Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Osobowość w kontekście ról w metodzie SCRUM Rafał Nowicki 04.05.2015 (cierpliwości w oczekiwaniu na odpowiedź )

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Osobowość w kontekście ról w metodzie SCRUM Rafał Nowicki 04.05.2015 (cierpliwości w oczekiwaniu na odpowiedź )"— Zapis prezentacji:

1 Osobowość w kontekście ról w metodzie SCRUM Rafał Nowicki 04.05.2015 gqs.the.dzik@gmail.com (cierpliwości w oczekiwaniu na odpowiedź )

2 Agenda  Wprowadzenie  Informatyk – specyficzny pracownik  Czym jest osobowość?  Znaczenie osobowości w biznesie  Metody badania osobowości  Kompetencje vs. Osobowość  Profile dobrze dobranych kandydatów  Klasyfikacja kompetencji (SCRUM)  Podsumowanie

3 Agenda  Wprowadzenie  Informatyk – specyficzny pracownik  Czym jest osobowość?  Znaczenie osobowości w biznesie  Metody badania osobowości  Kompetencje vs. Osobowość  Profile dobrze dobranych kandydatów  Klasyfikacja kompetencji (SCRUM)  Podsumowanie

4 Wprowadzenie  Kilka słów o sobie.  Skąd pomysł na temat?

5 Agenda  Wprowadzenie  Informatyk – specyficzny pracownik  Czym jest osobowość?  Znaczenie osobowości w biznesie  Metody badania osobowości  Kompetencje vs. Osobowość  Profile dobrze dobranych kandydatów  Klasyfikacja kompetencji (SCRUM)  Podsumowanie

6 Informatyk kluczowy czynnik każdego projektu (w kontekście tworzenia oprogramowania)

7 Informatyk – specyficzny rodzaj pracownika

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Informatyk jest wielozadaniowy

17 Informatyk wchodzi w skórę innych „try walking in my shoes”

18

19 Agenda  Wprowadzenie  Informatyk – specyficzny pracownik  Czym jest osobowość?  Znaczenie osobowości w biznesie  Metody badania osobowości  Kompetencje vs. Osobowość  Profile dobrze dobranych kandydatów  Klasyfikacja kompetencji (SCRUM)  Podsumowanie

20 Osobowość – definicja „ Osobowość - pojęcie definiowane niejednolicie, najczęściej rozumiane bądź jako:  zbiór względnie stałych dla danej jednostki właściwości (cech) psychicznych, warunkujących stałość jej zachowania się i postaw, bądź jako:  zespół warunków wewn., wyznaczający organizację zachowania się człowieka, jego psychiczną tożsamość, kierunki i sposoby przystosowania się do otoczenia i jego przekształcania.” PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/osobowosc;3952300.html

21 Osobowość – wyjaśnienie pojęcia „(…) osobowość jest tym, co pozwala przewidzieć, co dana osoba zrobi w danej sytuacji (…)” R. Cattell C.S. Hall, G. Lindzey, J. B. Campbell, Teorie osobowości, PWN, Warszawa 2004

22 Osobowość – wyjaśnienie definicji (według najnowszego ujęcia) Cechy BIOFIZYCZNE Oddziaływanie ZEWNĘTRZNE aktywność autonomicznego podmiotu By osiągnąć bardziej lub mniej świadomie zamierzone cele

23 Osobowość – wyjaśnienie definicji (według najnowszego ujęcia) osobowość sama przez się nie determinuje postępowania człowieka, a jedynie wyznacza, jak człowiek interpretuje i ocenia to, z czym ma do czynienia, i jakie dążenia w nim powstaną w zaistniałych warunkach;

24 Osobowość – pozyskiwanie danych LOTS Life data Observer data Tests data Self raport data

25 Krótki przegląd/rozwój Psychologii Osobowości  Początki sięgają czasów starożytnych : Badania nad analizą świadomości i doświadczeń wewnętrznych.  Asocjacjonizm – (początki Arystoteles) Brytyjska szkoła myślenia. Pomaga zrozumieć zjawiska „Bodziec – Reakcja” (wykorzystane później badaniach Pawłowa). Głownie zajmuje się tematyką uczenia się i zapamiętywania.

