Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZYTANIE TO RADOŚĆ Gry, zabawy oraz ćwiczenia rozwijające i doskonalące czytanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZYTANIE TO RADOŚĆ Gry, zabawy oraz ćwiczenia rozwijające i doskonalące czytanie."— Zapis prezentacji:

1 CZYTANIE TO RADOŚĆ Gry, zabawy oraz ćwiczenia rozwijające i doskonalące czytanie

2 Czytanie i pisanie Czytanie i pisanie Biegłe czytanie i pisanie to czynności w pewnym zakresie zautomatyzowane- wykonywane bez myślenia o nich, bez świadomej kontroli. Biegłe czytanie i pisanie to czynności w pewnym zakresie zautomatyzowane- wykonywane bez myślenia o nich, bez świadomej kontroli. Kiedy piszemy usłyszane słowo nie zastanawiamy się jakie występują w nim dźwięki, jakie litery musimy wykreślić, i w jakiej kolejności. Kiedy piszemy usłyszane słowo nie zastanawiamy się jakie występują w nim dźwięki, jakie litery musimy wykreślić, i w jakiej kolejności. Przy czytaniu mówimy całe słowa i zdania patrząc na tekst i nie myślimy Przy czytaniu mówimy całe słowa i zdania patrząc na tekst i nie myślimy o głoskach oraz literach tworzących wyrazy, lecz o sensie wypowiadanych słów. o głoskach oraz literach tworzących wyrazy, lecz o sensie wypowiadanych słów. Dla osiągnięcia pełnej sprawności czytania i pisania konieczne jest, by między spostrzeżeniami głosek i liter oraz ruchów ręki i narządów mowy wytworzyły się tak silne powiązania, jak w przypadku czynności nawykowych. Dla osiągnięcia pełnej sprawności czytania i pisania konieczne jest, by między spostrzeżeniami głosek i liter oraz ruchów ręki i narządów mowy wytworzyły się tak silne powiązania, jak w przypadku czynności nawykowych. Doświadczenia wykazują, że trudność wytworzenia takich powiązań jest głównym problemem dzieci dyslektycznych, zwłaszcza nadpobudliwych Doświadczenia wykazują, że trudność wytworzenia takich powiązań jest głównym problemem dzieci dyslektycznych, zwłaszcza nadpobudliwych i niezrównoważonych emocjonalnie. i niezrównoważonych emocjonalnie.

3 O czym należy pamiętać! Nie wszystkie dzieci – mimo dobrej sprawności intelektualnej, a niekiedy inteligencji powyżej ich wieku, a także różnych zainteresowań i zdolności- mogą nauczyć się czytać za pomocą powszechnie stosowanych w szkole metod. Jeżeli u dzieci nie stwierdza się wady wzroku i słuchu, ale zauważa się pewne opóźnienia rozwojowe w zakresie funkcji percepcyjno motorycznych ( zwłaszcza wzrokowej, słuchowej,ruchowej), mówimy, że mają specyficzne trudności w czytaniu.Zazwyczaj łączą się z nimi trudności w pisaniu – zarówno pod względem ortograficznym, jak i graficznym. Nie wszystkie dzieci – mimo dobrej sprawności intelektualnej, a niekiedy inteligencji powyżej ich wieku, a także różnych zainteresowań i zdolności- mogą nauczyć się czytać za pomocą powszechnie stosowanych w szkole metod. Jeżeli u dzieci nie stwierdza się wady wzroku i słuchu, ale zauważa się pewne opóźnienia rozwojowe w zakresie funkcji percepcyjno motorycznych ( zwłaszcza wzrokowej, słuchowej,ruchowej), mówimy, że mają specyficzne trudności w czytaniu.Zazwyczaj łączą się z nimi trudności w pisaniu – zarówno pod względem ortograficznym, jak i graficznym. Najogólniej mówiąc, specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu są spowodowane nieharmonijnym rozwojem funkcji psychoruchowych, opóźnieniem ich w stosunku do wieku i poziomu intelektualnego dziecka. Najogólniej mówiąc, specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu są spowodowane nieharmonijnym rozwojem funkcji psychoruchowych, opóźnieniem ich w stosunku do wieku i poziomu intelektualnego dziecka.

