Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU"— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

2 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
dyrektor nauczyciel uczeń rodzic Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

3 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU SPOTKANIE DYREKTORÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH MIASTA BIAŁEGOSTOKU Białystok, 8 października 2012 r. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku 3

4 Formacja osobowa i zawodowa.
PRIORYTETY DZIAŁAŃ MIASTA BIAŁEGOSTOKU W ROKU SZKOLNYM 2010/2011: Formacja osobowa i zawodowa. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

5 Konferencja „Białystok rodzinie-wspólna troska”
Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

6 KOŃCZĄCYCH GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W ROKU 2012 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

7 Część humanistyczna z zakresu języka polskiego (arkusz standardowy)
Lokalizacja Miasto Białystok Powiat białostocki Województwo podlaskie Kraj Średni wynik 67,5% 62,4% 64,4% 65% Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

8 Województwo podlaskie
Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (arkusz standardowy) Lokalizacja Miasto Białystok Powiat białostocki Województwo podlaskie Kraj Średni wynik 65,6% 59,9% 61,2% 61% Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

9 Województwo podlaskie
Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych (arkusz standardowy) Lokalizacja Miasto Białystok Powiat białostocki Województwo podlaskie Kraj Średni wynik 54,3% 49,2% 50,9% 50% Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

10 Województwo podlaskie
Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki (arkusz standardowy) Lokalizacja Miasto Białystok Powiat białostocki Województwo podlaskie Kraj Średni wynik 55% 47,4% 49,1% 47% Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

11 Województwo podlaskie
Język angielski (arkusz standardowy) Lokalizacja Miasto Białystok Powiat białostocki Województwo podlaskie Kraj Średni wynik PP 72,5% PR 56% 61,7% 42,3% 63,9% 46,3% 63% 46% Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

12 Województwo podlaskie
Język niemiecki (arkusz standardowy) Lokalizacja Miasto Białystok Powiat białostocki Województwo podlaskie Kraj Średni wynik PP 65% PR 54,9% 54,2% 37,1% 55,6% 44,7% 57% 33% Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

13 Województwo podlaskie
Język rosyjski (arkusz standardowy) Lokalizacja Miasto Białystok Powiat białostocki Województwo podlaskie Kraj Średni wynik PP 61,4% PR 62,9% 63% --- 73,3% 48,3% 65% 38% Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

14 Osiągnięcia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
zdawalność matury w roku 2012 – część pisemna Lokalizacja Miasto Białystok Powiat białostocki Województwo podlaskie Kraj Zdawalność matury (trzy przedmioty obowiązkowe – j. polski, matematyka, język obcy nowożytny – maj 2012) 84% 73% 82% LO 91% LP % LU 33% T % TU 34% 80% LO 89% LP % LU 27% T % TU 22% Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

15 Osiągnięcia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
zdawalność matury w roku 2012 – część pisemna Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

16 Osiągnięcia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
zdawalność matury w roku 2012 – część pisemna Lokalizacja Województwo podlaskie Kraj Zdawalność matury (trzy przedmioty obowiązkowe – j. polski, matematyka, język obcy nowożytny – maj, czerwiec, sierpień 2012) 86% LO % LP % LU % T % TU % LO % LP % LU % T % TU % Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

17 Osiągnięcia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
zdawalność matury w roku 2012 – część pisemna Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

18 Język polski – arkusz standardowy
(w nawiasach pod średnimi wynikami podano zdawalność) Lokalizacja Miasto Białystok Powiat białostocki Województwo podlaskie Kraj Średni wynik PP 54,1% (97%) PR 63,1% 60,7% (100%) 64,6% 52% 66% 54% 63% Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

19 Matematyka – arkusz standardowy Województwo podlaskie
Lokalizacja Miasto Białystok Powiat białostocki Województwo podlaskie Kraj Średni wynik PP 62,7% (87%) PR 51,1% 74,9% (99%) 43,3% 61% (88%) 50% 56% 48% Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

20 Język angielski – arkusz standardowy Województwo podlaskie
Lokalizacja Miasto Białystok Powiat białostocki Województwo podlaskie Kraj Średni wynik PP 74% (94%) PR 64,9% 74,5% (98%) 61,4% 71% 63% 68% (92%) 64% Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