26  Psychologia strukturalna (strukturalizm) [koniec XIX] : Niemieckie ośrodki (Wundt, Tichener) skupiające się na opisie jednostek strukturalnych i analizie wyrażeń, składające się na życie psychiczne badanych.  Psychologia funkcjonalna (funkcjonalizm) [koniec XIX] : Nurt zapoczątkowany w USA nawiązujący do idei ewolucji Darwina. Próby odpowiedzi na pytania: „ Co ludzie robią? ”, „ Jak to robią? ”, „ Dlaczego to robią? ” Krótki przegląd/rozwój Psychologii Osobowości (c.d.)

27  Psychoanaliza [koniec XIX] : Jeden z bardziej popularnych nurtów (Freuda). Badania skupiały się na zrozumieniu wagi emocji i motywacji w kształtowaniu życia psychicznego i zachowań.  Psychologia postaci (Gestalt) [XX]: Kierunek psychologii o charakterze holistycznym, traktujący psychikę jako niepodzielną całość (życie psychiczne i poznanie). Krótki przegląd/rozwój Psychologii Osobowości (c.d.)

28  Behawioryzm [XX]: Nurt skupiony na czynnikach determinujących aktywność motoryczną. Narodzony w USA.  Psychologia personalistyczna i organicystyczna [XX]: Stawia ona w centrum rzeczywistości, człowieka jako osobę, którego natura zawiera w sobie element materialny i duchowy (nie równoznaczny ze sferą psychiczną). Krótki przegląd/rozwój Psychologii Osobowości (c.d.)

29 Psychologia osobowości… … mimo trafności poznanych już praw i zależności uznaje, że każda jednostka naznaczona jest są indywidualnością. Psychologia osobowości… … poprzez prawidłowo postawioną ocenę, pozwala domniemywać łatwość adaptacji i działania z sukcesem w rolach zawodowych i w postawionych zadaniach. niemniej

30 Praworęczny potrafi wykonać wiele czynności lewą ręką… … jednak zdecydowanie woli robić je prawą. (tak samo jest z osobowością)

31 Agenda  Wprowadzenie  Informatyk – specyficzny pracownik  Czym jest osobowość?  Znaczenie osobowości w biznesie  Metody badania osobowości  Kompetencje vs. Osobowość  Profile dobrze dobranych kandydatów  Klasyfikacja kompetencji (SCRUM)  Podsumowanie

32 Wykonywany zawód to lustro osobowości

33 Wykonywany zawód to lustro osobowości… Naprawdę? Ilu znasz …  … introwertycznych sprzedawców domokrążców?  … ekstrawertycznych sędziów sądu najwyższego?

34

35 Osobowość – znaczenie w biznesie „Jeśli człowiek nie radzi sobie z […] problemami, w jego funkcjonowaniu zawodowym pojawia się wiele konfliktów, a także wypalenie zawodowe, którego intensywność jest tym większa, im więcej popełnia błędów.” J. Wilsz J. Wilsz, Teoria Pracy, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Warszawa 2009

36 Osobowość – znaczenie w biznesie „(…)kandydaci muszą poddać się szczegółowym badaniom, dzięki którym można określić ich zdolność uczenia się oraz umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w nowej sytuacji. (…) Większość z nich poddawana jest testom osobowości umożliwiającym określenie takich cech, jak sumienność, skłonność do wpadania w gniew, umiejętność radzenia sobie ze stresem, gotowość podporządkowania sią poleceniom, zainteresowania zawodowe oraz podstawy wobec współpracowników, klientów i otoczenia.” E. Hoffman E. Hoffman, Ocena psychologiczna pracowników, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003

