń przyjdzie do szkoły, gdy wszyscy już weszli do sali i rozpoczęli czynności organizacyjne, uczeń może wejść za zgodą dyrektora – jeśli jednak wejdzie, kończy razem ze wszystkimi Jeśli uczeń pojawi się w szkole, gdy wszyscy rozpoczną już pracę z arkuszem, musi napisać egzamin w dodatkowym terminie.

10 Wszyscy zdający są obecni w szkole
Przyjście do szkoły Wszyscy zdający są obecni w szkole najpóźniej o 8.30

11 Czynności organizacyjne
Jeden ze zdających z każdej sali uczestniczy w otwarciu paczek z zestawami w gabinecie dyrektora. Pozostali uczniowie wchodzą zgodnie z tym, jak członkowie komisji to zorganizują.

12 Wejście do sali Wchodząc do sali wszyscy bezwzględnie pozostawiają komórki i inne urządzenia u jednego z członków komisji, później zostaną one zdeponowane w gabinecie dyrektora. Jeśli zostanie odkryte, że uczeń nie oddał komórki, wchodząc do sali, jego egzamin zostaje przerwany.

13 Wejście do sali W sali należy usiąść na miejscu wyznaczonym, trzeba poszukać kartonika ze swoim kodem. Kartonika nie wolno przekładać, przestawiać, miejsca ustala komisja z danej sali.

14 Rozdanie arkuszy Punktualnie o 9.00 członkowie komisji rozdają arkusze. Uczniowie czytają instrukcję, wpisują w odpowiednim miejscu swój kod, numer PESEL i naklejają naklejki – na początku arkusza i na karcie odpowiedzi. (slajd 30) Sprawdzają, czy arkusz jest kompletny. Do tego momentu nauczyciele pomagają uczniom, odpowiadają na pytania.

15 Początek pracy z arkuszem
Po zakończeniu wszystkich czynności organizacyjnych rozpoczyna się właściwa praca z arkuszem. Od tego momentu członkowie komisji nie odpowiadają na żadne pytania dotyczące zadań

16 Zachowanie w czasie pracy
Bezwzględnie nie wolno w czasie pracy rozmawiać, kręcić się, przeszkadzać zdającym. Za takie zachowanie przewodniczący przerywa uczniowi egzamin i wówczas uczeń musi przystąpić do egzaminu z danej części egzaminu w drugim terminu (część rozumiemy jako dzień egzaminacyjny).

17 Wyjście z sali w czasie pracy
W bardzo uzasadnionych sytuacjach uczeń może wyjść z sali i udać się do toalety albo zażyć lek, ale dzieje się to pod okiem nauczyciela dyżurującego na korytarzu. W innych sytuacjach uczeń nie opuszcza sali.

18 Koniec pracy z arkuszem
Należy wykorzystać cały czas przeznaczony na pracę z arkuszem. Jeśli uczeń skończy wcześniej niż 10 minut przed regulaminowym końcem, podnosi rękę do góry, odkłada arkusz na brzeg stolika i czeka, aż podejdzie do niego jeden z członków komisji, który sprawdza, czy uczeń przeniósł odpowiedzi na kartę, czy materiały są kompletne i jeśli wszystko jest w porządku, pozwala zdającemu wyjść z sali.

19 Gdy czas mija dla wszystkich
Kiedy wybija godzina zapisana na tablicy, wszyscy odkładają arkusze na brzeg ławki i cierpliwie, bez rozmów, czekają, aż członkowie komisji podejdą i sprawdzą arkusz. Dopiero wówczas można wyjść. Jeden uczeń z każdej sali zostanie poproszony o pozostanie do momentu spakowania materiałów do koperty – jego nazwisko zostanie zapisane w protokole.

20 Po zakończeniu I cz. egzaminu
Po wyjściu z sali należy przejść do wyznaczonej klasy, w której dyżury pełnią nauczyciele i cierpliwie poczekać na II cz. egzaminu.

21 Co trzeba posiadać? Bezwzględnie każdy zdający zaopatruje się w długopis z czarnym wkładem. W drugim dniu należy przynieść przybory matematyczne

22 Czego nie wnosimy na salę?
Pod żadnym pozorem nie wnosimy żadnych maskotek, torebek, kosmetyczek. W kieszeni można mieć jedną chusteczkę, jeśli ktoś jest przeziębiony, musi to zgłosić. Nie wnosimy soczków, batonów ani innych produktów spożywczych. Wyjątek stanowią osoby, które muszą coś zjeść lub wypić ze względu na stan zdrowia.

23 Czego nie wnosimy? Nie wolno przynosić, a tym samym używać – korektora, a w drugim dniu także kalkulatora.

24 Dodatkowe terminy Jeśli z przyczyn losowych i uzasadnionych uczeń nie przystąpi do egzaminu w pierwszym terminie lub egzamin zostanie przerwany, musi przystąpić w terminach czerwcowych Są to:4, 5, 6 VI 2012roku

25 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przesyła do szkoły wyniki najpóźniej do
Ogłoszenie wyników Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przesyła do szkoły wyniki najpóźniej do 22 VI 2012r.


Pobierz ppt "Nowy egzamin gimnazjalny procedury dla uczniów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google