21 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Zestawienie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w roku 2012 Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych N- liczba zadających w m. Białystok m. Białystok województwo kraj 913[01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (N=7) 57,1 62,5 87,2 742[01] Stolarz (N=25) 84,0 81,5 86,6 741[01] Cukiernik (N=37) 100,0 83,9 78,3 725[01] Monter-elektronik (N=4) 80,2 724[05] Elektromechanik (N=19) 68,4 75,6 724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych (N=19) 94,7 96,8 89,4 724[01] Elektryk (N=7) 87,5 77,1 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych (N=59) 55,9 71,9 83,6 723[03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (N=21) 76,2 81,0 86,5 721[03] Blacharz samochodowy (N=16) 82,4 81,8 713[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie (N=35) 80,0 83,2 83,5 713[05] Posadzkarz (N=3) 78,7 621[01] Ogrodnik (N=3) 33,3 66,6 522[01] Sprzedawca (N=8) 50,0 83,3 514[01] Fryzjer (N=21) 85,7 75,0 82,0 513[02] Opiekun medyczny (N=46) 87,0 90,4 92,6 512[05] Kucharz małej gastronomii (N=67) 80,6 71,8 71,5 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

22 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Zestawienie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w roku 2012 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

23 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Zestawienie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w roku 2012 Absolwenci techników, techników uzupełniających i szkół policealnych (część I) N- liczba zadających w m. Białystok m. Białystok województwo kraj 311[04] Technik budownictwa (N=116) 66,4 68,4 58,8 311[07] Technik elektronik (N=30) 46,7 44,2 51,5 311[08] Technik elektryk (N=41) 26,8 21,3 30,1 311[10] Technik geodeta (N=52) 98,1 82,3 65,2 311[19] Technik inżynierii środowiska i melioracji (N=7) 42,9 51,4 311[20] Technik mechanik (N=141) 45,4 33,0 41,0 311[28] Technik poligraf (N=12) 66,7 58,4 311[32] Technik technologii drewna (N=14) 71,4 43,9 54,2 311[34] Technik technologii odzieży (N=8) 62,5 61,5 47,4 311[39] Technik urządzeń sanitarnych (N=14) 100,0 77,3 64,8 311[45] Technik drogownictwa (N=67) 68,2 311[50] Technik mechatronik (N=67) 32,8 33,1 39,6 311[51] Technik cyfrowych procesów graficznych (N=21) 23,8 22,6 311[52] Technik pojazdów samochodowych (N=70) 91,4 85,4 80,3 312[01] Technik informatyk (N=218) 72,5 67,3 69,7 312[02] Technik teleinformatyk (N=37) 37,8 63,9 42,6 341[04] Technik hotelarstwa (N=144) 59,0 57,4 315[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (N=72) 76,4 67,6 70,2 321[03] Technik ogrodnik (N=4) 25,0 50,6 321[05] Technik rolnik (N=51) 82,4 63,1 65,8 341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych (N=107) 82,2 75,6 512[01] Kelner (N=33) 93,9 84,0 512[02] Kucharz (N=72) 84,7 86,4 69,4 321[09] Technik technologii żywności (N=65) 49,2 51,9 58,6 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

24 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Zestawienie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w roku 2012 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

