Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryształy – rodzaje wiązań krystalicznych Demianicz Piotr Grupa 1 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek Górnictwo i Geologia Demianicz Piotr Kraków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryształy – rodzaje wiązań krystalicznych Demianicz Piotr Grupa 1 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek Górnictwo i Geologia Demianicz Piotr Kraków."— Zapis prezentacji:

1 Kryształy – rodzaje wiązań krystalicznych Demianicz Piotr Grupa 1 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek Górnictwo i Geologia Demianicz Piotr Kraków 18.03.2015r

2 Demianicz Piotr Plan prezentacji Wprowadzenie Sieć krystaliczna oraz układy krystalograficzne Struktura krystaliczna Rodzaje komórek elementarnych Rodzaje wiązań krystalicznych Ciekłe kryształy Podsumowanie

3 Stany skupienia materii ciało stałe krystaliczneamorficzne gazciecz Demianicz Piotr Wprowadzenie

4 Demianicz Piotr Ciało krystaliczne Ciało amorficzne Wprowadzenie

5 Demianicz Piotr Kryształ Monokryształ Polikryształ Wprowadzenie

6 Sieć krystaliczna Demianicz Piotr Sieć krystaliczna Podstawowe parametry sieci: długości krawędzi a, b, c kąty α, β, γ zawarte między tymi krawędziami. układ atomów charakterystyczny dla danego ciała źródło: http://www.wtc.wat.edu.pl/images/dydaktyka/fizyka/Rogalski/Wyklad15.pdf

7 Demianicz Piotr Istnieje 7 układów krystalograficznych Tworzą 14 sieci krystalicznych, tzw. sieci Bravais’go tetragonalny heksagonalny trygonalny (romboedryczny) Układy krystalograficzne rombowy jednoskośny trójskośny regularny

8 Demianicz Piotr Układy krystalograficzne Układ regularny prosta (prymitywna) przestrzennie centrowana powierzchniowo centrowana źródło: http://users.uj.edu.pl/~ufbaran/dydaktyka/PFMS/PFMS-01_Struktura_krystaliczna.pdf

9 Demianicz Piotr Układy krystalograficzne Układ tetragonalny prosta (prymitywna) przestrzennie centrowana źródło: http://users.uj.edu.pl/~ufbaran/dydaktyka/PFMS/PFMS-01_Struktura_krystaliczna.pdf

10 Demianicz Piotr Układy krystalograficzne Układ rombowy prosta (prymitywna) o centrowanej podstawie centrowana przestrzennie centrowana powierzchniowo źródło: http://users.uj.edu.pl/~ufbaran/dydaktyka/PFMS/PFMS-01_Struktura_krystaliczna.pdf

11 Demianicz Piotr Układy krystalograficzne Układ heksagonalny źródło: http://users.uj.edu.pl/~ufbaran/dydaktyka/PFMS/PFMS-01_Struktura_krystaliczna.pdf

12 Demianicz Piotr Układy krystalograficzne Układ trygonalny (romboedryczny) źródło: http://users.uj.edu.pl/~ufbaran/dydaktyka/PFMS/PFMS-01_Struktura_krystaliczna.pdf

13 Demianicz Piotr Układy krystalograficzne Układ jednoskośny prosta (prymitywna) o centrowanej podstawie źródło: http://users.uj.edu.pl/~ufbaran/dydaktyka/PFMS/PFMS-01_Struktura_krystaliczna.pdf

14 Demianicz Piotr Układy krystalograficzne Układ trójskośny źródło: http://users.uj.edu.pl/~ufbaran/dydaktyka/PFMS/PFMS-01_Struktura_krystaliczna.pdf

15 sieć krystalicznastruktura krystalicznabaza + Struktura krystaliczna powstaje przez dodanie bazy do każdego węzła sieci Bravais’go Demianicz Piotr

16 Rodzaje komórek elementarnych Komórka elementarna jest to taki obszar przestrzenny, który w wyniku translacji o wszystkie wektory danej sieci wypełnia całkowicie przestrzeń Podstawowe komórki elementarne: prymitywna umowna Wignera-Seitza umowna prymitywna Demianicz Piotr źródło: http://www.if.p.lodz.pl/marek.izdebski/FCS/wyklad/FCS_temat1.pdf

17 Demianicz Piotr Rodzaje wiązań krystalicznych W zależności od wzajemnego oddziaływania atomów (jonów) wyodrębniamy: wiązania jonowe wiązania kowalencyjne wiązania metaliczne wiązania molekularne

18 Demianicz Piotr Rodzaje wiązań krystalicznych Wiązania jonowe występują między atomami różniącymi się znacznie tzw. elektroujemnością Wiązanie jonowe jest wiązaniem wynikającym z elektrostatycznego oddziaływania jonów o ładunkach przeciwnych znaków Powstają gdy następuje transfer ładunku od jednego atomu do drugiego, np. kryształ chlorku sodu źródło: http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/fiz/scb/rW14.htm

19 Demianicz Piotr Rodzaje wiązań krystalicznych Wiązania jonowe Cechy wiązania jonowego: duża energia kohezji, powoduje wysoką temperaturę topnienia i wrzenia nie ma wyróżnionego kierunku wiązania kryształy są złymi przewodnikami ciepła i prądu rozpuszczalne w wodzie kryształy jonowe są twarde

