Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MVP What is a MVP and what's the big deal ? Ian Scarffe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MVP What is a MVP and what's the big deal ? Ian Scarffe"— Zapis prezentacji:

1 MVP What is a MVP and what's the big deal ? Ian Scarffe
Gin dobre – yak sie mach - dobreverchor – yestem Ian yestem z Australi – welcome – gididay – hows it going mates – and everything else.. SO WHAT IS A MVP AND WHAT THE HELL IS THE BIG DEAL … Ian Scarffe Entrepreneur / Investor / Mentor / Business Ambassador / Founder

2 Dlaczego robimy to, co robimy?
Nie chcemy „Ledwo zarobić na czynsz”... Do tego punktu doprowadziła nas nasza edukacja Podchodzimy do biznesu/technologii z pasją Chcemy być sławni Chcemy mnóstwo zarobić Mamy pomysł, który zmieni świat Chcemy dać wspólnocie coś użytecznego Jesteśmy innowatorami Jesteśmy przedsiębiorcami Nie wiadomo czemu, ale brzmi to ‘trendy’ Why do we do what we do ?? – Why do we want to change the word, become inventors, be entrepreneurs, start a startup… Probably because We don’t want a traditional J.O.B. - A traditional JOB is sometimes referred to as someone who is - Just Over Broke But there are other great reasons some people choose the entrepreneurial path Our education path lead us to this point, We have a passion for business and technology We want to be famous – as mark zuckerburg says in the movie he “wants to be the CEO bitch” We want to make loads of money - We have an idea that will change the world (or we think we do) We want to give something useful to the community (social entrepreneur) We are innovators , inventors We are entrepreneurs Being a boss sounds trendy So this leads us to traditional methods of creating a business or product or service..

3 Tradycyjna Metoda Biznesu
Idea “Moja dziewczyna chce, żeby to wyszło” “Moi przyjaciele mówią, że to się uda” “Ja myślę, że to się uda” Design / Kod Traditional Method of Business Is to have a Idea Believe in it …. And everyone likes is – comments like …. “My partner wants it to work” mostly because they want to share in the money “My friends say it will work” it’s a great idea and I myself keep saying ………………………………..“I think it will work” So we go ahead, sometimes with little planning ….and huge ideas – big dreams We Design - build the Code - make the product – start the service Build it BIG as big as possible with all the features – all the bells and whistles – a huge portal for example – a new search engine for example And next we Pray to God it will work …. And What happens ROZBUDUJ to a następnie módl się… Photo: Pride and Glory Interactive

4 I…nikt się nie pojawia... Albo usługa\produkt nie spełnia oczekiwań klienta. Cuil i jego założyciele wypracowali unikalny sposób na tanie indeksowanie zawartości internetowej na olbrzymią skalę. Mieli zmiażdżyć Google! Ale stworzenie olbrzymiego indexu to tylko połowa bitwy. Dobra wyszukiwarka ma przynieść najlepsze rezultaty wyszukiwania. Firma zebrała 33 milliony dolarów a później osiągnęła wartość 200 millionów dolarów, ale zapomnieli, że ich głównym celem jest uzyskanie dokładnych rezlutatów wyszukiwań !! No one comes ..Or the product does’nt deliver to the customers expectations. I don’t know if anyone remembers the search engine that was said to be better than google, well Cuil (cool) and its founders had developed a unique way to index the Web – low cost, and at massive scale. They claimed “It was going to crush google !” But creating a huge index was only half the battle. A good search engine has to bring back the best results. The company had raised $33 Million and was later valued at $200 Million but forgot its core business was to bring accurate search results !! Cuil(cool) is not so cool and it is now dead and buried… and it went down in History So lets speak about what is the MVP model ……. Cuil umarł i został pochowany…

5 Przedstawiam Minimum Viable Product
Każdy może użyć tradycyjnej metody biznesu, ale jako przedsiębiorcy o globalnej wizji, musimy zrozumieć metodę Minimum Viable Product (MVP –”Produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności”). MVP daje minimalną ilość cech, które dają wczesnym użytkownikom maksimum zysku i szybką wiarygodną informację zwrotną. Zalety: Nie tworzysz produktów, których nikt nie chce ani nikt nie kupi. Maksymalnie wykorzystujesz inwestycje – czas i pieniądze Redukujesz niepotrzebne koszty Uzyskujesz szybką informację zwrotną Its true that anyone can use the traditional methods of business, but for Entrepreneurs with a global vision we need to understand the method of the Minimum Viable Product (MVP). The MVP provides the minimum amount of features that gives early users maximum return and allows for quick reliable feedback. Some people will call it a prototype, a demo version, test version, The Benefits of putting your time and resources into a MVP are that You don’t build products that no one will use or no one wants. Maximise your investment – time and money Reduce unnecessary costs – overheads Get feedback early The idea is to Test with initial users and then test in the mainstream and repeat the cycle - You will soon know if the product is a winner or a flop Source: Minimum Viable Product or MVP is a strategy used for fast and quantitative market testing of a product or product feature, popularized by Eric Ries for web applications.

