Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN."— Zapis prezentacji:

1 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN

2 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku dyrektor nauczyciel uczeń rodzic

3 PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU SPOTKANIE DYREKTORÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH MIASTA BIAŁEGOSTOKU Białystok, 8 października 2012 r. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

4 Formacja osobowa i zawodowa. PRIORYTETY DZIAŁAŃ MIASTA BIAŁEGOSTOKU W ROKU SZKOLNYM 2010/2011:

5 Konferencja Białystok rodzinie-wspólna troska Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

6 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W ROKU 2012

7 Część humanistyczna z zakresu języka polskiego (arkusz standardowy) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Lokalizacja Miasto Białystok Powiat białostocki Województwo podlaskie Kraj Średni wynik 67,5% 62,4%64,4%65%

8 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Lokalizacja Miasto Białystok Powiat białostocki Województwo podlaskie Kraj Średni wynik 65,6% 59,9%61,2%61% Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (arkusz standardowy)

9 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Lokalizacja Miasto Białystok Powiat białostocki Województwo podlaskie Kraj Średni wynik 54,3% 49,2%50,9%50% Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych (arkusz standardowy)

10 Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki (arkusz standardowy) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Lokalizacja Miasto Białystok Powiat białostocki Województwo podlaskie Kraj Średni wynik 55% 47,4%49,1%47%

11 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Język angielski (arkusz standardowy) Lokalizacja Miasto Białystok Powiat białostocki Województwo podlaskie Kraj Średni wynik PP 72,5% PR 56% PP 61,7% PR 42,3% PP 63,9% PR 46,3% PP 63% PR 46%

12 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Język niemiecki (arkusz standardowy) Lokalizacja Miasto Białystok Powiat białostocki Województwo podlaskie Kraj Średni wynik PP 65% PR 54,9% PP 54,2% PR 37,1% PP 55,6% PR 44,7% PP 57% PR 33%

13 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Język rosyjski (arkusz standardowy) Lokalizacja Miasto Białystok Powiat białostocki Województwo podlaskie Kraj Średni wynik PP 61,4% PR 62,9% PP 63% PR --- PP 73,3% PR 48,3% PP 65% PR 38%

14 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Osiągnięcia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą zdawalność matury w roku 2012 – część pisemna LokalizacjaMiasto Białystok Powiat białostocki Województwo podlaskie Kraj Zdawalność matury (trzy przedmioty obowiązkowe – j. polski, matematyka, język obcy nowożytny – maj 2012) 84% 73%82% LO 91% LP 50% LU 33% T 69% TU 34% 80% LO 89% LP 57% LU 27% T 70% TU 22%

15 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Osiągnięcia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą zdawalność matury w roku 2012 – część pisemna

16 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Osiągnięcia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą zdawalność matury w roku 2012 – część pisemna LokalizacjaWojewództwo podlaskie Kraj Zdawalność matury (trzy przedmioty obowiązkowe – j. polski, matematyka, język obcy nowożytny – maj, czerwiec, sierpień 2012) 86% LO 94% LP 58% LU 42% T 76% TU 41% 86% LO 93% LP 68% LU 37% T 78% TU 30%

17 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Osiągnięcia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą zdawalność matury w roku 2012 – część pisemna

18 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Język polski – arkusz standardowy (w nawiasach pod średnimi wynikami podano zdawalność) Lokalizacja Miasto Białystok Powiat białostocki Województwo podlaskie Kraj Średni wynik PP 54,1% (97%) PR 63,1% PP 60,7% (100%) PR 64,6% PP 52% (97%) PR 66% PP 54% (97%) PR 63%

19 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Matematyka – arkusz standardowy Lokalizacja Miasto Białystok Powiat białostocki Województwo podlaskie Kraj Średni wynik PP 62,7% (87%) PR 51,1% PP 74,9% (99%) PR 43,3% PP 61% (88%) PR 50% PP 56% (88%) PR 48%

