Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

nauczyciela języka angielskiego w systemie edukacji narodowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "nauczyciela języka angielskiego w systemie edukacji narodowej"— Zapis prezentacji:

1 nauczyciela języka angielskiego w systemie edukacji narodowej
Egzamin City & Guilds: nowa droga do zawodu nauczyciela języka angielskiego w systemie edukacji narodowej

2 Od września 2009 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej rozszerza dostęp do zawodu nauczyciela języka angielskiego na podstawie certyfikatów potwierdzających znajomość tego języka

3 Na liście znajdują się egzaminy City & Guilds
Załącznik do rozporządzenia wymienia egzaminy uznawane przez MEN za dowód znajomości języka angielskiego w stopniu uprawniającym do nauczania owego języka w systemie edukacji narodowej w Polsce. Na liście znajdują się egzaminy City & Guilds

4 Pakiet dla nauczycieli zgodny z rozporządzeniem MEN
W odpowiedzi na powszechne zapotrzebowanie rynku City & Guilds oferuje egzaminy: pisemny International ESOL oraz ustny International Spoken ESOL jako samodzielne egzaminy. Nauczycielom natomiast proponujemy pakiet obydwu tych egzaminów testujących w sumie wszystkie niezbędne do pracy dydaktycznej cztery umiejętności językowe: Konkurencyjna cena wobec standardowego cennika Cambridge ESOL Przy zgłoszeniach grupowych – np. W przypadku współpracy z ODN jednostkowa cena egzaminu może być jeszcze bardziej obniżona w procesie negocjacji z centrum

5 Charakterystyka egzaminów
IESOL (pisemny) 6 poziomów (od A1 do C2) Słuchanie - czytanie – pisanie Czas: 2 – 3 godzin Pisany na papierze Ocena zewnętrzna ISESOL (ustny) 6 poziomów (od A1 do C2) Mówienie Czas: 5 – 15 minut Nagrywany na kasetę /CD Ocena zewnętrzna By zdobyć kwalifikacje nauczycielskie należy zaliczyć oba te egzaminy.

6 W grupie języka angielskiego wymieniono egzaminy
Dla znajomości języków obcych do celów dydaktycznych wyróżniono 3 istotne poziomy zaawansowania: Poziom podstawowy (B2) Poziom zaawansowany (C1) Poziom biegłości (C2) Przy okazji pojawienia się rozporządzenia MEN warto przyjrzeć się pełnej ofercie City & Guilds. Być może ODN prowadząc różne formy szkoleniowe uznają, że egzaminy City & Guilds mogą stać się wartościowym składnikiem określonych szkoleń. W grupie języka angielskiego wymieniono egzaminy City & Guilds

7 Poziomy zaawansowania w rozporządzeniu
Podstawowa znajomość języka (B2) IESOL plus ISESOL Treść formalnego zapisu w załączniku do rozporządzenia MEN Zwróć uwagę na fakt, że nie podaje się tu oceny. Wynika to z faktu, że samo zdobycie certyfikatu oznacza spełnienie kryteriów poziomu. Kandydat, który nie zda egzaminu, nie dostaje żadnego certyfikatu z oceną.

8 Podstawowa znajomość – B2
Uprawnia kwalifikowanych nauczycieli innego przedmiotu do nauczania języka angielskiego w: przedszkolach klasach I-III szkoły podstawowej Uwaga: niezbędne jest ukończenie zakładu kształcenia nauczycieli lub studiów wyższych pedagogicznych w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego. Zakład kształcenia nauczycieli — należy przez to rozumieć kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, studium nauczycielskie, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego lub pedagogiczne studium techniczne;

9 Podstawowa znajomość – B2
Szkoły i oddziały dwujęzyczne: Znajomość języka obcego obowiązkowa dla wszystkich nauczycieli Uprawnia do prowadzenia zajęć przedmiotowych w języku obcym

10 Poziomy zaawansowania w rozporządzeniu
Zaawansowana znajomość języka (C1) IESOL plus ISESOL Treść formalnego zapisu w załączniku do rozporządzenia MEN

11 Poziomy zaawansowania w rozporządzeniu
Biegła znajomość języka (C2) IESOL plus ISESOL Treść formalnego zapisu w załączniku do rozporządzenia MEN

12 Zaawansowana i biegła znajomość – C1 / C2
Uprawnia kwalifikowanych nauczycieli z wyższym wykształceniem innym niż w zakresie języka angielskiego do nauczania tego języka we wszystkich typach szkół i przedszkoli * liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach policealnych poradniach psychologiczno-pedagogicznych bibliotekach pedagogicznych kolegiach pracowników służb społecznych ośrodkach kształcenia i doskonalenia nauczycieli ** * Z wymienionym zastrzeżeniem dotyczącym nauczania w wieku wczesnoszkolnym ** Wyjątek: nauczycielskie kolegia języków obcych Uwaga:* Do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego w przedszkolu lub klasach I-III szkoły podstawowej jednocześnie niezbędne jest ukończenie zakładu kształcenia nauczycieli lub studiów wyższych pedagogicznych w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

