Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klucze do sukcesów na sprawdzianie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klucze do sukcesów na sprawdzianie"— Zapis prezentacji:

1 Klucze do sukcesów na sprawdzianie

2 Czy SPRAWDZIAN po szkole podstawowej jest ważny?
Dla kogo ważny? Jak należy do niego przygotować ucznia? Z jakich elementów powinno składać się przygotowanie ucznia do końcowego sprawdzianu ? Co powinni wiedzieć o tym sprawdzianie rodzice? Te pytania i jeszcze wiele innych determinują pracę nauczyciela przygotowującego uczniów do egzaminu kończącego II etap edukacyjny. Umiejętności i działania ludzi związanych z uczniem nazwałyśmy: Kluczami do sukcesów na sprawdzianie

3 Klucze do sukcesu na sprawdzianie.
1. Uczeń zna strategie rozwiązywania różnych zadań. 2. Uczeń rozumie standardy wymagań egzaminacyjnych. 3. Uczeń zna arkusz egzaminacyjny. Kiedy? Jak często? 4. Uczeń poznaje procedury organizacyjne sprawdzianu. Jak sprawdzić? 5. Pedagogizacja rodziców. Klucze do sukcesu na sprawdzianie. 6. Uczeń ma sojuszników w przygotowaniu się do sprawdzianu.

4 1. Uczeń zna strategie rozwiązywania różnych zadań.
Przykłady: Zadania zamknięte – test jednokrotnego wyboru. Podręcznik str. 13 Uwaga! Poznajemy strategię rozwiązywania – eliminowanie błędnych odpowiedzi. Pamiętajmy, że zadania zamknięte można rozwiązywać też przez otwieranie, podstawianie, szacowanie.

5 Zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi.
Przykłady: Zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Podręcznik str. 41 Uwaga! Pomóżmy uczniom zrozumieć rysunek do zadania. Nauczmy uczniów wykonać rysunek do treści zadania.

6 Pokazywanie różnych sposobów rozwiązywania zadań otwartych.
Przykłady: Pokazywanie różnych sposobów rozwiązywania zadań otwartych. Podręcznik str. 122 Uwaga! Podręcznik i zeszyty ćwiczeń Matematyka wokół nas pozwalają uczniowi na poznanie i rozwiązywanie wszystkich typów zadań, często więcej niż jednym sposobem. Podstawa programowa zwraca uwagę na różne sposoby rozwiązywania zadań.

7 Rozwiązujemy zadania, korzystając z informacji w tabelce.
Rozwiązywanie zadań. Uczymy szukania informacji zawartych w zadaniach tekstowych oraz wcześniej zamieszczonego tekstu, tabelki, mapy, diagramu. Krok pierwszy Rozwiązujemy zadania, korzystając z informacji w tabelce. Podręcznik str. 16

8 Rozwiązujemy zadania, korzystając z informacji zamieszczonych w tekście.
Krok drugi Podręcznik str. 224

9 Rozwiązujemy zadania, korzystając z mapy.
Krok trzeci Rozwiązujemy zadania, korzystając z mapy. Podręcznik str. 98

10 Rozwiązujemy zadania, korzystając z informacji zawartych na diagramie.
Krok czwarty Podręcznik str. 174

11 Kiedy? Od początku klasy czwartej do końca klasy szóstej, na lekcjach, zajęciach wyrównawczych, w domu. Jak często? Codziennie. Rozmawiajmy z uczniami nie tylko o rodzaju zadań, ale także o strategiach ich rozwiązywania. Nagradzamy znalezienie rozwiązania zadania innym sposobem. Jak sprawdzać? Pytać! Rozmawiać! Stosować różne pisemne sposoby sprawdzania. Chwalić ucznia za własne przemyślenia.

12 2. Uczeń rozumie standardy wymagań egzaminacyjnych.
Każde zadanie można przyporządkować do STANDARDÓW WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH. Wyjaśnienie dzieciom i ich rodzicom owych standardów jest najtrudniejsze. Wymaga bowiem przełożenia trudnego nazewnictwa na zrozumiały dla nich język.

13 Temat: Sprawdzian? Przygotowuję się! - scenariusz zajęć.
Krok pierwszy Temat: Sprawdzian? Przygotowuję się! scenariusz zajęć. Cele zajęć: Uczeń: poznaje specyfikę rozwiązywania zadań ilustrujących standardy wymagań egzaminacyjnych, rozumie pojęcia zawarte w wybranych standardach egzaminacyjnych, rozwiązuje zadania ilustrujące standardy egzaminacyjne, przyporządkowuje zadania do prostych opisów standardów egzaminacyjnych, współpracuje w grupie przy rozwiązywaniu zadań, świadomie przygotowuje się do sprawdzianu. Forma pracy: praca w grupach (parami) i indywidualnie.

