Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy etyka może być w biznesie? Bytom, 22 stycznia 2004 Wojciech Apel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy etyka może być w biznesie? Bytom, 22 stycznia 2004 Wojciech Apel."— Zapis prezentacji:

1 Czy etyka może być w biznesie? Bytom, 22 stycznia 2004 Wojciech Apel

2 Plan 1. Wstęp 2. Definicja pojęć 2.1 Co to jest etyka 2.2 Co to jest biznes 3. Podmiot etyki w biznesie 3.1 Poszukiwania podmiotu 3.2 Integralności podmiotu 4. Czy etyka może być w biznesie? 5. Przykłady i dyskusja 6. Podsumowanie

3 1. Wstęp

4 O mnie... (zawodowo)

5 O mnie... (mniej zawodowo) 1.Urodzony w Bytomiu, mieszka w Gliwicach. 2.Absolwent Politechniki Śląskiej. 3.Lat prawie Mąż jednej żony. 5.Filozof.

6 Trudności w komunikowaniu 1.Obowiązującym sposobem myślenia jest postmodernizm. 2.Modernizm... tu: racjonalność, celowość, autorytet. 3.Mogą wystąpić kłopoty z komunikowaniem się! Ale już nad tym pracuje i i może uda mi się to przetłumaczyć.

7 2. Definicja pojęć Gdy ja używam jakiegoś słowa - powiedział Humpty Dumpty z przekąsem - oznacza ono dokładnie to, co mu każę oznaczać... ni mniej ni więcej. Lewis Carroll "O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra w przekładzie M. Słomczyńskiego

8 2.1 Co to jest etyka?

9 Definicja etyki Etyka to dział filozofii zajmujący się badaniem i tworzeniem systemów moralnych (moralności) rozumianych jako systemy określania tego co jest dobre a co złe. Źródło: wikipedia.pl !

10 Badane przez etykę kategorie zdobro i zło; zodpowiedzialność; zsumienie; zpowinności; znormy i zasady postępowania; zsystemy prawne.

11 Wniosek #1 Twierdzenie: Każdy człowiek jest filozofem. Dowód: y Każdy człowiek ocenia co jest dobre a co złe. y Oceny tej dokonuje poprzez swój system moralny. y Skoro posiada swój system moralny to uprawia etykę. y Skoro uprawia etykę to jest filozofem.

12 Wniosek #2 Etyka kreuje system moralny System moralny Etyka

13 Wniosek #3 Moralność (system moralny) określa co jest dobre a co złe. Moralność poddaje ocenę zjawisk. System moralny Etyka Zjawisko Ocena: - dobre - złe - neutralne - sprzeczne, analizuj dalej

14 Światopogląd a moralność System moralny jest wykładnią światopoglądu. Etyka jest procesem jego wytwarzania. Światopogląd Co jest dobre? Etyka

15 Główne światopoglądy zTeizm i deizm (systemy zakładające istnienie osobowego absolutu) zAteizm, politeizm i systemy egocentryczne (systemy bez osobowego absolutu) zPanteizm (systemy w których wszechświat jest absolutem)

16 Indywidualizm człowieka Światopogląd Co jest dobre? Etyka Co jest piękne? Skąd wiem to co wiem? Kim jestem? Ontologia Epistemologia Estetyka

17 2.2 Co to jest biznes? Chleba naszego powszedniego dawaj nam na każdy dzień Ewangelia Łukasza rozdział 11 werset 3 Chciwość jest dobra kwestia wypowiedziana przez Gordona Greco w filmie Wall Street

18 Definicja biznesu – wersja #1 Biznes #1 to część aktywności człowieka ukierunkowana na przynoszenie zysku. !

19 Aktywności współczesnego człowieka biznes #1 (gra kapitałem, giełda) chleba i... (sianie, oranie)...i igrzysk (poezja, teatr) potrzeba kreowania potrzeba bogacenia się potrzeby podstawowe, zabezpieczenie bytu, pożywienie, odzienie, ogrzanie potrzeby duchowe, potrzeba tworzenia, obcowanie z pięknem, miłości (dawania) biznes #2

20 Definicja biznesu – wersja #2 Biznes #2 to część aktywności człowieka ukierunkowana na zabezpieczenie jego potrzeb materialnych oraz zaspokojenie potrzeby bogacenia się. !