13 Typowe pytania Jaką ocenę muszę uzyskać by spełnić kryteria określone przez MEN? Należy po prostu zdać egzamin z wynikiem pozytywnym. Dostępne są dwie oceny: PASS oraz wyższa FIRST CLASS PASS Czy wolno używać słownika? Tak – na egzaminie pisemnym IESOL. Warunek: musi to być książkowy słownik angielsko-angielski (monolingwalny) Ile procent punktów pozwoli mi zaliczyć egzamin? W pewnym uproszczeniu, powyżej 50%. Należy spełnić kryteria określone w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego dla wybranego poziomu B2, C1 lub C2

14 Typowe pytania W egzaminie pisemnym IESOL testuje się trzy umiejętności językowe: czytanie, pisanie i słuchanie. Czy należy zaliczyć każdą z nich, żeby zdać egzamin? Tak. Jest to zgodne z wymogami certyfikacyjnymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, który zaleca zaliczenie każdej umiejętności językowej objętej testem. Dopuszczalne jest nieznaczne niezalicznie jednej części (na granicy punktowej – tzw. narrow fail). Egzamin ustny ISESOL składa się z 4 kolejnych części. Czy każda jest punktowana inaczej? Nie. Każda część jest równie istotna, bowiem testuje odrębne, choć dopełniające się wzajemnie w komunikacji słownej, umiejętności.

15 Typowe pytania Czy jeśli zdam egzamin ustny ISESOL a nie powiedzie mi się na pisemnym IESOL – lub na odwrót – to chcąc uzyskać kwalifikacje nauczycielskie muszę ponownie przystąpić do obydwu? Nie. Należy ponownie przystąpić tylko do tego z dwu egzaminów, którego pierwotnie nie udało się zaliczyć. W czasie rejestracji do egzaminu ‘nauczycielskiego’ usłyszałem, że jestem zgłaszany do IESOL Diploma. Czy to jakiś dodatkowy egzamin? Nie. W żargonie centrum egzaminacyjnego używa się pojęcia IESOL Diploma dla egzaminów IESOL (pisemnego) oraz ISESOL (ustnego) zdawanych przez kandydata na tym samym poziomie jednocześnie w tej samej sesji.

16 Typowe pytania Po co zatem używa się tego mylącego pojęcia IESOL Diploma? W Wielkiej Brytanii i niektórych innych krajach postawiono formalny wymóg, by posiadacz certyfikatów IESOL + ISESOL na tym samym poziomie przedstawił władzom jeden dokument. Dlatego stworzono IESOL Diploma. W Polsce taki wymóg obecnie nie istnieje. A czy mogę ubiegać się o taki IESOL Diploma? Kto wie, może mi się kiedyś przydać. Tak. W czasie rejestracji do połączonych IESOL + ISESOL należy taką chęć zgłosić centrum egzaminacyjnemu. Po skutecznie zdanych egzaminach IESOL + ISESOL, do certyfikatów dla tych dwu egzaminów zostanie bezpłatnie wydany trzeci: IESOL Diploma.

17 Typowe pytania Gdzie i kiedy można przystąpić do egzaminu?
Aktualna lista centrów egzaminacyjnych i terminy egzaminów są publikowane na stronie internetowej Pojedynczy kandydat może przystąpić do egzaminu w wybranym centrum egzaminacyjnym: w terminie zaplanowanej sesji, ogłoszonym na stronie internetowej na żądanie, w terminie uzgodnionym z centrum egzaminacyjnym Czy wybór jednej z ww. opcji rzutuje na cenę egzaminu? Naturalnie. Organizacja egzaminu na żądanie dla jednej osoby, pociąga za sobą większe koszty, co wpływa na jego cenę.

18 Dalsze pytania? Nie znalazłaś / znalazłeś odpowiedzi na swe pytania?
Odwiedź stronę internetową City & Guilds w Polsce Wybierz centrum egzaminacyjne z listy publikowanej na stronie internetowej City & Guilds w Polsce Zasięgnij informacji w wybranym centrum / wybranych centrach W przypadku gdyby powyższe źródła okazały się niewystarczające, skontaktuj się z przedstawicielem City & Guilds w Polsce. Dane kontaktowe znajdziesz na:

19 Międzynarodowe egzaminy z języka angielskiego
Zapraszamy do naszych centrów egzaminacyjnych


Pobierz ppt "nauczyciela języka angielskiego w systemie edukacji narodowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google