Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINA JAWOR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINA JAWOR."— Zapis prezentacji:

1 GMINA JAWOR

2 GMINA JAWOR Gmina Jawor powstała w 1990 roku, gdy w dniu 27 maja 1990r. weszła w życie ustawa o samorządzie terytorialnym oraz ustawa o pracownikach samorządowych. Jawor - jedno z najpiękniejszych miast na Dolnym Śląsku, posiada letnią historię i bogate tradycje. Reprezentacyjny rynek - laureat w ogólnopolskim konkursie „ Rynek Turystyczny Miasta", z dostojnym ratuszem. Sala Rajców w ratuszu, ozdobiona witrażami, ilustrującymi panoramę miasta, należy do najpiękniejszych w Polsce. W przylegającym do ratuszu budynku Teatru Miejskiego zachowała się wspaniale zdobiona sala teatralna z profesjonalnie wyposażoną sceną. Burmistrz Jawora : Artur Urbański Zastępca Burmistrza : Maria Piwko Sekretarz Gminy : Ewa Uciurkiewicz Skarbnik Gminy : Anna Kołodziej

3 Z WIZYTĄ U BURMISTRZA… Pan Artur Urbański został wybrany na burmistrza Jawora podczas pierwszych bezpośrednich wyborów samorządowych 27 października 2002 roku. Obecnie pełni tą funkcję ósmy rok. Pan Burmistrz Artur Urbański opowiedział nam krótko o historii naszej gminy. Otrzymaliśmy od niego wiele materiałów, które wykorzystaliśmy do naszej pracy, m.in. wykaz inwestycji wykonanych przez gminę w ciągu ubiegłych 20 lat oraz jej plany na przyszłe lata.

4 INWESTYCJE 1990-2010 Kontenerowa stacja uzdatniania wody
Wysypisko odpadów komunalnych i zakup kompaktora (maszyny do zagęszczania odpadów) Zagospodarowanie terenów przejętych od Wojsk Federacji Rosyjskiej, adaptacja budynków koszarów na mieszkalne. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, mieszkalnych i innych poprzez zmianę sposobu ogrzewania, łącznie w 22 obiektach. Zagospodarowanie Podzamcza – Targowisko Miejskie Utwardzenie dróg na terenach osiedli domków jednorodzinnych przy ul. Berlinga, Zachodniej, Myśliborskiej, Wyspiańskiego, Morcinka i Miłosza Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Worcella 1 z 16 lokalami mieszkalnymi Kryta pływalnia „Słowianka” przy ul. Rogatki 1 Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym na osiedlu „Przyrzecze”

5 HONOROWI OBYWATELE 1996-2008 Ks. Prałat Walenty Szałęga
Stefan Mielczarek Józef Ziętek Reinhard Blaschke Aleksander von Freyer Aleksander Pruszkowski Wiesław Kozikowski Prof. Andrzej Tomaszewski Jan Rybotycki Ks. Prałat Zbigniew Tracz Tadeusz Caban Edward Gaździcki Urszula Spilarewicz Ks. Kanonik Waldemar Hawrylewicz

6 LAUREACI NAGRODY MIASTA JAWORA 1997-2002
Katarzyna Mroczkowska Stanisław Furtak Jan Białek Sławomir Miłoń Władysława Zielińska

7 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 1990-2000
1990 r. – 27 maja odbyły się pierwsze po wojnie, wolne wybory do samorządu lokalnego. Burmistrzem został Bogusław Węgiel 1991 r. – na mocy ustawy gmina przejęła prowadzenie przedszkola 1992 r. –obchody 750-lecia nadania praw miejskich Jawora oraz rozpoczęto budowę gazociągu przy ul. Starojaworskiej 1993 r. - rozpoczęto remonty elewacji i dachów w centrum miasta oraz nabyto od Agromet-Jawor ZKiMR S.A „Parkową” 1994 r. - oddano do użytku kontenerową stację uzdatniania wody 1995 r. – przystąpiono do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Nysa” oraz odbyła się pierwsza edycja Jaworskich Koncertów Pokoju, a także pierwszy Przegląd Zespołów Kameralnych i Zdrojowych Dolnego Śląska 1996 r. – przejęto przez Gminę prowadzenie szkół podstawowych 1997 r. – POWÓDŹ w Jaworze oraz odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowych Targów Chleba 1998 r. – wydanie pierwszego „Kuriera Jaworskiego” , którego redaktorem naczelnym został Leszek Światkowski ; zakończono remont sali teatralnej Jaworskiego Ośrodka Kultury 1999 r. - powstanie Powiatu Jaworskiego po 24 latach oraz zawarto umowę o partnerstwie z czeskim miastem Turnov 2000 r. – oddano do użytku krytej pływalni „Słowianka”.

