Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DIAGRAMY AKTYWNOŚCI Oskar Ośko Mateusz Skoczewski Michał Sułek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DIAGRAMY AKTYWNOŚCI Oskar Ośko Mateusz Skoczewski Michał Sułek."— Zapis prezentacji:

1 DIAGRAMY AKTYWNOŚCI Oskar Ośko Mateusz Skoczewski Michał Sułek

2 Diagramy aktywności Graf aktywności Notacja Swimlanes Modelowanie iteracji

3 Diagramy aktywności: Służą do modelowania przepływów operacji lub do opisu zachowań Z zasady nie pokazują wszystkich szczegółów przetwarzania. Pokazują aktywności bez pokazywania bytów, realizujących daną aktywność i dlatego z reguły używane są jako punkt startowy dla procesu modelowania zachowań. Dla skompletowania projektu każda aktywność powinna być rozpisana na szereg operacji, z których każdą trzeba będzie na późniejszym etapie przydzielić do odpowiedniej klasy.

4 Kiedy używamy diagramów aktywności Do analizowania przypadków użycia - gdy interesują nas bardziej operacje niezbędne do realizacji danego przypadku (czy też wzajemne zależności między tymi operacjami), a nie to, kto jest odpowiedzialny za ich przeprowadzenie. Przypisanie operacji do obiektów jest wykonywane na etapie późniejszym z wykorzystaniem diagramów interakcji. Do zrozumienia iterakcji zachodzących między przypadkami użycia (ważne zastosowanie). Do modelowania przetwarzania wielowątkowego.

5 Kiedy nie używamy diagramów aktywności Do pokazywania współpracy między obiektami w trakcie realizacji przypadku użycia - do tego bardziej nadają się diagramy interakcji. Do pokazywania zachowań obiektów w trakcie ich życia, w tym celu powinno się wykorzystywać diagramy stanów.

6 Graf aktywności to maszyna stanów, której podstawowym zadaniem nie jest analiza stanów obiektu, ale modelowanie przetwarzania(przepływów operacji). Stany grafów aktywności odpowiadają stanom wyróżnialnym w trakcie przetwarzania, a nie stanom obiektu i noszą nazwę aktywności. Aktywność może być interpretowana różnie, w zależności od perspektywy: jako zadanie do wykonania i to zarówno przez człowieka jak i przez komputer(z perspektywy pojęciowej) czy też jako pojedyncza metoda(z perspektywy projektowej). Podobnie, przejścia między stanami nie są tu wiązane z nadejściem zdarzenia, ale z zakończeniem przetwarzania wyspecyfikowanego dla danego stanu.

7 NOTACJA Aktywność Przejście, rzadko opisywane nazwą zdarzenia, ponieważ z reguły oznacza zakończenie aktywności; może być opatrzone warunkiem, może też być oznaczone symbolem iteracji; akcje opisujące przejścia powinny być raczej dołączone do którejś z aktywności; kreska ciągła oznacza przepływ sterowania, a przerywana - przepływ obiektu romb decyzyjny, który może rozdzielać jedno przejście na kilka innych (opatrzonych warunkami) lub łączyć kilka alternatywnych przejść w jedno sztabka synchronizująca (synchronization bar); może być typufork (rozdzielenie jednej operacji na kilka przebiegających równolegle) lub typu join (złączenie kilku operacji równoległych w jedną) aktywność początkowa aktywność końcowa

8 Przykład diagramu aktywności Osoba:: Zmiana koła Znajdź zapasowe koło Wyjmij lewarekWyjmij klucz Wyjmij koło Zmień koło Zadzwoń po pomoc drogową Idź na stację PoczekaszZapłać Odjedź [koło znalezione] [nie ma koła] [masz telefon] [nie masz tel] {fork} {join} Schowaj osprzę do zmiany koła

9 Swimlanes Swimlanes Diagramy aktywności opisują przepływy operacji, ale nie specyfikują, kto jest odpowiedzialny za ich wykonanie: którzy ludzie czy które komórki organizacyjne (z perspektywy pojęciowej). Z perspektywy projektowej dotyczy to klas. Można opisywać każdą aktywność podając osobę czy klasę odpowiedzialną za jej wykonanie, ale być może wygodniejszym sposobem przenoszenia informacji tego rodzaju jest grupowanie aktywności odpowiednio do odpowiedzialności i umieszczanie ich w regionach rozdzielonych pionowymi liniami. Regiony, z powodu swojego wyglądu, są traktowane jak tory dla przepływów (tory pływackie, ang. swimlanes). Nazwy regionów odpowiadają nazwom osób, komórek organizacyjnych czy klas odpowiedzialnych za wykonanie aktywności.

10 Przykład diagramu aktywności Swimnlanes Prowadzący zajęciaGrupa referującaReszta grupy Sprawdź obecność Poproś grupę do referowania Grupa: [wywołana] Wygłoś referat Czekaj na pytania Wymigaj się z pytań Pytania: [zadane] Zadaj pytania Zakończ referat Referat: [zaliczoy] Oceń referat (9/10) Zakończ ćwiczenia

11 Przykład iteracji zrealizowany za pomocą diagramu aktywności Osoba: Przygotowania do libacji Penetruj barek, w celu ocenienia sytuacji Wybierz najlepszy dostępny alkohol Degustuj Wypij [smakuje] Idziesz na imprezę Odstaw butelkę [Nie smakuje] [drętwy] [dobry humor]

12 Diagram przypadków użycia Pracownik banku Udzielanie kredytu Sprawdzenie zdolności kredytowej klienta Negocjacja warunków kredytu Podpisanie umowy

13 Diagram aktywności dla pokazanego przypadku użycia Sprawdź zdolności kredytowe Negocjuj warunki kredytowe Podpisz umowe pomyślna Brak zdolności nieudane udane


Pobierz ppt "DIAGRAMY AKTYWNOŚCI Oskar Ośko Mateusz Skoczewski Michał Sułek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google