14 UWAGA: Przed lekcją powinien być zawieszony plakat – załącznik 1. Każdy liść i środek przedstawionego kwiatka powinny być zasłonięte osobno. Na płatku kwiatka jedna kartka zasłania nazwę standardu, a druga – opis (objaśnienie standardu). Podczas prowadzenia zajęć, nauczyciel będzie zdejmował poszczególne kartki. Najpierw część objaśniającą treść standardu, a po rozwiązaniu zadań zawartych w danej karcie pracy, odsłania kartkę przysłaniającą nazwę standardu.

15 Przebieg lekcji: Sprawy organizacyjne. Przywitanie dzieci – podanie celów zajęć. Każdy z Was będzie pod koniec klasy VI zdawał ważny, życiowy egzamin, który nazywa się SPRAWDZIANEM. Musimy być do niego dobrze przygotowani i rozumieć jego zasady. Temu służą te zajęcia.

16 Wprowadzenie. W przeddzień zajęć nauczyciel poleca uczniom wyszukać w dostępnych źródłach informacji wyjaśnienia słowa standard. Na lekcji poznajemy objaśnienia tego słowa. Historyjka wprowadzająca do tematu STANDARDY. Dawno, dawno temu urodził się nieśmiertelny Pan Standard. Miał on pięć także nieśmiertelnych córek. Każda z nich na Ziemi spełnia inne zadania, ale bardzo ważne i przydatne w życiu. Pan Standard powiedział nawet, że jego córki pomagają każdemu człowiekowi rozumieć świat i korzystać z jego dobrodziejstw. Dzisiaj na zajęciach poznamy imiona córek Pana Standarda, dowiemy się, czego nas uczą, a na koniec weźmiemy udział w konkursie.

17 Liczba punktów do uzyskania Liczba uzyskanych punktów
Nauczyciel daje każdemu uczniowi Kartę osiągnięć ucznia - załącznik 7. Uzgadnia z uczniami sposób wypełniania karty. Po wykonaniu zadań, z każdego załącznika, uczniowie wpisują do karty osiągnięć liczbę punktów zdobytych przez siebie. Numer załącznika Liczba punktów do uzyskania Liczba uzyskanych punktów 2A 0 – 8 3 1) – 3; ) 1; ) 1; 4 2) 6 5 1) 2; ) 2; 6 7) 4; ) 1; ) ; Razem: Jeżeli uzyskałeś / uzyskałaś: 26 p. – 30 p. Jesteś na dobrej drodze do uzyskania świetnego wyniku na sprawdzianie. Uzyskujesz stopień bardzo dobry. 20 p. – 25 p. Dużo już umiesz, ale musisz jeszcze poćwiczyć. Ćwiczenie czyni mistrza. Uzyskujesz dwa plusy. 15 p. – 19 p. Masz braki, ale można je uzupełnić ćwiczeniami. Uzyskujesz jeden plus. 10 p. – 14 p. Musisz zabrać się do pracy, poszukać sojuszników i gonić sukces. Masz szansę. poniżej 10 p. Czas na solidną pracę !!!

18 2. PISANIE Na podstawie danych z zadania potrafisz sporządzić diagram.
Załącznik 1 3. ROZUMOWANIE Tekst zadania zawiera pewne informacje. Potrafisz wybrać spośród nich te, które są potrzebne. Potrafisz zapisać je w inny sposób. Możesz wykorzystać do tego liczby i litery. 2. PISANIE Na podstawie danych z zadania potrafisz sporządzić diagram. 1. CZYTANIE Na diagramach występują różne znaki. Potrafisz odnaleźć potrzebną informację, ponieważ rozumiesz znaki i umiesz odczytać ich znaczenie. 4. KORZYSTANIE Z INFORMACJI Wiesz, gdzie znaleźć potrzebne informacje. Potrafisz je odszukać. STANDARDY 5. WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE Na pewno spotykasz się z wieloma sytuacjami, w których przyda się umiejętność dokonywania obliczeń związanych z pieniędzmi, powierzchnią. Pomoże Ci w tym umiejętność zamiany jednostek.

19 Standard 4.1 KORYSTANIE Z INFORMACJI: Uczeń wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi.
Przed podaniem zadania, nauczyciel odsłania tę część płatka standardu 4, która zawiera jego objaśnienie, czyli: Wiesz, gdzie znajdziesz potrzebne informacje. Potrafisz je odszukać. Każda para uczniów otrzymuje kartę pracy – załącznik 2A. W zadaniu należy przyporządkować polecenia do takiego źródła informacji, które pomoże dziecku wykonać zadanie. Nauczyciel omawia poprawność rozwiązań. Spodziewane odpowiedzi ucznia zawarte są w załączniku 2B. Podsumowanie – odsłonięcie nazwy STANDARDU. Czas pracy – 5 minut

