Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Egzaminy Pearson Test of English General zwany dawniej London Test of English zostały wprowadzone w 1992 roku przez University of London Examination.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Egzaminy Pearson Test of English General zwany dawniej London Test of English zostały wprowadzone w 1992 roku przez University of London Examination."— Zapis prezentacji:

1 1 Egzaminy Pearson Test of English General zwany dawniej London Test of English zostały wprowadzone w 1992 roku przez University of London Examination Board (Komisję Egzaminacyjną Uniwersytetu Londyńskiego), Edexcel jest obecnie częścią grupy Pearson i współpracuje z Pearson Language Tests przy organizacji egzaminów Pearson Test of English General (PTE General) oraz Pearson Test of English Young Learners (PTE YL). umożliwiają uzyskanie certyfikatu potwierdzającego umiejętności językowe przydatne w podróży, dalszej nauce oraz na rynku pracy. sprawdzają 4 umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie, przeprowadzane są na 6 poziomach zaawansowania od A1 do C2 i opracowywane są zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR), 1

2 2 PTE GENERAL - UZNAWALNOŚĆ Egzaminy Pearson Test of English General: zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia r. (Dz.U. 204, poz. 1200) uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17. Kwietnia 2012 roku uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. (Dz.U. 218, poz. 1695) oraz przez wielu pracodawców w Polsce i za granicą honorowane przez różnorodne instytucje i uniwersytety w Polsce i za granicą

3 3 Egzaminy PTE GENERAL różnią się od innych egzaminów : brak części gramatycznej, znajomość gramatyki weryfikowana jest w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych – speaking, writing skoncentrowane są na sytuacjach autentycznych z życia codziennego a nie tylko na strukturach gramatycznych czy konkretnym słownictwie, przygotowując się do egzaminów można korzystać z szerokiej gamy podręczników do nauki języka angielskiego, przygotowanie się do egzaminu nie wymaga uczestnictwa w konkretnym kursie języka angielskiego ponieważ zadania w arkuszu egzaminacyjnym można znaleźć różnych szeroko dostępnych na rynku podręcznikach, oceniają zdolności i umiejętności komunikacyjne, arkusze egzaminacyjne opracowane i oceniane są przez zespół fachowców tj. nauczycieli oraz autorów podręczników, Edexcel Online - elektroniczny system usług centrum egzaminacyjnego – upraszcza procedury administracyjne tj. pozwala na rejestrowanie kandydatów online oraz na szybkie sprawdzenia wyników poszczególnych kandydatów, kandydaci otrzymują certyfikat od największej instytucji egzaminacyjnej w UK – Edexcel, Pearson Company. 3

4 4 PTE General - czas trwania egzaminu pisemnego 4 Poziom PTE General Poziom zaawansowania Czas trwania egzaminu pisemnego CEFR Level A1Poziom podstawowy1h 15 minutA1 Level 1 Poziom średniozaawansowany niższy 1h 35 minutA2 Level 2Poziom średniozaawansowany1h 35 minutB1 Level 3 Poziom średniozaawansowany wyższy 2hB2 Level 4Poziom zaawansowany2h 30 minutC1 Level 5Poziom biegły2h 55 minutC2

5 5 PTE General - czas trwania egzaminu ustnego 5 Poziom PTE General Poziom zaawansowania Czas trwania egzaminu ustnego CEFR Level A1Poziom podstawowy5 minutA1 Level 1 Poziom średniozaawansowany niższy 5 minutA2 Level 2Poziom średniozaawansowany7 minutB1 Level 3 Poziom średniozaawansowany wyższy 7 minutB2 Level 4Poziom zaawansowany8 minutC1 Level 5Poziom biegły8 minutC2

6 6 Pearson Test of English General Egzaminy składają się z dwóch części: pierwszą część stanowi egzamin pisemny sprawdzający: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, umiejętność pisania. drugą część stanowi egzamin ustny 6

7 7 PTE GENERAL TEST FORMAT

8 8 PTE GENERAL - LISTENING 8 1Listening 3-option multiple choice To assess ability to understand the gist or main detail of short spoken utterances 2 Listening and writing Dictation To assess ability to understand an utterance by transcribing a spoken text 3Listening Text, note completion To assess ability to extract specific information from spoken texts

9 9 PTE General - READING 9 4Reading Gap fill 3-option multiple choice To assess ability to understand the purpose, structure and main idea of short written texts 5Reading 3-option multiple choice To assess ability to understand the main detail in short written texts or main ideas in an extended written text 6Reading Open-ended question To assess ability to understand the main points of short and/or written texts 7Reading Text, note completion To assess ability to extract specific information from a written text

10 10 PTE General - WRITING 8Writing Write correspondence To assess ability to write a piece of correspondence 9WritingWrite text To assess ability to write a text based on pictures or from own experience, knowledge or imagination

11 11 PTE GENERAL - SPEAKING 10Speaking Sustained monologue To assess ability to speak about matters of personal information and interest 11Speaking Discussion Levels: 2-5 To assess ability to discuss a concrete or abstract issue 12SpeakingDescribe picture To assess ability to speak about a picture (s) (and interpret them) 13Speaking Role play To assess ability to perform and respond to basic language functions appropriately

12 12 PTE GENERAL - PUNKTACJA EGZAMIN PISEMNY SectionsLiczba punktów Listening10 Listening + Writing (Dictation) 10 (5 listening + 5 writing) Listening10 Reading Writing10 Writing10 TOTAL75

13 13 PTE GENERAL - PUNKTACJA EGZAMIN USTNY Sections Liczba punktów Sustained Monologue (S10 – Personal Information 25 (przeliczone na podstawie kryteriów oceniania) Turn Taking (S11 – Discussion) (Levels 2-5) Thematic Developmnet (S12 – Picture) Sociolinguistic Appropriateness (S13 – Role Play) TOTAL

14 14 PTE GENERAL – WYNIKI, CERTYFIKAT WYNIK Z EGZAMINU (pisemny + ustny) TYGODNI po egzaminie pisemnym - dostępne są na stronie Edexcel Online - wysyłane w formie papierowej do TCs Wszystkie osoby przystępujące do egzaminu otrzymują wraz z wynikiem Candidate Performance Report


Pobierz ppt "1 Egzaminy Pearson Test of English General zwany dawniej London Test of English zostały wprowadzone w 1992 roku przez University of London Examination."

Podobne prezentacje


Reklamy Google