4 Czynniki wpływające na powodzenie terapii zaburzeń czytania i pisania Wiek dziecka (im dziecko młodsze, tym łatwiej i szybciej wyrównać deficyty rozwojowe i osiągnąć cel) Wiek dziecka (im dziecko młodsze, tym łatwiej i szybciej wyrównać deficyty rozwojowe i osiągnąć cel) Zakres i stopień głębokości zaburzeń (w przypadku dziecka z dyslekcją głęboką bardzo trudno o znaczące efekty terapii, szczególnie prowadzonej w grupie; dzieciom takim należałoby zapewnić zajęcia indywidualne). Zakres i stopień głębokości zaburzeń (w przypadku dziecka z dyslekcją głęboką bardzo trudno o znaczące efekty terapii, szczególnie prowadzonej w grupie; dzieciom takim należałoby zapewnić zajęcia indywidualne). Motywacja (uporczywe trudności często zniechęcają dzieci do pracy i osłabiają ich motywację, a ta jest niezbędna w osiągnięciu sukcesu). Motywacja (uporczywe trudności często zniechęcają dzieci do pracy i osłabiają ich motywację, a ta jest niezbędna w osiągnięciu sukcesu). Możliwości intelektualne dziecka. Możliwości intelektualne dziecka. Współpraca terapeuty z innymi nauczycielami i rodzicami dziecka. Współpraca terapeuty z innymi nauczycielami i rodzicami dziecka.

5 Jak pracować, żeby osiągnąć sukces Dziecko z trudnościami w pisaniu i czytaniu pozbawione sukcesów jest zazwyczaj zahamowane, zalęknione. Łatwo zniechęca się w pracy i unika podejmowania nowych zadań. Dziecko z trudnościami w pisaniu i czytaniu pozbawione sukcesów jest zazwyczaj zahamowane, zalęknione. Łatwo zniechęca się w pracy i unika podejmowania nowych zadań. Dlatego pomóżmy mu: Dlatego pomóżmy mu: Cieszymy się razem z dzieckiem z każdego nawet bardzo małego osiągnięcia w nauce, a także w innych dziedzinach. Cieszymy się razem z dzieckiem z każdego nawet bardzo małego osiągnięcia w nauce, a także w innych dziedzinach. okazujemy dziecku serdeczność, wspieramy je psychicznie, zapewniamy poczucie pewności i bezpieczeństwa. okazujemy dziecku serdeczność, wspieramy je psychicznie, zapewniamy poczucie pewności i bezpieczeństwa. Unikamy negatywnych ocen – one niczego nie rozwiązują, tylko pogłębiają poczucie mniejszej wartości. Unikamy negatywnych ocen – one niczego nie rozwiązują, tylko pogłębiają poczucie mniejszej wartości.

6 Jakie etapy wyróżniamy w jednostce metodycznej zajęć korekcyjno - kompensacyjnych Zajęcia powinny być właściwie zaplanowane i prowadzone w sposób atrakcyjny, z wykorzystaniem różnych metod, form i środków dydaktycznych. Zajęcia powinny być właściwie zaplanowane i prowadzone w sposób atrakcyjny, z wykorzystaniem różnych metod, form i środków dydaktycznych. Prawidłowo zaplanowana jednostka metodyczna powinna zawierać: Prawidłowo zaplanowana jednostka metodyczna powinna zawierać: Ćwiczenia na materiale nieliterowym, np.ćw. z zakresu percepcji wzrokowej i/lub percepcji słuchowej. Ćwiczenia na materiale nieliterowym, np.ćw. z zakresu percepcji wzrokowej i/lub percepcji słuchowej. Sprawdzenie stopnia opanowania poprzedniego materiału. Sprawdzenie stopnia opanowania poprzedniego materiału. Ćwiczenia stymulujące i usprawniające najgłębiej zaburzone funkcje i najsłabiej opanowane umiejętności dotyczące konkretnych problemów. Ćwiczenia stymulujące i usprawniające najgłębiej zaburzone funkcje i najsłabiej opanowane umiejętności dotyczące konkretnych problemów. Zajęcia w czytaniu i/lub pisaniu – wprowadzenie nowego materiału. Zajęcia w czytaniu i/lub pisaniu – wprowadzenie nowego materiału. Ćwiczenia odprężające relaksujące. Ćwiczenia odprężające relaksujące. Ćwiczenia końcowe o charakterze podsumowującym, będące sprawdzianem uzyskanych efektów z poprzednich ćwiczeń i aktualnych zajęć. Ćwiczenia końcowe o charakterze podsumowującym, będące sprawdzianem uzyskanych efektów z poprzednich ćwiczeń i aktualnych zajęć.

