Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady aplikacji na wyjazd do Coventry University.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady aplikacji na wyjazd do Coventry University."— Zapis prezentacji:

1 Zasady aplikacji na wyjazd do Coventry University

2 Organizacja wyjazdu – krok po kroku Prześlij zgłoszenie mailowe w formie pliku Excela na adres krzysztof.jozwik@p.lodz.pl do 1 grudnia 2009. Zgłoszenie powinno zawierać w kolejnych kolumnach: 1. Nazwisko 2. Imię 3. Wydział i kierunek studiów 4. Obecny rok studiów 5. Nr indeksu 6. Adres zamieszkania 7. Adres do korespondencji

3 Zgłoszenie powinno zawierać w kolejnych kolumnach : 8. Adres mailowy 9. tel. kontaktowy 10. Bachelor /Master degree 11. Stypendium Erasmusa – TAK/ NIE 12. Znajomość języka - SE – Erasmus Exam – zdany egzamin w PŁ - LC – Language Certificate – posiadany certyfikat językowy - AE – Application Exam - - chcę przystąpić do egzaminu

4 PLIK ZGŁOSZENIOWY W EXCEL ForenameSurname Faculty/ Field of studyYear Student book No Permanen t Address Temporary Addresse-mailmobile/phoneProgrammeErasmus Language Skills 1AndrzejNowakCS4155124 andrzejno wak22@o2.pl+48666666666MScnoAE

5 REKRUTACJA Warunki wymiany znajdziesz na erasmus.p.lodz.pl Aby przejść procedurę kwalifikacyjną należy: - wykazać dobrą średnią studiów, - zdać egzaminy językowe lub okazać certyfikat potwierdzający znajomość języka.

6 1. Złóż dokumenty do Zespołu Erasmusa lub IFE. 2. Termin składania dokumentów: 18 grudnia 2009 (dot. również studentów z IFE) Formularze są dostępne na stronach internetowych PŁ i uczelni zagranicznej. Organizacja wyjazdu – krok po kroku

7 3. Zespół Erasmusa lub IFE wysyła dokumenty do uczelni zagranicznej. 4. Uczelnia zagraniczna przesyła list akceptacyjny i dodatkowe formularze, w tym na zakwaterowanie. 5. O zakwaterowanie musisz zadbać sam. 6. Dostarcz do Zespołu Erasmusa kopię listu akceptacyjnego z uczelni zagranicznej. 7. Zespół Erasmusa przygotowuje umowę, którą jako pierwszy podpisuje Prorektor ds. Studenckich, a następnie student w terminie ustalonym wcześniej z Zespołem Erasmusa. Organizacja wyjazdu – krok po kroku

8 8. Na podstawie umowy otrzymasz grant. 9. Przedstaw podpisaną umowę w Narodowym Funduszu Zdrowia, gdzie otrzymasz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ Łódź ul. Kopcińskiego 58 www.nfz.gov.pl Organizacja wyjazdu – krok po kroku

9 10. Sprawdź zasady legalizacji pobytu kraju, do którego wyjeżdżasz na stypendium – Info przed wyjazdem 11. Upewnij się, że wiesz, gdzie masz się zgłosić po przyjeździe do danego kraju. 12. Miej ze sobą nazwisko i nr telefonu osoby kontaktowej na uczelni zagranicznej. 13. Przeczytaj ankiety byłych stypendystów Giełda Informacji Studenckiej GISE na stronie www.erasmus.org.plwww.erasmus.org.pl Organizacja wyjazdu – krok po kroku

10 Podział na 3 grupy państw w zależności od kosztów utrzymania: 1 grupa – Dania, Finlandia, Francja, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania – ok.340 euro 2 grupa – Austria, Belgia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Włochy – ok.320 euro 3 grupa - Czechy, Rumunia, Słowacja,Turcja. – ok.280 euro Grant Erasmus - prognozy

11 Grant wypłacany na całą długość pobytu zgodnie z umową, maksymalnie na 12 miesięcy. Pierwsze pół roku od lutego do września – wyjazd indywidualny (bez grantu) Wypłata pierwszej raty grantu po podpisaniu umowy z uczelnią (wrzesień 2010r.) przelewem na konto. Druga część po upływie trzech miesięcy. Grant Erasmus - prognozy

12 Podanie studenta o zgodę na wyjazd do Prodziekana ds. Studenckich Oświadczenie o numerze konta Application Form Learning Agreement - Porozumienie o Programie Zajęć Transcript of Records – Wykaz Zaliczeń NALEŻY ZŁOŻYĆ ORYGINAŁ I KOPIĘ Wymagane dokumenty

13

14 Oświadczenie o numerze konta: wypełnić na formularzu dostępnym na stronie erasmus.p.lodz.pl, podać numer rachunku, nazwę banku, adres, dostarczyć podstemplowane i podpisane przez pracownika banku, w przypadku konta internetowego - załączyć kopię umowy z bankiem, ustanowić Pełnomocnika do konta, który pozostaje w kraju w trakcie pobytu na stypendium. Wymagane dokumenty

15

16 Learning Agreement - Porozumienie o programie zajęć: umowa dotycząca programu studiów w uczelni zagranicznej ważna do zaliczenia okresu studiów za granicą zatwierdza koordynator umowy oraz Dziekan Changes to Learning Agreement: zmiany zatwierdza koordynator umowy oraz Dziekan dokument należy przesłać w terminie 1 miesiąca od przyjazdu do uczelni zagranicznej Wymagane dokumenty

17

18

19 realizacja programu studiów zgodnie z zapisami z LA ewentualne zmiany – przesłanie formularza Changes to LA do Zespołu Erasmusa lub na IFE przelewy kolejnych rat należnego grantu kontynuacja wypłat należnych stypendiów krajowych ewentualne przedłużenie pobytu Realizacja wyjazdu

20 Rozliczenie wyjazdu potwierdzenie pobytu w uczelni partnerskiej – confirmation of stay wykaz zaliczeń - transcript of records ankieta on-line na stronie Agencji Narodowej podpisanie aneksu do umowy

21 KONTAKT Zespół Erasmusa Godziny przyjęć studentów: ul. Skorupki 10/12, pon-śr 9.00-12.00 I piętro czw-pt 12.00-15.00 tel. 042 631 28 89 Uczelniany Koordynator Programu Erasmus: Joanna Stawicka Administracyjni Koordynatorzy Programu Erasmus - socrates@p.lodz.pl socrates@p.lodz.pl Agata Kowalska Beata Ogrodowczyk Bożena Owczarek


Pobierz ppt "Zasady aplikacji na wyjazd do Coventry University."

Podobne prezentacje


Reklamy Google