Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

czerwiec 2015 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "czerwiec 2015 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi"— Zapis prezentacji:

1 Opieka nad matką i dzieckiem w województwie łódzkim wybrane informacje statystyczne
czerwiec 2015 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego

2 Województwo łódzkie Liczba ludności (stan na 31.12.2013r.): 2.513.093
kobiety mężczyźni tj. 6,6% ludności Polski w porównaniu do stanu na r. ubyło osób w tym: kobiet mężczyzn

3 Województwo łódzkie Źródło danych: GUS
Liczba ludności województwa łódzkiego od roku 2009 zmniejszyła się o osób (1,1%). Największy spadek zanotowano w grupach wieku lat ( tj. 14,2%), lat ( tj. 11,6%). Przyrost liczby ludności nastąpił w grupie do lat 9 (o osób, tj. 4.1%), lat ( osób, 6,8%) i lat ( osób tj. 23,5%).

4 Źródło danych: GUS W 2013 roku w województwie łódzkim odsetek liczby dzieci i młodzieży do lat 19 był równy 19,2% przy średniej dla Polski wynoszącej 20,5%. Jest wyższy o 3,3 pp. od odsetka dzieci i młodzieży w Łodzi, który wynosi 15,9%. Liczba osób w wieku powyżej 60 lat w Łodzi stanowi 27,9% ogółu ludności miasta, w województwie łódzkim jest to 23,9%, dla Polski – 21,5%.

5 Źródło danych: GUS W Polsce w roku 2012 liczba zgonów przekroczyła liczbę urodzeń żywych. W województwie łódzkim jak i w samej Łodzi taka tendencja występuje od wielu lat.

6 Źródło danych: GUS Województwo łódzkie od lat charakteryzuje się ujemnym przyrostem naturalnym (liczba zgonów jest większa od liczby urodzeń). Ujemna wartość wskaźnika przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców jest najwyższa w kraju i w 2013 roku wskaźnik ten wyniósł -3,51. W Łodzi współczynnik ten w 2013 roku osiągnął poziom -6,48. Wartość współczynnika przyrostu naturalnego dla Polski w 2013 roku jest -0,46. 6

7 Źródło danych: GUS Współczynnik zgonów w województwie łódzkim od szeregu lat jest najwyższy w Polsce i przekracza 12 zgonów na 1000 mieszkańców. Współczynnik ogólnopolski wynosi ok. 10 zgonów na 1000 mieszkańców. W Łodzi współczynnik umieralności w roku 2013 kształtuje się na poziomie 14,4 zgonów na 1000 mieszkańców. 7

8 Województwo łódzkie Źródło danych: GUS
W 2013 roku w województwie łódzkim zmarło osób, w tym 66,9% ( osób) z powodu chorób układu krążenia i nowotworów, które stanowią najczęstszą przyczynę zgonów. 8

9 Województwo łódzkie Źródło danych: GUS
W 2013 roku w województwie łódzkim zmarły kobiety, w tym 71,6% ( kobiet) z powodu chorób układu krążenia i nowotworów, które stanowią najczęstszą przyczynę zgonów. 9

10 Województwo łódzkie Źródło danych: GUS
W 2013 roku w województwie łódzkim zmarło 222 dzieci, w tym 32,9% z powodu zewnętrznych przyczyn zgonu, 25,2% z przyczyn rozpoczynających się w okresie okołoporodowym. 10

11 Źródło danych: GUS Przeciętne dalsze trwanie życia jest jednym z najważniejszych syntetycznych mierników stanu zdrowia populacji. Przeciętna długość życia zarówno mężczyzny jak i kobiety w województwie łódzkim jak i samej Łodzi jest krótsza dla każdej grupy wiekowej w porównaniu do prognozowanej dla Polski. Mężczyźni żyją w woj. łódzkim średnio o ponad dwa lata krócej niż przeciętny mieszkaniec Polski, a kobiety ponad jeden rok. 11

12 Województwo łódzkie Struktura łóżek szpitalnych wg specjalności
Źródło danych: sprawozdania MZ-29 i MZ-30 Prawie połowę łóżek w szpitalach województwa łódzkiego stanowią łóżka związane ze specjalnościami chorób wewnętrznych (23,4%) oraz na oddziałach specjalności zabiegowych (23,6%). Nieco ponad 20% stanowią łóżka na oddziałach innych specjalności zachowawczych (21,6%). W dalszej kolejności pod względem liczby łóżek znajdują się oddziały związane z opieką nad matką i dzieckiem (17,9%) oraz oddziały psychiatryczne i leczenia uzależnień (12,8%). 12

