Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KNO Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość Opracowywanie materiałów multimedialnych Michał Dudkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KNO Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość Opracowywanie materiałów multimedialnych Michał Dudkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 KNO Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość Opracowywanie materiałów multimedialnych Michał Dudkiewicz

2 Organizacja przedmiotu 2 Opracowywanie materiałów multimedialnych KNO Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość Opiekun przedmiotu: Michał Dudkiewicz jaymz@mat.uni.torun.pl ćwiczenia i laboratoria: Michał Dudkiewicz, Ilona Nowosad, Filip Piękniewski wykład stacjonarny 10 godzin zajęcia stacjonarne – laboratoria (grupy 15 osobowe)10 godzin ćwiczenia za pośrednictwem Internetu (grupy 30 osobowe)40 godzin

3 Zasady zaliczenia przedmiotu 3 Opracowywanie materiałów multimedialnych KNO Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość Wykład kończy się egzaminem pisemnym ćwiczenia za pośrednictwem internetu – zaliczenie na podstawie aktywności e-learningowej: http://www.rsei.umk.pl/mkno/ rozwiązywanie zadań realizacja projektów quiz chat

4 Wykład I 4 Opracowywanie materiałów multimedialnych KNO Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość Wprowadzenie do multimediów i grafiki komputerowej

5 Udział zmysłów w postrzeganiu świata 5 Opracowywanie materiałów multimedialnych Wykład I. Wprowadzenie do multimediów i grafiki komputerowej KNO Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość SmakDotykWęchSłuchWzrok 1%1,5%3,5%7%87% Multimedia zbiór wzajemnie uzupełniających się mediów, będących nośnikami informacji, która za pomocą zmysłów dociera do odbiorcy Człowiek posługuje się 3 formami przekazu informacji: obrazem, pismem, dźwiękiem Artykuł „Fenomen multimediów”: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib04/mgoralska.html

6 Ludzki narząd wzroku – budowa i zakres percepcji 6 Opracowywanie materiałów multimedialnych Wykład I. Wprowadzenie do multimediów i grafiki komputerowej KNO Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość

7 Co widzi oko człowieka ? 7 Opracowywanie materiałów multimedialnych Wykład I. Wprowadzenie do multimediów i grafiki komputerowej KNO Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość fale długie radiofonia telewizja okno optyczne (światło widzialne) mikrofale podczerwień ultrafioletpromienie X Promienie gamma 10 5 10 -13 λ (m) – długość fali 400 nm700 nm

8 Siatkówka – pręciki i czopki 8 Opracowywanie materiałów multimedialnych Wykład I. Wprowadzenie do multimediów i grafiki komputerowej KNO Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość Na siatkówce jest ok. 120 mln pręcików i ok. 6 mln czopków. Większość czopków skupiona jest w miejscu zwanym plamką żółtą. Pręciki rozmieszczone są na całej siatkówce Pręciki – reagują tylko na natężenie światła (odpowiedzialne za widzenie nocne – skotopowe) Czopki – reagują również na długość fali (odpowiedzialne za widzenie dzienne – fotopowe)

9 Siatkówka – pręciki i czopki 9 Opracowywanie materiałów multimedialnych Wykład I. Wprowadzenie do multimediów i grafiki komputerowej KNO Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość Czopki dzielą się na trzy grupy w zależności od długości fal na jakie reagują: Long 630 nm (czerwony) Medium 530 nm (zielony) Short 450 nm (niebieski) Mózg dla poszczególnych grup porównuje natężenie padającego światła interpretując w ten sposób barwę światła. Takie podejście do problemu widzenia barw, stało się podstawą do konstrukcji urządzeń generujących barwne obrazy, takich jak odbiorniki telewizyjne.

10 Efekt Purkiniego - ślepota zmierzchowa 10 Opracowywanie materiałów multimedialnych Wykład I. Wprowadzenie do multimediów i grafiki komputerowej KNO Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość Efekt Purkiniego – zmiana subiektywnie postrzeganej jasności barw przy natężeniu 3-5 Luks – czerwona barwa wydaje nam się czarna pręciki zaczynają działać przy natężeniu światła co najmniej 6 Luks najlepsze widzenie uzyskujemy przy około 20000 Luks lampa dentystyczna, lampy w sali operacyjnej około 20000 Luks

11 Efekt Purkiniego - ślepota zmierzchowa 11 Opracowywanie materiałów multimedialnych Wykład I. Wprowadzenie do multimediów i grafiki komputerowej KNO Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość zmierzch - światło o krótkiej długości fali (na przykład niebieskie lub niebieskozielone) jest postrzegane jako jaśniejsze niż światło o długiej fali (czerwień) - w dzień jest odwrotnie w słabym oświetleniu ruchome czerwone obiekty wydają się szybciej przybliżać niż takie same obiekty o barwie niebieskiej „Ślepota zmierzchowa” jest po części odpowiedzialna za większą liczbę wypadków komunikacyjnych w trakcie zapadania zmierzchu. Kierowcy inaczej oszacowują odległość i prędkość niż podczas dnia, co staje się przyczyną kolizji.

12 Kolor i barwa 12 Opracowywanie materiałów multimedialnych Wykład I. Wprowadzenie do multimediów i grafiki komputerowej KNO Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość Kolor i barwa to synonimy Barwa - zjawisko psychofizyczne wywołane w mózgu poprzez promieniowanie elektromagnetyczne docierające do oka. Farba o określonym kolorze po nałożeniu na różne podłoża może dać efekt widzenia różnej barwy. Kolor - cecha materii (np. farby), wielkość mierzalna np. spektrofotometrem. Żaden pomiar nie jest w stanie oddać subiektywnego odczucia barwy przez oko ludzkie.

