Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRAMWAJ NA NARAMOWICE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRAMWAJ NA NARAMOWICE."— Zapis prezentacji:

1 TRAMWAJ NA NARAMOWICE

2 CEL I ZAŁOŻENIA Cele: Założenia:
Przyspieszenie dojazdu z terenu Naramowic do śródmieścia Poznania transportem publicznym; Ograniczenie korzystania z samochodu przez osoby dojeżdżające dzisiaj ulicą Naramowicką; Zapewnienie mieszkańcom Naramowic dostępu do miejskiego transportu szynowego. Założenia: Budowa w 2 etapach, następujących zaraz po sobie: pierwszy etap od pętli Wilczak do pętli na Naramowicach lub Umułtowie, drugi etap połączenie ul. Naramowickiej przez ul. Szelągowską z centrum Miasta. Budowa z wykorzystaniem korytarza ulic Naramowickiej i Nowej Naramowickiej.

3 ZAŁOŻENIA Budowa trasy ma zredukować zapotrzebowanie na transport autobusowy, w szczególności zredukować z 25 do około 3 kursów autobusów w godzinie szczytu na ul. Szelągowskiej i (orientacyjnie) 1 linię autobusową z ul. Ks. Mieszka I. Budowa trasy wymusi dodatkową przesiadkę dla: Pasażerów z ul. Słowiańskiej, Połabskiej i Umułtowskiej (dojazd do ścisłego centrum); Pasażerów z ul. Łużyckiej i Naramowickiej (dojazd do Małych Garbar), o ile będą poza zasięgiem tramwaju; W mniejszym stopniu – dla pasażerów z pozostałej części Winograd, Piątkowa i ul. Piątkowskiej. Konieczne jest więc skompensowanie niedogodności

4 PLANOWANA SIEĆ Kształt sieci tramwajowej:
Po 1 etapie 1-2 linii jadących ul. Winogrady – Przełajową – Naramowicką do planowanej pętli. Po 2 etapie 2 linie jadące ul. Szelągowską i 1 linia od strony ul. Winogrady. Alternatywa: albo 3 linie do pętli, albo pętla pośrednia. Przesiadki na linie autobusowe: Słowiańska i Wilczak – linie poprzeczne i 1 linia lokalna; Serbska – linie poprzeczne; Sarmacka / Łużycka – punkt przesiadkowy dla autobusów z Łużyckiej, Rubieży, Karpiej, Wilczego Młyna, Murawy; Nowa Stoińskiego – po zbudowaniu – linia poprzeczna.

5 PLANOWANA SIEĆ Przesiadki na linie autobusowe – w zależności od wariantu: Pętla Jasna Rola: autobusy z Naramowickiej dojeżdżają do Sarmackiej / Łużyckiej (być może dalej); Pętla Burysława: autobusy z Naramowickiej zawracają przez Nową Naramowicką i Bolka; Pętla Bożydara: autobusy z Naramowickiej wysadzają pasażerów na skrzyżowaniu Naramowicka – Bożydara i jadą dalej na Os. Sobieskiego (konieczna budowa ul. Bożydara); Pętla Pływalnia UAM: autobusy z Naramowickiej jadą jak obecnie linia 98 (przesiadka Zagajnikowa – Dzięgielowa) lub (preferowane) przez pętlę tramwajową.

6 PLANOWANA SIEĆ

7 PLANOWANA SIEĆ

8 PLANOWANA SIEĆ Konieczna jest szybka realizacja 2 etapu po 1 etapie, optymalnie aby nie było między nimi przerwy. Przy braku 2 etapu korzystniejszym rozwiązaniem może być tramwaj w Murawie. 3 etap do realizacji w dłuższej przyszłości, a więc nie rozważany. Jednakże kształt sieci autobusowej, a niewykluczone, że również niektóre jezdnie, będzie wskazywać na drugą trasę tramwajową Murawa – punkt przesiadkowy Sarmacka – Rubież. Pytanie o pętlę Wilczak – może się przydać jedynie w razie remontu trasy do pętli Połabskiej. Zalecana likwidacja, ale do dyskusji.

9 RUCH SAMOCHODOWY Cel: ograniczenie ruchu samochodowego poprzez zachęcenie do przesiadek w systemie Parkuj i Jedź. Założenie: dostosowanie nowych inwestycji do bilansu przepustowości. Budowa węzła z Lechicką pod warunkiem uzyskania funduszy, przygotowanie alternatywy opartej o minimalizację kosztów. Budowa jezdni samochodowej Nowej Naramowickiej jako elementu niezbędnego dla procedur ZRID. Opcja wykorzystania tej jezdni na parking Parkuj-i-Jedź: 3 pasy ruchu z parkowaniem równoległym lub 4 pasy ruchu przekształcone na parkowanie prostopadłe.

10 PARKINGI PARKUJ-I-JEDŹ
Ile miejsc? 500? 1000? 2000? Konieczność zabezpieczenia przed parkowaniem mieszkańców – nocą zamknięte. Jeżeli w jezdni Nowej Naramowickiej, konieczne jest zabezpieczenie przed ruchem omijającym zator – ulica płatna 9,20 zł lub odpowiednio PEKĄ. Pojemność parkingowa: Jasna Rola 200 miejsc; Burysława 140 miejsc; Bożydara 170 miejsc; Jasna Rola – Łużycka miejsc; Bolka – Jasna Rola miejsc; Pływalnia – dużo (do sprawdzenia). Zator nie może blokować autobusów i P-i-Jedź.

