Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji Kierownik Katedry: prof.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji Kierownik Katedry: prof."— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Karbownik

2 Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji Zakłady funkcjonujące w ramach Katedry i ich władze Zakład Projektowania i Restrukturyzacji Przedsiębiorstw Kierownik: prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Karbownik Zakład Zarządzania Produkcją i Logistyki Kierownik: prof. zw. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka - Kolarz

3 Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji Kadra przykładowe kompetencje pracowników Katedry Zakład Projektowania i Restrukturyzacji Przedsiębiorstw arządzania projektami, które Pracownicy Zakładu posiadają m.in. doświadczenie praktyczne we wdrażaniu systemu zarządzania projektami, które jest dla przedsiębiorstw narzędziem wpływania na swoją przyszłość, w efekcie użycia którego wprowadzanie zmian staje się prostsze. Ponadto pracownicy specjalizują się w projektowaniu inżynierskim, przygotowaniu, organizacji i koordynacji procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwie, restrukturyzacji sektorów przemysłowych i regionów przemysłowych.. Zakład Zarządzania Produkcją i Logistyki Pracownicy Zakładu posiadają m.in. doświadczenie praktyczne w projektowaniu systemów produkcyjnych, technicznym przygotowaniu produkcji, organizacji systemów logistycznych, konfiguracji sieci logistycznej. Pracownicy specjalizują się również w projektowaniu systemów zarządzania, w tym w projektach opartych na Strategicznej Karcie Wyników.

4 Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji Kadra wybrane dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracowników

5 Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji Przykładowe projekty wybrane działania pracowników Katedry dla przemysłu Ocena ekonomicznej efektywności realizacji projektu koncepcyjnego budowy nowego poziomu 1290m w aspekcie pozyskania węgli typu 35 i budowy wyciągu skipowego z poziomu 1050m. Wykorzystanie modelu racjonalizacji poziomu zatrudnienia do ustalenia optymalnych poziomów zatrudnienia w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. w latach 2007 – 2015 koniecznych ze względów technologicznych i wymogów przepisów prawa geologicznego i górniczego. Ustalenie optymalnych poziomów zatrudnienia w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w latach 2008 – 2015 z uwzględnieniem założeń strategii działalności JSW SA. Analiza struktury zatrudnienia w kopalniach Katowickiej Grupy Kapitałowej odniesieniu do strategii firmy na lata 2007-2015 z uwzględnieniem koncepcji powstania trzech centrów produkcyjnych. Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego. Politechnika Śląska. Zarządzanie procesem dostosowawczym w górnictwie węgla kamiennego w świetle dotychczasowych doświadczeń i przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

6 Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji Oferta szkoleniowa studia podyplomowe Zarządzanie Projektami w Przedsiębiorstwie Zarządzanie Logistyką i Łańcuchem Dostaw Zarządzanie Przedsiębiorstwem Metody Zarządzania Współczesną Organizacją Zamówienia Publiczne Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze Sekretariat. studiów podyplomowych: tel. (032) 277-73-17 email: sekretariat@woiz.polsl.plsekretariat@woiz.polsl.pl

7 Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji Oferta szkoleniowa tematyka szkoleń dla przemysłu Szkolenia w zakresie zarządzania projektami Warsztaty logistyczne: logistyka produkcji, narzędzia lean management, audyt logistyczny Szkolenia w zakresie zarządzania relacjami z dostawcami i klientami Szkolenia w zakresie zarządzania wiedzą, przedsiębiorczości Szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem Szkolenia w obszarze PM Przygotowywanie do certyfikcji IPMA LEVEL D

8 Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji Oferta badawcza i konsultingowa Projektowanie systemów zarządzania Opracowanie strategii i biznes planów przedsiębiorstw i przedsięwzięć Audyt systemu zarządzania przedsiębiorstwem Projekty restrukturyzacji Projekty systemów opartych na Strategicznej Karcie Wyników (BSC) Procedury i implementacja systemów Strategicznej Karty Wyników Opracowanie dokumentacji organizacyjnej Wartościowanie stanowisk pracy Opracowanie studium wykonalności Analiza opłacalności inwestycji

9 Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji Oferta badawcza i konsultingowa Zarządzanie ryzykiem, zarządzanie wiedzą Analiza kapitału intelektualnego organizacji Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Doradztwo w zakresie zarządzania wartością Alokacja wartości w przedsiębiorstwie Opracowanie koncepcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa w sytuacjach krytycznych Identyfikacja i dobór metod zarządzania ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa Wypracowanie modelu rozwoju kompetencji menedżerów dla wybranego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw

10 Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji Oferta badawcza i konsultingowa Logistyka, technologie informatyczne w zarządzaniu Projektowania systemów logistycznych Organizacja procesów magazynowo – transportowych w przedsiębiorstwach przemysłowych Konfiguracja sieci logistycznej Projektowania kanałów dystrybucji Projektowanie strategii logistycznej obsługi klienta Analiza systemu zarządzania zapasami, Doradztwo w zakresie technik informatycznych w logistyce i zarządzaniu przedsiębiorstwem Projektowanie systemów obiegu dokumentów Analiza procesu produkcyjnego pod kątem efektywności realizowanych procesów logistycznych

11 Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji Oferta badawcza i konsultingowa Zarządzanie produkcją, Zarządzanie projektami Opracowanie systemu planowania i sterowania produkcją Organizacji technicznego przygotowania produkcji Organizacja procesu uruchomienia nowej produkcji Projektowanie i organizacja systemów produkcyjnych Zarządzanie procesem rozwoju nowych produktów Zarządzanie produktami Opracowywanie zasad i wdrażanie systemu zarządzania projektami Opracowywanie zasad i wdrażanie Biur Zarządzania Projektami

12 Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji Zapraszamy do współpracy! Sekretariat Katedry: ul. Rossevelta 26 41-800 Zabrze Tel.: (32) 2 777 339 E-mail: roz4@polsl.pl Strona internetowa: www.roz4.polsl.pl


Pobierz ppt "Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji Kierownik Katedry: prof."

Podobne prezentacje


Reklamy Google