Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTEGRACJA TI z innymi dziedzinami Ewa Kołczyk. Nowe technologie w edukacji zNowy obiekt zainteresowania – stale pojawia się coś nowego... zKorzyści edukacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTEGRACJA TI z innymi dziedzinami Ewa Kołczyk. Nowe technologie w edukacji zNowy obiekt zainteresowania – stale pojawia się coś nowego... zKorzyści edukacyjne."— Zapis prezentacji:

1 INTEGRACJA TI z innymi dziedzinami Ewa Kołczyk

2 Nowe technologie w edukacji zNowy obiekt zainteresowania – stale pojawia się coś nowego... zKorzyści edukacyjne – jednak brak potwierdzenia wyraźnych korzyści zPowszechność użycia – nie tylko korzyści, ale inna jakość

3 Rozwój TI w edukacji (na podstawie raportów UNESCO) zWdrażanie zStosowanie zIntegracja zTransformacja

4 zumiejętność ciągłego uczenia się zumiejętność samodzielnego myślenia zumiejętność rozwiązywania problemów Przygotowanie uczniów do życia

5 środki i metody: zmówienie i słuchanie, czytanie i pisanie, stosowanie matematyki zrozumowanie, wnioskowanie, uzasadnianie z rozbijanie problemu na podproblemy, z stosowanie rysunku, schematu, z prowadzenie,,burzy mózgów'', zużywanie komputera

6 Umiejętność myślenia zniższego rzędu polega na odtwarzaniu zapamiętanych faktów zwyższego rzędu wymaga znajomości faktów, ale także rozumienia zasad rządzących faktami i zależności między nimi

7 Opisowa definicja problemu  dane – opis sytuacji początkowej w postaci fakt ó w  cel – opis pożądanej sytuacji końcowej, jak można sprawdzić, czy problem został rozwiązany  przydatne narzędzia, źr ó dła pozyskania pomocy, ograniczenia, reguły, kt ó rych należy przestrzegać zdlaczego problem jest ważny dla ciebie?

8 Plan rozwiązywania problemu zzrozumieć problem zzaplanować kolejne kroki rozwiązania zwykonać zaplanowane kroki zsprawdzić, czy problem został rozwiązany

9 Strategie rozwiązywania problemów zmetoda zstępująca zmetoda wstępująca zoperacja elementarna = idea + proces rozwiązania z„poszukaj czegoś podobnego”

10 Metody algorytmiczne i heurystyczne zokreśloność pełna zniezawodność gwarantowana zzastosowanie ograniczone ztypowe zadania zrutynowa sprawność z nieokreśloność z brak niezawodności z zastosowanie w różnych sytuacjach z nowe, nieznane zadania z postawa twórcza

11 Model problemu zmyślowy zsłowny zpisany zmatematyczny zkomputerowy

12 Zadanie: Ile jest równań postaci x 2 -px+q=0, gdzie p,q są naturalne i pierwiastki równania są mniejsze od 8? Rozwiązanie

13 Metoda puzzli grupowych zEtap I – Nauczyciel opracowuje materiał nauczania do pracy własnej uczniów i dzieli ich na tyle grup roboczych, ile jest wyodrębnionych tematów. zEtap II – Uczniowie opracowują materiał indywidualnie. zEtap III – W grupach roboczych odbywa się runda ekspertów. zEtap IV – W grupach roboczych uczniowie planują, jak przekazać zdobytą wiedzę swoim kolegom. Stosują wskazówki małej dydaktyki. zEtap V – W grupach prezentacyjnych odbywa się runda lekcji. Każdy uczeń prezentuje swój temat pozostałym kolegom z grupy.

14 Mała dydaktyka zdokonaj przeglądu materiału w trzech zdaniach; zokreśl co, powinni umieć/wiedzieć słuchacze po tej lekcji (kieruj się podanymi celami); zkorzystaj z rysunku, przykładu, odwołuj się do wyobraźni; zpodsumuj w 2-3 zdaniach; znie używaj zbędnych nowych i obcych słów, mów prosto; z zaplanuj sobie czas na pytania.


Pobierz ppt "INTEGRACJA TI z innymi dziedzinami Ewa Kołczyk. Nowe technologie w edukacji zNowy obiekt zainteresowania – stale pojawia się coś nowego... zKorzyści edukacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google