Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja uczenia się muzyki wg Edwina E. Gordona

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja uczenia się muzyki wg Edwina E. Gordona"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja uczenia się muzyki wg Edwina E. Gordona
Mgr Maciej Kołodziejski Instytut Pedagogiki PWSZ w Płocku

2 Nota o autorze koncepcji
„Zasłużony Profesor w Stanie Spoczynku” na Uniwersytecie Południowej Karoliny w USA Zanim poświęcił się bez reszty badaniom w psychologii muzyki, uzdolnień muzycznych, teorii uczenia się muzyki oraz audiacji, profesor Gordon grał na kontrabasie w zespole Gena Grupa. Wykładał w wielu krajach, ostatnio w Niemczech, Korei, Polsce, Węgrzech, Portugalii, Słowacji, Anglii, Kanadzie i na Hawajach Stale publikuje w krajowych i międzynarodowych magazynach psychologicznych i muzycznych

3 Audiacja – podstawowe pojęcie w teorii uczenia się muzyki
Audiacja to zdolność do słyszenia i rozumienia muzyki bez fizycznie obecnego brzmienia

4 Audiacja w muzyce a myślenie w mowie
Najpierw uczymy się słuchania Drugi rodzaj słownictwa bierze się z mówienia Trzeci rodzaj słownika, którym się posługujemy to słowa pisane Czwarty rodzaj słownika to zasób słów, które sami zapisujemy, które wiążą się z umiejętnością pisania

5 Jeszcze o audiacji Audiacja zachodzi wtedy, gdy w umyśle asymilujemy i rozumiemy dźwięk, który dopiero co usłyszeliśmy, lub który słyszeliśmy w przeszłości. Audiujemy również, kiedy asymilujemy i rozumiemy muzykę, którą mogliśmy słyszeć, a nawet, którą jedynie odczytujemy z notacji, czy też która jest właśnie komponowana lub improwizowana

6 Audiacja a percepcja Zarówno podczas percepcji słuchowej, jak i audiacji mamy do czynienia ze zdarzeniami dźwiękowymi, z tym że w percepcji są one bezpośrednie, w audiacji zaś – przeszłe Audiować można podczas słuchania, odtwarzania, wykonywania, interpretowania, tworzenia, komponowania, improwizowania, czytania i zapisywania muzyki

7 Audiacja, audiacja, audiacja
Nikt nie potrafi nauczyć dzieci audiować. To następuje w sposób naturalny. Audiacja jest istotą uzdolnienia muzycznego. Dzięki dostarczeniu dziecku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, możemy nauczyć je jak audiować, a więc jak posługiwać się potencjalną audiacją, która wynika z jego uzdolnień, aby uzyskać jak największe osiągnięcia

8 UWAGA!!! Dźwięk jako taki nie jest muzyką!!!
Staje się muzyką dopiero dzięki audiacji, kiedy, analogicznie jak w języku, przełożony zostanie w umyśle na określone znaczenie

9 Typy audiacji TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4 TYP 5 TYP 6 TYP 7 TYP 8
Słuchanie Znanej lub nieznanej muzyki TYP 2 Czytanie znanej lub nieznanej muzyki TYP 3 Zapisywanie pod dyktando znanej lub nieznanej muzyki TYP 4 Odtwarzanie i wykonywanie Znanej muzyki z pamięci TYP 5 Odtwarzanie i zapisywanie TYP 6 Tworzenie i improwizowanie Nieznanej muzyki podczas jej wykonywania lub w ciszy TYP 7 Nieznanej muzyki podczas czytania TYP 8 Nieznanej muzyki podczas pisania

10 TYP 1 Słuchanie muzyki Zachodzi podczas słuchania muzyki, zarówno znanej jak i nieznanej. Gdy słuchamy odbieramy znane i nieznane motywy tonalne i rytmiczne. Zachodzi to dzięki porządkowaniu, odtwarzaniu, antycypowaniu i przewidywaniu motywów w audiacji – nadajemy temu co słyszymy syntaktyczne znaczenie. W muzyce skupiamy się na istotnych wysokościach i istotnych wartościach które tworzą i określają istotne motywy oraz nadają muzyce syntaktyczne znaczenie i strukturę

11 TYP 2 Czytanie muzyki Zachodzi wtedy, gdy czytamy notację dotyczącą znanych i nieznanych motywów zarówno w znanej, jak i nieznanej muzyce

12 TYP 3 Zapisywanie muzyki pod dyktando
Podczas zapisywania pod dyktando znanych lub nieznanych motywów znanej lub nieznanej muzyki. Kiedy piszemy pod dyktando, audiujemy to co już spostrzegliśmy słuchowo i dopiero nadajemy temu postać symboli notacyjnych

13 TYP 4 Odtwarzanie muzyki z pamięci
Gdy odtwarzamy w umyśle znane motywy znanej muzyki i wykonujemy je wokalnie lub na instrumencie, gdy dyrygujemy zgodnie z tym, co słyszy nasze ucho wewnętrzne, albo gdy po prostu „słuchamy po cichu”