20 Korzystanie z informacji
Załącznik 2A Korzystanie z informacji Zadanie W życiu korzystasz z różnych źródeł informacji. Poniżej masz podane niektóre z nich – oznaczono je różnymi kolorami. W każdym prostokącie oznacz właściwym kolorem lub kolorami te źródła informacji, z których będziesz korzystać wykonując zadania 1 – 8. Słownik wyrazów bliskoznacznych lub inaczej Słownik synonimów Słownik ortograficzny Słownik języka polskiego Słownik frazeologiczny Słownik wyrazów obcych Encyklopedia, Leksykon 1. Znajdź wyrazy bliskoznaczne do słowa działanie. 2. Znajdź znaczenie słowa diagram. 3. Wyjaśnij słowo stereometria. 4. Znajdź powiedzenie ze słowem dzielić. 5. Jak powiesz w trybie rozkazującym liczby mnogiej czasownik mnożę. 6. Znajdź pisownię wyrazu, którego symbolem jest znak Δ 7. Jakie ważne dokonania dla matematyki miał Archimedes? 8. Zapisz słownie liczbę 50 i sprawdź poprawność zapisu.

21 Spodziewane odpowiedzi ucznia
Załącznik 2B Spodziewane odpowiedzi ucznia Korzystanie z informacji Zadanie W życiu korzystasz z różnych źródeł informacji. Poniżej masz podane niektóre z nich – oznaczono je różnymi kolorami. W każdym prostokącie oznacz właściwym kolorem lub kolorami te źródła informacji, z których będziesz korzystać wykonując zadania 1 – 8. Słownik wyrazów bliskoznacznych lub inaczej Słownik synonimów Słownik ortograficzny Słownik języka polskiego Słownik frazeologiczny Słownik wyrazów obcych Encyklopedia, Leksykon 1. Znajdź wyrazy bliskoznaczne do słowa działanie. 2. Znajdź znaczenie słowa diagram. 3. Wyjaśnij słowo stereometria. 4. Znajdź powiedzenie ze słowem dzielić. 5. Jak powiesz w trybie rozkazującym liczby mnogiej czasownik mnożę. 6. Znajdź pisownię wyrazu, którego symbolem jest znak Δ 7. Jakie ważne dokonania dla matematyki miał Archimedes? 8. Zapisz słownie liczbę 50 i sprawdź poprawność zapisu.

22 Standard 1.3 a CZYTANIE: Uczeń rozumie znaczenie podstawowych symboli występujących w opisach diagramów. Przed podaniem zadania nauczyciel odsłania tę część płatka standardu 1.3 a, która zawiera jego objaśnienie: Na diagramach występują różne znaki. Potrafisz odnaleźć potrzebną informację, ponieważ rozumiesz znaki i umiesz odczytać ich znaczenie. Każda para uczniów otrzymuje kartę pracy – załącznik 3. Karta pracy zawiera trzy zadania do wykonania na podstawie diagramu. Nauczyciel sprawdza poprawność rozwiązań. Podsumowanie – odsłonięcie nazwy standardu. Czas pracy – 5 minut.

23 Podręcznik „Matematyka wokół nas” str. 169
Załącznik 3 Podręcznik „Matematyka wokół nas” str. 169

24 Standard 2.4 b PISANIE: Uczeń przedstawia dane zapisane w tabeli w postaci graficznej.
Wyraża dane w postaci diagramu słupkowego. Przed podaniem zadania nauczyciel odsłania tę część płatka standardu 2.4 b, która zawiera jego objaśnienie: Na podstawie danych z zadania potrafisz sporządzić diagram. Każda para uczniów otrzymuje kartę pracy – załącznik 4. Karta pracy zawiera do wykonania zadanie na zapisanie danych z tabeli za pomocą diagramu słupkowego. Nauczyciel sprawdza poprawność rozwiązań. Podsumowanie tego punktu – odsłonięcie nazwy standardu. Czas pracy – 5 minut.

25 Załącznik 4 Podręcznik „Matematyka wokół nas” str. 173 UWAGA: Z karty pracy można polecić uczniom rozwiązanie tylko zadania 2.

26 Standard 3.5 a ROZUMOWANIE: Uczeń opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą
wyrażenia arytmetycznego i prostego wyrażenia algebraicznego. Przed podaniem zadania nauczyciel odsłania tę część płatka standardu 3.5 a, która zawiera jego objaśnienie: Tekst zadania zawiera pewne informacje. Potrafisz wybrać spośród nich te, które są potrzebne. Potrafisz zapisać je w inny sposób. Możesz wykorzystać do tego liczby i litery. Każda para uczniów otrzymuje kartę pracy – załącznik 5. Wypełniając tę kartę pracy uczeń rozwiązuje zadania na zastosowanie wyrażeń algebraicznych w geometrii. Nauczyciel sprawdza poprawność rozwiązań. Podsumowanie – odsłonięcie nazwy standardu. Czas pracy – 3 minuty.

27 Korzystając z danych na rysunku pomocniczym rozwiąż zadanie 1 – 2.
Załącznik 5 Korzystając z danych na rysunku pomocniczym rozwiąż zadanie 1 – 2. Dane na rysunku podane są w takich samych jednostkach. 8,5 4 m k 1. Zapisz wyrażenia algebraiczne (wzory), które opisują obwód i pole tej figury. Obw = …………..……………. P = …..……………….…….. 2. Zapisz wyrażenie arytmetyczne, które ilustruje obliczenie obwodu i pola tej figury. …………………………………………………………………………………………..

