Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA ZAGROŻEŃ NA BIWAKACH i OBOZACH HARCERSKICH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA ZAGROŻEŃ NA BIWAKACH i OBOZACH HARCERSKICH"— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA ZAGROŻEŃ NA BIWAKACH i OBOZACH HARCERSKICH

2 Definicja zagrożenia Zagrożenie: zjawisko wywołane działaniem sił natury bądź człowieka, które powodują, że poczucie bezpieczeństwa maleje bądź zupełnie zanika.

3 RYZYKO Ryzyko – ocena zagrożenia czy niebezpieczeństwa wynikającego albo z prawdopodobnych zdarzeń od nas niezależnych, albo z możliwych konsekwencji podjęcia decyzji.

4 BIWAK, OBÓZ HARCERSKI Biwak, obóz – jest jedną z form działalności podstawowych jednostek ZHP w zakresie wypoczynku, rekreacji ruchowej, krajoznawstwa i turystyki.

5 Zagrożenia występujące na biwakach i obozach

6 1. Wypadek w czasie przewozu uczestników
Skutek: śmierć, kalectwo, obrażenia ciała; Zapobieganie: sprawdzony przewoźnik (doświadczony i dysponowany kierowca), sprawne autokary (sprawdzone przez policję), wyposażenie autokaru (gaśnice, apteczka), wyjścia ewakuacyjne, jedno miejsce – jedno dziecko, gdy są pasy bezpieczeństwa – zapiąć, opiekun – obserwator dzieci i drogi (drugie oczy kierowcy)

7 2. Ruch pieszych Skutek: śmierć, kalectwo, obrażenia ciała
Zapobieganie: znajomość zasad poruszania się po drogach, bycie dobrze widocznym na drodze (kamizelki, światła odblaskowe, latarki).

8 1. W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się rozkazom i zaleceniom prowadzącego - wyznaczonego przez komendanta obozu Uczestnicy idą zwartą grupą w szyku podanym przez prowadzącego, maksymalnie czwórkami, na przedzie grupy zawsze idzie prowadzący wycieczkę, następnie najmłodsi uczestnicy, którzy nadają tempo marszu pozostałym, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy wycieczki i jeden z instruktorów! 3. Kolumna porusza się prawą stroną jezdni lub szosy jak najbliżej jej krawędzi, zajmując nie więcej niż połowę szerokości drogi. Maszerując małymi grupkami lub pojedynczo, w przypadku gdy nie ma chodnika lub specjalnego miejsca przeznaczonego dla pieszych, idziemy lewą stroną drogi jeden za drugim lub przy małym ruchu parami. W czasie marszu należy zwracać uwagę na pojazdy poruszające się po drodze lub szosie Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie utrudniona jest widoczność, np. na zakrętach, za i przed wzniesieniem, które zasłaniają widoczność maszerującym i kierowcom.

9 6. Jeżeli przemarsz kolumny odbywa się przy niedostatecznej widoczności (noc, silny deszcz), pierwszy i ostatni z maszerujących z lewej strony (od osi jezdni) są zobowiązani nieść zapalone latarki: - pierwszy - ze światłem białym, skierowanym do przodu, - ostatni - ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu W miastach należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub innych szlakach przeznaczonych dla pieszych. Jezdnię przekraczamy jedynie w miejscach wyznaczonych lub przewidzianych przepisami. Nie wolno: odłączać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego, maszerować po jezdni kolumnie pieszych w czasie mgły, a kolumnie pieszych do lat 10 w warunkach niedostatecznej widoczności, prowadzić po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat. Podczas wycieczki lub rajdu jeden opiekun powinien przypadać na: uczestników (turystyka kwalifikowana, np. górska), uczestników przy innych formach, m. in. z wykorzystaniem publicznych środków komunikacji.

10 Kodeks Ruchu Drogowego
Art. 11. 1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. 2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi. 3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

11 Art. 12. 1. Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni. 2. Do kolumny pieszych w wieku do 10 lat stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 1 i 2. 3. Liczba pieszych idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4, a w kolumnie wojskowej - 6, pod warunkiem że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni. 4. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej. 5. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m. Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m. 6. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności: pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki: pierwszy - ze światłem białym, skierowanym do przodu, ostatni - ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu; w kolumnie o długości przekraczającej 20 m idący po lewej stronie z przodu i z tyłu są obowiązani używać elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym, a ponadto idący po lewej stronie są obowiązani nieść dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 m; światło latarek powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 m. 7. Zabrania się: ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mgły; zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lub policyjnej; ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10 lat w warunkach niedostatecznej widoczności; prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.