37 Wykonywany zawód dobrany do typu osobowości… … jest szczególnie ważny w kontekście ilości czasu spędzanego w pracy.

38 Agenda  Wprowadzenie  Informatyk – specyficzny pracownik  Czym jest osobowość?  Znaczenie osobowości w biznesie  Metody badania osobowości  Kompetencje vs. Osobowość  Profile dobrze dobranych kandydatów  Klasyfikacja kompetencji (SCRUM)  Podsumowanie

39 Inwentarz Cech Osobowości Myers Briggs (MBTI)  Opracowany przez Mayers i Briggs (matka – córka).  Jedno z najpopularniejszych narzędzi stosowanych w biznesie.  Bazuje na teorii Junga – psychologia analityczna 1921r. (podręcznik „Typy psychologiczne”).  Szacowana liczba przeprowadzonych testów rocznie to 2,5 miliona.  Rozwijany do 1998.  Wiele wersji – najpopularniejsza to wersja M z 93 typami osobowości.  Bazuje na teorii, że każdy ma wrodzone predyspozycje do preferencji osobowościowych.

40 Inwentarz Cech Osobowości Myers Briggs (MBTI) Ekstrawertyczny Zmysłowy Myślący Osądzający Introwertyczny Intuicyjny Odczuwający Spostrzegający pary alternatywnych preferencji

41 Badanie osobowości metodą DISC  Rozwijana od kilkudziesięciu lat.  Powielanie pewnych postaw w sposób przewidywalny.  Klasyfikuje postawy i zachowania, jak również sposób radzenia sobie z emocjami, podejmowanie decyzji, sposób komunikowania się, kształtowanie relacji z ludźmi.  Definiuje osobowość poprzez zestawienie dwóch par preferencji badanego: Orientacja na zdania lub ludzi oraz Otwartość lub powściągliwość do ludzi.  Badanie kwestionariuszowe (tradycyjnie) określające natężenie preferencji.  Alternatywa w postaci analogi do ptaków: Papuga, Orzeł, Gołąb, Sowa.

42 Badanie osobowości metodą DISC Typ DOMINUJĄCY (Dominat) Typ ROZWAŻNY/DROBIAZGOWY (Catious) Typ INSPIRUJĄCY (Inspiring) Typ UCZYNNY/WSPIERAJĄCY (Supportive)

43 Pięcioczynnikowy Model Osobowości  Powstała w oparciu o wyszukiwanie związków pomiędzy poszczególnymi cechami osobowości z wykorzystaniem analizy czynnikowej.  Początki to lata 90’ XX wieku.  Dane pozyskuje się metodą kwestionariuszową.  Wcześniej pojawiały spory co do liczby czynników (inne to 3 lub 7).  Badanie tz. Korelacyjne (można różnymi metodami dość do tych samych rezultatów).  Przeciwnicy twierdzą, że nie da się wychwycić subtelności w zachowaniu człowieka (mimo to coraz bardziej popularna).

44 Pięcioczynnikowy Model Osobowości DOWODY SŁUSZNOŚCI  Podobieństwa międzykulturowe  Samoocena i ocenianie przez innych ludzi  Motywy emocje, kontakty interpersonalne  Genetyka i teoria ewolucji.

45 Pięcioczynnikowy Model Osobowości WYMIARY (1z5) dobre przystosowanie vs. niestabilność emocjonalna. Pozwala wykryć osoby o zaburzeniach psychicznych, irracjonalnych poglądach, wyolbrzymionych pragnieniach i dążeniach, szkodliwych dla siebie reakcjach na sytuacje życiowe. NEUROTYZM

46 Pięcioczynnikowy Model Osobowości WYMIARY (1z5) NEUROTYZM  Lękliwy,  Nerwowy,  Emocjonalny,  Niepewny,  Hipochondryczny,  Niezorganizowany.  Spokojny,  Rozluźniony,  Nieemocjonalny,  Silny, pewny siebie.

