Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium IITiS PAN, marzec 2004 Komputerowa analiza i integracja informacji wizyjnej o scenach 3D. Prace statutowe Zespołu Komputerowych Systemów Wizyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium IITiS PAN, marzec 2004 Komputerowa analiza i integracja informacji wizyjnej o scenach 3D. Prace statutowe Zespołu Komputerowych Systemów Wizyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Seminarium IITiS PAN, marzec 2004 Komputerowa analiza i integracja informacji wizyjnej o scenach 3D. Prace statutowe Zespołu Komputerowych Systemów Wizyjnych w roku 2004. Referuje: Krzysztof Skabek Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice e-mail: krzysiek@iitis.gliwice.pl

2 Kierunki badań 1. Operowanie informacją niepewną i niekompletną 2. Aktualizacja oraz korekcja geometrii modelu w oparciu o cząstkowe pomiary

3 Obserwowane obiekty Obiekty wielościenne - kamery Obrazy RTG – aparat RTG, tomograf Przestrzenne obiekty krzywoliniowe – skaner 3D

4 Operowanie informacją niepewną i niekompletną  Wykorzystanie dodatkowych widoków (integracja przestrzenna)  Strategia doboru punktu widokowego  Dobór reprezentacji brył krzywopowierzchniowych  Techniki iteracyjnej integracji modeli krzywopowierzchniowych poszukiwanie izomorfizmow grafowych dla punktów charakterystycznych, Znajdowanie odpowiedniości chmur punktów - Algorytm RANSAC

5 Reprezentacja brył krzywopowierzchniowych  Chmura punktów Siatka zajętości  Chmura punktów w postaci (x,y,z) dodatkowo: błąd położenia (e x,e y,e z ), kolor zastosowanie: analiza kształtu Siatka zajętości w postaci drzewa ósemkowego zastosowanie: planowanie ruchu zalety: zmniejszenie objętości danych, dyskretyzacja położenia Siatka zajętości w 2D Obraz chmury punktów

6 Analiza kształtów zmiennych w czasie  Komputerowa reprezentacja modeli deformowalnych  Kryteria i algorytmy modyfikacji modelu  Jakościowy i ilościowy opis deformacji  Zdefiniowanie statystycznych operacji na kształtach (kształt średni, wyznaczanie odchyleń) Zastosowanie: Zastosowanie: cefalometria, śledzenie wzrostu, leczenie zaburzeń rozwoju twarzoczaszki

7 Integracja danych wielosensorowych  Analiza pojedynczych cefalogramów  Analiza par prostopadłych cefalogramów  Tomografia komputerowa  Opis kształtu z wykorzystaniem stereowizji  Zastosowanie skanera 3D  Integracja modelu głowy (kościec, tkanki miękkie) Pary cefalogramów – obraz kośćcaSiatka 3D – obraz tkanek miękkich

8 Analiza deformacji z danych stereowizyjnych  Generowanie gęstych map głębi  Generowanie gęstych map głębi pasowanie stereo, interpolacja współrzędnej z  Analiza widoków perspektywicznych  Analiza widoków perspektywicznych wykorzystanie geometrii rzutowej, odtworzenie położenia kamery odtwarzanie kształtu z tekstury Zastosowanie: analiza obrazów RTG (pojedynczych oraz prostopadłych par)

9 Analiza sygnału ruchu oka  Opracowanie modelu ruchu oka w zastosowaniach medycznych – kontynuacja  Diagnostyka i ocena funkcjonowania układu okulometrycznego  Pomiar ruchu oka w zastosowaniach multimedialnych Biologiczna pętla sterowania ruchem oka System pomiarowy OBER2

10 Stopnie naukowe  Habilitacja:  Habilitacja: dr inż. Leszek Luchowski „Aktywne Stereowidzenie”  Doktorat:  Doktorat: mgr inż. Dariusz Pojda „System komputerowy wspomagania diagnostyki choroby zezowej z zastosowaniem analizy sygnału ruchu oka”

11 Planowane publikacje naukowe 1. Tomaka A., Shape deformation analysis. IEEE Transactions on Medical Imaging. 2. Kowalski P., The geometrical Algorithms for the Border- Representation in Stereovision System. Machine Graphics & Vision. 3. Kowalski P., Skabek K., System aktywnego stereowidzenia: reprezentacje sceny. Działalność Naukowa PAN, 2004. 4. Skabek K., Winiarczyk R., Wykorzystanie metod wizji komputerowej do budowy wirtualnego muzeum. Konferencja Sieci Komputerowe, Zakopane, 2004. 5. Pojda D., Pomiar ruchu oka w zastosowaniach multimedialnych. Internet w społeczeństwie informacyjnym, Zakopane, 2004. 6. Kowalski P., Rozpraszanie obliczeń w pakiecie Khoros, Konferencja Sieci Komputerowe, Zakopane, 2004. 7. Konferencja CV&IP, Warszawa, Wrzesień 2004.

12 Zgłoszone projekty badawcze  Projekt Badawczy KBN T11C Komputerowa, wielosensorowa percepcja, reprezentacja i analiza kształtów 3D z uwzględnieniem występowania informacji niepełnej i niedokładnej. Kierownik Projektu: dr inż. L. Luchowski  Projekt Badawczy KBN T11F Komputerowy, parametryczny i deformowalny geometryczny model głowy w zastosowaniu do jej rekonstrukcji, analizy i modelowania rozwoju. Kierownik Projektu: dr inż. A. Tomaka  Projekt celowy KBN Automatyczna detekcja i rozpoznawanie twarzy w systemach nadzoru z wykorzystaniem kamer obrotowych ze zmienną ogniskową. Kierownik Projektu: dr inż. L. Luchowski

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Seminarium IITiS PAN, marzec 2004 Komputerowa analiza i integracja informacji wizyjnej o scenach 3D. Prace statutowe Zespołu Komputerowych Systemów Wizyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google