Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z rodzicami uczniów klas III Gimnazjum

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z rodzicami uczniów klas III Gimnazjum"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z rodzicami uczniów klas III Gimnazjum www.zsmonki.pl sekretariat@zsmonki.pl

2 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach Nasze szkoły Szkoły Zawodowe Nauka trwa trzy lata i kończy się egzaminem zawodowym. Liceum Ogólnokształcące Nauka trwa trzy lata i kończy się egzaminem maturalnym. 2 Szkoła Przysposabiająca do Pracy Kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Przygotowuje do samodzielnego funkcjonowania w życiu na miarę ich możliwości i potrzeb. Technikum Nauka trwa cztery lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem zawodowym. ZSOiZ w Mońkach

3 Reforma Reforma szkół ponadgimnazjalnych  Kształcenie zawodowe  podział każdego zawodu na kwalifikacje,  zdany egzamin potwierdza zdobycie każdej kolejnej kwalifikacji – oznacza, że w trakcie nauki każdego ucznia czeka nie jeden egzamin, ale tyle, ile kwalifikacji potrzeba do wykonywania danego zawodu,  egzaminy są przeprowadzane w ciągu całego roku szkolnego,  uczeń, który zdobędzie w trakcie nauki szkolnej kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mógł wykonywać więcej niż jeden zawód. www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach 3

4 Reforma Reforma szkół ponadgimnazjalnych  Kształcenie ogólne  Zapewnienie spójności programowej na etapie kształcenia w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.  Możliwości wyboru ścieżki edukacyjnej przez ucznia: przyrodniczo-matematycznej lub humanistycznej – obowiązek uzupełnienia ogólnego wykształcenia o wiedzę z zakresu przedmiotów nierealizowanych na poziomie rozszerzonym.  Nauczanie co najmniej dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym w technikum 2, a w liceach od 2 do 4.  Ujednolicenie nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych tak, aby absolwenci gimnazjów kontynuowali naukę przedmiotów ogólnokształcących na jednakowych zasadach niezależnie od tego czy będą uczniami liceum czy technikum www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach 4

5 OFERTA EDUKACYJNA Liceum Ogólnokształcące www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach 5

6 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach klasa o profilu społeczno – prawnym i obronnym język polski 1 Historia lub WOS 2 język angielski 3 6 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym filologia polska, angielska, socjologia, pedagogika dziennikarstwo, prawo, nauki o rodzinie, filozofia, etnologia, historia sztuki, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Absolwenci będą mogli ubiegać się o przyjęcia na następujące studia:

7 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach klasa medyczno ratownicza i promocji zdrowia biologia 1 chemia 2 język angielski 3 7 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym medycyna - kierunek lekarski i dentystyczny pielęgniarstwo, fizjoterapia, biotechnologia,farmacja ratownictwo medyczne analityka medyczna, kosmetologia ochrona środowiska inżynieria chemiczna i procesowa psychologia, weterynaria. Absolwenci będą mogli ubiegać się o przyjęcia na następujące studia:

8 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach klasapolitechniczna klasa politechniczna 1 lub fizyka 2 8 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym mechanika i budowa maszyn, mechatronika, budownictwo, leśnictwo, geodezja, informatyka i ekonometria, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, logistyka, turystyka i rekreacja. Absolwenci będą mogli ubiegać się o przyjęcia na następujące studia: lub chemia 2 język angielski matematyka 1 lub geografia 2

9 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach Klasa administracyjno - ekonomiczna geografia 1 wiedza o społeczeństwie 2 język angielski 3 9 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym politologia, socjologia europeistyka, pedagogika dziennikarstwo i komunikacja społeczna administracja stosunki międzynarodowe geografia, geologia turystyka i rekreacja Absolwenci będą mogli ubiegać się o przyjęcia na następujące studia:

10 OFERTA EDUKACYJNA Technikum www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach 10

11 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach technik informatyk Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 1 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 2 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 3 11 Zajęcia zawodowe obejmują następujące przedmioty w obrębie trzech kwalifikacji: Absolwenci będą mogli ubiegać się o przyjęcia na następujące studia: informatyka, matematyka, gospodarka przestrzenna lub podjąć zatrudnienie: jako technik w firmach informatycznych, administrator sieci informatycznej, sekretarka, pracownik biurowy.