28 Standard 5.3 b, g WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE: Uczeń wykonuje obliczenia dotyczące b) powierzchni, g) pieniędzy. Przed podaniem zadania nauczyciel odsłania tę część płatka standardu 5.3 b, g, która zawiera jego objaśnienie: Na pewno spotykasz się z wieloma sytuacjami, w których przyda się umiejętność dokonywania obliczeń związanych z pieniędzmi, powierzchnią. Pomoże Ci w tym umiejętność zamiany jednostek. Każda para uczniów otrzymuje kartę pracy – załącznik 6. Wykonując zadania z tej karty uczeń korzysta z informacji zawartych w tekście. Oblicza pole prostokąta i wartość działki. Nauczyciel sprawdza poprawność rozwiązań. Podsumowanie – odsłonięcie nazwy standardu. Czas pracy – 8 minut.

29 „Matematyka wokół nas” str. 147
Załącznik 6 Podręcznik „Matematyka wokół nas” str. 147

30 Podsumowanie pracy nad standardami.
Przypominamy nazwy i opisy standardów zapisane na plakacie. Dokończenie historyjki o Panu Standardzie i jego córkach. STANDARD i jego córki uczyły nas dzisiaj wielu umiejętności, które wykorzystamy w szkole i w życiu. Przekonaliśmy się, że mają cechę nieśmiertelności, gdyż były zawsze potrzebne, są potrzebne obecnie i będą przydatne w przyszłości.

31 Podsumowanie zajęć. Uczniowie przypominają, który standard ilustrował poszczególne karty pracy. Na plakacie umieszczają zadania w odpowiednim miejscu. Uczniowie na karcie osiągnięć podliczają liczbę zebranych punktów i czytają zawartą interpretację uzyskanego przez siebie wyniku.

32 Konkurs indywidualny dla ucznia.
Dziś poznaliśmy umiejętności opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych. W jaki sposób pomogą one Ci odnieść sukces na sprawdzianie ? Odpowiedz bardzo krótko, nawet jednym zdaniem. Na kartce papieru A-5 każdy uczeń zapisuje swoją odpowiedź na zadane pytanie.   Nauczyciel i uczniowie wybierają najciekawszą odpowiedź i nagradzają ją. UWAGA: Plakat można uzupełnić wpisując z na kartach pracy typy zadań.

33 Krok drugi Temat: O standardach raz jeszcze Skrócony scenariusz zajęć przygotowujących uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej. Cele zajęć: Uczeń: rozumie pojęcia zawarte w standardach egzaminacyjnych, ćwiczy umiejętności matematyczne opisane w standardach egzaminacyjnych, ocenia swoje umiejętności matematyczne, przyporządkowuje zadanie do prostych opisów standardów egzaminacyjnych, współpracuje w grupie przy rozwiązywaniu zadań, świadomie przygotowuje się do sprawdzianu. Forma zajęć: praca w grupach

34 1. Sprawy organizacyjne. Przywitanie dzieci – podanie celów zajęć.
Przebieg lekcji: 1. Sprawy organizacyjne Przywitanie dzieci – podanie celów zajęć. Poznaliśmy już nazwy pięciu standardów: CZYTANIE, PISANIE, ROZUMOWANIE, KORZYSTANIE Z INFORMACJI, WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE. Odkryliśmy także część tajemnicy o tym, co zawierają treści standardów. Na dzisiejszych zajęciach poznamy dokładniej standardy. Dowiemy się, jakie umiejętności kryją się w standardach i sprawdzimy, czy te umiejętności posiadamy. Tylko jeden standard pominiemy – KORZYSTANIE Z INFORMACJI, gdyż poznaliśmy go dokładniej na poprzednich zajęciach. UWAGA: Patrz scenariusz zajęć: Poznajemy standardy egzaminacyjne.

35 2. Wprowadzenie. Nauczyciel wybiera czterech uczniów, którzy będą pełnić funkcję obserwatorów pracy grup. Pozostałych uczniów dzieli na cztery grupy. Każda grupa będzie pracowała nad jednym standardem. Przed rozpoczęciem pracy w grupach obserwatorzy otrzymują KARTĘ OBSERWATORA – załącznik 1, zaś członkowie grup – INSTRUKCJĘ DLA GRUPY – załącznik Instrukcja dla grupy jest zbliżona do instrukcji dla ucznia zawartej w arkuszu egzaminacyjnym. Uczniowie czytają instrukcję i wypełniają wskazane miejsca Każda grupa otrzymuje także arkusz A1, na którym będzie tworzyć kwiatek. Środek kwiatka to nazwa standardu. Uczniowie otrzymują również: • załącznik – płatek, na którym zapisane są opisy umiejętności zawarte w standardzie, • załącznik z zadaniami ilustrującymi podane umiejętności.