47 Pięcioczynnikowy Model Osobowości WYMIARY (2z5) jakość i intensywność interakcji międzyludzkich; poziom aktywności; potrzeba stymulacji; zdolność cieszenia się. EKSTRAWERSJA

48 Pięcioczynnikowy Model Osobowości WYMIARY (2z5) EKSTRAWERSJA  Towarzyski,  Aktywny,  Rozmowny,  Zorientowany na ludzi,  Optymistyczny,  Lubiący zabawę,  Uczciwy.  Powściągliwy,  Chłodny,  Stojący na uboczu,  Zorientowany na sprawy,  Wycofujący się,  Cichy.

49 Pięcioczynnikowy Model Osobowości WYMIARY (3z5) szukanie nowych doświadczeń dla nich samych; tolerancja nieznanego i badanie go. OTWARTOŚĆ NA DOŚWIADCZENIA

50 Pięcioczynnikowy Model Osobowości WYMIARY (3z5)  Ciekawy,  O szerokich zainteresowaniach,  Twórczy,  Oryginalny,  Z wyobraźnią,  Nietradycyjny.  Konwencjonalny,  Przyziemny,  O wąskich zainteresowaniach,  Brak zainteresowań artystycznych,  Nieanalityczny. OTWARTOŚĆ NA DOŚWIADCZENIA

51 Pięcioczynnikowy Model Osobowości WYMIARY (4z5) jakość i intensywność interakcji międzyludzkich; poziom aktywności; potrzeba stymulacji; zdolność cieszenia się. UGODOWOŚĆ

52 Pięcioczynnikowy Model Osobowości WYMIARY (4z5) UGODOWOŚĆ  Uczuciowy,  Przyjazny, Ufny,  Pomocny,  Wybaczający,  Łatwowierny,  Bezpośredni.  Cyniczny, Intrygant,  Brutalny,  Podejrzliwy, Niechętny do współpracy,  Mściwy, Bezlitosny,  Łatwo wpadający w złość.

53 Pięcioczynnikowy Model Osobowości WYMIARY (5z5) stopień zorganizowania jednostki, upór i motywacja w dążeniu do celu. Osoby wymagające, wiarygodne, na których można polegać, są przeciwstawione ludziom beztroskim, o słabej woli i niedbałym. SUMIENNOŚĆ

54 Pięcioczynnikowy Model Osobowości WYMIARY (5z5) SUMIENNOŚĆ  Zorganizowany,  Wiarygodny,  Pracowity,  Zdyscyplinowany,  Punktualny,  Schludny, Ambitny.  Niemający celu,  Niewiarygodny,  Leniwy, Beztroski,  Niedbały, Swobodny,  O słabej woli,  Hedonista.

55 Pięcioczynnikowy Model Osobowości DOPEŁNIENIE WYMIARÓW DOMINUJĄCY PODPORZĄDKOWANY PRZYJACIELSKIWROGI

56 Agenda  Wprowadzenie  Informatyk – specyficzny pracownik  Czym jest osobowość?  Znaczenie osobowości w biznesie  Metody badania osobowości  Kompetencje vs. Osobowość  Profile dobrze dobranych kandydatów  Klasyfikacja kompetencji (SCRUM)  Podsumowanie

57

58 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU Studium przypadku zostało oparte o nowatorskie narzędzie, skonstruowane na potrzeby niniejszej pracy przez autora. Celem tegoż narzędzia, jest przekształcanie przydatności kompetencji dla wybranej roli zawodowej, na poszczególne wartości w wymiarach osobowości Pięcioczynnikowego Modelu Osobowości.

59 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU - algorytm  1. Dobór i opis kompetencji ważnych z punktu widzenia badanej roli.  2. Określenie Skali wpływu dla każdego Wymiaru osobowości (dla każdej kompetencji).  3. Ankieta dla ekspertów – Przydatność kompetencji w danej roli.

