Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja dla zainteresowanych realizacją pracy licencjackiej oraz pracy magisterskiej w przyszłym roku akad. (2009/2010) w Katedrze Geomorfologii i Geologii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja dla zainteresowanych realizacją pracy licencjackiej oraz pracy magisterskiej w przyszłym roku akad. (2009/2010) w Katedrze Geomorfologii i Geologii."— Zapis prezentacji:

1 Informacja dla zainteresowanych realizacją pracy licencjackiej oraz pracy magisterskiej w przyszłym roku akad. (2009/2010) w Katedrze Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu UG

2 Zainteresowanych uczestnictwem w naszej licencjackiej grupie seminaryjnej prosimy o kontakt w dniach naboru (30.03 – 20.04 2009) z prowadzącym seminarium licencjackie: dr Piotr Paweł Woźniak p. 105 (Wrzeszcz), tel. 341–00–61, e–mail: geopw@univ.gda.pl Szczegółowe terminy zostaną podane w terminie późniejszym, po ustaleniu terminarza naboru do licencjackich grup seminaryjnych na całym kierunku Nabór do grupy seminaryjnej na magisterskich studiach uzupełniających odbędzie się w ramach postępowania rekrutacyjnego na ten stopień studiów Zobacz: rekrutacja na UGrekrutacja na UG

3 Kryteria naboru do naszej licencjackiej grupy seminaryjnej: maksymalnie 12 osób; oceny końcowe uzyskane przez daną osobę z egzaminu (bądź zaliczenia wykładów) i ćwiczeń z wybranych przedmiotów; ranking kandydatów zostanie ustalony na podstawie sumy punktów uzyskanych za oceny (odpowiednio: bdb – 5 pkt, dst – 3 pkt) zsumowanych w następujących proporcjach: geomorfologia: egzamin – 25%, ćwiczenia – 25%, geologia: egzamin – 15%, ćwiczenia – 15%, gleboznawstwo i geografia gleb: zaliczenie wykładów – 12%, ćwiczenia – 8%. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na pozycję w rankingu!

4 Każdą z naszych grup seminaryjnych poprowadzi jedna osoba, jednakże promotora swojej pracy, a więc bezpośredniego opiekuna, poszczególni seminarzyści będą mogli wybrać z grona pracowników naszej katedry posiadających co najmniej stopień doktora: prof. UG dr hab. Stanisław Fedorowicz (prowadzący seminarium magisterskie) dr Wojciech Tylmann, dr Piotr Paweł Woźniak (prowadzący seminarium licencjackie), dr Radosław Wróblewski, dr Elżbieta Zawadzka; Promotorzy będą się opiekować 1-3 seminarzystami, tymi, których tematyka pracy licencjackiej będzie najbliższa ich zainteresowaniom naukowym.

5 Proponowana tematyka prac licencjackich i magisterskich: 1. Jeziorne osady laminowane jezior północnej Polski i ich zastosowanie w rekonstrukcjach paleogeograficznych 2. Datowania osadów jeziornych różnymi metodami, w tym metodą 210Pb 3. Datowania profili lessowych i zawierających osady jeziorne metodą luminescencyjną

6 Proponowana tematyka prac licencjackich i magisterskich: 4. Dynamika brzegów wydmowych ze szczególnym uwzględnieniem mierzei jezior przymorskich 5. Zagrożenia nizin nadbrzeżnych w warunkach prognozowanego wzrostu poziomu morza 6. Proekologiczne metody ochrony brzegów morskich (sztuczne zasilanie brzegów) 7. Rejestracja fotograficzna zmian brzegu morskiego 8. Procesy i formy strefy brzegowej południowego Bałtyku

7 Proponowana tematyka prac licencjackich i magisterskich: 9. Prace terenowe i laboratoryjne dotyczące genezy rzeźby i osadów glacjalnych na wybranym obszarze Pomorza 10. Badania składu petrograficznego glin morenowych 11.Głazy narzutowe w wybranej części Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 12.Wykorzystanie skał w architekturze Gdańska i okolic