36 3. Praca w grupach. Uczniowie i obserwatorzy pracują zgodnie z otrzymaną instrukcją. Praca grup obejmuje kolejno: GRUPA I – STANDARD: CZYTANIE Czytanie Rozumie znaczenie podstawowych symboli występujących w instrukcjach i w opisach: 1.3a diagramów 1.3b map 1.3c planów Odczytuje dane z: a tekstu źródłowego b tabeli. Dla uczniów: załącznik 3A i załącznik 3B.

37 GRUPA II – STANDARD: PISANIE. 2. Pisanie. 2
GRUPA II – STANDARD: PISANIE 2. Pisanie Przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli: 2.4a Przenosi informacje na oś liczbową a Przedstawia informacje chronologicznie b Wyraża dane w postaci diagramu słupkowego b Wyraża dane w postaci diagramu obrazkowego c Dba o czytelność i estetykę zapisu – pisze czytelnie. GRUPA III – STANDARD: ROZUMOWANIE 3. Rozumowanie Posługuje się kategoriami czasu w celu porządkowania wydarzeń: a Umieszcza daty w przedziałach czasowych c Oblicza upływ czasu między wydarzeniami Opisuje sytuacje przedstawioną w zadaniu za pomocą: b prostego równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą Rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności: a liczb b figur.

38 GRUPA IV – STANDARD: WYKORZYSTYWANIE. WIEDZY W PRAKTYCE 5
GRUPA IV – STANDARD: WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE 5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce Wykonuje obliczenia dotyczące: a długości d wagi e czasu f temperatury g pieniędzy Czas pracy – 20 min. UWAGA: Załączniki 3A i 3B ilustrują pracę grupy I W podobny sposób pracują grupy II, III i IV opracowując pozostałe standardy.

39 4. Podsumowanie pracy grup.
Wybrani przedstawiciele grup prezentują efekty pracy, omawiając umiejętność i rozwiązanie zadania do tej umiejętności. Po prezentacji przedstawiciela grupy, głos zabiera obserwator pracy grupy i podsumowuje tę pracę wg zawartych w instrukcji pytań. Po ocenie obserwatora nauczyciel powinien zapytać, czy grupa zgadza się z tą oceną. Jeżeli nie – należy dokonać korekty. Wykonane przez uczniów plakaty mogą być eksponowane w klasie i służyć także do szkolenia rodziców na temat sprawdzianu. Czas pracy: 16 min.

40 5. Podsumowanie zajęć. Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów na lekcji w zależności od oceny ich pracy dokonanej przez obserwatora oraz własnych obserwacji. Może także ocenić tę prace wg obowiązującego w szkole Szkolnego Systemu Oceniania.

41 POWODZENIA ! INSTRUKCJA DLA UCZNIA DO PRACY W GRUPIE
Załącznik 1 INSTRUKCJA DLA UCZNIA DO PRACY W GRUPIE kod ucznia data urodzenia Przeczytaj uważnie zawarte w instrukcji polecenia i wykonuj je zgodnie z instrukcją Czas pracy: 20 min. Wybierzcie przewodniczącego grupy, który będzie kierował pracą zespołu i będzie wyjaśniał wszelkie wątpliwości z nauczycielem. Przewodniczący losuje u nauczyciela nazwę standardu, nad którym grupa będzie pracować. Na środku swojego arkusza A1 narysujcie koło o promieniu 10 cm i wpiszcie do niego nazwę wylosowanego standardu. Przeczytajcie uważnie umiejętności, które zawarte są w tym standardzie. Zapisane są one na płatkach kwiatka. Wytnijcie płatki. Załącznik B zawiera zadania, przetnijcie kartki w wyznaczonych miejscach tak, aby każdy zadanie było na oddzielnej kartce. Przeczytajcie uważnie zadania. Każde zadanie ilustruje umiejętność ze standardu. Połączcie w pary umiejętność zapisaną na płatku z zadaniem, które je ilustruje. Rozwiążcie zadania i sprawdźcie, czy dobrze dopasowaliście zadanie do płatka z nazwą umiejętności. Jeżeli macie wątpliwości, zapytajcie obserwatora lub nauczyciela. Utwórzcie kwiat standardu, doklejając płatki do koła z nazwą standardu. Obok płatka przyklejcie odpowiednią kartkę z rozwiązanym zadaniem. Przygotujcie się do prezentacji. Wybierzcie osobę, która przedstawi efekty wspólnej pracy. Uzgodnijcie z obserwatorem ocenę waszej pracy. POWODZENIA !