60 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU - algorytm  4. Odczyt Modyfikatorów (dla wymiarów badanej roli).  5. Wyznaczanie Profilu dobrze dobranego kandydata.  6. Interpretacja wyników.

61 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU - kompetencje  1. Dobór i opis kompetencji ważnych z punktu widzenia badanej roli. Bazą stała się monografia, opracowania: M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, T. Włodarek Samoorganizacja w Zarządzaniu Projektami Metodą Scrum.

62 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU - kompetencje Umiejętność pracy w zespole, Łatwość podejmowania decyzji, Samodzielność w pracy, Umiejętność dzielenia się wiedzą, Korzystanie z wiedzy fachowej, Terminowość prac, Umiejętność pracy ze standardami, Wyczuwanie potrzeb klienta, Podporządkowanie się poleceniom przełożonych, Twórcze/Kreatywne rozwiązywanie problemów, Koncentracja w działaniu, Logiczne i abstrakcyjne myślenie, Zdolność dokonywania zmian w sposobie pracy, Chęć nauki i samorozwoju, Zdolność obserwacji otoczenia, Zdolność do pracy w wielu kontekstach, Zdolność do kontrolowania współpracowników, Komunikatywność.

63 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU – skala wpływu  2. Określenie Skali wpływu dla każdego Wymiaru osobowości (dla każdej kompetencji). Przykład dla kompetencji: Umiejętność dzielenia się wiedzą

64 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU - ankieta  3. Ankieta dla ekspertów – Przydatność kompetencji w danej roli. Dodatkowe pytania: 1.Doświadczenie 2.Wiedza W posługiwaniu się metodą SCRUM

65 PODSUMOWANIE ANKIETY  W ankiecie wzięły udział 63 osoby.  Średnia (własna) ocena wiedzy o SCRUM to: 4.  Średnia (własna) ocena doświadczenia w SCRUM to: 2,95.

66 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU – modyfikatory  4. Odczyt Modyfikatorów (dla wymiarów badanej roli).

67 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU – profil  5. Wyznaczanie Profilu dobrze dobranego kandydata.

68 Agenda  Wprowadzenie  Informatyk – specyficzny pracownik  Czym jest osobowość?  Znaczenie osobowości w biznesie  Metody badania osobowości  Kompetencje vs. Osobowość  Profile dobrze dobranych kandydatów  Klasyfikacja kompetencji w rolach SCRUM  Podsumowanie

69 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU – profil  6. Interpretacja wyników. Wartości dla wszystkich zbliżone. Widać bardzo silny wychył w stronę cech przeciwnych do neurotycznych: spokój, silny, pewny siebie, nieemocjonalny.

70 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU – profil  6. Interpretacja wyników. Właściciel produktu, Scrum Master wartości porównywalne: aktywny, rozmowny, otwarty na ludzi. Członek zespołu stosunkowo blisko do ambiwertyka: zorientowany na sprawy, powściągliwy.

71 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU – profil  6. Interpretacja wyników. Wszystkie wartości wysokie (Scrum Master najwyższa): ciekawy, twórczy, z wyobraźnią; NIE: przyziemny, NIE: o wąskich zainteresowanych, NIE: konwencjonalny.

72 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU – profil  6. Interpretacja wyników. Wszystkie wartości wysokie (Scrum Master najwyższa): ugodę, uczciwość, bycie pomocnym i bezpośrednim; NIE: niechętny do współpracy czy łatwo popadać w złość.

73 Kompetencje vs. Osobowość OPIS STUDIUM PRZYPADKU – profil  6. Interpretacja wyników. Najwyższe wartości ze wszystkich wymiarów: wiarygodny, pracowity, zdyscyplinowany ale również schludny i ambitny; NIE: leniwy, nie mający celu, niedbały.