25 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Zestawienie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w roku 2012 Absolwenci techników, techników uzupełniających i szkół policealnych (część II) N- liczba zadających w m. Białystok m. Białystok województwo kraj 514[02] Technik usług fryzjerskich (N=143) 81,1 75,6 76,3 322[01] Asystentka stomatologiczna (N=71) 95,8 88,3 322[03] Higienistka stomatologiczna (N=19) 94,7 89,8 322[06] Ratownik medyczny (N=37) 72,6 64,6 322[10] Technik farmaceutyczny (N=76) 56,6 56,9 57,2 322[12] Technik masażysta (N=109) 71,6 70,8 68,4 322[15] Terapeuta zajęciowy (N=17) 64,7 47,5 322[19] Technik elektroradiolog (N=37) 51,4 70,3 322[20] Dietetyk (N=24) 54,2 62,5 322[21] Opiekunka dziecięca (N=13) 84,6 78,6 341[01] Technik agrobiznesu (N=13) 69,2 67,6 65,5 341[02] Technik ekonomista (N=101) 75,2 65,3 70,9 341[03] Technik handlowiec (N=29) 51,7 67,8 59,3 321[07] Technik architektury krajobrazu (N=44) 59,1 52,5 50,0 341[05] Technik obsługi turystycznej (N=58) 77,6 342[01] Technik organizacji reklamy (N=61) 80,3 81,3 342[04] Technik logistyk (N=46) 47,8 53,3 70,1 343[01] Technik administracji (N=136) 64,0 59,8 59,2 346[02] Asystent osoby niepełnosprawnej (N=5) 80,0 83,3 92,2 346[04] Opiekun w domu pomocy społecznej (N=77) 94,8 89,7 347[09] Florysta (N=54) 64,8 53,0 313[01] Fototechnik (N=14) 64,3 71,4 412[01] Technik rachunkowości (N=43) 34,9 38,5 51,6 419[01] Technik prac biurowych (N=13) 100,0 78,9 54,5 514[03] Technik usług kosmetycznych (N=149) 61,1 57,7 60,2 515[01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia (N=55) 40,0 46,3 54,4 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

26 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Zestawienie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w roku 2012 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

27 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA poradnictwo rodzinne warsztaty profilaktyczne dla rodziców: „ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby do nas mówiły?”, ,, Rodzeństwo bez rywalizacji”, ,,Być rodzicem nastolatka”, ,, Jak wykorzystać energię emocji z pożytkiem dla siebie i innych” terapia rodzinna, grupowej dzieci i młodzieży grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, grupy wsparcia dla rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce działania interwencyjne (interwencja kryzysowa) i mediacyjne w środowisku ucznia Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

28 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
DORADZTWO METODYCZNE 24 doradców metodycznych konsultanci specjaliści Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

29 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
ADRESACI: nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych Miasta Białegostoku FORMY: kursy doskonalące i szkolenia pracownicze warsztaty i zespoły samokształceniowe konferencje seminaria lekcje otwarte konsultacje indywidualne dla nauczycieli Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

30 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
pomoc metodyczna doskonalenie umiejętności nauczycieli pracujących z każdym uczniem doskonalenia umiejętności prowadzenia diagnozy pedagogicznej w szkołach wsparcie nauczycieli w zakresie wychowania i działań profilaktycznych wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego wprowadzania nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego doskonalenie umiejętności prowadzenia ewaluacji pracy szkoły i pracy własnej nauczycieli Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

31 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
WNIOSKI I REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIA: szkoła zawodowa w środowisku lokalnym cykliczne spotkania z pracodawcami zasady i formy efektywnej współpracy umiejętności personalne społeczne szkoła zawodowa-szkołą pozytywnego wyboru Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

32 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO: „Wspólnie do zawodowego sukcesu” - 7 listopada 2012r. Internetowe Forum Szkół Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy – 7 grudnia 2012 r. Tydzień na Rzecz Kariery Turniej Wiedzy o Zawodach Kształcenie zawodowe – egzaminy zewnętrzne – rynek pracy” – 21 marca 2013 r. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

33 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
DORADZTWO ZAWODOWE doradcy zawodowi specjalista ds. osób niepełnosprawnych psycholog pośrednik pracy Od bieżącego roku szkolnego w LCDZ/CKU zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego realizuje łącznie 10 osób Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

34 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
ADRESACI: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ostatnich klas szkoły podstawowej Rodzice rady pedagogiczne słuchacze FORMY: poradnictwo grupowe poradnictwo indywidualne i informacja edukacyjno – zawodowa konkursy konferencje, seminaria, spotkania informacyjne , grupy wsparcia, forum wymiany doświadczeń, itp. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