20 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Język angielski – arkusz standardowy Lokalizacja Miasto Białystok Powiat białostocki Województwo podlaskie Kraj Średni wynik PP 74% (94%) PR 64,9% PP 74,5% (98%) PR 61,4% PP 71% (94%) PR 63% PP 68% (92%) PR 64%

21 Zestawienie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w roku 2012 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych N- liczba zadających w m. Białystokm. Białystokwojewództwokraj 913[01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (N=7) 57,162,587,2 742[01] Stolarz (N=25) 84,081,586,6 741[01] Cukiernik (N=37) 100,083,978,3 725[01] Monter-elektronik (N=4) 100,0 80,2 724[05] Elektromechanik (N=19) 68,4 75,6 724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych (N=19) 94,796,889,4 724[01] Elektryk (N=7) 100,087,577,1 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych (N=59) 55,971,983,6 723[03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (N=21) 76,281,086,5 721[03] Blacharz samochodowy (N=16) 87,582,481,8 713[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie (N=35) 80,083,283,5 713[05] Posadzkarz (N=3) 100,0 78,7 621[01] Ogrodnik (N=3) 33,3 66,6 522[01] Sprzedawca (N=8) 50,083,386,6 514[01] Fryzjer (N=21) 85,775,082,0 513[02] Opiekun medyczny (N=46) 87,090,492,6 512[05] Kucharz małej gastronomii (N=67) 80,671,871,5

22 Zestawienie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w roku 2012 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

23 Zestawienie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w roku 2012 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Absolwenci techników, techników uzupełniających i szkół policealnych (część I) N - liczba zadających w m. Białystok m. Białystokwojewództwokraj 311[04] Technik budownictwa (N=116)66,468,458,8 311[07] Technik elektronik (N=30)46,744,251,5 311[08] Technik elektryk (N=41)26,821,330,1 311[10] Technik geodeta (N=52)98,182,365,2 311[19] Technik inżynierii środowiska i melioracji (N=7)42,9 51,4 311[20] Technik mechanik (N=141)45,433,041,0 311[28] Technik poligraf (N=12)66,7 58,4 311[32] Technik technologii drewna (N=14)71,443,954,2 311[34] Technik technologii odzieży (N=8)62,561,547,4 311[39] Technik urządzeń sanitarnych (N=14)100,077,364,8 311[45] Technik drogownictwa (N=67)71,4 68,2 311[50] Technik mechatronik (N=67)32,833,139,6 311[51] Technik cyfrowych procesów graficznych (N=21)23,8 22,6 311[52] Technik pojazdów samochodowych (N=70)91,485,480,3 312[01] Technik informatyk (N=218)72,567,369,7 312[02] Technik teleinformatyk (N=37)37,863,942,6 341[04] Technik hotelarstwa (N=144)59,057,459,0 315[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (N=72)76,467,670,2 321[03] Technik ogrodnik (N=4)25,0 50,6 321[05] Technik rolnik (N=51)82,463,165,8 341[07] Technik organizacji usług gastronomicznych (N=107)82,276,475,6 512[01] Kelner (N=33)93,9 84,0 512[02] Kucharz (N=72)84,786,469,4 321[09] Technik technologii żywności (N=65)49,251,958,6

24 Zestawienie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w roku 2012 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