6 Minimum Viable Product
Tylko kilku klientów będzie miało taką samą wizję produktu. Tylko kilku wczesnych użytkowników będzie miało taką samą wizję jak Wy! Na tych użytkownikach skupi się MVP. Oni też mają wizję. Pomogą uzupełnić luki i wcześnie wskażą problemy. Only a few early users will have the same vision as you do – and it is these few early users we need to focus on – They are also visionaries – like our late friend steve jobs. Early visionaries / users will help you fill all the gaps and show the problems early.

7 Minimum Viable Product
MVP powinno być dostrojone MVP powinno być dostrojone tak szybko, jak to możliwe, lub przemodelowane 3, 4 razy albo więcej. Early users will help concrete the big vision and cause you to possibly change the MVP 2 or 3 times or even more. The MVP should be fine tuned as soon as possible. - Early users will help you to understand if your idea is totally crazy or not Your vision will require 110% commitment and for sure you should be open to change. – possibly always ready to change like one of my favourite movie quotes … Wcześni użytkownicy pomogą Ci ocenić czy Twoja idea jest totalnie szalona czy nie. Twoja wizja będzie wymagać 110% zaangażowania i Twojej chęci zmiany.

8 Minimum Viable Product
Więc kiedy będzie „skończony”? The Social Network (Facebook Movie) Eduardo Saverin: Więc kiedy Facebook będzie „skończony”? Mark Zuckerberg: Nie będzie „skończony”.O to właśnie chodzi. Tak jak moda nigdy się nie kończy. Eduardo Saverin: Co? Mark Zuckerberg: Moda, moda nigdy się nie kończy. If you havent watched the facebook movie THE SOCIAL NETWORK then you should watch it… when I am mentoring startups its one of the must see movies, and I often get asked about the MVP.. So when will if be finished… Well probably never, just like the facebook movie says…. Mark Zuckerberg says in the movie “It won't be finished. That's the point.” ….PAUSE…. and it could be and should be the same with any new product, it’s a constant cycle And the overall idea of the cycle is to Build, Measure, get the Data, draw conclusions and Learn and therefore you reduce your time through the cycle and then … Back to the start …. Ogólna idea cyklu to buduj, mierz, gromadź dane, wyciągaj wnioski, ucz się i redukuj czas trwania cyklu.

9 Minimum Viable Product
Zredukuj czas trwania cyklu Idea Buduj Mierz Gromadź dane Ucz się Have an Idea, research it- build the MVP, measure, collect the data, draw conclusions, learn from this and repeat the steps sometimes up to 3 or 4 times I am mentoring many project now with the business incubator in Krakow we often have to changed the ideas for the mvp up to about 4 or 5 times as we were collecting survey data… so its always changing, from the founders original idea we have cut the mvp idea by 50 % and then another 50% and then some…

10 Minimum Viable Product
Studium przypadku: Web 2.0 Website Opracowaliśmy system/ algorytm dla stron www Web 2.0,który maksymalizuje wagę strony, zwłaszcza dla wyszukiwarki Google. To umożliwia stronom osiągnięcie wyższej rangi i większą trafność słów kluczowych z wyszukiwarki Google. Zdecydowaliśmy się przetestować, czy teoria będzie działać i zbudowaliśmy stronę testową www. To był nasz MVP i został stworzony tylko po to, aby dowieść, czy koncept będzie działał i aby zapewnić wyniki w wyszukiwarce Google. Był to olbrzymi sukces poza wszelkimi oczekiwaniami. Teraz produkt jest dostępny w 10 krajach i 8 językach: . Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Indie, Chiny, Dania,Szwecja, Norwegia,Ukraina . I have a - Case study example: I was involved with a early stage Web 2.0 Website, We developed an algorithm / system for Web 2.zero websites that would maximize the page relevance specifically for the Google search engine. Enabling pages to rank higher and more targeted to user keywords. We decided to check if the theory would work and we built a test site. We didn’t know it at the time, but basically this was our MVP and it was built only to prove if the concept would work and provide results in the Google search engine. It was a huge success far beyond what anyone expected. Now the product is available in 10 countries and 8 languages: USA, Canada, Poland, Australia, India, China, Denmark, Sweden, Norway, Ukraine.

