Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LLP-ERASMUS. Cel programu Erasmus Promowanie współpracy Promowanie współpracy międzynarodowej, poprawa jakości kształcenia i wprowadzenie europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LLP-ERASMUS. Cel programu Erasmus Promowanie współpracy Promowanie współpracy międzynarodowej, poprawa jakości kształcenia i wprowadzenie europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 LLP-ERASMUS

2 Cel programu Erasmus Promowanie współpracy Promowanie współpracy międzynarodowej, poprawa jakości kształcenia i wprowadzenie europejskiego wymiaru kształcenia.

3 Cel wyjazdu Zrealizowanie studiów częściowych na Zrealizowanie studiów częściowych na zagranicznej uczelni partnerskiej lub zrealizowanie praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej.

4 Kto? Każdy student CSSTiRL UW po pierwszym roku studiów który nie wyjeżdżał dotychczas w ramach który nie wyjeżdżał dotychczas w ramach tego programu, tego programu, nie korzystający z żadnych innych nie korzystający z żadnych innych stypendiów, grantów itp. w ramach innych stypendiów, grantów itp. w ramach innych programów UE w tym samym okresie, programów UE w tym samym okresie, może wyjechać na studia i na praktykę – ale nie w tym samym czasie! może wyjechać na studia i na praktykę – ale nie w tym samym czasie!

5 Na jak długo? Studia: min. 3 m-ce, max. 10 m-cy Studia: min. 3 m-ce, max. 10 m-cy Dokładny okres wyjazdu zależy od Dokładny okres wyjazdu zależy od umowy z uczelnią docelową – zwykle umowy z uczelnią docelową – zwykle jest to 5 lub 9 miesięcy jest to 5 lub 9 miesięcy Praktyka: min. 3 m-ce, max. 10 m-cy Praktyka: min. 3 m-ce, max. 10 m-cy Ale: finansowane max. 3 miesiące!!! Ale: finansowane max. 3 miesiące!!!

6 Dokąd? Lista uczelni partnerskich: Lista uczelni partnerskich: UG – uczelnia otwarta dla studentów obecnego 2 roku studiów pierwszego stopnia UG – uczelnia otwarta dla studentów obecnego 2 roku studiów pierwszego stopnia PG – uczelnia otwarta dla studentów obecnego 1 roku studiów drugiego stopnia PG – uczelnia otwarta dla studentów obecnego 1 roku studiów drugiego stopnia A. język angielski (lub miejscowy): 1. Uniwersytet w Antwerpii – Belgia (Flandria) – (UG, PG) 1. Uniwersytet w Antwerpii – Belgia (Flandria) – (UG, PG) 2. Uniwersytet w Sofii – Bułgaria – (UG, PG) 2. Uniwersytet w Sofii – Bułgaria – (UG, PG) 3. Uniwersytet w Zagrzebiu – Chorwacja – (UG, PG) 3. Uniwersytet w Zagrzebiu – Chorwacja – (UG, PG) 4. Uniwersytet Tomasza Masaryka w Brnie – Czechy – (UG, PG) 4. Uniwersytet Tomasza Masaryka w Brnie – Czechy – (UG, PG) 5. Uniwersytet Karola w Pradze – Czechy – (UG, PG) 5. Uniwersytet Karola w Pradze – Czechy – (UG, PG) 6. Uniwersytet w Kopenhadze – Dania – (UG, PG) 6. Uniwersytet w Kopenhadze – Dania – (UG, PG) 7. Uniwersytet w Roskilde – Dania – (UG) 7. Uniwersytet w Roskilde – Dania – (UG) 8. Uniwersytet w Tallinie – Estonia – (UG, PG) 8. Uniwersytet w Tallinie – Estonia – (UG, PG) 9. Uniwersytet Laponii w Rovaniemi – Finlandia – (UG, PG) 9. Uniwersytet Laponii w Rovaniemi – Finlandia – (UG, PG)