12 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach technik handlowiec 12 Zajęcia zawodowe obejmują następujące przedmioty w obrębie dwóch kwalifikacji: jako przedstawiciele handlowi firm, w działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych, w działach logistyki, w działach marketingu firm handlowych. Absolwenci będą mogli podejmować zatrudnienie: Prowadzenie sprzedaży 1 Prowadzenie działalności handlowej 2

13 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach technik rolnik 13 Zajęcia zawodowe obejmują następujące przedmioty w obrębie dwóch kwalifikacji: uzyskać certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorowany w Unii Europejskiej, tytuł technik rolnik oraz maturę, objąć gospodarstwo po rodzicach, pozyskać dotacje z funduszy unijnych, podjąć studia wyższe o specjalności: doradztwo rolnicze, produkcja roślinna, ochrona roślin i nasiennictwo, ogrodnictwo, ochrona środowiska. Absolwenci będą mogli: Prowadzenie produkcji rolniczej 1 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 2

14 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach technik żywienia i usług gastronomicznych 14 Zajęcia zawodowe obejmują następujące przedmioty w obrębie dwóch kwalifikacji: Absolwenci będą mogli: podjąć pracę we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie), samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych Kierunek ten jest też bardzo dobrym przygotowaniem dla wszystkich, którzy planują studia, zwłaszcza na kierunkach związanych z żywieniem, dietetyką, zarządzaniem, promocją i innych pokrewnych. Sporządzanie potraw i napojów 1 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 2

15 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach technik obsługi turystycznej 15 Zajęcia zawodowe obejmują następujące przedmioty w obrębie dwóch kwalifikacji: Absolwenci będą mogli podjąć pracę w: firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego biurach podróży, hotelach, punktach informacji turystycznej, lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek w: agroturystyce. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 1 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 2

16 OFERTA EDUKACYJNA Szkoła Zawodowa www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach 16

17 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych 17 Zajęcia zawodowe obejmują następujące przedmioty w obrębie dwóch kwalifikacji: Absolwenci będą mogli: kontynuować naukę w szkole średniej dla dorosłych i zdobyć maturę (nauka w systemie zaocznym), lub podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 1 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 2

18 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach Rolnik 18 Zajęcia zawodowe obejmują następujące przedmioty w obrębie kwalifikacji: Prowadzenie produkcji rolniczej 1 Absolwenci będą mogli: kontynuować naukę w szkole średniej dla dorosłych i zdobyć maturę (nauka w systemie zaocznym). Klasa integracyjna – dająca możliwość kształcenia osób niepełnosprawnych.

19 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach krawiec 19 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec po potwierdzeniu kwalifikacji A.12. „Wykonywanie usług krawieckich”, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii odzieży po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.48. „Projektowanie wyrobów odzieżowych” i A.49. „Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego Zajęcia zawodowe obejmują następujące przedmioty w obrębie kwalifikacji: Wykonywanie usług krawieckich 1

20 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach klasa wielozawodowa 20 Zajęcia zawodowe obejmują przedmioty w zależności od zawodu w jakim kształcą się uczniowie. Przykładowe zawody: fryzjer, piekarz, cukiernik, kucharz, murarz - tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, elektryk Absolwenci będą mogli: być zatrudniani w firmach związanych z wyuczonym zawodem, prowadzić działalność gospodarczą.