42 Przeczytaj uważnie zawarte w instrukcji polecenia i wykonuj je zgodnie
Załącznik 2 KARTA DLA OBSERWATORA kod ucznia data urodzenia Przeczytaj uważnie zawarte w instrukcji polecenia i wykonuj je zgodnie z instrukcją Czas pracy: 20 min. Przeczytaj uważnie nazwy rubryk w poniższej tabelce. Wypełniaj ją uczciwie i uważnie, tak, aby nikogo nie skrzywdzić i nikogo nie faworyzować. L.p. Nazwisko i imię członka grupy Sprawdzane umiejętności RAZEM AKTYWNOŚĆ 0 – 2 pkt UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W GRUPIE 0 – 2 pkt UMIEJĘTNOŚĆ ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ 0 – 3 pkt ZDOBYŁ 1 Podlicz liczbę zdobytych punktów przez każdego członka zespołu. Oceń pracę przewodniczącego zespołu. Podkreśl cechy, które z czystym sumieniem mógłbyś mu przypisać: dobry organizator, sprawny, serdeczny, dokładny, trzymający dyscyplinę, spokojny, sprawiedliwy, dobry matematyk. Przygotuj się do prezentacji swojej pracy. Pomogą Ci odpowiedzi na pytania: Kogo wyróżniłbyś za pracę w zespole i dlaczego? Jak oceniasz przewodniczącego grupy? Jak oceniasz całą grupę?

43 Jakie umiejętności ćwiczymy?
Załącznik 3A Jakie umiejętności ćwiczymy? Na mapie zapisane są różne informacje. Rozumiesz ich znaczenie i potrafisz z tych informacji korzystać. Na diagramach zapisane są różne informacje. Rozumiesz występujące tam znaki i potrafisz odczytać ich znaczenie. Korzystając z planu potrafisz odnaleźć potrzebną informację i wykorzystać ją do rozwiązania zadania. Czytając teksty zauważasz, że zawierają one różne szczegółowe informacje, czyli dane. Umiesz odpowiedzieć na pytania dotyczące wyszukanych danych. Przeglądając tabele zauważasz, że zawierają one różne informacje. Umiesz odpowiedzieć na proste pytania dotyczące wyszukanych danych.

44 Zadania do rozwiązania
Załącznik 3B Zadania do rozwiązania Uzupełnij zdania: Skala 1 : 10  a) 1 cm na mapie to w rzeczywistości …………. cm = ………. m = …….… km b) Odległość między miejscowościami jest ………… razy większa niż na mapie. Skala 1 : 10  Przeczytaj zdanie i rozwiąż zadania 1– 3. Pani Zofia w 2007 r. z powodu choroby nie pracowała w lipcu, w sierpniu i we wrześniu. 1. Ile miesięcy w 2007 r. pracowała pani Zofia? 2. Ile kwartałów pracowała pani Zofia w 2007 r.? 3. Ile dni ma kwartał, w którym pani Zofia nie pracowała?

45 Zadania do rozwiązania cd.
Załącznik 3B Zadania do rozwiązania cd.

46 Zadania do rozwiązania cd.
Załącznik 3B Zadania do rozwiązania cd.

47 Zadania do rozwiązania cd.
Załącznik 3B Zadania do rozwiązania cd. W tabeli podano ceny niektórych towarów. Korzystając z danych, rozwiąż zadania: Co kosztuje trzy złote? A. 1 kg jabłek B. 1 kg kaszy C. 1 kg jabłek D. 1 kg cukru Sprawdź, ile kosztują produkty i oblicz, ile trzeba zapłacić, kupując: a) 1 kg śliwek, 1 kg mąki, 1 kg cukru, 4 jajka, b) po 1 kg twarogu i cukru, budyń, 8 jajek, gazetę, c) po 1 kg jabłek, śliwek, gruszek i brzoskwiń oraz 2 kg cukru.

48 Kiedy? Zajęcia pierwsze - pod koniec klasy IV lub w klasie V. Zajęcia drugie – najpóźniej do półrocza klasy VI. Jak często? Co najmniej dwa razy przed sprawdzianem końcowym. Jak sprawdzać? Polecić wypełnić Kartę osiągnięć ucznia lub Kartę dla obserwatora – załączniki do scenariusza.

49 3. Uczeń zna arkusz egzaminacyjny.
Często to, co dotyczy arkusza, wydaje nam się łatwe i proste, a dla ucznia jest wielkim wyzwaniem Każdy uczeń musi poznać: wygląd arkusza egzaminacyjnego, sposób wypełnienia pierwszej strony: kod ucznia, data urodzenia, klasa, numer z dziennika, sposób kodowania zadań zamkniętych, istotę Instrukcji dla ucznia, sposób wypełniania arkusza egzaminacyjnego. jak postąpić w przypadku popełnienia błędu Należy zwrócić uczniowi uwagę, że nie wolno pisać na marginesach, tylko w miejscu przeznaczonym na rozwiązanie zadań. Po co jest w arkuszu brudnopis? Jak ważne jest czytanie ze zrozumieniem? Jak wykorzystać czas na sprawdzianie?