11 Testowanie Produktu Testowanie produktu poprzez wyniki ankiet / badanie rynku Testowanie konceptu prostymi stronami Prototyp na papierze Pokaż to klientom osobiście i zobacz ich reakcję Zadaj to pytanie końcowemu użytkownikowi Zbuduj strony www niskim kosztem i przetestuj rynek Zbuduj Minimum Viable Applications Mała baza klientów daje wyższej jakości feedback Split testing – Użycie różnych wersji So when we have a MVP how do we test the product in the marketplace, how to test the product MVP for example There are many ways to achieve this but the following are tried and tested recommended methods Testing the product with surveys / market research Testing the concept with simple landing pages, Using Paper prototypes Show the clients in person and see their reaction Ask the questions to the end user Build low cost websites and test the market Build Minimum Viable Applications - see if they are popular Build games with for example 2 levels – see the customers response Small customer base gives better quality feedback Split testing – Using different versions – different panels, with the same functions … What about the customers ….. And the feedback we may get – and may not want

12 Informacja zwrotna od klienta
Henry Ford powiedział: „Gdybym zapytał moich klientów, czego chcą, powiedzieliby że chcą szybszego konia.” Nie martw się: Może staniesz przed informacjami zwrotnymi, których nie chciałeś otrzymać! Myślisz, że wiesz, czego chce klient! Klient może mieć różne oczekiwania,ale czy naprawdę wie czego chce? Jesteś zbyt zajęty szeroką perspektywą, żeby rozwijać MVP. Henry Ford once said: - "If I'd asked my customers what they wanted, they'd have said 'a faster horse.' Don’t worry : You will have some fear You may be faced with the fear of the feedback you don’t want to have Or You think you know what the customer wants. The customer wants this and that, but do they really know what they want.? Most often I have heard the saying “I am too busy focused on the BIG PICTURE to have any time to develop the MVP.” Most importantly is the learning cycle – the things we learn from the MVP is the most critical for future development and deployment. It is also important when we want to speak to potential investors ….. Cykl nauki – to, czego uczymy się od MVP jest najważniejsze

13 Punkt widzenia Inwestora
Większość inwestorów skupia się na 3 kluczowych czynnikach. Minimum Viable Product Rynek Zespół Celem wczesnego etapu inwestycji jest udowodnienie możliwości rozwinięcia skali produktu i potencjalnego marginesu zysku. So what - From the investors point of view…….,And Generally any investor is looking for Three (3) key points. Sometimes more But generally the Minimal Viable Product Market And a very good Team The purpose at the early stage of the investment is to prove the scalability of the product and the potential profit margins. Maximise success (early) Quantify the Idea Lower financial risk See the number – how many users and how many downloads for example.. So you may be wondering Maksymalizacja szans na odniesienie sukcesu (wcześnie) Określenie liczbowo idei Obniżenie ryzyka finansowego Dostrzeżenie liczb Source: Business Angels

14 What is the What is the BIG DEAL…

15 DUŻYCH SKOMPLIKOWANYCH PRODUKTÓW
Chodzi o to … Aby nie tworzyć DUŻYCH SKOMPLIKOWANYCH PRODUKTÓW Inwestorzy związani z Binkplus Incubator w Krakowie szukają sprawdzonych MVP i mocnej drużyny, w którą mogliby zainwestować. MVP nie jest końcowym produktem, to proces nauki, klucz do dostarczenia Wam i inwestorom inteligentnych procesów wspierających podejmowanie decyzji. – I have some good news for entrepreneurs, game developers, startups - Well the big deal is NOT such a big deal that in the first place you DO NOT have to make such BIG COMPLICATED PRODUCTS Simply a well thought out MVP will be sufficient and in most cases enough to gain some interest in your idea, the Investors we have associated with Binkplus Business Incubator in Krakow are looking for proven MVP’s and a team they can invest in and a good market opportunity. The MVP is not the end product it’s the process of learning, that’s the key to provide you and any investors with intelligent decision making processes. SO it leads me to the next question ?...

16 Are you the next… Are you the next …

17 Photo: Facebook Inc. Menlo Park, California, U.S.
Are you the next CEO Photo: Facebook Inc. Menlo Park, California, U.S.

18 Dziękuję www.binkplus.pl admin@binkplus.pl
Thank you, if you would like to contact me – please contact me through Binkplus.pl website or send me an to Please feel free to come and see me during the break and ask me any questions ……. Dziękuję


Pobierz ppt "MVP What is a MVP and what's the big deal ? Ian Scarffe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google