12 3. Porażenie prądem Skutek: śmierć (migotanie komór serca, uduszenie, blokada serca), zaburzenia, poparzenia, śpiączka Skutki porażenia prądem zależą od jego rodzaju, wartości, czasu oddziaływania oraz drogi przepływu przez ciało. Zapobieganie: sprawdzić stan przewodów elektrycznych, kontaktów, wtyczek, lamp wiszących, ostrożność w używaniu urządzeń elektrycznych, w starych budynkach nie podłączać dużej ilości urządzeń elektrycznych, nie dotykać nieizolowanych części obwodów

13 4. Pożar Skutek: śmierć, poparzenia, straty materialne,
Zapobieganie: ostrożność w czasie używania ognia, ogniska rozpalane zgodnie z regulaminem, ostrożność z posługiwaniem się gazu, wyjścia ewakuacyjne, gaśnice, kąciki ppoż

14 5. Ostre i niebezpieczne narzędzia np. nóż, siekiera, piła
Skutek: śmierć, obrażenia ciała, Zapobieganie: ostrożność w obsługiwaniu się narzędziami ostrymi, instrukcja posługiwania się narzędziami niebezpiecznymi, posługiwanie się narzędziami przez osoby starsze, odpowiedzialne; nadzór opiekuna.

15 6. Schody, powierzchnie płaskie
Skutek: złamania, urazy głowy, skręcenia, obrażenia ciała Zapobieganie: zakaz biegania po schodach, korytarzach, w pomieszczeniach, sprawdzenie stanu technicznego: schodów, poręczy, progów, podłóg,

16 7. Zarazki Skutek: choroby, zatrucia pokarmowe, bóle, wzdęcia brzucha, biegunki Zapobieganie: - Mycie rąk: po skorzystaniu z toalety przed rozpoczęciem pracy z żywnością przy przejściu od pracy z żywnością surową do gotowanej po jedzeniu po kontakcie z włosami, nosem, ustami (kichanie, kaszel itp.) po kontakcie z odpadami po pracy z surowymi jajami

17 Mydło w płynie Jednorazowe ręczniczki Podczas pracy z żywnością zabronione jest noszenie wszelkiego rodzaju ozdób takich jak pierścionki, kolczyki czy klipsy Odzież ochronna Czysta kuchnia, czyste narzędzia kuchenne, czysta stołówka Składowanie odpadów w miejscu odizolowanym Zabezpieczenie ran plastrami wodoodpornymi, używanie jednorazowych rękawiczek

18 8. Gorące naczynia z cieczą.
Skutek: poparzenia Zapobieganie: ostrożność służby kuchennej, prace w kuchni pod nadzorem opiekuna, wykonywanie czynności związanych z gotowaniem cieczy przez osoby starsze, bardziej odpowiedzialne

19 9. Kąpieliska, spływy kajakowe
Skutek: śmierć, kalectwo Zapobieganie: tylko bezpieczne kąpieliska (sprawdzone, zatwierdzone, oznakowane z ratownikiem), przestrzeganie regulaminu kąpieli oraz spływów kajakowych), w czasie spływów kajakowych każdy z uczestników ma na sobie kamizelkę, 1 opiekun na 10 niepełnoletnich uczestników spływu

20 10. Wyładowania atmosferyczne
Skutek: śmierć (porażenie), pożar Zapobieganie: w czasie burzy znajdować się w pomieszczeniu, namiotach, gdy jesteśmy w terenie: nie chować się pod drzewami, wyłączyć tel. komórkowy, nie trzymać żadnych żelaznych przedmiotów, (np.parasoli); najlepiej ukucnąć na wolnej przestrzeni i przeczekać;

21 11. Kleszcze Skutek: bolerioza, kleszczowe zapalenie mózgu
Zapobieganie: przebywając w lesie nosić nakrycie głowy oraz odzież osłaniającą jak największą powierzchnię ciała, omijać krzewy i wysokie trawy; odzież można spryskać % permetryną; odsłoniętą skórę spryskać środkiem odstraszającym kleszcze lub zawierającym DEET; nie siadać na pniach; zbierać chrust w rękawicach.

22 . Rumień pełzający (wędrujący [erythema migrans]) - charakterystyczny objaw wczesnego stadium boreliozy z Lyme. Typowa zmiana z charakterystycznym przejaśnieniem w części środkowej (niektóre wykwity mogą być jednolicie zabarwione); w środku widoczny ślad po ukłuciu przez kleszcza. Rumień ujawnia się zwykle po ok. 7 (3-30) dniach od ukłucia przez kleszcza. Początkowo czerwonawa plamka lub grudka, szybko się powiększa ku obwodowi, przekraczając średnicę 5 cm. Pozostaje w płaszczyźnie skóry, a brzegi są wyraźnie odgraniczone od otoczenia. Zmiana jest niebolesna i nieswędząca

23 BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE!
PAMIĘTAJ! BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE! ŻYCIE JEST TYLKO JEDNO!

24 Dziękuję za uwagę! pwd. Artur Majerowski


Pobierz ppt "ANALIZA ZAGROŻEŃ NA BIWAKACH i OBOZACH HARCERSKICH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google