Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzaminy Pearson Test of English General zwany dawniej London Test of English zostały wprowadzone w 1992 roku przez University of London Examination Board.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzaminy Pearson Test of English General zwany dawniej London Test of English zostały wprowadzone w 1992 roku przez University of London Examination Board."— Zapis prezentacji:

1 Egzaminy Pearson Test of English General zwany dawniej London Test of English
zostały wprowadzone w 1992 roku przez University of London Examination Board (Komisję Egzaminacyjną Uniwersytetu Londyńskiego), Edexcel jest obecnie częścią grupy Pearson  i współpracuje z Pearson Language Tests przy organizacji egzaminów Pearson Test of English General (PTE General) oraz Pearson Test of English Young Learners (PTE YL). umożliwiają uzyskanie certyfikatu potwierdzającego umiejętności językowe przydatne w podróży, dalszej nauce oraz na rynku pracy. sprawdzają 4 umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie, przeprowadzane są na 6 poziomach zaawansowania od A1 do C2 i opracowywane są zgodnie z założeniami  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR), 1

2 PTE GENERAL - UZNAWALNOŚĆ
Egzaminy Pearson Test of English General: zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia r. (Dz.U. 204, poz. 1200)  uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17. Kwietnia roku  uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. (Dz.U. 218, poz. 1695) oraz przez wielu pracodawców w Polsce i za granicą honorowane przez różnorodne instytucje i uniwersytety w Polsce i za granicą

3 Egzaminy PTE GENERAL różnią się od innych egzaminów:
brak części gramatycznej, znajomość gramatyki weryfikowana jest w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych – speaking, writing skoncentrowane są na sytuacjach autentycznych z życia codziennego a nie tylko na strukturach gramatycznych czy konkretnym słownictwie, przygotowując się do egzaminów można korzystać z szerokiej gamy podręczników do nauki języka angielskiego, przygotowanie się do egzaminu nie wymaga uczestnictwa w konkretnym kursie języka angielskiego ponieważ zadania w arkuszu egzaminacyjnym można znaleźć różnych szeroko dostępnych na rynku podręcznikach, oceniają zdolności i umiejętności komunikacyjne, arkusze egzaminacyjne opracowane i oceniane są przez zespół fachowców tj. nauczycieli oraz autorów podręczników, Edexcel Online - elektroniczny system usług centrum egzaminacyjnego – upraszcza procedury administracyjne tj. pozwala na rejestrowanie kandydatów online oraz na szybkie sprawdzenia wyników poszczególnych kandydatów, kandydaci otrzymują certyfikat od największej instytucji egzaminacyjnej w UK – Edexcel, Pearson Company. 3

4 PTE General - czas trwania egzaminu pisemnego
Poziom PTE General Poziom zaawansowania Czas trwania egzaminu pisemnego CEFR Level A1 Poziom podstawowy 1h 15 minut A1 Level 1 Poziom średniozaawansowany niższy 1h 35 minut A2 Level 2 Poziom średniozaawansowany B1 Level 3 Poziom średniozaawansowany wyższy 2h B2 Level 4 Poziom zaawansowany 2h 30 minut C1 Level 5 Poziom biegły 2h 55 minut C2 4

5 PTE General - czas trwania egzaminu ustnego
Poziom PTE General Poziom zaawansowania Czas trwania egzaminu ustnego CEFR Level A1 Poziom podstawowy 5 minut A1 Level 1 Poziom średniozaawansowany niższy A2 Level 2 Poziom średniozaawansowany 7 minut B1 Level 3 Poziom średniozaawansowany wyższy B2 Level 4 Poziom zaawansowany 8 minut C1 Level 5 Poziom biegły C2 5

6 Pearson Test of English General
Egzaminy składają się z dwóch części: pierwszą część stanowi egzamin pisemny sprawdzający: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, umiejętność pisania. drugą część stanowi egzamin ustny 6

7 PTE GENERAL TEST FORMAT

8 3-option multiple choice
PTE GENERAL - LISTENING 1 Listening 3-option multiple choice To assess ability to understand the gist or main detail of short spoken utterances 2 Listening and writing Dictation To assess ability to understand an utterance by transcribing a spoken text 3 Text, note completion To assess ability to extract specific information from spoken texts 8 8

9 Gap fill 3-option multiple choice 3-option multiple choice
PTE General - READING 4 Reading Gap fill 3-option multiple choice To assess ability to understand the purpose, structure and main idea of short written texts 5 3-option multiple choice To assess ability to understand the main detail in short written texts or main ideas in an extended written text 6 Open-ended question To assess ability to understand the main points of short and/or written texts 7 Text, note completion To assess ability to extract specific information from a written text 9

10 PTE General - WRITING 8 Writing Write correspondence
To assess ability to write a piece of correspondence 9 Write text To assess ability to write a text based on pictures or from own experience, knowledge or imagination

11 PTE GENERAL - SPEAKING 10 Speaking Sustained monologue
To assess ability to speak about matters of personal information and interest 11 Discussion Levels: 2-5 To assess ability to discuss a concrete or abstract issue 12 Describe picture To assess ability to speak about a picture (s) (and interpret them) 13 Role play To assess ability to perform and respond to basic language functions appropriately

12 PTE GENERAL - PUNKTACJA
EGZAMIN PISEMNY Sections Liczba punktów Listening 10 Listening + Writing (Dictation) 10 (5 listening + 5 writing) Reading 5 8 7 Writing TOTAL 75

13 PTE GENERAL - PUNKTACJA
EGZAMIN USTNY Sections Liczba punktów Sustained Monologue (S10 – Personal Information 25 (przeliczone na podstawie kryteriów oceniania) Turn Taking (S11 – Discussion) (Levels 2-5) Thematic Developmnet (S12 – Picture) Sociolinguistic Appropriateness (S13 – Role Play) TOTAL

14 PTE GENERAL – WYNIKI, CERTYFIKAT
WYNIK Z EGZAMINU (pisemny + ustny) 5-8 TYGODNI po egzaminie pisemnym dostępne są na stronie Edexcel Online wysyłane w formie papierowej do TCs Wszystkie osoby przystępujące do egzaminu otrzymują wraz z wynikiem Candidate Performance Report


Pobierz ppt "Egzaminy Pearson Test of English General zwany dawniej London Test of English zostały wprowadzone w 1992 roku przez University of London Examination Board."

Podobne prezentacje


Reklamy Google