13 Województwo łódzkie Struktura łóżek szpitalnych
Źródło danych: sprawozdania MZ-29 i MZ-30 Z ogólnej liczby łóżek należących do oddziałów związanych z opieką nad matką i dzieckiem najwięcej - 50,9% - należy do oddziałów ginekologiczno-położniczych . Dwa razy mniej łóżek znajduje się na oddziałach pediatrycznych (27,5%), natomiast łóżka na oddziałach neonatologicznych stanowią 21,6% liczby łóżek w omawianej grupie. 13

14 Źródło danych: sprawozdania MZ-29 i MZ-30
Województwo łódzkie Źródło danych: sprawozdania MZ-29 i MZ-30 Średnie procentowe wykorzystanie łóżek stacjonarnych w województwie łódzkim w latach 2012 – 2014 utrzymuje się na poziomie ok. 70%. Najwyższe wykazują oddziały psychiatryczne i leczenia uzależnień – ok. 90%, a w najmniejszym stopniu są wykorzystane łóżka w oddziałach związanych z opieką nad matka i dzieckiem (ok. 55%). Wskaźnik wykorzystania łóżka w szpitalu ogólnym w roku 2013 dla Polski wynosił 67,1 %. 14

15 Źródło danych: sprawozdania MZ-29 i MZ-30
Województwo łódzkie Źródło danych: sprawozdania MZ-29 i MZ-30 Średnie procentowe wykorzystanie łóżek stacjonarnych w województwie łódzkim na oddziałach dziecięcych wyniosło 55,5%. Najwyższy wskaźnik występuje na oddziałach psychiatrycznych (80,6%), najniższy na oddziałach neonatologicznych (43,6%). 15

16 W woj. łódzkim średni czas pobytu pacjenta w szpitalu ogólnym w roku 2013 wynosił 5,1 dnia i był krótszy od przeciętnego pobytu chorego w Polsce (5,4 dnia). Od roku 2011 obserwujemy spadek średniej liczby dni leczenia pacjenta zarówno w Polsce jak i w naszym województwie. 16

17 Źródło danych: sprawozdania MZ-29 i MZ-30
Województwo łódzkie Źródło danych: sprawozdania MZ-29 i MZ-30 W woj. łódzkim średni czas pobytu pacjenta na oddziale dziecięcym w roku 2014 wynosił 4,5 dnia, 17

18 Źródło danych: sprawozdania MZ-29
Województwo łódzkie Źródło danych: sprawozdania MZ-29 W woj. łódzkim w roku 2014 przyjęto porody tj. o 321 więcej niż w roku 2013, urodziło się dzieci (o 327 dzieci więcej niż w roku 2013). 18

19 Źródło danych: sprawozdania MZ-29
Województwo łódzkie Źródło danych: sprawozdania MZ-29 W woj. łódzkim w roku 2014 na oddziałach położniczych z: I stopniem referencji przyjęto porody i urodziło się dzieci, II stopniem referencji przyjęto porodów i urodziło się dzieci III stopniem referencji przyjęto porodów i urodziło się dzieci

20 Liczba miejsc akredytacyjnych Liczba lekarzy w trakcie specjalizacji
Miejsca akredytacyjne i liczba lekarzy specjalizujących się w dziedzinach związanych z opieką nad matką i dzieckiem na terenie woj. łódzkiego Lp. Dziedzina medycyny Liczba miejsc akredytacyjnych Liczba lekarzy w trakcie specjalizacji 1. Chirurgia dziecięca 9 6 2. Choroby płuc dzieci 4 3. Endokrynologia i diabetologia dziecięca 7 5 4. Gastroenterologia dziecięca 11 5. Kardiologia dziecięca 6. Nefrologia dziecięca 1 7. Neonatologia 35 22 8. Neurologia dziecięca 9. Onkologia i hematologia dziecięca 3 10. Otorynolaryngologia dziecięca 8 11. Pediatria 163 143 12. Pediatria metaboliczna 13. Położnictwo i ginekologia 105 86 14. Psychiatria dzieci i młodzieży 36 23 15. Urologia dziecięca 2 Źródło danych: Rejestr lekarzy odbywających specjalizację na terenie woj. łódzkiego.

21 Województwo łódzkie Występowanie oddziałów:
kutnowski łowicki łęczycki Występowanie oddziałów: położniczo-ginekologicznych pediatrycznych ogólnych neonatologicznych m. Skierniewice + skierniewicki zgierski poddębicki brzeziński m. Łódź rawski zduńskowolski łódzki wsch. pabianicki sieradzki tomaszowski łaski opoczyński m. Piotrków Tryb. + piotrkowski wieruszowski bełchatowski wieluński pajęczański radomszczański


Pobierz ppt "czerwiec 2015 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google