Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół im"— Zapis prezentacji:

1 Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół im
Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

2 W bieżącym roku szkolnym uczniowie mogą korzystać z następujących form zajęć:
zajęcia pozalekcyjne z informatyki dla uczniów klas I-III, koło przyrodniczo-ekologiczne „MŁODY EKOLOG”, w skład którego wchodzą uczniowie II etapu kształcenia, spotkania z Internetem dla uczniów szkoły podstawowej, ćwiczenia przygotowujące do sprawdzianu po szkole podstawowej.

3 Cele programu zajęć z informatyki dla uczniów klas I-III
Cel główny: Umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie podstawowym. Cele kształcenia i wychowania: Wspomaganie procesu nabywania wiadomości i umiejętności ucznia. Poznawanie komputera w stopniu umożliwiającym samodzielne posługiwanie się nim. Opanowanie umiejętności pisania, liczenia, rysowania, drukowania, korzystania z dyskietek i płyt CD-ROM, zapisywania własnej pracy. Opanowanie umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie. Poznanie przykładów zastosowania komputera w najbliższym środowisku, dostrzeganie wpływu technologii informatycznej na życie człowieka.

4 Cele programu zajęć z informatyki dla uczniów klas I-III – c.d.
Stopniowe nabywanie umiejętności wykorzystania komputera, jako urządzenia ułatwiającego nauk. Wdrażanie do higienicznej pracy z komputerem. Zwróceniem uwagi na zagrożenia internetowe. Rozwijanie zainteresowań informatycznych. Umacnianie wiary we własne siły, możliwości i umiejętności. Umiejętność prezentacji własnych osiągnięć. Poznanie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu komputerowego i urządzeń elektrycznych. Poszanowanie cudzej własności intelektualnej i efektów pracy innych użytkowników komputera.

5 Osiągnięcia uczniów Rozpoznaje i nazywa podstawowe elementy zestawu komputerowego (monitor, klawiatura, myszka, drukarka), nośniki informacji (dyskietka, CD-ROM) i wykonuje czynności (kliknij, skopiuj). Samodzielnie uruchamia komputer i wybiera żądany program. Obsługuje wybrany program, grę. Poprawnie wychodzi z programu, wyłącza komputer. Posługuje się myszką. Rozróżnia plik i folder. Rozpoznaje podstawowe elementy środowiska Windows: okna, pulpit, ikona, pasek zadań, przyciski. Zna budowę okna. Wykonuje prosty rysunek, wykorzystując ofertę programu przez odpowiedni wybór narzędzi i opcji. Umie napisać prosty tekst z wykorzystaniem małych i wielkich liter, wyszukać i poprawić błędy. Zna klawisze edycyjne i wie, do czego służą.

6 Uzasadnia znaczenie komputera dla rozwoju techniki.
Dostrzega konieczność korzystania z nowych technologii komunikowania się. Umie obsługiwać poznane programy edukacyjne, wykorzystywać je do uczenia się i testowania swoich osiągnięć. Stosuje zdobyte dzięki programom edukacyjnym wiadomości i umiejętności w prostych sytuacjach. Umie kopiować informacje z dysku twardego na dyskietkę i odwrotnie.

7 Założenia koła przyrodniczo-ekologicznego
Szkolne koło ekologiczno – przyrodnicze „MŁODY EKOLOG” prowadzone jest dla uczniów II etapu kształcenia. Głównym jego założeniem jest: Wykształcenie, wśród uczniów i społeczeństwa lokalnego, poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Realizując ten cel stosujemy różne metody i formy pracy. Oprócz tradycyjnych zajęć w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, uczniowie pracują również z komputerami, gdyż zajęcia mają rozwijać umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji oraz korzystania z różnych źródeł.

8 Prace młodych ekologów
W ramach prowadzonych zajęć wykonaliśmy różne zadania wykorzystując do tego informacje z Internetu. Są to między innymi: Przygotowanie wystawki w klasopracowni biologicznej pod hasłem „Walory odżywcze warzyw”.

9 Prace młodych ekologów c.d.
Wykonanie ulotek o tematyce zdrowotnej i przyrodniczej, które były rozdawane uczniom i mieszkańcom naszej miejscowości. Wykonanie albumu pt: „Zwierzęta chronione w Polsce” np. Bóbr europejski Ssak z rzędu gryzoni. Długość ciała osiąga 75–100 cm, ogona 30–35 cm, waga 18–30 kg. Masywna budowa ciała; futro bardzo gęste,od szaro- do czarnobrunatnego; ogon spłaszczony, pokryty łuskami, uszy i oczy małe, palce tylnych nóg spięte błoną pławną. Zamieszkuje stojące i płynące wody w lasach liściastych o bogatym podszyciu. Prowadzi aktywny tryb życia o zmierzchu i w nocy. Jest znakomitym pływakiem, świetnie nurkuje, pod powierzchnią wody może przebywać nawet do 15 min. Kopie nory w przybrzeżnych skarpach lub buduje żeremia z gałęzi i mułu, do których wejścia zawsze znajdują się pod wodą. Na szczególną uwagę zasługują jego mocne, niezwykle silne zęby, którymi jest w stanie ścinać drzewa nawet o dużej średnicy.

