Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓŁCZESNE ZMIANY KLIMATU procesy energetyczne. Ogrzewanie atmosfery ziemskiej Promieniowanie słoneczne przechodzi atmosferę, ale dopiero po pochłonięciu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓŁCZESNE ZMIANY KLIMATU procesy energetyczne. Ogrzewanie atmosfery ziemskiej Promieniowanie słoneczne przechodzi atmosferę, ale dopiero po pochłonięciu."— Zapis prezentacji:

1 WSPÓŁCZESNE ZMIANY KLIMATU procesy energetyczne

2 Ogrzewanie atmosfery ziemskiej Promieniowanie słoneczne przechodzi atmosferę, ale dopiero po pochłonięciu przez powierzchnię Ziemi powstaje ciepło odczuwalne ogrzewające grunt i atmosferę, powodujące parowanie (ewapotranspirację) i wypromieniowane w postaci promieniowania długofalowego

3 Dochodzące promieniowanie krótkofalowe Promieniowanie słoneczne w atmosferze ulega częściowo rozproszeniu i odbiciu od cząstek wchodzących w skład atmosfery oraz chmur powierzchni Ziemi (albedo 30%).

4 Bilans energetyczny układu Ziemia - atmosfera

5 Efekt cieplarniany

6 Całkowita energia jaką Ziemia otrzymuje od Słońca Całkowita energia jaką Ziemia wypromieniowuje

7 Efektywna temperatura Ziemi W stanie równowagi Dla stałej słonecznej S=1365 ±1 W/m 2 i albedo Ziemi A=0.3

8

9 Efekt szklarniowy ZiemiaTz atmosferaTe

10

11 Współczesna ewolucja atmosfery Głównymi składnikami atmosfery są: N 2 (78.08% objętościowo) i O 2 (20.95%) w warstwie poniżej 80 km; innymi składnikami są: para wodna, gazy śladowe i aerozole – zawartość pary wodnej w atmosferze jest bardzo zmienna, wahając się od 0 do 4% – gazy śladowe to między innymi CO 2, O 3, CH 4 – aerozole w atmosferze to mikroskopijne ciekłe bądź stałe cząsteczki pochodzące z pożarów leśnych, erozji wietrznej, rozbryzgów fal morskich, erupcji wulkanicznych, meteorytów i źródeł antropogenicznych.

12 Dr. Pieter Tans, NOAA/ESRL (www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/) Atmosferyczny dwutlenek węgla

13

14 GWP Global Warming Potential (Globalny potencjał ocieplający)

15

16

17

18

19 Ostatnio obserwujemy wzrost energii wewnętrznej w układzie Ziemia –atmosfera. Strumień energii zewnętrznej praktycznie się nie zmienił. Przy stałym dopływie energii z zewnątrz, na poziom energii wewnętrznej wpływają: albedo efekt cieplarniany podział energii miedzy poszczególne zbiorniki (kontynenty, oceany) i procesy przepływu energii między tymi zbiornikami

20

21 http://www.cru.uea.ac.uk/cru/info/warming/ The time series shows the combined global land and marine surface temperature record from 1850 to 2008. The year 2008 was tenth warmest on record, exceeded by 1998, 2005, 2003, 2002, 2004, 2006, 2001, 2007 and 1997. This time series is being compiled jointly by the Climatic Research Unit and the UK Met. Office Hadley Centre. The record is being continually up-dated and improved (see Brohan et al., 2006).

22 Rządy potrzebują informacji o zmianach klimatu do prowadzenia negocjacji IPCC utworzono w 1988 pod auspicjami ONZ Celem jest ocena naszej wiedzy o zmianach klimatu Społeczność naukowa bierze w tym udział społecznie 75% autorów WG1 IPCC (2007) nie brało udziału w opracowaniu WG1 IPCC (2001) Treść Raportów IPCC WG1 zależy od naukowców IPCC -Intergovernmental Panel on Climate Change

23 Drugi Raport IPCC (1995): "The balance of evidence suggest a discernible human influence on global climate" Trzeci Raport IPCC (2001): "There is new and stronger evidence that most of the warming observed over the last 50 years is attributable to human activities" "Porównanie dowodów wskazuje na dostrzegalny wpływ człowieka na klimat globalny" "Istnieją nowe i silniejsze dowody, że przeważająca część ocieplenia obserwowanego w ciągu ostatnich 50 lat jest skutkiem działalności człowieka"

24 Czwarty Raport IPCC (2007): "Human – induced warming of the climate system is widespread" "Ocieplenie wywołane przez człowieka jest powszechne"

25 'Warming of the climate system is unequivocal, as is now evident from observations of increases in global average air and ocean temperatures, widespread melting of snow and ice, and rising global average sea level.' 4 Raport IPCC

26 'Most of the observed increase in globally averaged temperatures since the mid-20th century is very likely due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations12. This is an advance since the TAR's conclusion that "most of the observed warming over the last 50 years is likely to have been due to the increase in greenhouse gas concentrations". Discernible human influences now extend to other aspects of climate, including ocean warming, continental-average temperatures, temperature extremes and wind patterns' 4. Raport IPCC


Pobierz ppt "WSPÓŁCZESNE ZMIANY KLIMATU procesy energetyczne. Ogrzewanie atmosfery ziemskiej Promieniowanie słoneczne przechodzi atmosferę, ale dopiero po pochłonięciu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google