Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,,Rozwój Jabłonowa w 50-leciu Jabłonowo Pomorskie - 20 czerwca 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",,Rozwój Jabłonowa w 50-leciu Jabłonowo Pomorskie - 20 czerwca 2012r."— Zapis prezentacji:

1 ,,Rozwój Jabłonowa w 50-leciu Jabłonowo Pomorskie - 20 czerwca 2012r.

2 Jabłonowo Pomorskie

3

4 DOCHODY WYDATKI

5 Dochody

6

7 Wydatki

8

9

10 ROK Dochody w tys. zł Wydatki w tys. zł Różnica w tys. zł ,515056,0-2276, , ,8 -957, ,219409, , ,420821,1-329, ,722699,1-2934, ,922364,3+811, ,424588,7-114, ,427148,0-2937,6

11 Bud ż et Miasta i Gminy Jab ł onowo Pomorskie – wydatki wybranych dzia ł ów w latach Administracja publiczna [ %]

12 Bud ż et Miasta i Gminy Jab ł onowo Pomorskie – wydatki wybranych dzia ł ów w latach O ś wiata i wychowanie [%]

13 Bud ż et Miasta i Gminy Jab ł onowo Pomorskie – wydatki wybranych dzia ł ów w latach Opieka Społeczna [%]

14 Bud ż et Miasta i Gminy Jab ł onowo Pomorskie – wydatki wybranych dzia ł ów w latach Gospodarka komunalna i ochrona ś rodowiska [%]

15 Bud ż et Miasta i Gminy Jab ł onowo Pomorskie – wydatki wybranych dzia ł ów w latach Kultura fizyczna i sport [%]

16 Wydatki maj ą tkowe inwestycyjne na tle wydatków ogó ł em w bud ż ecie Miasta i Gminy Jab ł onowo Pomorskie (%) [%]

17 Najwa ż niejsze inwestycje na przestrzeni lat – lata 60-te XX w.: budynek Domu Kultury stadion 1000-lecia (obecny stadion przy ul. Urzędowej) oddanie do użytku pawilonu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pom. bloki przy ul. Głównej początek osiedla domków jednorodzinnych założono park na placu, gdzie mieściło się targowisko zdjęcia

18 Zdjęcia inwestycji

19 Najwa ż niejsze inwestycje na przestrzeni lat – lata 70-te XX w.: pawilon handlowy Jubilat ( 500m 2 ) budynek Domu Strażaka kapitalny remont Zbiorczej Szkoły Gminnej w Jabłonowie baza Spółdzielni Kółek Rolniczych punkt skupu żywca początek budowy sieci wodociągowej z ujęcia w Szczepankach prace melioracyjne wzdłuż rzeki Lutryny i Bachy zdjęcia

20 Zdjęcia inwestycji

21 Najwa ż niejsze inwestycje na przestrzeni lat – lata 80-te XX w.: dalsze układanie sieci wodociągowej, m.in. ulice: Rynek, Dorzeczna, Grudziądzka, Lipowa prace projektowe nad budową szkoły w Mileszewach (inwestycja nie udana, nigdy nie zrealizowana) rozwój budownictwa mieszkalnego – blok przy ul. Głównej zdjęcia

22 Zdjęcia inwestycji

23 Najwa ż niejsze inwestycje na przestrzeni lat – lata 90-te XX w.: Rozbudowa kanalizacji i budowa oczyszczalni ścieków Budowa kotłowni olejowej Dobudowa piętrowego budynku na terenie szkoły podstawowej Budowa stacji uzdatniania wody w Szczepankach Początek intensywnej telefonizacji gminy zdjęcia

24 Zdjęcie inwestycji

25 Najwa ż niejsze inwestycje na przestrzeni lat – pocz ą tek XXI w.: nowy stadion przy ul. Słonecznej (otwarty w 40 rocznicę nadania miastu praw miejskich) budynek gimnazjum sala gimnastyczna przy gimnazjum odnowienie i rozbudowa przedszkola rozbudowa sieci kanalizacyjnej – Konojady oraz: w 2002 roku i w latach wcześniejszych dyskusja wokół stworzenia sztucznego zalewu (akwenu na rzeczce Lutrynie), która wywoływała sporo emocji zdjęcia

26 Plan zalewu:

27 Komisja Finansów, Budżetu i Inwestycji Jagoda Gdula Marta Racka Patryk Laser Łukasz Czubkowski

28 Problem do dyskusji: Brak inwestorów zainteresowanych uruchomieniem swojej firmy na obszarze Jabłonowa

29 Bibliografia Kronika Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Roczniki statystyczne województwa toruńskiego (wybrane) Roczniki statystyczne województwa kujawsko-pomorskiego zdjęcia własne


Pobierz ppt ",,Rozwój Jabłonowa w 50-leciu Jabłonowo Pomorskie - 20 czerwca 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google