8 Specyfika realizacji prac licencjackiej Realizowane u nas prace licencjackie, z racji ograniczonego czasu ich realizacji, raczej nie będą, tak jak prace naszych magistrantów, związane ze zbieraniem nowych danych w ramach badań terenowych i prac laboratoryjnych. Zakładamy, że będą one miały charakter kameralny, polegający na opracowaniu zagadnienia na podstawie literatury lub także już istniejących danych. Możliwa jest jednak realizacja tematów opartych na krótkich własnych badaniach terenowych bądź laboratoryjnych licencjata.

9 Co dalej po uzyskaniu stopnia licencjata? Proponujemy dzienne magisterskie studia uzupełniające z zakresu geografii w ramach naszej grupy seminaryjnej, prowadzonej na podobnych zasadach jak seminarium licencjackie, na specjalnosci geomorfologia z kształtowaniem i ochroną środowiska Intergralną częścią programu współprowadzonej przez nas specjalnosci na dziennych magisterskich studiach uzupełniających jest ilość zajęć terenowych.

10 Przedmiot Forma Zal. Semestr 1Semestr 2 WĆw.ECTSWĆw.ECTS Metodologia badań geograficznychE30-4 Geografia regionalna - PomorzeE15-2 Metody badań w geomorfologiiE30-3 Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego E30154 Oceny oddziaływania na środowiskoE15 3 Filozofia przyrodyE30-4 Datowanie osadów i procesów przyrodniczychE152 Zastosowanie GIS w geografii fizycznej i ochronie środowiska Z152 Podstawy sedymentologiiE30154 Geomorfologia dynamicznaZ15 2 Seminarium magisterskieZ30103010 Pracownia magisterskaZ302 2 Pracowania metod badawczych Z302 Ćwiczenia terenowe specjalizacyjneZ10 dniPo 6godz.604 120 3010515030 49522527060 Program naszej specjalności Przedmiot Forma Zal. Semestr 3Semestr 4 WĆw.ECTSWĆw.ECTS Globalne problemy geografii fizycznejE608 Paleogeograficzne rekonstrukcje zmian środowiska E30-3 Zasady polityki ekologicznej i ekorozwojuE15 3 Ochrona przyrody i krajobrazuZ15-1 Monitoring środowiskaZ15-1 Globalne problemy geografii społeczno- ekonom. E608 Seminarium magisterskieZ30103010 Pracownia magisterskaZ454304 Ćwiczenia terenowe specjalizacyjneZ 10 dni Po 6godz.608 15090304512030 40519521060

11 Pamiętajcie Państwo, że u nas pracę magisterską zazwyczaj trzeba przede wszystkim zrobić a dopiero potem napisać. Większość zrealizowanych u nas prac dyplomowych jest rezultatem przeprowadzonych przez ich autorów badań terenowych i/lub laboratoryjnych. Przede wszystkim zapraszamy do nas miłośników wyjazdów terenowych i tych, którzy nie boją się zarówno pracy umysłowej jak i fizycznej. Dodatkową okazją wzbogacania wiedzy jest udział w różnych wyjazdach naukowych pracowników katedry. Nagrodą za włożony wysiłek są, między innymi, satysfakcja z uzyskanych wyników oraz wspomnienia podróży w ciekawe zakątki Pomorza.

12 Wiele informacji można znaleźć na stronie internetowej Katedry: http://www.kgigcz.univ.gda.pl/

13 Istnieje także strona internetowa naszych magistrantów: http://www.kgigcz.univ.gda.pl/gleboryjehttp://www.kgigcz.univ.gda.pl/gleboryje/ lub link Nasi studenci na stronie Katedry

14 ZapraszamyZapraszamy


Pobierz ppt "Informacja dla zainteresowanych realizacją pracy licencjackiej oraz pracy magisterskiej w przyszłym roku akad. (2009/2010) w Katedrze Geomorfologii i Geologii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google