Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAŁA KARTA WSPIERAJĄCA WIELKIE GDAŃSKIE RODZINY MAŁA KARTA WSPIERAJĄCA WIELKIE GDAŃSKIE RODZINY opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAŁA KARTA WSPIERAJĄCA WIELKIE GDAŃSKIE RODZINY MAŁA KARTA WSPIERAJĄCA WIELKIE GDAŃSKIE RODZINY opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku,"— Zapis prezentacji:

1 MAŁA KARTA WSPIERAJĄCA WIELKIE GDAŃSKIE RODZINY MAŁA KARTA WSPIERAJĄCA WIELKIE GDAŃSKIE RODZINY opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 21 września 2011 r. KONFERENCJA „POMOSTY EKONOMII SPOŁECZNEJ”

2 Karta Dużej Rodziny w Gdańsku obowiązuje na podstawie 1.Zarządzenia Nr 2008/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wydawania, korzystania oraz określenia wzoru Karty Dużej Rodziny, 2.Zarządzenia Nr 306/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 marca 2011r. I 3.Zarządzenia Nr 876/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2011r, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia Regulaminu wydawania, korzystania oraz określenia wzoru Karty opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 21 październik 2011 r.

3 Karta Dużej Rodziny wydawana jest w ramach Programu „Duża Gdańska Rodzina” Uchwała Nr L III/1543/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r. Sam Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych. Jego istotą jest promocja dużej rodziny oraz działania na rzecz wzmocnienia jej kondycji, zwiększania szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 21 październik 2011 r.

4 Dobro i kondycja rodziny istotnym elementem polityki społecznej Troska o rodzinę wynika z sytuacji demograficznej i konieczności podejmowania działań promujących wzrost dzietności rodzin oraz stwarzania warunków dla optymalnego funkcjonowania rodziny. Troska o rodzinę wynika z sytuacji demograficznej i konieczności podejmowania działań promujących wzrost dzietności rodzin oraz stwarzania warunków dla optymalnego funkcjonowania rodziny. opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 21 październik 2011 r.

5 Wspieranie rodzin wielodzietnych w innych krajach Pomysł ulg dla rodzin wielodzietnych narodził się we Francji, tzw. Karta Licznej Rodziny funkcjonuje tam od 1921 roku. Pomysł ulg dla rodzin wielodzietnych narodził się we Francji, tzw. Karta Licznej Rodziny funkcjonuje tam od 1921 roku. Przyznawana jest rodzinom wielodzietnym od trójki dzieci. Przyznawana jest rodzinom wielodzietnym od trójki dzieci. Karta gwarantuje ulgi i przywileje w korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej, czy też lokalnych ośrodków kultury. Karta gwarantuje ulgi i przywileje w korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej, czy też lokalnych ośrodków kultury. opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 21 październik 2011 r.

6 Karta Rodzin Wielodzietnych w Europie Obecnie w Europie Karty przyznawane rodzinom wielodzietnym mają różny charakter: Obecnie w Europie Karty przyznawane rodzinom wielodzietnym mają różny charakter: ogólnokrajowy ( Francja, Luksemburg, Belgia), ogólnokrajowy ( Francja, Luksemburg, Belgia), miejski ( Włochy ), miejski ( Włochy ), regionalny ( Austria ). regionalny ( Austria ). opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 21 październik 2011 r.

7 Wspieranie rodzin wielodzietnych w Polsce Polsce podobne rozwiązania wprowadzono w kilkunastu miastach. Kartę wprowadził między innymi Wrocław (2005 r.), Grodzisk Mazowiecki, Tychy, Sandomierz, Warszawa. W Polsce podobne rozwiązania wprowadzono w kilkunastu miastach. Kartę wprowadził między innymi Wrocław (2005 r.), Grodzisk Mazowiecki, Tychy, Sandomierz, Warszawa. opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 21 październik 2011 r.

8 Wspieranie rodzin wielodzietnych w Gdańsku W Gdańsku działania o wprowadzenie Karty oraz ulg dla rodzin wielodzietnych podjęli przede wszystkim przedstawiciele Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”. W Gdańsku działania o wprowadzenie Karty oraz ulg dla rodzin wielodzietnych podjęli przede wszystkim przedstawiciele Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Miasto Gdańsk wprowadziło Kartę Dużej Rodziny w 2010 r. Miasto Gdańsk wprowadziło Kartę Dużej Rodziny w 2010 r. opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 21 październik 2011 r.

9 Zasady przyznawania Karty 1.Zasady przyznawania Karty oraz ulgi dla rodzin wielodzietnych w miastach, w których Karty obowiązują są różne, np.:  We Wrocławiu np. ulga na przejazdy środkami transportu miejskiego obowiązuje tylko w niedzielę i święta (dzieci bezpłatnie, rodzice bilety ulgowe).  W Grodzisku Mazowieckim natomiast darmowa komunikacja miejska przysługuje rodzinom posiadającym 4 i więcej dzieci, sama Karta przyznawana jest rodzinom od trójki dzieci. 1.W większości miast oprócz możliwości korzystania z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej Karta uprawnia do korzystania z ulg różnych innych instytucji i miejsc np. baseny, teatry, ZOO itp., które przyznały ulgi. opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 21 październik 2011 r.