35 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
PORADNICTWO GRUPOWE Zajęcia informacyjno – aktywizujące: „Czynniki wyboru zawodu” – dla ucz. klas III gimnazjum, ucz. szkół ponadgimnazjalnych oraz „Rekrutacja 2013” - spotkania dotyczące problematyki rekrutacji dla ww. odbiorców „Poznaję świat zawodów i ścieżki edukacyjne” – dla ucz. klas II gimnazjum „Twórcze myślenie jako element planowania przyszłości zawodowej” – dla ucz. I klasy gimnazjum „Tydzień na Rzecz Kariery” – dla ucz. klas III gimnazjum i Ich Rodziców Zajęcia warsztatowe : „Poznaję siebie – planuję – decyduję ” – 10 godz. zajęcia dla ucz. klas III gimnazjum (m.in. badanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych, rozwój umiejętności interpersonalnych, informacje zawodoznawcze, charakterystyki zawodów, tworzenie planów działania „Planowanie kariery zawodowej” – 10 godz. zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy CKU i innych dorosłych odbiorców (m.in. bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych, przygotowanie do wejścia na rynek pracy: drogi poszukiwania pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych CV, list motywacyjny, tworzenie planów działania) Oferta dla ucz. klas VI szkół podstawowych: „Odważnie w przyszłość” – 2-godz. zajęcia warsztatowe „Spotkania z ciekawymi zawodami” Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

36 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
OFERTA LCDZ DOTYCHCZAS ZREALIZOWANA W R. SZK. 2012/13, WG RODZAJÓW DZIAŁAŃ I MIEJSC REALIZACJI: 1. Warsztaty dla klas I - Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne - Publiczne Gimnazjum Nr 29 - Publiczne Gimnazjum Nr 30 2. Zajęcia informacyjno-aktywizujące dla klas II - Gimnazjum Nr 17 Integracyjne - Publiczne Gimnazjum Nr 30 3. Zajęcia informacyjno-aktywizujące dla klas III - Publiczne Gimnazjum Nr 2 - Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne - Publiczne Gimnazjum Nr 7 - Publiczne Gimnazjum Nr 20 4. Poradnictwo indywidualne i informacja zawodowa: młodzież i osoby dorosłe 5. Spotkanie z Radą Pedagogiczną Publicznego Gimnazjum Nr 15 6. Spotkanie z Rodzicami uczniów klas III: - Publiczne Gimnazjum Nr 2 - Publiczne Gimnazjum Nr 20 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

37 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
INICJATYWY CYKLICZNIE REALIZOWANE PRZEZ LCDZ: Udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery – IV edycja W ramach OTK: - Konferencja „Wspólnie do zawodowego sukcesu” – adresowana do uczniów, rodziców, nauczycieli gimnazjów; celem jest podniesienie świadomości uczestników z zakresu zmian w kształceniu ogólnym i zawodowym w kontekście możliwości zdobycia zawodu oraz zaplanowania ścieżki edukacyjnej uczniów - Współorganizacja Konferencji adresowanej do dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Celem jest promocja doradztwa zawodowego w edukacji młodzieży ww. szkół oraz podniesienie świadomości uczestników z zakresie zmian w szkolnictwie zawodowym. Ponadto: - prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz zajęć warsztatowych z zakresu przygotowania do wejścia na rynek pracy adresowanych do osób dorosłych w tym słuchaczy CKU, informacyjno- aktywizujących o tematyce dostosowanej do poszczególnych szczebli edukacji adresowanych do uczniów szkół ww w ofercie LCDZ - „Spotkanie z ciekawymi zawodami” - dla z udziałem przedstawicieli pięciu służb mundurowych, oraz inne działania Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

38 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
„Spotkanie z ciekawymi zawodami” - dla z udziałem przedstawicieli pięciu służb mundurowych, oraz inne działania Konkurs „ Moja Pasja początkiem drogi do kariery” – dla ucz. szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy CKU „Turniej Wiedzy o Zawodach” - skierowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Tydzień na Rzecz Kariery” – skierowany do młodzieży i rodziców szkół gimnazjalnych „Planer Kariery” – konkurs skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy CKU Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku


Pobierz ppt "DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google