20 Rodzaje wiązań krystalicznych Wiązania kowalencyjne występują między atomami tego samego pierwiastka Powstają gdy elektron w jednym atomie przyciągany jest przez jądro drugiego. Wiązanie tworzy się poprzez uwspólnianie elektronów W wyniku gęstego upakowania atomów ich powłoki elektronowe przykrywają się. Występują w gazach oraz w pewnych kryształach, jak krzem, german i diament źródło: http://zod.tu.koszalin.pl/dokumenty_pdf/materialy_uzupelniajace/materialoznawstwo/2_Struktura_metali.pdf

21 Demianicz Piotr Rodzaje wiązań krystalicznych Wiązania kowalencyjne (B) Jeżeli spiny elektronów są skierowane zgodnie, między atomami pojawiają się siły odpychania - orbital antywiążący. (A) Jeżeli spiny elektronów są ustawione przeciwnie między atomami pojawiają się siły przyciągania - orbital wiążący. (A) (B) źródło: http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/fiz/scb/rW14.htm

22 Demianicz Piotr Rodzaje wiązań krystalicznych Wiązania kowalencyjne Cechy wiązania kowalencyjnego: wiązania silne, kierunkowe kryształy twarde, niepodatne na odkształcenia izolatory w niskich temperaturach przewodniki w wyższych temperaturach typowe wiązania półprzewodników

23 Demianicz Piotr Rodzaje wiązań krystalicznych Wiązania metaliczne występują w metalach i ich stopach Powstaje, gdy atomy zawierają niewiele elektronów walencyjnych, podczas gdy elektrony głębiej położone są silnie związane z jądrem atomu Po zbliżeniu się atomów do siebie, następuje utworzenie gazu elektronowego, w którym elektrony zachowują się jako cząstki swobodne źródło: http://www.fuw.edu.pl/~szczytko/FMS/Wyklad_8_Cialo_Stale.pdf

24 Demianicz Piotr Rodzaje wiązań krystalicznych Wiązania metaliczne Cechy wiązania metalicznego: nie ma charakteru wiązania skierowanego łatwość zamiany atomów metale nieprzezroczyste

25 Demianicz Piotr Rodzaje wiązań krystalicznych Wiązania molekularne występują w kryształach zbudowanych z cząsteczek chemicznych Molekuły połączone ze sobą siłami molekularnymi, zwanymi siłami van der Walsa. Jeżeli jednak powłoki elektronowe w atomach są całkowicie wypełnione, to siły van der Walsa są głównymi siłami jakie występują między atomami i cząstkami. Sytuacja taka występuje np. w gazach szlachetnych. źródło: http://www.fuw.edu.pl/~szczytko/FMS/Wyklad_8_Cialo_Stale.pdf

26 Demianicz Piotr Rodzaje wiązań krystalicznych Wiązania molekularne Wiązania molekularne mają charakter wiązań elektrostatycznych. Wyróżniamy trzy rodzaje sił: orientacyjne indukcyjne dyspersyjne

27 cholesteryczną Ciekłe kryształy forma pośrednia łącząca własności cieczy i ciała krystalicznego Można wyróżnić trzy podstawowe struktury ciekłokrystaliczne: smetyczną nematyczną źródło: http://zasoby1.open.agh.edu.pl/dydaktyka/chemia/a_e_chemia/2_stany_skupienia/04_02_01.htm

28 Demianicz Piotr Ciekłe kryształy Zastosowanie w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych (LCD) źródło: http://www.pcformat.pl/Swiecace-krysztaly,a,2764

29 Demianicz Piotr Podsumowanie kryształy – budowa periodyczna 7 układów krystalograficznych (regularny, tetragonalny, rombowy, heksagonalny, romboedryczny, jednoskośny, trójskośny) 14 sieci Bravais'ego struktura krystaliczna = sieć + baza komórka elementarna (prymitywna, umowna, Wignera-Seitza) wiązania krystaliczne (jonowe, kowalencyjne, metaliczne i molekularne) ciekłe kryształy i ich zastosowanie w LCD

30 Demianicz Piotr Bibliografia i netografia http://www.wtc.wat.edu.pl/images/dydaktyka/fizyka/Rogalski/Wyklad15.pdf http://www.if.p.lodz.pl/marek.izdebski/FCS/wyklad/FCS_temat1.pdf http://users.uj.edu.pl/~ufbaran/dydaktyka/PFMS/PFMS- 01_Struktura_krystaliczna.pdf http://kckizw.ceramika.agh.edu.pl/Tresc/Dydaktyka/Krystalografia/Wykl ad_00.php http://www.fuw.edu.pl/~szczytko/FMS/Wyklad_8_Cialo_Stale.pdf http://zod.tu.koszalin.pl/dokumenty_pdf/materialy_uzupelniajace/mate rialoznawstwo/2_Struktura_metali.pdf http://zasoby1.open.agh.edu.pl/dydaktyka/chemia/a_e_chemia/2_stan y_skupienia/04_02_01.htm http://www.pcformat.pl/Swiecace-krysztaly,a,2764

31 Dziękuję za uwagę Demianicz Piotr


Pobierz ppt "Kryształy – rodzaje wiązań krystalicznych Demianicz Piotr Grupa 1 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek Górnictwo i Geologia Demianicz Piotr Kraków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google