14 TYP 5 Pisanie muzyki z pamięci
Zachodzi podczas zapisywania znanych motywów znanej muzyki, którą zorganizowaliśmy i odtworzyliśmy dzięki audiacji *Umysłowy proces organizacji i odtwarzania jest tutaj taki sam jak w czwartym, jedyna różnica sprowadza się do tego, że typ czwarty osiąga szczyt podczas wykonywania, a typ piąty wymaga przełożenia dźwięków muzycznych na graficzne znaki notacyjne

15 TYP 6 Tworzenie i improwizowanie muzyki
Ma miejsce w czasie tworzenia lub improwizowania nieznanej muzyki, wymaga zarówno znanych jak i nieznanych motywów i zachodzi podczas rzeczywistego wykonania lub po cichu. Każdy z motywów tworzonych lub improwizowanych w audiacji prowadzi do kolejnego organizowania dalszych motywów. Kiedy audiujemy istotne wysokości lub wartości oraz istotne motywy tonalne lub rytmiczne podczas tworzenia (co polega na komponowaniu przy użyciu własnych, wymyślonych motywów) lub improwizowania (z zastosowaniem przyjętych wcześniej formuł dla motywów, jak to się dzieje w improwizacji jazzowej), automatycznie umieszczamy je w pełnych motywach. Proces ten ciągnie się przez cały utwór

16 TYP 7 Czytanie i tworzenie lub improwizowanie
Gdy czytamy zarówno znane jak i nieznane motywy tonalne i w tym samym czasie, po cichu lub na instrumencie, tworzymy lub improwizujemy nową, nieznaną muzykę. Improwizacja może obejmować wykonanie nowej melodii pasującej do basu cyfrowanego lub do symboli akordów

17 TYP 8 Pisanie i tworzenie oraz improwizowanie muzyki
Podczas zapisywania zarówno znanych, jak i nieznanych motywów z równoczesnym tworzeniem lub improwizowaniem nieznanej muzyki

18 STADIA AUDIACJI STADIUM 1 STADIUM 2 STADIUM 3 STADIUM 4 STADIUM 5
Chwilowe przechowywanie STADIUM 2 Naśladowanie i audiowanie motywów tonalnych i rytmicznych oraz rozpoznawanie i określenie centrum tonalnego i makrobitów STADIUM 3 Ustalenie obiektywnej i subiektywnej tonalności i metrum STADIUM 4 Przechowywanie w audiacji STADIUM 5 Odtworzenie motywów tonalnych i rytmicznych zorganizowanych i wyaudiowanych w innych utworach muzycznych STADIUM 6 Antycypowanie i przewidywanie motywów tonalnych i rytmicznych

19 Teoria uczenia się muzyki
Wszyscy uczniowie mogą uczyć się muzyki, jednak nie wszyscy będą mieli takie same osiągnięcia –wszystko zależy od uzdolnień muzycznych Teoria uczenia się muzyki wskazuje nam kolejność, w jakiej powinniśmy uczyć się muzyki, aby ją rozumieć Przechodząc z poziomu na poziom, uczeń nabywa pewne umiejętności, dzięki którym stale się rozwija Teoria uczenia się muzyki, razem z jej praktycznym zastosowaniem, odnosi się do działań w kolejności uczenia się Wszyscy uczą się każdego typu audiacji i przechodzą przez wszystkie jej stadia, w trakcie przechodzenia po kolei z jednego poziomu uczenia się na drugi Teoria uczenia się muzyki jest związana z procesem uczenia się , duże znaczenie ma w niej edukacja oaz rozwój umysłowy uczniów

20 Jak uczymy się muzyki? Zaczynamy od słuchania, potem wykonywanie muzyki, na końcu czytanie nut W teorii uczenia muzyki chodzi przede wszystkim aby uczyć się muzyki a nie o muzyce Musimy poświęcić dzieciom bardzo dużo czasu

21 Reguły uczenia się i teoria uczenia się muzyki
Teoria uczenia się muzyki łączy w sobie wiedzę o uczeniu się muzyki w sposób sekwencyjny z tym, co wiemy na temat uzdolnień muzycznych i audiacji – jest to zatem teoria ewolucyjna Uczniowie uczą się najwięcej od tych, którzy sami się uczą

22 Różnice między metodą a techniką nauczania
Metoda powinna być używana w stosunku do porządku, w jakim kolejne, podrzędne cele są wprowadzane do podstaw programowych, po to, aby osiągnąć cel nadrzędny, którym jest zrozumienie Metoda dotyczy tego dlaczego uczymy, czego uczymy i kiedy tego uczymy Technika mówi jak uczymy

23 Praca na lekcji metodą Gordona

24 Inne fotografie z zajęć prowadzonych metodą Gordona

25 Dziękuję


Pobierz ppt "Koncepcja uczenia się muzyki wg Edwina E. Gordona"

Podobne prezentacje


Reklamy Google