8 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2001-2010
2001 r. – oddano do użytku Centrum Sportowe na osiedlu Przyrzecze oraz wpisano Kościół Pokoju na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO 2002 r. – podpisano trójstronną umowę o współpracy między Jaworem, Turnovem i niemieckim miastem Niesky 2003 r. – rozpoczęto remonty mostów i regulacje koryta rzeki Nysy Szalonej oraz modernizacje Parku pokoju 2004 r. – burmistrz Jawora Artur Urbański zainicjował powstanie Ligi UNESCO 2005 r. – przejęto gospodarkę wodno-ściekową; odbycie się obchodów 350. rocznicy budowy Kościoła Pokoju 2006 r. – rozpoczęto pracę modernizacyjno-remontowe na Ośrodku Wypoczynkowym „Jawornik” oraz podpisano umowę o współpracy między Jaworem, a Niepołomicami 2007 r. – otwarto nowoczesne Europejskie Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa; przeprowadzono generalny remont wałów na rzece Nysa Szalona 2008 r. - wybudowano nowy kompleks boisk sportowych „ORLIK” 2009 r. – poddano kapitalnym remontom Basztę Strzegomską i zabytkowe Mury Obronne oraz rozpoczęto budowę nowoczesnej infrastruktury sportowej w postaci boisk sportowych, placów zabaw, ścianki wspinaczkowej i skate parku na „Jaworniku”. 2010 r. – powstało jedno z trzech na Dolnym Śląsku MULTICENTRÓW; wymieniono nawierzchnię płyt rynku oraz zrewitalizowano Park Pokoju.

9 WYWIAD Z MIESZKANKĄ JAWORA JANINĄ PODHORSKĄ
Jak wg Pani zmieniła się nasza gmina w ciągu ubiegłych 20 lat? „Według mnie gmina zmieniła się korzystnie, lecz sądzę, że powinno się to odbywać szybciej.” Czy w dzisiejszych czasach żyje się lepiej? Dlaczego? „Na pewno żyje się inaczej – ale czy lepiej, trudno powiedzieć. Jednym lepiej, innym gorzej. Jest konkurencja na rynku pracy, więc Ci bardziej operatywni i wykształceni mają większe szanse na wyższe zarobki i lepsze życie, a Ci słabsi mają trudniejsze warunki.” Czy utworzenie samorządów pomogło lokalnej społeczności? „Uważam, że tak. Teraz mieszkańcy mają wpływ na to, co dzieje się w społeczności lokalnej i mogą przyczyniać się do rozwoju swojej gminy.”

10 SPOTKANIE Z WIELOLETNIM DYREKTOREM MUZEUM REGIONALNEGO W JAWORZE MIROSŁAWEM SZKIŁĄDZIEM
Pan Szkiłądź uważa, że gmina wiele się nie zmieniła. Jednak dostrzegł pewne zmiany m. in. : powstanie dwóch osiedli Zgody i Zacisza, zostały zagospodarowane koszary oraz powstała kryta pływalnia. Odnowiono zabytki takie jak Baszta Strzegomska czy Mury Obronne, a Kościół Pokoju trafił na listę UNESCO. Zauważalnym smutnym faktem jest spadek liczby ludności.

11 LEKCJA W RATUSZU Razem z klasą wybraliśmy się również do ratusza na spotkanie z p. Ewą Uciurkiewicz, która pełni funkcję sekretarza gminy. Pani Ewa opowiedziała nam o zadaniach gminy, o przyznawanych jej środkach, o ludziach , którzy w niej pracują i jakie pełnią funkcję. Cała klasa była bardzo skupiona i zaciekawiona. Z pewnością wszystkie te informacje przydadzą się nam w przyszłości.

12 GALERIA JAWOR SPRZED 20 LAT

13 RATUSZ TEATR MIEJSKI JAWORSKI RYNEK ECMEN KOŚCIÓŁ POKOJU
CYKLICZNA IMPREZA JAWORSKA ZAMEK PIASTOWSKI RATUSZ WITRAŻ W SALI RAJCÓW WITRAŻ W SALI RAJCÓW TEATR MIEJSKI JAWORSKI RYNEK ECMEN KOŚCIÓŁ POKOJU

14 Gimnazjum nr 1 w Jaworze kl. III a
ZESPÓŁ PROJEKTOWY Autorki projektu: Martyna Bojczuk Kamila Szumilin Marlena Winiarek Sylwia Wysocka Opiekun grupy: Lidia Struzik Gimnazjum nr 1 w Jaworze kl. III a

15 Martyna Bojczuk Sylwia Wysocka Marlena Winiarek Kamila Szumilin


Pobierz ppt "GMINA JAWOR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google