11 SZCZEGÓŁY: WINOGRADY Skrzyżowanie z ul. Słowiańską:
W 1 etapie: budowa torowiska z rozjazdami i peronami przystankowymi, poszerzenie jezdni na ul. Słowiańskiej dla zlokalizowania zatok autobusowych i pasów rowerowych. W 2 etapie: przebudowa ul. Szelągowskiej (jezdnia i torowisko), rezygnacja z wydzielonego lewoskrętu z ul. Słowiańskiej. Ul. Naramowicka między Słowiańską i Lechicką: Budowa torowiska (geometria dla 70 km/h). Ewentualne poszerzenie jezdni (ZRID) o 3,0 dla pasów do lewoskrętu, pasów rowerowych bądź jezdni rowerowej. Skrzyżowanie z Serbską: Budowa torowiska. Perony dla autobusów po zachodniej stronie skrzyżowania. Wydzielony lewoskręt z Winograd na północ.

12 SZCZEGÓŁY: LECHICKA Wariant Karo = konieczne 5 pasów samochodowych na wiadukcie, możliwość wykorzystania istniejącej jezdni Lechickiej. Wariant Półkaro-Ćwierćkoniczyna = konieczne 4 pasy samochodowe na wiadukcie (można wykorzystać projekt): Z wydzieloną jezdnią autobusową do i z Murawy; Z wydzieloną jezdnią autobusową tylko z Murawy; Z jezdnią autobusową na północ od stacji benzynowej. Wlot od północy ma wypuszczać tylko tyle pojazdów, które przejmą Most Lecha, skrzyżowanie Serbska – Naramowicka i skrzyżowanie Lechicka – Murawa. Wylot na północ – 2 pasy samochodowe.

13 SZCZEGÓŁY: SARMACKA Punkt przesiadkowy przysuwany jak najbliżej Os. Łokietka, torowisko tramwajowo-autobusowe, dojazd autobusów częściowo jezdniami autobusowymi. Rozważano 3 układy: Dwujezdniowa Nowa Naramowicka do Łużyckiej, 2 pasy samochodowe na północ aż do Nowej Stoińskiego. Nowa Naramowicka na południe, na północ Naramowicką, z końcówką układu jednokierunkowego przy Łużyckiej – wariant najlepszy pod względem przepustowości i swobody kształtowania linii autobusowych. Warianty różnią się wschodnią stroną ul. Nowej Naramowickiej – możliwość budowy etapowej.

14 NOWA NARAMOWICKA Pętla Jasna Rola. Autobusy do punktu przesiadkowego Sarmacka. Jezdnia samochodowa Nowej Naramowickiej jednokierunkowa jako parking Parkuj-i-Jedź z ruchem autobusowym. Parking Parkuj-i-Jedź również przy pętli. Wjazd z fragmentu Nowej Stoińskiego, wyjazd na Jasną Rolę i na skrzyżowanie z Łużycką. Koniec budowy przy Nowej Stoińskiego (+ pętla Jasna Rola). Pętla Burysława. Autobusy kończą między Burysława i Bolka. Nowa Naramowicka jednokierunkowa na południe, od Burysława do Bolka dostępna, od Bolka do Łużyckiej Parkuj-i-Jedź. Bolka jednokierunkowa od Nowej Naramowickiej do Naramowickiej. Parking Parkuj-i-Jedź również przy pętli. Koniec budowy przy torze kolejowym.

15 NOWA NARAMOWICKA Pętla Bożydara. Kształtowanie punktu przesiadkowego Bożydara i budowa ul. Bożydara do Dzięgielowej. Przy pętli parking Parkuj-i-Jedź, ale o małej pojemności. W związku z ograniczeniem pojemności niebezpieczeństwo zatorów na północ od Bożydara (z autobusami w zatorze), a więc być może konieczna dwujezdniowa Nowa Naramowicka (torowisko tramwajowo-samochodowe) pod wiaduktem. We wszystkich wariantach z wiaduktem konstrukcja wiaduktu według projektu BBF – pochylenia są wystarczające.

16 NOWA NARAMOWICKA Pętla Pływalnia UAM. Potencjalnie dużo miejsca na pętlę tramwajową, małą pętlę autobusową (z możliwością rozbudowy w razie rozwoju okolicy), duży parking Parkuj-i-Jedź. Na odcinku Naramowickiej i Zagajnikowej torowisko tramwajowo-samochodowe. Przytrzymywanie samochodów na Naramowickiej – przed Zagajnikową (w drugą stronę przed Bożydara) i w rejonie Lechickiej / Łużyckiej. Zagajnikowa tylko z ruchem lokalnym – odpowiednie ukształtowanie kierunków jazdy. Zagajnikowa na północ od Dzięgielowej – torowisko tramwajowo-autobusowe. Koniec projektu: na północ od Rumiankowej.

17 KOSZTY – bardzo WSTĘPNIE
Odcinek Wilczak – Jasna Rola: Trasa tramwajowa (1,6 km wydzielona, 0,7 km z autobusami) mln zł. Modernizacje jezdni samochodowych na południe od Lechickiej mln zł. Węzeł Lechicka mln zł. Nowa Naramowicka mln zł. Pętla mln zł. Parking Parkuj-i-Jedź mln zł. Razem mln zł.

18 KOSZTY – bardzo WSTĘPNIE
Razem mln zł. Pętla Burysława mln zł. Pętla Bożydara mln zł. Pętla Pływalnia mln zł. Czy można nieco taniej? Nieco – tak.


Pobierz ppt "TRAMWAJ NA NARAMOWICE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google