25 Zestawienie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w roku 2012 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Absolwenci techników, techników uzupełniających i szkół policealnych (część II) N - liczba zadających w m. Białystok m. Białystokwojewództwokraj 514[02] Technik usług fryzjerskich (N=143)81,175,676,3 322[01] Asystentka stomatologiczna (N=71)95,8 88,3 322[03] Higienistka stomatologiczna (N=19)94,7 89,8 322[06] Ratownik medyczny (N=37)81,172,664,6 322[10] Technik farmaceutyczny (N=76)56,656,957,2 322[12] Technik masażysta (N=109)71,670,868,4 322[15] Terapeuta zajęciowy (N=17)64,7 47,5 322[19] Technik elektroradiolog (N=37)51,4 70,3 322[20] Dietetyk (N=24)54,2 62,5 322[21] Opiekunka dziecięca (N=13)84,6 78,6 341[01] Technik agrobiznesu (N=13)69,267,665,5 341[02] Technik ekonomista (N=101)75,265,370,9 341[03] Technik handlowiec (N=29)51,767,859,3 321[07] Technik architektury krajobrazu (N=44)59,152,550,0 341[05] Technik obsługi turystycznej (N=58)77,667,870,8 342[01] Technik organizacji reklamy (N=61)80,3 81,3 342[04] Technik logistyk (N=46)47,853,370,1 343[01] Technik administracji (N=136)64,059,859,2 346[02] Asystent osoby niepełnosprawnej (N=5)80,083,392,2 346[04] Opiekun w domu pomocy społecznej (N=77)94,8 89,7 347[09] Florysta (N=54)64,8 53,0 313[01] Fototechnik (N=14)64,3 71,4 412[01] Technik rachunkowości (N=43)34,938,551,6 419[01] Technik prac biurowych (N=13)100,078,954,5 514[03] Technik usług kosmetycznych (N=149)61,157,760,2 515[01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia (N=55)40,046,354,4

26 Zestawienie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w roku 2012 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

27 poradnictwo rodzinne warsztaty profilaktyczne dla rodziców: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby do nas mówiły?,,, Rodzeństwo bez rywalizacji,,,Być rodzicem nastolatka,,, Jak wykorzystać energię emocji z pożytkiem dla siebie i innych terapia rodzinna, grupowej dzieci i młodzieży grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, grupy wsparcia dla rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce działania interwencyjne (interwencja kryzysowa) i mediacyjne w środowisku ucznia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

28 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku 24 doradców metodycznych konsultanci specjaliści DORADZTWO METODYCZNE

29 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku ADRESACI: nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych Miasta Białegostoku FORMY: kursy doskonalące i szkolenia pracownicze warsztaty i zespoły samokształceniowe konferencje seminaria lekcje otwarte konsultacje indywidualne dla nauczycieli

30 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku pomoc metodyczna doskonalenie umiejętności nauczycieli pracujących z każdym uczniem doskonalenia umiejętności prowadzenia diagnozy pedagogicznej w szkołach wsparcie nauczycieli w zakresie wychowania i działań profilaktycznych wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego wprowadzania nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego doskonalenie umiejętności prowadzenia ewaluacji pracy szkoły i pracy własnej nauczycieli

31 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku WNIOSKI I REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIA: szkoła zawodowa w środowisku lokalnym cykliczne spotkania z pracodawcami zasady i formy efektywnej współpracy umiejętności personalne społeczne szkoła zawodowa-szkołą pozytywnego wyboru

32 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO: Wspólnie do zawodowego sukcesu - 7 listopada 2012r. Internetowe Forum Szkół Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy – 7 grudnia 2012 r. Tydzień na Rzecz Kariery Turniej Wiedzy o Zawodach Kształcenie zawodowe – egzaminy zewnętrzne – rynek pracy – 21 marca 2013 r.

33 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku doradcy zawodowi specjalista ds. osób niepełnosprawnych psycholog pośrednik pracy Od bieżącego roku szkolnego w LCDZ/CKU zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego realizuje łącznie 10 osób DORADZTWO ZAWODOWE

34 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku ADRESACI: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ostatnich klas szkoły podstawowej Rodzice rady pedagogiczne słuchacze FORMY: poradnictwo grupowe poradnictwo indywidualne i informacja edukacyjno – zawodowa konkursy konferencje, seminaria, spotkania informacyjne, grupy wsparcia, forum wymiany doświadczeń, itp.