50 Kiedy? W pierwszych miesiącach klasy VI. Nasze doświadczenia uczą, że nie należy robić tego za wcześnie, ale na pewno przed pierwszym sprawdzianie próbnym. Jak często? W zależności od zdolności intelektualnych klasy – im słabsza klasa, tym częściej należy wracać do problemu. Jak sprawdzać? Na sprawdzianach próbnych. Wyniki tych sprawdzianów podpowiedzą, w czym jeszcze pomóc uczniom.

51 4. Uczeń poznaje procedury organizacyjne sprawdzianu.
Bardzo ważna jest procedura sprawdzianu. Uczeń musi się z nią zapoznać, bo jest to wstęp do jego sukcesu na sprawdzianie. Do procedur ważnych dla ucznia należą: Termin sprawdzianu, czas jego pisania. Sposób zajmowania miejsc na sprawdzianie. Czego nie wolno mu robić? O co wolno zapytać? Jak wykorzystać czas na sprawdzianie? Jak kończy się sprawdzian? Kto może mieć na sprawdzianie więcej czasu na pracę?

52 Pomóc może INFORMATOR DLA UCZNIA I RODZICÓW –
Co powinniśmy wiedzieć o Sprawdzianie? Adresat i termin sprawdzianu: Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy, to znaczy, że musi do niego przystąpić każdy szóstoklasista. Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się warunki i forma sprawdzianu są dostosowane do ich możliwości. Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu, jego termin podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) na początku każdego roku szkolnego. W roku szkolnym / odbędzie się Zakres treści sprawdzianu: Na sprawdzianie badany jest poziom opanowania umiejętności określonych w Standardach wymagań. Sprawdzian nie wykracza poza treści zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego. Organizatorzy sprawdzianu: CKE ustala zestaw zadań na sprawdzian i tworzy arkusz egzaminacyjny. Miejsce przeprowadzenia sprawdzianu oraz ustalanie wyników: Sprawdzian odbywa się w macierzystej szkole ucznia lub innej placówce wskazanej przez odpowiednią Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE). Na terenie każdej placówki sprawdzian organizuje przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołany przez dyrektora OKE. Prace uczniów ocenia zespół egzaminatorów, powołany przez dyrektora odpowiedniej OKE. Informacja o wynikach sprawdzianu: Nie później niż na 7dni przed zakończeniem roku szkolnego odpowiednia OKE przesyła do szkół wyniki sprawdzianu. W przypadku dodatkowych terminów sprawdzianu przesyła wyniki do 31 sierpnia danego roku. Wyniki sprawdzianu nie mają wpływu na ukończenie szkoły podstawowej.

53 Dodatkowe uprawnienia uczniów: Dla uczniów, którzy nie przystąpią do sprawdzianu z powodu wypadków losowych w pierwszym terminie, dyrektor CKE wyznaczy dodatkowy termin. Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu w dodatkowym terminie, powtórzy ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpi do sprawdzianu w następnym roku. Uczeń może, w terminie dwóch dni od daty sprawdzianu, zgłosić do dyrektora OKE zastrzeżenia, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. Dyrektor rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w ciągu 7 dni od ich otrzymania. Przebieg sprawdzianu: -uczniowie przychodzą do szkoły na pół godziny przed rozpoczęciem sprawdzianu, -każdy uczeń powinien mieć przybory do pisania i kreślenia (obowiązkowo z czarnym tuszem lub atramentem) oraz legitymację szkolną, -uczniowie zajmują miejsca w sali egzaminacyjnej, przy stoliku zgodnie z wylosowanym numerem, -przedstawiciele klas, wraz z przewodniczącym zespołu nadzorującego, odbierają arkusze egzaminacyjne od dyrektora szkoły, -przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina uczniom zasady przebiegu sprawdzianu, -o godzinie 9.00 przewodniczący komisji rozdaje uczniom arkusze egzaminacyjne, -uczniowie zapoznają się z instrukcją, -uczeń może zadać pytania jedynie dotyczące instrukcji, -praca ucznia z arkuszem egzaminacyjnym trwa 60 min. lub 90 min. dla ucznia z dysfunkcjami, -w czasie trwania sprawdzianu uczeń pracuje samodzielnie, -gdy komisja stwierdzi niesamodzielność pracy ucznia, odbiera mu arkusz egzaminacyjny, -komisja odbiera prace uczniów i sprawdza poprawność ich kodowania, -w przypadku wcześniejszego rozwiązania testu, uczeń nie opuszcza miejsca, dopóki nauczyciel nie podejdzie do niego i nie odbierze zestawu egzaminacyjnego. podpis ucznia podpis rodziców

54 Kiedy? Na przykład na lekcji wychowawczej można wysłuchać pytań uczniów lub zadawać im pytania, a potem wyjaśnić. Jak często? Zazwyczaj wystarczy raz, najlepiej na początku klasy VI. Jak sprawdzać? Wcześniej, po omówieniu arkusza sprawdzianu, dać do wypełnienia taki arkusz do domu. Na sprawdzianach próbnych.

