Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Kraszowicka 65 B Świdnica

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Kraszowicka 65 B Świdnica"— Zapis prezentacji:

1 Ul. Kraszowicka 65 B. 58-100 Świdnica

2 PRZEPISY Przepisy żeglugowe obowiązujące na śródlądowych drogach wodnych odnoszące się do żeglugi jachtowej: 1- prawo drogi, 2- sygnały wzrokowe i dźwiękowe, 3- sygnały wzywania pomocy, 4- znaki żeglugowe, przepisy lokalne 5- wypadki i awarie - zasady postępowania, 6- elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich, przepisy portowe, 7- etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.

3 IGNORANTIA IURIS NOCET
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz z 2003 r). Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r w sprawie uprawiania żeglarstwa.

4 WYMOGI UKOŃCZONE 12 LAT; UKOŃCZONE SZKOLENIE; ZDANY EGZAMIN
UPRAWNIENIA 1) Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych 2) Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości do 8,5 m po wodach morskich do 2 Mm od brzegu w dzień. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą realizować uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej.

5 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa 2. Ciągła obserwacja akwenu i innych jednostek 3. Odpowiedzialność kapitana - Zapoznać załogę ze środkami bezpieczeństwa - Zapoznać załogę z procedurami alarmowymi - Powierzenie czynności innym nie zwalnia od odpowiedz. 4. Kamizelki ratunkowe 5. Szelki bezpieczeństwa 6. Osoby do 16 lat – obowiązkowy nadzór osoby pełnoletniej posiadającej patent.

6 PRAWO DROGI Statki sportowe i turystyczne ustępują statkom pasażerskim i towarowym. 2. Statki sportowe i turystyczne o napędzie mechanicznym ustępują innym statkom sportowym i turystycznym. 3. Statki o napędzie żaglowym: - jeżeli płyną różnymi halsami pierwszeństwo ma statek płynący prawym halsem, - jeżeli płyną tym samym halsem pierwszeństwo ma statek znajdujący się po zawietrznej. 4. Statki o napędzie mechanicznym: - pierwszeństwo ma statek znajdujący się z prawej strony, - pierwszeństwo ma statek wyprzedzany, - jeżeli płyną z naprzeciwka powinny zmienić swoje kursy w prawo. W PRZYPADKU RYZYKA ZDERZENIA STATEK MAJĄCY PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU MA OBOWIĄZEK ZROBIĆ WSZYSTKO ŻEBY UNIKNĄĆ KOLIZJI !!!

7 Prawo drogi ma jacht żeglujący prawym halsem (wiatr wieje w prawą burtę). Oznacza to, że musi utrzymać kurs i prędkość. Jacht ustępujący musi odpaść, zwolnić lub zrobić zwrot na wiatr.

8 Oświetlenie statku o napędzie mechanicznym

9 Oświetlenie statku żaglowego

10 Oświetlenie jachtu płynącego na żaglach i silniku

11

12 SYGNAŁY WZYWANIA POMOCY
1. Powolne podnoszenie i opuszczanie ramion. 2. Kula i flaga na maszcie. 3.Czerwona rakieta spadochronowa. 4Płomień na jachcie. 5.Czerwone gwiazdy. 6. Zataczanie kręgów czerwonym światłem. 7. S.O.S

13 Postępowanie po zderzeniu z innym jachtem
Zasady postępowania w razie wypadku i awarii. ratowanie załogi i ograniczenie rozmiarów szkód, zabezpieczenie roszczeń wobec osób trzecich, zawiadomienie policji (w przypadku: śmierci, uszkodzenia ciała, zatonięcia statku, znacznej szkody materialnej, uszkodzenia budowli wodnej lub innych urządzeń na drodze wodnej) zawiadomienie organu administracji żeglugowej (np. Inspektorat Żeglugi Śródlądowej), zawiadomienie ubezpieczyciela,

14 LOCJA [hol.]: 1) dział nautyki (nauki o żegludze) zajmujący się opisem oceanów, mórz, wybrzeży, torów wodnych (l. morska) oraz śródlądowych dróg wodnych (l. śródlądowa) wraz z ich oznakowaniem, w celu ułatwienia żeglugi i zwiększenia jej bezpieczeństwa; 2) podręcznik nawigacyjny uzupełniający mapy, zawierający informacje o prądach, pływach, znakach nawigacyjnych, przeszkodach żeglugowych, lokalnych warunkach pogodowych, przepisach portowych itp.   Zakres wymagań z przedmiotu locja a. oznakowanie nawigacyjne na wodach śródlądowych b. zagrożenia i przeszkody żeglugowe, informacje o budowlach hydrotechnicznych

15 BUDOWA KORYTA RZECZNEGO

16 BUDOWA KORYTA RZECZNEGO
Ławica - płycizna o kształcie podłużnym, na ogół przesuwająca się z prądem w dół rzeki, Odsypisko - płycizna o trwałym charakterze tworząca się przy brzegu wypukanym (wewnętrznym), może być porośnięta roślinnością Przymulisko - porośnięte roślinnością trwale utrzymujące się odsypisko Przemiał - płycizna tworząca się w poprzek koryta rzeki pomiędzy dwoma zbliżającymi się do siebie ławicami lub odsypiskiem i ławicą Przykosa - płycizna formująca się wzdłuż linii nurtu tworząc stopnie, z których najwyższy znajduje się na dole rzeki (tzw. kant, za którym znajduje się spadek i głębia)