7 Istotnym czynnikiem mobilizującym dziecko jest stosowanie różnorodnych atrakcyjnych form zajęć Ćwiczenia można uatrakcyjnić nadając im charakter zabawowy: podając zadanie w formie zgadywanki, układanki, dobieranki, loteryjki. Ćwiczenia można uatrakcyjnić nadając im charakter zabawowy: podając zadanie w formie zgadywanki, układanki, dobieranki, loteryjki. Te formy mogą przyjmować zajęcia z zakresu spostrzegania wzrokowego, analizy dźwiękowej wyrazów, zajęcia usprawniające czytanie. Te formy mogą przyjmować zajęcia z zakresu spostrzegania wzrokowego, analizy dźwiękowej wyrazów, zajęcia usprawniające czytanie. Prezentując zadania w formie zabawowej łatwo uzyskujemy pozytywny stosunek dziecka do zadania i dostatecznie silne zaangażowanie emocjonalne. Prezentując zadania w formie zabawowej łatwo uzyskujemy pozytywny stosunek dziecka do zadania i dostatecznie silne zaangażowanie emocjonalne. Wymienione formy zabawowe mogą być wykorzystane na zajęciach indywidualnych i grupowych. Wymienione formy zabawowe mogą być wykorzystane na zajęciach indywidualnych i grupowych. W drugim przypadku mają charakter gier, w których dodatkowym czynnikiem mobilizującym jest wygrana – jako cel gry.Ten czynnik dodatkowo mobilizujący może wpływać destrukcyjnie na postępowanie dziecka w czasie ćwiczenia. Zbyt silna chęć wygrania zupełnie uniemożliwia dziecku koncentrację uwagi niezbędną do wykonania tego zadania. Można uniknąć tych negatywnych skutków gier, jeśli odpowiednio do potrzeb i sytuacji ustala się przebieg i zasady gry. W drugim przypadku mają charakter gier, w których dodatkowym czynnikiem mobilizującym jest wygrana – jako cel gry.Ten czynnik dodatkowo mobilizujący może wpływać destrukcyjnie na postępowanie dziecka w czasie ćwiczenia. Zbyt silna chęć wygrania zupełnie uniemożliwia dziecku koncentrację uwagi niezbędną do wykonania tego zadania. Można uniknąć tych negatywnych skutków gier, jeśli odpowiednio do potrzeb i sytuacji ustala się przebieg i zasady gry.

8 Przykładowe ćwiczenia Dobieranie par jednakowych liter. Dobieranie par jednakowych liter. Segregowanie liter. Segregowanie liter. Wyszukiwanie podanej litery w tekście. Wyszukiwanie podanej litery w tekście. Układanie pociętych liter. Alfabet- układanka obrazkowo-literowa. Układanie pociętych liter. Alfabet- układanka obrazkowo-literowa. Rozpoznawanie i nazywanie liter. Rozpoznawanie i nazywanie liter. Dobieranki obrazowo-literowe utrwalające znajomości liter. Dobieranki obrazowo-literowe utrwalające znajomości liter. Tworzenie sylab dwuliterowych otwartych-podstawienie spółgłosek do stałej samogłoski, samogłosek do stałej spółgłoski. Tworzenie sylab dwuliterowych otwartych-podstawienie spółgłosek do stałej samogłoski, samogłosek do stałej spółgłoski. Rozpoznawanie i czytanie całych sylab dwuliterowych. Rozpoznawanie i czytanie całych sylab dwuliterowych. Wysłuchiwanie samogłosek w sylabach dwuliterowych otwartych. Wysłuchiwanie samogłosek w sylabach dwuliterowych otwartych. Samodzielne tworzenie i pisanie sylab otwartych z wszystkimi samogłoskami. Samodzielne tworzenie i pisanie sylab otwartych z wszystkimi samogłoskami. Czytanie w krótkich ekspozycjach i zapisywanie sylab. Czytanie w krótkich ekspozycjach i zapisywanie sylab. Czytanie sylab dwuliterowych i łączenie ich z podanymi słowami w nowe wyrazy za pomocą rebusów. itd.. Czytanie sylab dwuliterowych i łączenie ich z podanymi słowami w nowe wyrazy za pomocą rebusów. itd..

9 Literatura T. Gąsowska, Z. Pietrzak- Stępkowska Praca wyrównawcza z dziećmi T. Gąsowska, Z. Pietrzak- Stępkowska Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Warszawa 1994, WSiP. mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Warszawa 1994, WSiP. B.Zakrzewska, Moje dziecko źle czyta i pisze.Warszawa 1997, WSiP. B.Zakrzewska, Moje dziecko źle czyta i pisze.Warszawa 1997, WSiP. B.Zakrzewska, Czytanie- to radość! Warszawa 1998, WSiP. B.Zakrzewska, Czytanie- to radość! Warszawa 1998, WSiP. E.Kujawa, M.Kurzyna, Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Warszawa 1996 WSiP E.Kujawa, M.Kurzyna, Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Warszawa 1996 WSiP

10 OPRACOWAŁA : mgr ALINA TOKARSKA mgr ALINA TOKARSKA mgr KATARZYNA WYPPICH mgr KATARZYNA WYPPICH


Pobierz ppt "CZYTANIE TO RADOŚĆ Gry, zabawy oraz ćwiczenia rozwijające i doskonalące czytanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google