7 10. Uniwersytet w Tampere – Finlandia – (UG, PG) 11. Uniwersytet w Vaasa – Finlandia – (UG, PG) 12. Uniwersytet w Dublinie (Trinity College) – Irlandia – (UG, PG) 13. Uniwersytet Łotewski w Rydze – Łotwa – (UG, PG) 14. Uniwersytet Maltański – Malta – (UG) 15. Uniwersytet w Nijmegen – Niderlandy – (UG, PG) 16. Uniwersytet w Oslo – Norwegia – (UG, PG) 17. Uniwersytet w Coimbrze – Portugalia – (UG) [ZALECANA ZNAJOMOŚĆ PORTUGALSKIEGO LUB CO NAJMNIEJ HISZPAŃSKIEGO] 18. Uniwersytet Babes-Bolyai w KluŜu-Napoce (Cluj-Napoca) – Rumunia – (UG, PG) 19. Uniwersytet Macieja Bela w Bańskiej Bystrzycy – Słowacja – (UG, PG) 20. Uniwersytet w Lublanie – Słowenia – (UG, PG) 21. Uniwersytet w Goteborgu – Szwecja – (UG, PG) 22. Uniwersytet w Sztokholmie – Szwecja – (UG) 23. Uniwersytet w Umea – Szwecja – (UG, PG) 24. Uniwersytet w Isparcie – Turcja – (UG, PG) 25. Uniwersytet Istambulski – Turcja – (UG, PG) 26. Uniwersytet Koç (Istambuł) – Turcja – (UG, PG)

8 27. Uniwersytet Eötvös Loránd (ELTE) w Budapeszcie – Węgry – (UG, PG) 28. Uniwersytet w Belfaście – Zjednoczone Królestwo (Irlandia Płn.) – (UG, PG) 29. Uniwersytet Middlesex w Londynie – Zjednoczone Królestwo – (UG, PG) 30. Uniwersytet w Southampton – Zjednoczone Królestwo – (UG, PG) 31. Uniwersytet w Brighton (Sussex) – Zjednoczone Królestwo – 3 miesiące (PG) [TRWA PROCES PRZEDŁUśANIA UMOWY] B. język angielski lub francuski (lub miejscowy): 1. Uniwersytet w Bukareszcie – Rumunia – (UG, PG) C. język francuski: 1. Wolny Uniwersytet w Brukseli (ULB) – Belgia – (UG, PG) 2. Katolicki Uniwersytet w Louvain-la-Neuve (UCL) – Belgia (Walonia) – (UG, PG) 3. Instytut Studiów Politycznych w Aix-en-Provence (Sciences Po Aix) – Francja – (UG, UP) 4. Instytut Studiów Politycznych w Bordeaux – Francja – (UG, PG) 5. Instytut Studiów Politycznych w Lille – Francja – (UG, PG)

9 6. Instytut Studiów Politycznych w Lyonie (Sciences Po Lyon) – Francja – (UG, PG) 7. Instytut Studiów Politycznych w ParyŜu (SCIENCES PO) – Francja – (UG, UP) 8. Uniwersytet ParyŜ 3 (Nowa Sorbona) – Francja – (UG, PG) 9. Uniwersytet ParyŜ-Wschód (campus Marne-la-Vallée) – Francja – (UG, PG) 10. Instytut Studiów Politycznych w Strasburgu – Francja – (UG) D. język niemiecki: 1. Uniwersytet w Salzburgu – Austria – (UG, PG) 2. Uniwersytet w Wiedniu – Austria – (UG, PG) 3. Uniwersytet w Berlinie (Freie) – Niemcy – (UG, PG) 4. Uniwersytet w Bonn (Rheinische F. Wilhelms) – Niemcy – (UG, PG) 5. Uniwersytet w Chemnitz – Niemcy – (UG, PG) 6. Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą – Niemcy – (UG, PG) 7. Uniwersytet w Hamburgu – Niemcy – (UG, PG) 8. Uniwersytet w Hanowerze – Niemcy – (UG, PG) 9. Uniwersytet w Konstancji – Niemcy – (UG, PG)

10 10. Uniwersytet w Lipsku – Niemcy – (UG, PG) 11. Uniwersytet w Moguncji (Mainz) – Niemcy – (UG, PG) 12. Uniwersytet w Monachium – Niemcy – (UG, PG) 13. Uniwersytet w Pasawie (Passau) – Niemcy – (UG, PG) 14. Uniwersytet w Poczdamie – Niemcy – (UG, PG) 15. Uniwersytet w Ratyzbonie (Regensburg) – Niemcy – (UG, PG) 16. Uniwersytet w Trewirze (Trier) – Niemcy – (UG, PG) E. język hiszpański: 1. Uniwersytet w Burgos – Hiszpania – (UG, PG) 2. Uniwersytet w Granadzie – Hiszpania – (UG, PG) 3. Uniwersytet Complutense w Madrycie – Hiszpania – (UG, PG) 4. Autonomiczny Uniwersytet w Madrycie (Autonoma) – Hiszpania – (UG, PG) 5. Uniwersytet Króla Jana Karola w Madrycie (Juan Carlos) – Hiszpania – (UG, PG) 6. Uniwersytet w Walencji – Hiszpania – (UG, PG) 7. Uniwersytet w Barcelonie – Hiszpania – (UG) [WSKAZANA ZNAJOMOŚĆ KATALOŃSKIEGO]

