Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bielsko-Biała jest nie tylko jednym z najpiękniejszych miast w Polsce. Zalicza się także do czołówki najprężniej rozwijających się ośrodków gospodarczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bielsko-Biała jest nie tylko jednym z najpiękniejszych miast w Polsce. Zalicza się także do czołówki najprężniej rozwijających się ośrodków gospodarczych."— Zapis prezentacji:

1

2 Bielsko-Biała jest nie tylko jednym z najpiękniejszych miast w Polsce. Zalicza się także do czołówki najprężniej rozwijających się ośrodków gospodarczych w kraju. To wypadkowa wielu czynników: doskonałego położenia, tradycji gospodarczych, panującego tu korzystnego klimatu ekonomicznego i proinwestycyjnej polityki władz.

3 Miasto na prawach powiatu Położenie Bielsko-Biała znajduje się w południowej części województwa śląskiego. Jego malownicze położenie u podnóża gór Beskidu Śląskiego i Małego sprawia, że jest celem częstych wypadów weekendowych mieszkańców Górnego Śląska oraz dłuższych wizyt turystów z innych części kraju i z zagranicy. Rozwój turystyki oraz ściśle wiążąca się z tym ochrona walorów i zasobów środowiska przyrodniczego - to jedne z podstawowych zadań, określonych w strategii rozwoju miasta. Powierzchnia 125 km² Ludności 175.402

4 M IEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ NA LATA 2010-2013

5 Miejski Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013 Przyjęty w dniu 2 marca 2010r. Uchwałą Nr LIII/1212/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Stanowi kompleksowy system wsparcia rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Bielska-Białej, a przede wszystkim rodzin wielodzietnych, zastępczych, niepełnych oraz niewydolnych wychowawczo. Program zakłada realizację 4 celów strategicznych : Zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego. Profilaktyka i wsparcie rodzin w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej. Rozwijanie systemu współpracy i komunikacji pomiędzy instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie. Program zawiera analizę aktualnej sytuacji systemu opieki i profilaktyki nad dzieckiem i rodziną, systematyzuje realizowane do tej pory zadania, wyznaczając nowe kierunki działań oraz wymienia instytucje, organizacje i służby włączone w realizację przyjętych założeń. Zaplanowano, iż na zadania które dotychczas nie były ujęte w żadnych planach, a realizację ich zakłada niniejszy Program, Miasto wydatkuje dodatkowe środki w łącznej wysokości ok. 11 000 000 zł.

6 Program jest jednym z kluczowych elementów Miejskiego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013. Jest on skierowany do rodzin wielodzietnych i zastępczych zamieszkałych w Bielsku-Białej bez względu na ich sytuację materialną. W Programie uczestniczy 1337 rodzin dla których wydano 6670 kart Celem programu jest zwiększenie dostępności rodzinom wielodzietnym i rodzinom zastępczym do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sportowych oraz oferty przedsiębiorców wyrażających chęć przystąpienia do Programu dzięki wprowadzeniu systemu ulg. W realizację Programu zaangażowane są jednostki podległe Miastu, a dodatkowo do udziału w projekcie zapraszane są podmioty niepubliczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie Bielska-Białej. Z oferowanych przez ww. podmioty ulg, rabatów czy zwolnień korzystać można na podstawie karty wydawanej przez Urząd Miejski uprawnionym członkom rodziny.

7 W celu otrzymania karty rodzina + uprawniającej do korzystania z ulg i zwolnień, oferowanych przez Partnerów Programu rodzic/opiekun prawny składa w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wniosek. Wydawane karty są imienne, posiadają termin ważności, unikalny numer karty, kod kreskowy oraz hologram. Karta ważna jest z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

8 Program został zainaugurowany w dniu 1 czerwca 2010r. Podczas uroczystości Prezydent Miasta Jacek Krywult spotkał się z 12 rodzinami, które w pierwszym dniu złożyły wniosek o wydanie kart (wnioski można było składać od 24.05.2010r.). Zarazem była to też okazja do wręczenia upominków z okazji dnia dziecka.