21 ATUTY Dlaczego warto wybrać naszą szkołę? www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach 21

22 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach Warto wybrać naszą szkołę!  Doskonale przygotowuje do matury! 22 Procent maturzystów, którzy pozytywnie zdali maturę

23 Tradycją naszej szkoły są organizowane imprezy i uroczystości min. Norwidalia i prezentacje klas I Połowinki, Studniówka Walentynki, Dzień Kobiet wyjazdy klasowe i szkolne Pierwszy Dzień Wiosny i wiele innych... www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach Warto wybrać naszą szkołę!  Buduje przyjazną atmosferę! 23

24 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach Warto wybrać naszą szkołę!  Pomaga w zaplanowaniu przyszłości! 24 Nasi uczniowie mają możliwość skorzystać z porad doradcy zawodowego w planowaniu własnej ścieżki edukacyjno – zawodowej, podczas zajęć indywidualnych i grupowych

25 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach Warto wybrać naszą szkołę!  Aktywizuje do działania! 25 Uczniowie mają możliwość działalności w kołach zainteresowań i wielu formach zajęć pozalekcyjnych: zajęcia sportowe (różne dziedziny), koło turystyczno – krajoznawcze, Szkolny Klub Przedsiębiorczości i Mentoringu, klub PCK i HDK, Wolontariat, przedmiotowe koła zainteresowań i inne.

26 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach Warto wybrać naszą szkołę!  Stale motywuje do nauki! 26 Nasi uczniowie mają możliwość: sprawdzić się poprzez udział w różnych konkursach i olimpiadach Uczniowie z wysoką średnią ocen, laureaci olimpiad, konkursów i zawodów sportowych otrzymują: stypendia Prezesa Rady Ministrów stypendia Starosty stypendia Dyrektora Szkoły

27 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach Warto wybrać naszą szkołę!  Szkolimy uzdolnioną sportowo młodzież! 27 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach realizuje projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki - "Siatkarskie Ośrodki Szkolne", na lata 2012-2015.

28 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach Warto wybrać naszą szkołę!  Zmierza ku lepszemu! 28 W ZSOiZ mamy cztery pracownie informatyczne (ponad 60 stanowisk) i centrum multimedialne (8 stanowisk) z nowoczesnymi komputerami i oprogramowaniem. Do dyspozycji szkoły jest boisko Orlik, Hala Sportowa przy ul. Szkolnej oraz basen.

29 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach Warto wybrać naszą szkołę!  Kształci w atrakcyjnych kierunkach! 29 Każdego roku aktualizujemy ofertę szkolną tak aby odpowiadała potrzebom uczniów i rynku pracy. Kierunki i zawody kształcenia w naszej szkole pozwalają młodzieży zdobywać zawody przyszłości i z przyszłością.

30 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach Warto wybrać naszą szkołę!  Otwiera drzwi na najlepsze studia! 30

31 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach Warto wybrać naszą szkołę!  Otwiera drzwi na najlepsze studia! 31

32 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach Warto wybrać naszą szkołę!  Otwiera drzwi na najlepsze studia! 32

33 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach Warto wybrać naszą szkołę!  Otwiera drzwi na najlepsze studia! 33

34 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach Warto wybrać naszą szkołę!  Angażuje się w projekty! 34

35 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach Warto wybrać naszą szkołę!  Mamy Internat! 35 Internat oferuje nie tylko miejsce zamieszkania i wyżywienie ale także: całodobową opiekę wychowawców, możliwość skorzystania z siłowni oraz stołów do bilarda i tenisa, zajęcia na sali gimnastycznej i basenie, aneks kuchenny do dyspozycji mieszkańców, salę komputerową oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu, koła zainteresowań np. plastyczne.

36 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach Warto wybrać naszą szkołę!  Dogodne połączenia autobusowe! 36

37 Kontakt ul. Tysiąclecia 15 tel.(85)716-27-38 ul. Szkolna 22 tel.(85)716-27-05 www.zsmonki.pl ZSOiZ w Mońkach Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach 37

38 Dyrektor ZSOiZ w Mońkach mgr Krystyna Maria Kryńska


Pobierz ppt "Spotkanie z rodzicami uczniów klas III Gimnazjum"

Podobne prezentacje


Reklamy Google