Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Typy liczbowe, zmienne, operatory Zajęcia 4. Zmienne Zmienna – to w programowaniu element programu, który może mieć przypisaną pewną wartość (wartość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Typy liczbowe, zmienne, operatory Zajęcia 4. Zmienne Zmienna – to w programowaniu element programu, który może mieć przypisaną pewną wartość (wartość."— Zapis prezentacji:

1 Typy liczbowe, zmienne, operatory Zajęcia 4

2 Zmienne Zmienna – to w programowaniu element programu, który może mieć przypisaną pewną wartość (wartość ta może być różna w różnych momentach wykonania programu); jest uchwytem do tej wartości. Zmienna lokalna – to zmienna widoczna tylko w obrębie danej funkcji lub bloku, tworzona w momencie inicjalizowania bloku i niszczona w momencie kończenia bloku. Kolejne, rekurencyjne wywołanie tej samej funkcji tworzy na stosie nową instancję zmiennej. Zmienna globalna – to zmienna widoczna w obrębie całego programu. Zmienne na ogół oznaczamy pojedynczymi literami, wyrazami lub złożeniem wyrazów, przy czym wszystkie znaki wchodzące w skład nazwy zmiennej piszemy małą literą chyba, że nazwa zmiennej jest wieloczłonowa wtedy każdy kolejny wyraz począwszy od drugiego wchodzący w skład nazwy zmiennej piszemy z dużej litery, np..: x, y, n, a, wzor, delta, predkoscSamochodu, wysokoscBudynkuSzkoly, itp. Definicja zmiennej w C++: typ_zmiennej nazwa zmiennej; Przypisanie zmiennej wartości w C++: nazwa_zmiennej = wartość_zmiennej;

3 Typy całkowite w C++ short – zmienna tego typu przechowuje liczbę 16-bitową postaci: -2^15..2^15-1 unsigned short – zmienna tego typu przechowuje liczbę 16-bitową postaci: 0..2^16-1 int – zmienna tego typu przechowuje liczbę 32-bitową postaci: -2^31..2^31-1 unsigned int – zmienna tego typu przechowuje liczbę 32-bitową postaci: 0..2^32-1 long long – zmienna tego typu przechowuje liczbę 64-bitową postaci: -2^63..2^63-1 unsigned long long – zmienna tego typu przechowuje liczbę 32-bitową postaci: 0..2^32-1

4 Typy całkowite w C++ Wielkość zadeklarowanego typu zawsze możemy sprawdzić za pomocą polecenia: sizeof(typ_zmiennej); Maksymalne i minimalne wartości każdego z typów uzyskamy za pomocą stałych: SHRT_MAX, SHRT_MIN, USHRT_MAX, USHRT_MIN INT_MAX, INT_MIN, INT_MAX, INT_MIN LLONG_MAX, LLONG_MIN, ULLONG_MAX, ULLONG_MIN Zadanie 1 Napisz w C++ program który wypisze rozmiar każdego z podstawowych typów całkowitych oraz największą oraz najmniejszą liczbę w każdym z przypadków. Zadanie 2 Napisz w C++ program w którym podajesz dwie liczby całkowite wejściowe jako boki prostokąta a program liczy i wypisuje jego pole.

5 Modyfikatory Zmiennej ++ – zwiększa wartość zmiennej o 1 (inkremetowanie) -- – zmniejsza wartość zmiennej o 1 (dekremetowanie) Stosować można je na dwa sposoby, tzn.: zmienna++; zmienna--; lub ++zmienna; --zmienna; Dostępne również są operatory: += oraz -=, które działają w sposób następujący: zmienna += 4, to to samo co zmienna = zmienna + 4 zmienna -= 4, to to samo co zmienna = zmienna - 4 Zadanie 3 Napisz program w C++ w którym deklarujesz zmienne a,b i przypisujesz im wartości 100 i 40, odpowiednio. (a) Niech c=a++ i d=b--. Ile wynoszą wartości zmiennych a,b,c,d ? (b) Niech c=++a i d=--b. Ile wynoszą wartości zmiennych a,b,c,d ? Zadanie 4 Przypuśćmy, że x=1, y=2. (a) Jeżeli z = x + (x+=2 * (x+ y++)), to z = ? (b) Jeżeli z = y += (x++ + --x), to z = ?

6 Operatory + - operator dodawania - - operator odejmowania * - operator mnożenia / - operator dzielenia (całkowitego) % - operator reszty z dzielenia Zadanie 5 Napisz program w C++ w którym wczytujesz z klawiatury dwie liczby całkowite a i b. Program wypisuje na ekranie ile razy liczba a mieści się w liczbie b oraz wypisuje resztę z dzielenia liczby b przez liczbę a.

7 Typy zmiennoprzecinkowe w C++ float – zmienna tego typu przechowuje liczbę 32-bitową o pojedynczej precyzji: 7-8 cyfr znaczących, zakres +/- 3,4*10^38 double – zmienna tego typu przechowuje liczbę 64-bitową o podwójnej precyzji: 15 cyfr znaczących, zakres +/- 1,7*10^308 long double – zmienna tego typu przechowuje liczbę 80-bitową o podwójnej precyzji: 19-20 cyfr znaczących, zakres +/- 1,1*10^4932 Rzutowanie w C++ float a = 1.234; int b = 5; float aa; int bb; aa = a ; // aa jest równe 1.234 aa = b; // aa jest równe 5.0 bb = a; // błąd kompilatora, poprawnie powinno być bb = (int)a; wówczas bb jest równe 1 bb = b; // bb jest równe 5

8 Praca domowa: Napisz program w C++, który wczytuje trzy liczby całkowite z klawiatury a, b, c (zakładamy, że z odcinków o długości odpowiednio a, b, c da się zbudować trójkąt). Następnie korzystając ze wzoru P = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)) (gdzie p=(a+b+c)/2 i sqrt(x) to pierwiastek kwadratowy z liczby nieujemnej) oblicz pole tego trójkąta zaokrąglając otrzymany wynik do części całkowitej.


Pobierz ppt "Typy liczbowe, zmienne, operatory Zajęcia 4. Zmienne Zmienna – to w programowaniu element programu, który może mieć przypisaną pewną wartość (wartość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google