11 F. język włoski: 1. Uniwersytet w Bolonii – Włochy – (UG, PG) 2. Uniwersytet w Bolonii/Forlí – Włochy – (PG) 3. Uniwersytet w Pawii – Włochy – (UG, PG) 4. Uniwersytet w Teramo – Włochy – (UG, PG) 5. Uniwersytet w Trieście – Włochy – (UG, PG) G. biegła znajomość języka greckiego (co najmniej C1): 1. Uniwersytet w Atenach – Grecja – (UG, PG) H. język niemiecki i angielski: 1. Uniwersytet w Bernie – Szwajcaria – (UG) I. I. język rosyjski (dodatkowo angielski): 1. Europejski Uniwersytet Humanistyczny w Wilnie – Litwa – (UG, PG)

12 Finanse Studia są CAŁKOWICIE BEZPŁATNE Studia są CAŁKOWICIE BEZPŁATNE UE pokrywa tylko różnicę w kosztach utrzymania utrzymania Stypendia w roku 2010/2011: Stypendia w roku 2010/2011: Stara 15 UE – 380 EUR/mies. Stara 15 UE – 380 EUR/mies. Nowa 10 UE – 280 EUR/mies. Nowa 10 UE – 280 EUR/mies. Nowe wartości znane w maju 2011 – min. Nowe wartości znane w maju 2011 – min. 200 EUR 200 EUR Przeliczane DOKŁADNIE na okres pobytu Przeliczane DOKŁADNIE na okres pobytu

13 Kryteria selekcji Brak warunków (koniecznie) Brak warunków (koniecznie) Średnia ocen ze studiów (minimum 4,0) Średnia ocen ze studiów (minimum 4,0) Udokumentowana znajomość języka obcego danej uczelni Udokumentowana znajomość języka obcego danej uczelni Motywacja Motywacja Osiągnięcia dodatkowe Osiągnięcia dodatkowe

14 Rekrutacja Zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego etapu studiów Zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego etapu studiów Listy motywacyjne Listy motywacyjne Udokumentowanie znajomości języka obcego Udokumentowanie znajomości języka obcego Oświadczenia Oświadczenia Termin: 18 styczeń 2011 – 4 luty 2011 Termin: 18 styczeń 2011 – 4 luty 2011

15 Procedura kwalifikacji Komisja kwalifikuje Komisja kwalifikuje Ostateczna decyzja za-c dyrektora CSSTiRL ds. studenckich w Ostateczna decyzja za-c dyrektora CSSTiRL ds. studenckich w porozumieniu z koordynatorem ds. Erasmusa jednostki która porozumieniu z koordynatorem ds. Erasmusa jednostki która jest stroną umowy jest stroną umowy Ogłoszenie wyników DO POCZĄTKU MARCA 2011 Ogłoszenie wyników DO POCZĄTKU MARCA 2011 Odwołania Odwołania Rezygnacje: do końca czerwca 2011 Rezygnacje: do końca czerwca 2011 bez konsekwencji bez konsekwencji Później: zakaz wyjazdów w przyszłości Później: zakaz wyjazdów w przyszłości

16 Po ogłoszeniu wyników Koordynator przyznaje studentowi Koordynator przyznaje studentowi wyjazd w USOSwebie Student uzupełnia informacje w Student uzupełnia informacje w zakładce: "dla studentow" / "Wymiana studencka" /"Wyjazdy" / "Przyznany wyjazd" Koordynator drukuje formularze Koordynator drukuje formularze Podpisy: student, koordynator, zastępca dyrektora ds. studenckich Podpisy: student, koordynator, zastępca dyrektora ds. studenckich

17 Następnie: Przekazanie listy zakwalifikowanych Przekazanie listy zakwalifikowanych studentów do BWZ Koordynator informuje uczelnię Koordynator informuje uczelnię zagraniczną o nominacji studenta

18 SE – Sekcja Erasmus BWZ UW SE – Sekcja Erasmus BWZ UW ECTS – punkty za zajęcia ECTS – punkty za zajęcia Learning Agreement – plan studiów Learning Agreement – plan studiów Transcript of Records – wykaz ocen Transcript of Records – wykaz ocen Formularz – konto studenta w USOSwebie Formularz – konto studenta w USOSwebie Informator Krok po kroku – tzw. Zielona Informator Krok po kroku – tzw. Zielona Książeczka (także w pdf)