74 Agenda  Wprowadzenie  Informatyk – specyficzny pracownik  Czym jest osobowość?  Znaczenie osobowości w biznesie  Metody badania osobowości  Kompetencje vs. Osobowość  Profile dobrze dobranych kandydatów  Klasyfikacja kompetencji (SCRUM)  Podsumowanie

75 ?

76 ?

77 ?

78 Agenda  Wprowadzenie  Informatyk – specyficzny pracownik  Czym jest osobowość?  Znaczenie osobowości w biznesie  Metody badania osobowości  Kompetencje vs. Osobowość  Profile dobrze dobranych kandydatów  Klasyfikacja kompetencji (SCRUM)  Podsumowanie

79 Bibliografia  Ćwiklicki, M., Jabłoński, M. i Włodarek, T. (2010). Samoorganizacja w Zarządzaniu Projektami Metodą Scrum. Kraków: Mifiles.pl  Eysenck, H. J. (1960). Opis i pomiar osobowości. Psychologia Wychowawcza  C.S. Hall, G. Lindzey, J. B. Campbell, Teorie osobowości, PWN, Warszawa 2004  L. Pervin, Psychologia osobowości. Gdańsk (2002) GWP  J. Wilsz, Teoria Pracy, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Warszawa 2009  E. Hoffman, Ocena psychologiczna pracowników, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003  Gasiul, H. (2006). Psychologia osobowości. Warszawa: Difin  Hall, G. L. (2004). Teorie osobowości. Warszawa: PWN  http://onepress.pl/pliki/Osobowosc_a_praca.pdf

80 Źródła obrazków  http://www.mentalhealthconsultant.net/wordpress/wp-content/uploads/signs_of_personality_disorders.jpg  http://biblemesh.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/contradictory.jpg  http://surveytelligence.com/wp-content/uploads/2011/12/iStock_000010592001Smaller.jpg  http://mlekozklasa.pl/dladoroslych/mlekopedia.html  http://biblemesh.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/contradictory.jpg  http://www.coroflot.com/roydex/illustrations  http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=what-is-your-personality-quadrant  http://Scrum.org  http://www.easypacelearning.com/all-lessons/learning-english-level-1/804-shoes-learning-english  https://danashby04.files.wordpress.com/2015/02/self-learning.jpg  http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2014/2/19/1392822880273/Judge-gavel-014.jpg  http://www.freakingnews.com/pictures/92500/Opposite-Rowing--92742.jpg  http://sales.linkedin.com/blog/wp-content/uploads/2014/06/Introvert-or-Extrovert-in-Social-Selling.png  http://smhttp.32478.nexcesscdn.net/80E972/healingthebody/wp-content/uploads/2014/12/brain-power-1238x576.jpg?0dc0fd  http://www.wired.com/wp-content/uploads/2014/07/brain1.jpg  http://brunchandbudget.com/bb-logins/  http://www.minos-systems.co.uk/applications/cctv/  http://www.onlineautoinsurance.org/wp-content/uploads/2013/05/Save-Money-On-Car-Lease.jpg  http://www.drummonds-uk.com/local/storage/image/uploads/Deck%20Mounted%20Mirror_1.1372089441.jpg  https://www.fit2future.pl/czymjestdisc

81 Podsumowanie  Osobowość  Każdy z nas jest inny, jednak można znaleźć wspólny mianownik.  Różne sposoby badania osobowości.  Coraz większe znaczenie w biznesie.  Kompletacje vs. Osobowość  Pomysł na tworzenie Profilu Dobrze Dobranych Kandydatów  Klasyfikacja kompetencji (SCRUM)

82 Podsumowanie Otwarta dyskusja, temat: „Własne doświadczenia”

83 Dziękuję za uwagę. Rafał Nowicki gqs.the.dzik@gmail.com (cierpliwości w oczekiwaniu na odpowiedź )


Pobierz ppt "Osobowość w kontekście ról w metodzie SCRUM Rafał Nowicki 04.05.2015 (cierpliwości w oczekiwaniu na odpowiedź )"

Podobne prezentacje


Reklamy Google