10 Spotkania z Internetem dla uczniów szkoły podstawowej
Główne zadania: Przepisywanie tekstów, Wykonywanie prezentacji, Tworzenie stron WWW, Wykonywanie plakatów, rysunków, Projektowanie wizytówek, Drukowanie (wydruk czarno-biały – drukarka laserowa), Skanowanie

11 Spotkania z Internetem dla uczniów szkoły podstawowej - cd.
Wyszukiwanie wiadomości na zadany temat, Nagrywanie i archiwizacja danych na nośnikach CD, Wysyłanie i odbieranie i, Rozwiązywanie problemów związanych z komputerami (doradztwo naprawy i modernizacja), Zakładanie kont pocztowych, Uczenie podstaw obsługi komputera, pakietów biurowych i Internetu.

12 Zajęcia w świetlicy środowiskowej
W bieżącym roku szkolnym w rozpoczęła swoją działalność Świetlica Środowiskowa przy Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu. Najważniejsze cele świetlicy to indywidualne rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu gminy poprzez udział w różnych formach zajęć oraz kształtowanie więzi ze środowiskiem lokalnym.

13 Zajęcia w świetlicy środowiskowej c.d.
W ofercie świetlicy znajdują się następujące rodzaje zajęć: sportowe; rozwijają sprawność fizyczną i kondycję młodzieży, teatralne; rozbudzają zainteresowania uczniów teatrem, przygotowują do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką, logopedyczne; dzieci mogą rozwijać mowę i umiejętności poznawcze oraz korygować błędy w mówieniu lub wady wymowy, taniec nowoczesny i aerobik; młodzież poznaje podstawowe kroki aerobiku, uczestniczy w ćwiczeniach kształtujących prawidłową postawę ciała, ćwiczy marsze w odpowiednim tempie i poruszanie się po parkiecie

14 Zajęcia w świetlicy środowiskowej c.d.
kulinarne: dzieci poznają zasady zdrowego żywienia, sposoby przygotowywania posiłków, nabywają umiejętności racjonalnego odżywiania pamiętając o ważnej roli estetyki podawania do stołu i spożywania, plastyczne; Uczestnicy mogą swobodnie dysponować swoim wolnym od zajęć czasem poznając techniki plastyczne, które na lekcjach plastyki są tylko zasygnalizowane, informatyczne: pozwalają na rozwijanie zainteresowań informatycznych oraz fotograficznych, „Odrabianki” to stały element świetlicy. Wszyscy uczniowie mogą skorzystać z pomocy nauczycieli w odrabianiu lekcji.

15 Ćwiczenia przygotowujące do sprawdzianu po szkole podstawowej
W każdej twórczej działalności człowieka niezbędna jest szybka orientacja, pomysłowość i przede wszystkim zdolność logicznego myślenia, program ćwiczeń został zaprojektowany tak, aby właśnie te sfery umysłu doskonalić. Zajęcia pod nazwą „Ćwiczenia przygotowujące do sprawdzianu po szkole podstawowej” mają na celu przygotować uczniów do sprawdzianu zarówno od strony „technicznej” tzn., oswoić z jego formą jak również doskonalić umiejętności objęte pięcioma standardami wymagań egzaminacyjnych. W tym celu nauczyciele wykorzystują zarówno programy komputerowe (np. “Zacznij od dziś” lub eduromy), jak również bogate zasoby internetowe.

16 Cele ogólne ćwiczeń: wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy,
kształcenie umiejętności koncentracji, wyrabianie umiejętności właściwego zaplanowania czasu pracy nad zadaniami, przygotowywanie uczniów do właściwego wykorzystania miejsca na arkuszu egzaminacyjnym, doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań zamkniętych oraz zadań otwartych: krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi, przygotowanie uczniów do wykorzystania posiadanej wiedzy przy rozwiązywaniu problemów, wyrabianie wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

17 Zalety programu Dzięki programowi „Zacznij od dziś” uczniowie doskonalą umiejętności objęte pięcioma standardami egzaminacyjnymi rozwiązując gotowe testy lub konstruując wg zapotrzebowania uczniów. PISANIE KORZYSTANIE Z INFORMACJI CZYTANIE ROZUMOWANIE WIEDZA W PRAKTYCE

18 TU MOŻESZ DOSTOSOWAĆ SPRAWDZIAN DO SWOICH UMIEJĘTNOŚCI

19 Efekty pracy: 1. Umiejętność kodowania i wypełniania karty odpowiedzi arkusza egzaminacyjnego. 2. Sprawne redagowanie dłuższych form wymienione w standardach wymagań egzaminacyjnych takich jak: sprawozdanie, reportaż, streszczenie, ogłoszenie, zawiadomienie, zaproszenie, instrukcja, opowiadanie z elementami opisu, wywiad, plan jednodniowej wycieczki, pamiętnik, opis przeżyć wewnętrznych, list, charakterystyka, rozprawka oraz notatka do przewodnika turystycznego. 3. Umiejętność czytania ze zrozumieniem i wyszukiwanie odpowiedzi na zadania zamknięte w tekście.

20 Podsumowanie: Podczas każdego rodzaju zajęć pozalekcyjnych często wykorzystywany jest komputer jako narzędzie pracy uczniów i nauczycieli, a dostęp do Internetu pozwala na szybkie uzyskanie informacji na dowolny temat. Niewątpliwie korzystanie z TIK uatrakcyjnia proces nauczania-uczenia się, a przez to jego efekty są trwalsze. Bibliografia: 1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego, 2.„Zacznij od dziś”. Sprawdzian po szkole podstawowej. WSiP we współpracy z OKE w Krakowie, 3. Zrzuty ekranowe i zdjęcia-zasoby własne nauczycieli. Opracowanie: Maria Pawłowska


Pobierz ppt "Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google