21 Dialogi na cztery nogi - Ile jeszcze chcesz mieć? - Więcej!

22 Pojęcie styl życia Styl życia biznes #1 chleb igrzyska

23 Podsumowanie Definicje potrzebne do dalszych rozważań: Etyka to aktywność myślowa tworząca moralność człowieka. Biznes to aktywność człowieka ukierunkowana na pozyskiwanie środków do życia i bogacenie się. Pojęcia słabo zdefiniowane: Światopogląd - pogląd na świat. Styl życia - opis sposobu prowadzenia aktywności. !

24 3. Podmiot etyki w biznesie

25 3.1 Poszukiwania podmiotu

26 Kto podlega ocenie moralnej? Człowiek (osoba fizyczna) Światopogląd Wola Styl życia Ocena Spółka (osoba prawna) Zarząd Styl prowadzenia biznesu Ocena

27 Problemy z ustaleniem podmiotu Problem #1: stopniowanie odczłowieczania biznesu: 1.człowiek przedsiębiorca; 2.przedsięwzięcie człowieka; 3.przedsięwzięcie (już nie wiadomo którego człowieka). Problem #2: spółka jest podmiotem prawa, osobą prawną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji (...) z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (...) i uzyskuje osobowość prawną. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, artykuł 12.

28 Lemat: Podmiotem oceny moralnej są działania osób zarządzających przedsięwzięciem, a nie przedsięwzięcia same w sobie. Trywializując: moralność dotyczy ludzi. Podmiot etyki w biznesie Spółka (osoba prawna) Człowiek (osoba fizyczna) Zarząd Światopogląd Wola Styl życia Styl prowadzenia biznesu Ocena

29 Wniosek #1 Styl prowadzenia biznesu zależy całkowicie od ludzi, którzy ten biznes prowadzą. !

30 Wniosek #2 Osoby zarządzające osobą prawną (spółką, stowarzyszeniem, funduszem czy fundacją) odpowiadają moralnie za działania zarządzanych przez siebie osób prawnych. Osoby zarządzające to: Właściciele (inwestorzy); Zarząd (w rozumieniu KH); Menadżerowie; Pracownicy. !

31 3.2 Integralności podmiotu

32 Integralność Światopogląd Co jest dobre? Etyka Styl życia Ocena: - zgodny - sprzeczny

33 Integralność w szczegółach Światopogląd Co jest dobre? Etyka Styl życia biznes #1 chleba igrzysk Ocena: - zgodny - sprzeczny

34 Brak integralności życia Styl życia biznes #1 chleba igrzysk Światopogląd Co jest dobre? Etyka Światopogląd Co jest dobre? Etyka Ocena: - zgodny - sprzeczny

35 Przyczyna braku integralności Słabość światopoglądu osoby zarządzającej powoduje problemy z integralnością życia obserwowaną na zewnątrz jako działania sprzeczne same w sobie lub działania sprzeczne z deklaracjami.

36 4. Czy etyka może być w biznesie?

37 Światopogląd Rzeczywistość (wszechświat) Styl życia Tak działa mędrzec

38 Tak chciałby działać głupiec ale... Rzeczywistość (wszechświat) Styl życia Światopogląd

39 Rzeczywistość (wszechświat) Styl życia Światopogląd... nie zawsze się da.

40 Lemat o głupocie Postępowanie, w którym styl życia (styl prowadzenia biznesu) determinuje obraz świata (światopogląd) jest postępowaniem sprzecznym. !

41 Narzędzia prowadzenia biznesu Przykłady narzędzi prowadzenia biznesu: -Praca, -Kapitał, -Marketing, -Innowacyjność, kreatywność, badania, wynalazki, -Monopol, Tajemnicze słówko w Pytanie: Czy etyka może być narzędziem prowadzenia biznesu?

42 Twierdzenie Jeżeli czynimy etykę narzędziem prowadzenia biznesu to etyka przestaje być etyką. !

43 Szkic dowodu -Cel biznesu: zaspokojenie potrzeb życiowych oraz zaspokojenie potrzeby bogacenia się. -Etyka: czerpiący ze światopoglądu proces kreowania systemu moralnego, który przesądza o stylu życia i stylu prowadzenia biznesu. -Prawdziwy (dobry) światopogląd powinien być odzwierciedleniem rzeczywistości. -Jeżeli etykę podporządkowujemy celom biznesowym nie wyprowadza ona systemu moralnego ze światopoglądu (swobodnego badania wszechświata).