10 Zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny w Gdańsku Karta Dużej Rodziny przysługuje gdańskim rodzinom wielodzietnym, tj. mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku osób uczących się i studiujących. Karta Dużej Rodziny przysługuje gdańskim rodzinom wielodzietnym, tj. mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku osób uczących się i studiujących. W Gdańsku o przyznanie Karty może ubiegać się również rodzina zastępcza i rodzinne domy dziecka, w których jest troje i więcej dzieci. W Gdańsku o przyznanie Karty może ubiegać się również rodzina zastępcza i rodzinne domy dziecka, w których jest troje i więcej dzieci. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest niezależnie od dochodu rodziny. Kartę otrzymuje każdy członek rodziny wielodzietnej na podstawie złożonego we wskazanych Punktach Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku wniosku. Przy składaniu wniosku konieczne jest okazanie dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest niezależnie od dochodu rodziny. Kartę otrzymuje każdy członek rodziny wielodzietnej na podstawie złożonego we wskazanych Punktach Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku wniosku. Przy składaniu wniosku konieczne jest okazanie dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 21 październik 2011 r.

11 Co należy wiedzieć o Karcie Karta jest imienna, ze zdjęciem, posiada termin ważności, numer oraz hologram. Karta jest imienna, ze zdjęciem, posiada termin ważności, numer oraz hologram. Karta ważna jest 1 rok z możliwością przedłużenia ważności na kolejny rok. Warunkiem przedłużenia ważności Karty jest przedstawienie w punkcie ZTM przy ul. Na Stoku 49, dokumentów potwierdzających uprawnienie. Karta ważna jest 1 rok z możliwością przedłużenia ważności na kolejny rok. Warunkiem przedłużenia ważności Karty jest przedstawienie w punkcie ZTM przy ul. Na Stoku 49, dokumentów potwierdzających uprawnienie. Po dokonaniu weryfikacji dokumentów i po potwierdzeniu uprawnienia pracownik ZTM nakleja na Kartę hologram z nadrukowanym rokiem ważności. Po dokonaniu weryfikacji dokumentów i po potwierdzeniu uprawnienia pracownik ZTM nakleja na Kartę hologram z nadrukowanym rokiem ważności. Ważność Karty można przedłużyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem okresu ważności Karty. Ważność Karty można przedłużyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem okresu ważności Karty. opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 21 październik 2011 r.

12 Ile gdańskich rodzin i dzieci posiada Kartę Dużej Rodziny Emitentem Karty jest Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. Emitentem Karty jest Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. Z danych uzyskanych z Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku wynika, iż do końca sierpnia 2011.r na podstawie złożonych wniosków wydano Karty Dużej Rodziny 2.793 rodzinom wielodzietnym zamieszkałym w Gdańsku. Z danych uzyskanych z Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku wynika, iż do końca sierpnia 2011.r na podstawie złożonych wniosków wydano Karty Dużej Rodziny 2.793 rodzinom wielodzietnym zamieszkałym w Gdańsku. Ogółem wydano 13 218 Kart, z czego: Ogółem wydano 13 218 Kart, z czego: – 4 862 to karty rodzinne normalne, zaś – 8 356 to karty rodzinne ulgowe. W Mieście Gdańsk 8 356 dzieci z rodzin wielodzietnych korzysta z uprawnień jakie daje Karta Dużej Rodziny. W Mieście Gdańsk 8 356 dzieci z rodzin wielodzietnych korzysta z uprawnień jakie daje Karta Dużej Rodziny. opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 21 październik 2011 r.

13 Uprawnienia i ulgi dla gdańskich rodzin wielodzietnych na podstawie Karty Dużej Rodziny Karta Dużej Rodziny jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania z ulg i zwolnień, które zawarte są w katalogu ulg i zwolnień. Karta Dużej Rodziny jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania z ulg i zwolnień, które zawarte są w katalogu ulg i zwolnień. Karta Dużej Rodziny uprawnia do: Bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. Bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. Bezpłatnego wstępu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeże” przy ul. Karwieńska 3 w każdą pierwszą sobotę miesiąca do końca września. Bezpłatnego wstępu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeże” przy ul. Karwieńska 3 w każdą pierwszą sobotę miesiąca do końca września. 20% rabatu na bilety indywidualne w soboty i niedziele do Miejskiego Teatru „Miniatura” w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 16. 20% rabatu na bilety indywidualne w soboty i niedziele do Miejskiego Teatru „Miniatura” w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 16. opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 21 październik 2011 r.