55 5. Pedagogizacja rodziców.
Rodzice ucznia powinni być sprzymierzeńcami nauczyciela w osiąganiu sukcesu dziecka. Należy zrobić wszystko, aby rodzice znali sposób działania nauczyciela i wspierali je. Do ważnych zadań nauczyciela w pedagogizacji rodziców należy przekazanie im informacji dotyczących: organizacji i procedury sprawdzianu, standardów wymagań egzaminacyjnych. Można zaproponować rodzicom obserwację swoich dzieci na zajęciach otwartych na temat: Sprawdzian? Przygotowuję się! – scenariusz tych zajęć zawiera klucz 2 lub O standardach raz jeszcze – skrócony scenariusz zawiera klucz 2. oceny pracy ucznia na sprawdzianie i roli egzaminatora, kalendarza przygotowań ucznia do sprawdzianu. Obowiązkiem nauczyciela jest także informowanie rodziców o stanie przygotowań ich dziecka oraz ewentualnym niepowodzeniu na sprawdzianie.

56 Kiedy? Najpóźniej od klasy V. Jak często? Systematycznie. Najlepiej dozować informacje na cyklicznych spotkaniach z rodzicami. Jak sprawdzać? Wyjaśniać wątpliwości.

57 6. Uczeń ma sojuszników w przygotowaniu się do sprawdzianu.
Niewątpliwie każdy egzamin jest dla dziecka stresem. Sprawdzian po szkole podstawowej podsumowuje pracę ucznia w I i II etapie kształcenia. Nie ma wpływu na ukończenie przez dziecko szkoły podstawowej, ale jest istotny przy przyjęciu ucznia do gimnazjum. Wynik sprawdzianu ma także wymiar emocjonalny np. w sferze poczucia własnej wartości. Należy więc pomóc uczniowi w osiągnięciu sukcesu. Pomocą może służyć psycholog lub pedagog szkolny, który może nauczyć uczniów prostych technik relaksacyjnych, ale także umiejętności koncentracji.

58 „Przerwa, która daje siłę”
Oto propozycja takich ćwiczeń opracowana przez pedagoga szkolnego. „Przerwa, która daje siłę” – zestaw ćwiczeń poprawiających koncentrację uwagi, wymagających myślenia twórczego, wpływających na wyciszenie. Ćwiczenia polecane do wykonania przed podjęciem nauki domowej, w jej trakcie – w ramach przerwy po nauce domowej. Ćwiczenia przywracające świeżość zmęczonym oczom, łagodzące fizyczne napięcie. Wyobraź sobie, że lata przed tobą mucha. Wódź za nią oczami przez jakieś pół minuty. Kiedy mucha usiądzie na parę sekund, nie odrywaj od niej wzroku. Powtórz ćwiczenie kilka razy. Ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi, stymulujące do pracy obie półkule mózgowe. Pomiędzy palce obydwu rąk włóż kredki, rysuj na kartce jednocześnie dwiema rękami.

59 Ćwiczenia rozluźniające i wyciszające.
Rozluźnienie twarzy Unieś lekko brwi jakby w wyrazie zdziwienia (to rozluźnia mięśnie oczu i czoła). Rozluźnienie postawy Stopy rozstaw na szerokość barków i skieruj do przodu, siedź prosto z głową do góry. Oddychanie Wciągnij głęboko powietrze przez nos, powoli i równomiernie, aż poczujesz, jak Twój brzuch unosi się pod palcami. Nie napinaj się , nie pozwalaj na unoszenie klatki piersiowej. Powietrze musi przepływać naturalnie i swobodnie. Wyciszanie Ćwiczenie wykonuj w pozycji stojącej na lekko rozstawionych nogach. Kolana ugięte w łuk, łokcie zgięte, nadgarstki skrzyżowane mniej więcej na wysokości pępka, wnętrze dłoni skierowane ku górze. Unosząc ręce szerokim, okrężnym ruchem zrób wdech, wyprostuj nogi i stań na palcach – w momencie, gdy ramiona osiągną najwyższy punkt łuku. Kontynuuj okrężny ruch ramion ,wdychając powietrze i pozwalając kolanom ponownie się ugiąć. Powtórz wszystko 5 razy. Następnie powtórz ćwiczenie znowu pięć razy, lecz w odwrotnej kolejności. Rozluźnij się.

60 Kiedy? Najlepiej od początku klasy IV. Takie ćwiczenia pomogą na klasówkach, w sytuacjach trudnych dla dzieci. Jak często? Zawsze, gdy wymaga tego sytuacja. Jak sprawdzać? Rozmawiać z dziećmi o wpływie ćwiczeń na ich stan ducha i umysłu.

61 Zapraszamy do wspólnej pracy – - podzielmy się własnymi doświadczeniami.
Uzupełnienie poznanej propozycji własnymi doświadczeniami w pracy: - z uczniem, - z rodzicami, - z sojusznikami.

62 i zapraszamy na kolejne spotkanie
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne spotkanie z Matematyką wokół nas.


Pobierz ppt "Klucze do sukcesów na sprawdzianie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google