Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opieka nad matką i dzieckiem w województwie łódzkim wybrane informacje statystyczne Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej, Oddział.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opieka nad matką i dzieckiem w województwie łódzkim wybrane informacje statystyczne Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej, Oddział."— Zapis prezentacji:

1 Opieka nad matką i dzieckiem w województwie łódzkim wybrane informacje statystyczne Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego czerwiec 2015

2 Województwo łódzkie Liczba ludności (stan na 31.12.2013r.): 2.513.093 kobiety 1.315.439 mężczyźni 1.197.654 tj. 6,6% ludności Polski w porównaniu do stanu na 31.12.2009r. ubyło 28.739 osób w tym:kobiet 17.606 mężczyzn 11.133 2

3 Województwo łódzkie Liczba ludności województwa łódzkiego od roku 2009 zmniejszyła się o 28.739 osób (1,1%). Największy spadek zanotowano w grupach wieku 10-19 lat (40.121 tj. 14,2%), 20-29 lat (45.126 tj. 11,6%). Przyrost liczby ludności nastąpił w grupie do lat 9 (o 9.375 osób, tj. 4.1%), 30-39 lat (25.161 osób, 6,8%) i 60-69 lat (61.269 osób tj. 23,5%). Źródło danych: GUS 3

4 W 2013 roku w województwie łódzkim odsetek liczby dzieci i młodzieży do lat 19 był równy 19,2% przy średniej dla Polski wynoszącej 20,5%. Jest wyższy o 3,3 pp. od odsetka dzieci i młodzieży w Łodzi, który wynosi 15,9%. Liczba osób w wieku powyżej 60 lat w Łodzi stanowi 27,9% ogółu ludności miasta, w województwie łódzkim jest to 23,9%, dla Polski – 21,5%. Źródło danych: GUS 4

5 W Polsce w roku 2012 liczba zgonów przekroczyła liczbę urodzeń żywych. W województwie łódzkim jak i w samej Łodzi taka tendencja występuje od wielu lat. Źródło danych: GUS 5

6 Województwo łódzkie od lat charakteryzuje się ujemnym przyrostem naturalnym (liczba zgonów jest większa od liczby urodzeń). Ujemna wartość wskaźnika przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców jest najwyższa w kraju i w 2013 roku wskaźnik ten wyniósł -3,51. W Łodzi współczynnik ten w 2013 roku osiągnął poziom -6,48. Wartość współczynnika przyrostu naturalnego dla Polski w 2013 roku jest -0,46. Źródło danych: GUS 6

7 7 Współczynnik zgonów w województwie łódzkim od szeregu lat jest najwyższy w Polsce i przekracza 12 zgonów na 1000 mieszkańców. Współczynnik ogólnopolski wynosi ok. 10 zgonów na 1000 mieszkańców. W Łodzi współczynnik umieralności w roku 2013 kształtuje się na poziomie 14,4 zgonów na 1000 mieszkańców. Źródło danych: GUS 7

8 Województwo łódzkie 8 Źródło danych: GUS W 2013 roku w województwie łódzkim zmarło 31.251 osób, w tym 66,9% (20.909 osób) z powodu chorób układu krążenia i nowotworów, które stanowią najczęstszą przyczynę zgonów. 8

9 Województwo łódzkie 9 Źródło danych: GUS W 2013 roku w województwie łódzkim zmarły 15.173 kobiety, w tym 71,6% (10.869 kobiet) z powodu chorób układu krążenia i nowotworów, które stanowią najczęstszą przyczynę zgonów. 9

10 Województwo łódzkie 10 Źródło danych: GUS W 2013 roku w województwie łódzkim zmarło 222 dzieci, w tym 32,9% z powodu zewnętrznych przyczyn zgonu, 25,2% z przyczyn rozpoczynających się w okresie okołoporodowym. 10

11 11 Przeciętne dalsze trwanie życia jest jednym z najważniejszych syntetycznych mierników stanu zdrowia populacji. Przeciętna długość życia zarówno mężczyzny jak i kobiety w województwie łódzkim jak i samej Łodzi jest krótsza dla każdej grupy wiekowej w porównaniu do prognozowanej dla Polski. Mężczyźni żyją w woj. łódzkim średnio o ponad dwa lata krócej niż przeciętny mieszkaniec Polski, a kobiety ponad jeden rok. Źródło danych: GUS 11

12 Województwo łódzkie Struktura łóżek szpitalnych wg specjalności Prawie połowę łóżek w szpitalach województwa łódzkiego stanowią łóżka związane ze specjalnościami chorób wewnętrznych (23,4%) oraz na oddziałach specjalności zabiegowych (23,6%). Nieco ponad 20% stanowią łóżka na oddziałach innych specjalności zachowawczych (21,6%). W dalszej kolejności pod względem liczby łóżek znajdują się oddziały związane z opieką nad matką i dzieckiem (17,9%) oraz oddziały psychiatryczne i leczenia uzależnień (12,8%). 12 Źródło danych: sprawozdania MZ-29 i MZ-30