14 cd Uprawnienia i ulgi dla gdańskich rodzin wielodzietnych na podstawie Karty Dużej Rodziny 15% rabatu na produkcję filmu rodzinnego (wesela, chrzty, i komunie, przyjęcia rodzinne itp.) oraz na montaż prywatnych nagrań filmów rodzinnych, a także kopiowanie, przygrywanie z taśm analogowych na nośniki cyfrowe w Studiu Filmowym Mirator 15% rabatu na produkcję filmu rodzinnego (wesela, chrzty, i komunie, przyjęcia rodzinne itp.) oraz na montaż prywatnych nagrań filmów rodzinnych, a także kopiowanie, przygrywanie z taśm analogowych na nośniki cyfrowe w Studiu Filmowym Mirator 30% rabatu na organizowane przez Szkołę Języków Europejskich Universus Sp. z.o.o kursy językowe dla wszystkich członków rodziny, posiadających Kartę Dużej Rodziny ( dorośli i dzieci) w siedzibach przy ul. Podgarbary 10 w Gdańsku oraz przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku. 30% rabatu na organizowane przez Szkołę Języków Europejskich Universus Sp. z.o.o kursy językowe dla wszystkich członków rodziny, posiadających Kartę Dużej Rodziny ( dorośli i dzieci) w siedzibach przy ul. Podgarbary 10 w Gdańsku oraz przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku. 25% rabatu na wejście do Rodzinnego Centrum Zabaw, Al. Grunwaldzka 229 dla każdego dziecka, na podstawie Karty, w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach otwarcia Centrum, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 25% rabatu na wejście do Rodzinnego Centrum Zabaw, Al. Grunwaldzka 229 dla każdego dziecka, na podstawie Karty, w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach otwarcia Centrum, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 21 październik 2011 r.

15 cd. Uprawnienia i ulgi dla gdańskich rodzin wielodzietnych na podstawie Karty Dużej Rodziny Biletu dla całej rodziny ( rodzina 5 osobowa i więcej) w kwocie 20 zł do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Lew”, ul. Chmielna 53. Biletu dla całej rodziny ( rodzina 5 osobowa i więcej) w kwocie 20 zł do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Lew”, ul. Chmielna 53. Biletu dla całej rodziny w kwocie 2 zł na wystawę „Drogi do Wolności”, Europejskie Centrum Solidarności, ul. Wały Piastowskie 24, przez cały tydzień za wyjątkiem poniedziałków. Biletu dla całej rodziny w kwocie 2 zł na wystawę „Drogi do Wolności”, Europejskie Centrum Solidarności, ul. Wały Piastowskie 24, przez cały tydzień za wyjątkiem poniedziałków. 30% zniżki na wszystkie przedstawienia za wyjątkiem premier oraz imprez i koncertów specjalnych w Państwowej Operze Bałtyckiej w Gdańsku, Aleja Zwycięstwa 15. 30% zniżki na wszystkie przedstawienia za wyjątkiem premier oraz imprez i koncertów specjalnych w Państwowej Operze Bałtyckiej w Gdańsku, Aleja Zwycięstwa 15. opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 21 październik 2011 r.

16 Uczestnicy Programu 1.Podmioty gospodarcze stają się uczestnikami Programu poprzez zaoferowanie ulg i zwolnień na swoje usługi, produkty na podstawie podpisanego Porozumienia. 2.Dotychczas zostały podpisane trzy porozumienia z uczestnikami – podmiotami gospodarczymi oferującymi zniżki na swoje usługi. opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 21 październik 2011 r.

17 Uczestnicy Programu Pan Mirosław Puk Właściciel Studia Filmowego Mirator, Pan Mirosław Puk Właściciel Studia Filmowego Mirator, Pani Joanna Świacka - Gulewicz Prezes Zarządu Szkoły Języków Europejskich Universus, Pani Joanna Świacka - Gulewicz Prezes Zarządu Szkoły Języków Europejskich Universus, Pani Agata Szczepanik Kierownik Loop’s Word, Rodzinne Centrum Zabaw. Pani Agata Szczepanik Kierownik Loop’s Word, Rodzinne Centrum Zabaw. opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 21 październik 2011 r.

18 W zakresie działań dotyczących Karty Dużej Rodziny współpracę podejmują pracownicy: W zakresie działań dotyczących Karty Dużej Rodziny współpracę podejmują pracownicy: 1.Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, 2.Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku, 3.Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz przedstawiciele 4.Związku Dużych Rodzin „3 Plus” opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 21 październik 2011 r.

19 Dziękuję za uwagę opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 21 październik 2011 r.


Pobierz ppt "MAŁA KARTA WSPIERAJĄCA WIELKIE GDAŃSKIE RODZINY MAŁA KARTA WSPIERAJĄCA WIELKIE GDAŃSKIE RODZINY opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google