17 BUDOWA KORYTA RZEKI UREGULOWANEJ

18 WPŁYW PRZESZKÓD NA OBRAZ POWIERZCHNI RZEKI
1 - BLIZNA, 2 – WIR (LEJ), 3 - ZWARA, 4 - BYSTRZE (WART), 5 - WARKOCZ, 6 - COFKA

19 BUDOWA ŚLUZY

20 BUDOWA ŚLUZY I JAZU

21 ZNAKI ŻEGLUGOWE

22

23

24 Znaki brzegowe wyznaczające miejsca niebezpieczne

25 Przykłady stosowania znaków
_________________

26

27 Znaki odosobnionego niebezpieczeństwa
Znak bezpiecznej wody

28 Znaki żeglugowe zakazu
Zakaz przejścia

29 Znaki żeglugowe zakazu c.d
Zakaz wytwarzania fali Zakaz zawracania Zakaz postoju na szerokości określonej na znaku w m (od znaku) Zakaz mijania i wyprzedzania Koniec strefy, w której małe statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji mogły rozwijać duże prędkości Zakaz wyprzedzania; dotyczy tylko zestawów

30 Znaki żeglugowe nakazu
Nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez znak Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej burty Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z lewej burty Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z prawej burty

31 Znaki żeglugowe nakazu c.d
Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej burty Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty Nakaz zatrzymania statku w warunkach określonych przepisami Nakaz nieprzekraczania podanej na znaku prędkości w km/h Nakaz nadania sygnału dźwiękowego

32 Znaki żeglugowe nakazu c. d
Nakaz zachowania szczególnej ostrożności Nakaz zachowania szczególnej ostrożności. Wyjście na główną drogę dozwolone, gdy nie zmusi to statków na tej drodze do zmiany kursu lub prędkości Nakaz zachowania szczególnej ostrożności przy przecinaniu głównej drogi wodnej, która może mieć miejsce, gdy nie zmusza się statków do zmiany kursu lub prędkości Nakaz zmiany kursu lub prędkości przez statki idące główną drogą wodną w sytuacjach, gdy z portu lub bocznej drogi wodnej wychodzą statki

33 Znaki żeglugowe nakazu c. d
Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego na wskazanym kanale

34 Znaki żeglugowe ograniczenia
Ograniczona głębokość Ograniczona szerokość przejścia lub szlaku żeglownego Ograniczona wysokość prześwitu nad zwierciadłem wody Inne ograniczenia ruchu żeglugowego - należy się z nimi zapoznać. Ograniczenia te mogą też być podane na białym polu znaku lub pod znakiem w formie symbolu lub napisu Granica szlaku żeglownego oddalona od prawego (lewego) brzegu, w metrach podanych liczbą na znaku. Statki powinny przechodzić w odległości większej

35

36

37 Znaki żeglugowe zalecenia
Zalecenie przejścia w jednym kierunku (przejście z przeciwnego kierunku zabronione) Zalecenie przejścia w obydwu kierunkach Zalecenie trzymania się we wskazanym obszarze Zalecenie przejścia w kierunku określonym strzałką lub w nocy w kierunku światła izofazowego

38 Znaki informacyjne Zezwolenie przejścia (znak ogólny)
Wskazanie linii napowietrznej nad drogą wodną (liczba w prawym dolnym rogu oznacza wysokość linii napowietrznej nad poziomem najwyższej wody żeglownej) Jaz w bliskiej odległości Prom (na uwięzi) Zezwolenie na postój (na kotwicy lub na cumach przy brzegu) Zezwolenie na postój na akwenie, którego szerokość w metrach jest podana na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku

39 Znaki informacyjne Zezwolenie na postój na kotwicy
i wleczenie kotwicy, łańcucha lub liny Zezwolenie na cumowanie do brzegu Wskazanie miejsca do zawracania Skrzyżowanie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi wodnej, po której idzie statek Koniec obowiązywania zakazu lub nakazu albo ograniczenia - obowiązuje tylko w jednym kierunku ruchu żeglugowego

40 WIADOMOŚCI O PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH NA MORZU

41

42 Oznakowanie obszaru wodnego systemu IALA
                                                                                                                                                       

43 ETYKIETA JACHTOWA Zakaz gwizdania na jachtach.
Dowodzący jachtem rozpoczyna posiłek. Kapitan pierwszy schodzi na ląd. Dowodzący jachtem ostatni opuszcza go przy tonięciu. Polecenia wydane przez osobę dowodzącą lub jej pomocnika można dyskutować ale po ich wykonaniu. Nie wystawiać rąk za burtę. Nie wchodzić na obcy jacht bez pytania. Dbać o wygląd jachtu. W razie cumowania do innych jachtów przechodzić na ląd po nich od strony dziobu. Zakładać liny na zajętym polerze pod obcymi linami. W czasie przybijania do portu należy być ubranym a maszt podniesiony.

44 Etykieta flagowa Banderę stawiamy o 8 rano. Banderę opuszczamy przy zachodzie słońca. Salutowanie statkom wojennym. Różnica między banderą a flagą ?

45 GALA FLAGOWA

46

47 DZĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Ul. Kraszowicka 65 B Świdnica"

Podobne prezentacje


Reklamy Google