13 Województwo łódzkie Struktura łóżek szpitalnych 13 Z ogólnej liczby 2.559 łóżek należących do oddziałów związanych z opieką nad matką i dzieckiem najwięcej - 50,9% - należy do oddziałów ginekologiczno-położniczych. Dwa razy mniej łóżek znajduje się na oddziałach pediatrycznych (27,5%), natomiast łóżka na oddziałach neonatologicznych stanowią 21,6% liczby łóżek w omawianej grupie. 13 Źródło danych: sprawozdania MZ-29 i MZ-30

14 14 Źródło danych: sprawozdania MZ-29 i MZ-30 Województwo łódzkie Średnie procentowe wykorzystanie łóżek stacjonarnych w województwie łódzkim w latach 2012 – 2014 utrzymuje się na poziomie ok. 70%. Najwyższe wykazują oddziały psychiatryczne i leczenia uzależnień – ok. 90%, a w najmniejszym stopniu są wykorzystane łóżka w oddziałach związanych z opieką nad matka i dzieckiem (ok. 55%). Wskaźnik wykorzystania łóżka w szpitalu ogólnym w roku 2013 dla Polski wynosił 67,1 %.

15 15 Źródło danych: sprawozdania MZ-29 i MZ-30 Województwo łódzkie Średnie procentowe wykorzystanie łóżek stacjonarnych w województwie łódzkim na oddziałach dziecięcych wyniosło 55,5%. Najwyższy wskaźnik występuje na oddziałach psychiatrycznych (80,6%), najniższy na oddziałach neonatologicznych (43,6%).

16 W woj. łódzkim średni czas pobytu pacjenta w szpitalu ogólnym w roku 2013 wynosił 5,1 dnia i był krótszy od przeciętnego pobytu chorego w Polsce (5,4 dnia). Od roku 2011 obserwujemy spadek średniej liczby dni leczenia pacjenta zarówno w Polsce jak i w naszym województwie. 16

17 W woj. łódzkim średni czas pobytu pacjenta na oddziale dziecięcym w roku 2014 wynosił 4,5 dnia, 17 Źródło danych: sprawozdania MZ-29 i MZ-30 Województwo łódzkie

18 W woj. łódzkim w roku 2014 przyjęto 21.852 porody tj. o 321 więcej niż w roku 2013, urodziło się 22.087 dzieci (o 327 dzieci więcej niż w roku 2013). 18 Województwo łódzkie Źródło danych: sprawozdania MZ-29

19 19 Województwo łódzkie Źródło danych: sprawozdania MZ-29 W woj. łódzkim w roku 2014 na oddziałach położniczych z: I stopniem referencji przyjęto 10.404 porody i urodziło się 10.429 dzieci, II stopniem referencji przyjęto 5.430 porodów i urodziło się 5.467 dzieci III stopniem referencji przyjęto 6.018 porodów i urodziło się 6.191 dzieci

20 Miejsca akredytacyjne i liczba lekarzy specjalizujących się w dziedzinach związanych z opieką nad matką i dzieckiem na terenie woj. łódzkiego Lp.Dziedzina medycyny Liczba miejsc akredytacyjnych Liczba lekarzy w trakcie specjalizacji 1.Chirurgia dziecięca96 2.Choroby płuc dzieci44 3.Endokrynologia i diabetologia dziecięca75 4.Gastroenterologia dziecięca114 5.Kardiologia dziecięca116 6.Nefrologia dziecięca51 7.Neonatologia3522 8.Neurologia dziecięca55 9.Onkologia i hematologia dziecięca43 10.Otorynolaryngologia dziecięca84 11.Pediatria163143 12.Pediatria metaboliczna30 13.Położnictwo i ginekologia10586 14.Psychiatria dzieci i młodzieży3623 15.Urologia dziecięca20 20 Źródło danych: Rejestr lekarzy odbywających specjalizację na terenie woj. łódzkiego.

21 21 kutnowski łowicki łęczycki poddębicki zgierski sieradzki zduńsko wolski pabianicki m. Łódź bełchatowski m. Skierniewice + skierniewicki rawski tomaszowski brzeziński opoczyński m. Piotrków Tryb. + piotrkowski radomszczański łódzki wsch. łaski pajęczański wieluński wieruszowski Występowanie oddziałów: położniczo-ginekologicznych pediatrycznych ogólnych neonatologicznych Województwo łódzkie


Pobierz ppt "Opieka nad matką i dzieckiem w województwie łódzkim wybrane informacje statystyczne Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej, Oddział."

Podobne prezentacje


Reklamy Google