19 Przed wyjazdem Ustalenie planu studiów Ustalenie planu studiów Wypełnienie porozumienia o programie zajęć w USOSwebie (eLA) Wypełnienie porozumienia o programie zajęć w USOSwebie (eLA) Podpisanie umowy w SE BWZ Podpisanie umowy w SE BWZ

20 Plan studiów - procedura Wybór kursów – konsultacja z Koordynatorem CSSTiRL UW Wybór kursów – konsultacja z Koordynatorem CSSTiRL UW Zgoda uczelni zagranicznej Zgoda uczelni zagranicznej Wprowadzenie do eLA w USOSwebie Wprowadzenie do eLA w USOSwebie Akceptacja Koordynatora CSSTiRL UW Akceptacja Koordynatora CSSTiRL UW

21 E-Learning Agreement (eLA) Zawiera nazwy przedmiotów i punkty Zawiera nazwy przedmiotów i punkty ECTS ECTS Akceptują trzy strony (uczelnia Akceptują trzy strony (uczelnia zagraniczna, CSSTiRL UW i student) zagraniczna, CSSTiRL UW i student) Jest także załącznik do LA!!! Jest także załącznik do LA!!! Podpisanie umowy przed wyjazdem Podpisanie umowy przed wyjazdem

22 Podczas pobytu za granicą Ewentualne zmiany w eLA Ewentualne zmiany w eLA Konieczna akceptacja Koordynatora! Konieczna akceptacja Koordynatora!

23 Przed powrotem: Wydrukowanie zatwierdzonego eLA z Wydrukowanie zatwierdzonego eLA z USOSweba USOSweba Podpis Koordynatora z uczelni zagranicznej Podpis Koordynatora z uczelni zagranicznej Letter od Confirmation (potwierdzenie okresu studiowania+podpis uczelni) Letter od Confirmation (potwierdzenie okresu studiowania+podpis uczelni)

24 Przedłużenia pobytu Można przedłużyć pobyt, ale bez Można przedłużyć pobyt, ale bezświadczeń Wniosek do Koordynatora UW Wniosek do Koordynatora UW Jak najwcześniej Jak najwcześniej

25 Po powrocie Rozliczenie w BWZ: Rozliczenie w BWZ: Transcript of Records, eLA, zaświadczenie o pobycie Transcript of Records, eLA, zaświadczenie o pobycie Letter of Confirmation: kluczowy do Letter of Confirmation: kluczowy do rozliczenia finansowego Ankieta Ankieta Rozliczenie w CSSTiRL UW: Rozliczenie w CSSTiRL UW: Transcript of Records, eLA, karta zaliczeń Transcript of Records, eLA, karta zaliczeń Uzupełnienie ocen w USOSwebie Uzupełnienie ocen w USOSwebie

26 Terminarz 2011 Składanie dokumentów: 18 styczeń 2011 – 4 luty 2011 Składanie dokumentów: 18 styczeń 2011 – 4 luty 2011 Lista zakwalifikowanych – do początku marca 2011 Lista zakwalifikowanych – do początku marca 2011 Informatory dla wyjeżdżających – kwiecień Informatory dla wyjeżdżających – kwiecień Kontakt z uczelniami – po zgłoszeniu przez Koordynatora CSSTiRL UW Kontakt z uczelniami – po zgłoszeniu przez Koordynatora CSSTiRL UW Wstępna wysokość stypendiów – czerwiec Wstępna wysokość stypendiów – czerwiec

27 Informacje dodatkowe Zgłoszenie do uczelni partnerskiej – Koordynator CSSTiRL UW – do końca marca Zgłoszenie do uczelni partnerskiej – Koordynator CSSTiRL UW – do końca marca Materiały z uczelni partnerskich Materiały z uczelni partnerskich Wniosek i Welcome Pack Wniosek i Welcome Pack Accommodation form Accommodation form Informacja o kursach Informacja o kursach Spotkanie informacyjne po zakończeniu kwalifikacji Spotkanie informacyjne po zakończeniu kwalifikacji

28 Ważne adresy WWW Biuro Współpracy z Zagranicą UW: Biuro Współpracy z Zagranicą UW: www.bwz.uw.edu.pl Koordynator CSSTiRL UW (studia stacjonarne I stopnia) – dr G. Magnuszewska-Otulak g.otulak@uw.edu.pl Koordynator CSSTiRL UW (studia niestacjonarne I i II stopnia) – dr B. Marczewska b.marczewska@uw.edu.pl


Pobierz ppt "LLP-ERASMUS. Cel programu Erasmus Promowanie współpracy Promowanie współpracy międzynarodowej, poprawa jakości kształcenia i wprowadzenie europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google