13 Kolor i barwa 13 Opracowywanie materiałów multimedialnych Wykład I. Wprowadzenie do multimediów i grafiki komputerowej KNO Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość Wrażenia barwne odbierane przez człowieka zależą w pewnym stopniu również od czynników psychofizycznych: nastrój gorączka spożywane leki brak witamin Widzenie barw zmienia się z wiekiem. Im jesteśmy starsi tym gorzej widzimy barwy niebieskie i zielone, natomiast widzenie barw czerwonych i żółtych pozostaje praktycznie nie zmienione.

14 Hamowanie oboczne i pasma Macha 14 Opracowywanie materiałów multimedialnych Wykład I. Wprowadzenie do multimediów i grafiki komputerowej KNO Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość W 1865 roku Ernst Mach odkrył właściwość oka ludzkiego nazywaną pasmami Macha Hamowanie oboczne - proces, w którym receptor pobudzony przez wysokie natężenie światła oddziałuje hamująco na receptory sąsiednie otrzymujące światło o niższym natężeniu Obraz wygenerowany przy użyciu appletu: http://www.cs.umb.edu/~ram/ArtAndVision/MachBandingApplet.htm

15 Metameryzm 15 Opracowywanie materiałów multimedialnych Wykład I. Wprowadzenie do multimediów i grafiki komputerowej KNO Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość Oko nie jest miernikiem składowych widmowych barwy Metameryzm to zjawisko polegające na różnym odbiorze tego samego koloru uzależnionym od rodzaju światła, w którym kolor jest oglądany Przy zmianie widma oświetlenia obserwator postrzega, że dwie substancje mające podobną barwę w danym oświetleniu – w oświetleniu o innym widmie dają znacznie różniące się od siebie odczucie barw Jest to dość poważny problem w poligrafii

16 Atrybuty barwy – odcień, nasycenie, jaskrawość 16 Opracowywanie materiałów multimedialnych Wykład I. Wprowadzenie do multimediów i grafiki komputerowej KNO Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość Odcień Hue Nasycenie Saturation Jaskrawość Brightness

17 Atrybuty barwy - odcień 17 Opracowywanie materiałów multimedialnych Wykład I. Wprowadzenie do multimediów i grafiki komputerowej KNO Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość Odcień (hue) – określa różnicę pomiędzy doznawanymi wrażeniami barwnymi k

18 Atrybuty barwy - nasycenie 18 Opracowywanie materiałów multimedialnych Wykład I. Wprowadzenie do multimediów i grafiki komputerowej KNO Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość Nasycenie (saturation) określa ilość światła białego zmieszanego z barwą (w skali 0%-100%) Światło białe to takie, w którym wszystkie składowe RGB mają jednakowe maksymalne wartości. Dla dowolnej barwy: (R,G,B) = (R-m,G-m,B-m) + (m,m,m); gdzie m=min(R,G,B) Przykład: (R,G,B)=(150,196,234)=(0,46,84)+(150,150,150)

19 Atrybuty barwy - nasycenie 19 Opracowywanie materiałów multimedialnych Wykład I. Wprowadzenie do multimediów i grafiki komputerowej KNO Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość Nasycenie (saturation) określa ilość światła białego zmieszanego z barwą (w skali 0%-100%) składnik chromatyczny (związany z barwą) składnik achromatyczny (związany z ilością światła) Barwy w których można wyróżnić pierwszy składnik nazywane są barwami chromatycznymi Wszystkie barwy posiadające tylko drugi składnik nazywane są barwami achromatycznymi

20 Atrybuty barwy - nasycenie 20 Opracowywanie materiałów multimedialnych Wykład I. Wprowadzenie do multimediów i grafiki komputerowej KNO Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość Nasycenie (saturation) określa ilość światła białego zmieszanego z barwą (w skali 0%-100%)

21 Atrybuty barwy – jasność / jaskrawość 21 Opracowywanie materiałów multimedialnych Wykład I. Wprowadzenie do multimediów i grafiki komputerowej KNO Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość Jasność (lightness) określa zmianę jasności barwy, która pociąga za sobą zmiany nasycenia Zerowa jasność odpowiada czerni maksymalna jasność odpowiada bieli Jaskrawość (brightness, value) określa zmianę jasności barwy, która nie pociąga za sobą zmiany nasycenia

22 Prawa Grassmana 22 Opracowywanie materiałów multimedialnych Wykład I. Wprowadzenie do multimediów i grafiki komputerowej KNO Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość Ciągłość przy dowolnej ciągłej zmianie widma fal świetlnych barwa zmienia się w sposób ciągły (zmiana jednej składowej powoduje zmianę całej mieszaniny barw) Trójchromatyczność dowolną barwę da się przedstawić jako sumę trzech liniowo niezależnych barw (trzy barwy tworzą układ niezależnych liniowo jeśli dowolne zsumowanie dwóch z nich nie może dać trzeciej barwy) Suma przy sumowaniu promieniowań, barwa mieszaniny nie zależy od jej składu widmowego a jedynie od barwy składników

23 23 Opracowywanie materiałów multimedialnych Wykład I. Wprowadzenie do multimediów i grafiki komputerowej KNO Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość


Pobierz ppt "KNO Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość Opracowywanie materiałów multimedialnych Michał Dudkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google