35 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku PORADNICTWO GRUPOWE Zajęcia informacyjno – aktywizujące: Czynniki wyboru zawodu – dla ucz. klas III gimnazjum, ucz. szkół ponadgimnazjalnych oraz Rekrutacja spotkania dotyczące problematyki rekrutacji dla ww. odbiorców Poznaję świat zawodów i ścieżki edukacyjne – dla ucz. klas II gimnazjum Twórcze myślenie jako element planowania przyszłości zawodowej – dla ucz. I klasy gimnazjum Tydzień na Rzecz Kariery – dla ucz. klas III gimnazjum i Ich Rodziców Zajęcia warsztatowe : Poznaję siebie – planuję – decyduję – 10 godz. zajęcia dla ucz. klas III gimnazjum (m.in. badanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych, rozwój umiejętności interpersonalnych, informacje zawodoznawcze, charakterystyki zawodów, tworzenie planów działania Planowanie kariery zawodowej – 10 godz. zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy CKU i innych dorosłych odbiorców (m.in. bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych, przygotowanie do wejścia na rynek pracy: - drogi poszukiwania pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych - CV, list motywacyjny, tworzenie planów działania) Oferta dla ucz. klas VI szkół podstawowych: Odważnie w przyszłość – 2-godz. zajęcia warsztatowe Spotkania z ciekawymi zawodami

36 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku OFERTA LCDZ DOTYCHCZAS ZREALIZOWANA W R. SZK. 2012/13, WG RODZAJÓW DZIAŁAŃ I MIEJSC REALIZACJI: 1. Warsztaty dla klas I - Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne - Publiczne Gimnazjum Nr 29 - Publiczne Gimnazjum Nr Zajęcia informacyjno-aktywizujące dla klas II - Gimnazjum Nr 17 Integracyjne - Publiczne Gimnazjum Nr Zajęcia informacyjno-aktywizujące dla klas III - Publiczne Gimnazjum Nr 2 - Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne - Publiczne Gimnazjum Nr 7 - Publiczne Gimnazjum Nr Poradnictwo indywidualne i informacja zawodowa: młodzież i osoby dorosłe 5. Spotkanie z Radą Pedagogiczną Publicznego Gimnazjum Nr Spotkanie z Rodzicami uczniów klas III: - Publiczne Gimnazjum Nr 2 - Publiczne Gimnazjum Nr 20

37 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku INICJATYWY CYKLICZNIE REALIZOWANE PRZEZ LCDZ: Udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery – IV edycja W ramach OTK: - Konferencja Wspólnie do zawodowego sukcesu – adresowana do uczniów, rodziców, nauczycieli gimnazjów; celem jest podniesienie świadomości uczestników z zakresu zmian w kształceniu ogólnym i zawodowym w kontekście możliwości zdobycia zawodu oraz zaplanowania ścieżki edukacyjnej uczniów - Współorganizacja Konferencji adresowanej do dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Celem jest promocja doradztwa zawodowego w edukacji młodzieży ww. szkół oraz podniesienie świadomości uczestników z zakresie zmian w szkolnictwie zawodowym. Ponadto: - prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz zajęć warsztatowych z zakresu przygotowania do wejścia na rynek pracy adresowanych do osób dorosłych w tym słuchaczy CKU, informacyjno- aktywizujących o tematyce dostosowanej do poszczególnych szczebli edukacji adresowanych do uczniów szkół ww w ofercie LCDZ - Spotkanie z ciekawymi zawodami - dla z udziałem przedstawicieli pięciu służb mundurowych, oraz inne działania

38 Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Spotkanie z ciekawymi zawodami - dla z udziałem przedstawicieli pięciu służb mundurowych, oraz inne działania Konkurs Moja Pasja początkiem drogi do kariery – dla ucz. szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy CKU Turniej Wiedzy o Zawodach - skierowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Tydzień na Rzecz Kariery – skierowany do młodzieży i rodziców szkół gimnazjalnych Planer Kariery – konkurs skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy CKU


Pobierz ppt "Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google