9 z 50% ulgi w miejskich jednostkach organizacyjnych z zakresu kultury i sportu Bilety ze zniżką można kupić m.in. na Krytą Pływalnię Troclik oraz Kąpielisko Panorama i Start, a w zimie także na lodowisko. Taniej można również uczestniczyć w przedstawieniach teatralnych w Teatrze Polskim i Teatrze Banialuka, w zajęciach tematycznych prowadzonych przez Miejski Dom Kultury, koncertach organizowanych przez Bielskie Centrum Kultury. Ponadto posiadacze karty Rodzina+ mogą otrzymać bezpłatne zaproszenia na biletowane imprezy plenerowe Miasta Bielska-Białej tj. Majówka, Dni Bielska-Białej, Pożegnanie Lata oraz w każdą środę bezpłatnie obejrzeć wystawę w Galerii Bielskiej BWA. W okresie od 1 czerwca 2010r. do 30 czerwca 2011r. uczestnicy Programu skorzystali z 15.100 ulg i zwolnień o wartości 101.035,00 zł. z oferty spółek kapitałowo powiązanych z Miastem Bielsko-Biała AQUA S.A. oferuje najlepszym uczniom i studentom pomoc finansową, a ZIAD BIELSKO-BIAŁA S.A. wprowadził ulgę na przejazdy kolejką linową na Szyndzielnię.

10 z oferty podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Bielska-Białej, którzy przystąpili do Programu w roli Partnera Na preferencyjnych warunkach rodziny mogą korzystać m.in. z oferty: szkół języków obcych, figloparku, niepublicznych przedszkoli i szkół, prywatnego punktu opieki nad małym dzieckiem, sklepu z odzieżą i obuwiem, centrum sportów górskich, klubów sportowych, szkoły nauki jazdy, szkoły tańca, szkoły muzycznej, pracowni ceramiki artystycznej, księgarni językowej i edukacyjnej, firm działających w sektorze rekreacyjno-wypoczynkowym (aktualny wykaz podmiotów znajduje się na stronie www.rodzinaplus.pl). Zgonie z umową Partnerzy zobowiązani są do półrocznej sprawozdawczości z udzielonych ulg. Obecnie w Programie w roli Partnerów uczestniczy 36 podmiotów.

11 WEEKENDOWY BILET RODZINNY jest to bilet w cenie 10,00 zł, który obowiązuje w sobotę i niedzielę. Mogą z niego korzystać rodzice/opiekunowie prawni podróżujący z co najmniej z jednym dzieckiem na wszystkich liniach miejskich i podmiejskich. W okresie od 1 września 2010r. do 30 czerwca 2011r. sprzedano 245 weekendowych biletów rodzinnych. BILET ULGOWY SPECJALNY jest to bilet miesięczny z 65% zniżką dla dzieci i młodzieży, które wychowują się w rodzinie uprawnionej do otrzymania zasiłku rodzinnego. W okresie od 1 września 2010r. do 30 czerwca 2011r. sprzedano 1255 biletów specjalnych – wartość ulgi 15 834,00 zł. Dla uczestników Programu Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVIII/1327/2010 z dnia 29 czerwca 2010r. zostały wprowadzone dodatkowe ulgi w przejazdach komunikacją miejską i od 1 września 2010r. obowiązują następujące bilety:

12 BILET WOLNEJ JAZDY uprawnia do bezpłatnych przejazdów na liniach miejskich i podmiejskich przez okres roku szkolnego dla dzieci i młodzieży posiadających karty rodzina +, które jednocześnie spełniają przynajmniej jeden z następujących warunków: 1)wychowują się w rodzinnych formach pieczy zastępczej, 2)wychowują się w rodzinach, w których jest co najmniej pięcioro dzieci zamieszkałych na stałe na terenie Miasta Bielska-Białej. a)dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkoły lub młodzieży studiującej b) dla dzieci, które ukończyły 4 rok życia i nie rozpoczęły nauki w szkole W okresie 1 września 2010r. do 30 czerwca 2011r. wydano 296 BILETÓW WOLNEJ JAZDY o wartości 120.687,00 zł.

13 Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LIV/1245/2010 z dnia 27.04.2010r. została podniesiona kwota dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – o kwotę 50,00 zł (dodatek przysługuje na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego) W okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2010r. wypłacono 7.730 dodatków dla 869 rodzin na kwotę 386.500,00 zł, a w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011r. 6.352 dodatki dla 748 rodzin na kwotę 317 600,00 zł. Na mocy przedmiotowej uchwały zwiększono także kwoty dodatków, z których rodziny wielodzietne również korzystają: z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do 5 roku życia – o kwotę 40,00 zł, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – o kwotę 50,00 zł, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – o kwotę 60,00 zł.

14 Szczegółowe informacje dotyczące Regulaminu Programu Rodzina +, zasad przyznawania karty oraz Partnerach Programu znajdują się na stronie internetowej: www.rodzinaplus.pl Urząd Miejski w Bielsku-Białej Pl. Ratuszowy 1 43-300 Bielsko-Biała tel. 33 497 14 93 e-mail: rodzinaplus@bielsko-biala.pl

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Bielsko-Biała jest nie tylko jednym z najpiękniejszych miast w Polsce. Zalicza się także do czołówki najprężniej rozwijających się ośrodków gospodarczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google