44 4. Przykłady i dyskusja

45 News (...) Pewien bogaty człowiek był rentierem, trzymającym swój kapitał we własnym funduszu inwestycyjnym. Rada nadzorcza funduszu zarzucili prezesowi zarządu (CEO), że trwoniąc kapitał funduszu działa na jego szkodę. Rentier zwołał Radę, która wezwała Dyrektora i wypowiedziała mu kontrakt, jednocześnie żądając przeprowadzenia audytu i przedstawienia zbadanego sprawozdania finansowego. Prezes, będąc już na wypowiedzeniu zastanawiał się nad dalszą swoją karierą: "Co robić skoro tracę tak dobrą posadę? Nie zostanę przecież księgowym, a iść na zasiłek się wstydzę. Wiem co uczynię aby złapać równie dobrą posadę jak tą już utracę." Spotykał się wiec z szefami spółek, w których zaangażowany był kapitał rentiera i zadawał im pytanie: jakie jest wasze zadłużenie wobec funduszu? Pierwszy odpowiedział: w obligacjach zamiennych na akcje naszego koncernu olejowego macie 5,6 mln $. Rozumiem, rzekł - weź umowę emisji obligacji, zmień nominał i napisz 1,6 mln. Następnie spytał drugiego: ile jesteś winien funduszowi za wiosenne opcje zakupu pszenicy brazylijskiej? Ten odrzekł: 1,6 mln euro. Rzekł mu: weź swoją umowę i napisz 800 tys. Rentier, gdy powziął wiadomość o postępowaniu dyrektora pochwalił go, że tak przebiegle postąpił, gdyż synowie tego świata są sprawniejsi w interesach z podobnymi sobie niż synowie światłości.

46 News (oryginał) 1 [Jezus] powiedział też do uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. 2 Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. 3 Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę.Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. 5 Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt. 8 Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. (Ewangelia Łukasza, rozdział 16, wersety od 1 do 8, za tłumaczeniem Biblii Tysiąclecia)

47 Kłamstwa w reklamach zLekarz, który tak dobrze leczy pacjentów, że ich traci. zPasta do zębów polecana przez stomatologów. zCzy jak coś jest smaczne to już wolno to kraść? yReklama chipsów yReklama pepsi

48 Przykłady #1 zCiekawe filmy o dylematach moralnych -Wall Street (słynna przemowa Gordona Geko na Walnym) -Ziemia obiecana -Adwokat diabła zWszyscy dają łapówy – dajmy i my. zRóżnice światopoglądowe: -Problem: Czy można zarabiać na pornografii? -Teim: Bóg stworzył zasady; Ateizm: człowiek tworzy zasady.

49 Przykłady #2 zPolityka kadrowa ySposoby przeprowadzania redukcji i zwolnień. zMarketing yPolityka produktowa (to samo dla różnych grup docelowych) yPolityka reklamowa (ciągle mamy nowe proszki) yCzy wolno kłamać (najniższe ceny) zFinanse yKiedy płacimy dostawcom yKredytowanie: dawanie i branie, przejmowanie za kredyt zDziałania w słabym otoczeniu prawnym (kary umowne, ważność oświadczenia, słowa)

50 6. Podsumowanie

51 Definicja odpowiedzialności Odpowiedzialność to gotowość do ponoszenia wszelkich konsekwencji własnych decyzji i działań. Źródło: FIKI

52 Wymiar ludzki Wymiar metafizyczny Odpowiedzialność menadżera społeczność inwestorzy pracownicy kontrahenci menadżer (Ego) Bóg

53 Wymiar ludzki Wymiar metafizyczny Naciski społeczność inwestorzy pracownicy kontrahenci menadżer (Ego) Bóg

54 Odpowiedzialności ostateczna Odpowiedzialność to gotowość do ponoszenia wszelkich konsekwencji własnych decyzji i działań. Źródło: FIKI Wszelkich, tzn. również tych ostatecznych!

55 Osobista zachęta Zachęcam do myślenia, badania, szukania w celu podejmowanie dobrych decyzji pamiętając, że będzie się rozliczonym zarówno przez Radę Nadzorczą ale też przez Boga, którego ocena ma większe znaczenie

56 Czy etyka może być w biznesie? Nie!... i to by było na tyle. W internecie:


Pobierz ppt "Czy etyka może być w biznesie? Bytom, 22 stycznia 2004 Wojciech Apel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google