Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Decyzje/zobowiązania: Do 2005: Wszystkie kraje mają mieć systemy zapewnienia jakości kształcenia Wszystkie kraje mają wprowadzić studia 2-stopniowe Wszystkie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Decyzje/zobowiązania: Do 2005: Wszystkie kraje mają mieć systemy zapewnienia jakości kształcenia Wszystkie kraje mają wprowadzić studia 2-stopniowe Wszystkie."— Zapis prezentacji:

1 Decyzje/zobowiązania: Do 2005: Wszystkie kraje mają mieć systemy zapewnienia jakości kształcenia Wszystkie kraje mają wprowadzić studia 2-stopniowe Wszystkie kraje mają wydawać bezpłatny i powszechny suplement do dyplomu Komunikat berliński & droga do Bergen

2 ECTS 2,(3) stopniowy system kształcenia Mobilność studentów Akumulacja punktów Kształcenie ustawiczne Uznawanie doświadczenia nabytego poza systemem edukacji formalnej

3 4. Wprowadzenie punktowego systemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) 4. Wprowadzenie punktowego systemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) 1989 r. Wprowadzenie ECTS jako systemu transferu punktów w ramach programu ERASMUS Obecnie ECTS jako system akumulacji punktów (osiągnięć/zaliczeń studenta) w różnych okresach studiów, odbywanych w kraju i za granicą oraz system transferu punktów Podstawowe cechy (elementy) systemu ECTS Punkty ECTSNakład pracy studenta Efekty kształcenia i kompetencjeSkala ocen ECTS PAKIET INFORMACYJNY / KATALOG PRZEDMIOTÓW

4 Jak przyporządkowywać punkty ECTS? Punkty ECTSNakład pracy studenta 60 punktów w ciągu 1 roku akademickiego (30 na semestr; 20 na trymestr) Uczęszczanie na wykłady Pisanie raportów (innych opracowań) Samodzielna nauka Przygotowanie projektów Egzaminyetc. Udział w seminariach laboratoriach, ćwiczeniach 1500-1800 godz. rocznie 1 punkt ECTS = 25-30 godz. pracy 38 tygodni zajęć (2 x15 tyg. zajęć + 2 sesje egz. x 2 tyg. + 2 tyg. sesji popr.) tj. 1520 godz. pracy studenta (1 punkt = ok. 25 godz.) 1. cykl – 180-240 punktów ECTS 2. cykl – 60-120 punktów ECTS 3. cykl – na razie brak reguł

5 Jak przyporządkowywać punkty ECTS? Punkty przyporządkowuje się wszystkim programu studiów komponentom Moduły Praktyki Praca dyplomowa (rozprawa) Przedmioty Badania naukowe etc. Weryfikacja przyporządkowania punktów na podstawie ankiet wśród studentów Korekta przyporządkowania punktów ECTS 1 2 3 !!! UWAGA Przejście od względnego do bezwzględnego sposobu przypisywania punktów 45 min. w planie liczy się jak pełna godzina

6 Skala ocen ECTS Ocena ECTS % studentów, którzy uzyskują zaliczenia/zdają egzaminy i otrzymują daną ocenę Uwagi A10 Najlepsi studenci B25 C30 D25 E10 Najniższe oceny pozytywne FX- Niedostateczna – do zaliczenia konieczne uzupełnienie pewnych braków F- NIEDOSTATECZNA – do zaliczenia konieczne uzupełnienie istotnych braków Ranking ma sens, gdy przynajmniej 30 osób uzyskuje oceny pozytywne. Jest więc konieczna duża liczebność roczników studentów Skala ocen ECTS nie musi zastąpić systemów stosowanych w poszczególnych krajach, ale ma umożliwić zrozumienie tych systemów w innych krajach Jeżeli na podstawie pierwotnych ocen nie można opracować rzetelnego rankingu, należy podać jedynie pozytywną lub negatywną ocenę ECTS

7 Punkty ECTSNakład pracy studenta Efekty kształcenia i kompetencjeSkala ocen ECTS PAKIET INFORMACYJNY / KATALOG PRZEDMIOTÓW Efekty kształcenia i kompetencje Określają, co student powinien wiedzieć, rozumieć i/lub potrafić zademonstrować po zakończeniu procesu kształcenia. Powinno się je definiować wraz z odpowiednimi kryteriami oceny, które można stosować w celu sprawdzenia, czy przewidywane efekty zostały osiągnięte. Muszą być odniesione do poszczególnych przedmiotów lub modułów i do programów studiów, np. 1. lub 2. cyklu. PRZYKŁAD kompetencji związanych z określonym przedmiotem w dziedzinie fizyki : Po zakończeniu nauki student powinien potrafić opisać i wyjaśnić funkcjonowanie podstawowych przyrządów optoelektronicznych, włókien optycznych, wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCP), tranzystorów bipolarnych i polowych oraz diod emisyjnych MOS. PRZYKŁAD kompetencji ogólnych: Po zakończeniu nauki w ramach tego modułu student powinien wykazać się umiejętnością efektywnego wyszukiwania informacji ze źródeł podstawowych i wtórnych, włącznie z wyszukiwaniem informacji za pośrednictwem komputera w trybie on-line

8 Efekty kształcenia i kompetencje Punkty ECTS 1.Nie można przypisać punktów przedmiotowi, jeśli nie zostały zdefiniowane efekty kształcenia 2.Student może otrzymać punkty jedynie po sprawdzeniu, czy osiągnął zakładane efekty WF ? Lektorat z j. obcego ?

9 PAKIET INFORMACYJNY / KATALOG PRZEDMIOTÓW

10

11

12

13 Konieczność zmian w systemie zaliczania semestrów Przejście na system zaliczania punktów ECTS W miejsce stempla w indeksie: Zaliczam semestr XX w roku akad. YY/ZZ pojawia się stempel: Na semestrze XX w roku akademickim YY/ZZ zaliczam PP punktów ECTS. Suma punktów zaliczona w toku studiów wynosi VVV na LLL przewidzianych planem Na podstawie liczby zaliczonych punktów podejmujemy decyzję o rejestracji na kolejny semestr, lub w przypadku niedostatecznej ich liczby, o ponownej rejestracji na ten sam semestr.

14 Konieczność zmian w zapisach Regulaminu Studiów Studia licencjackie Studia magisterskie uzupełniające Studia magisterskie

15 1.Do końca stycznia – poprawki w katalogu za 2003/04 2.Od marca – wprowadzamy nowe programy. 2004/05 czy 2005/06 ??? OBIE WERSJE JĘZYKOWE ! 3. Opracowanie ankiety, w której studenci wypowiadają się nt.przypisania punktów. 4. Weryfikacja nazewnictwa w języku angielskim. 5. Katalogi przedmiotów dla studiów zaocznych. 1.Do końca stycznia – poprawki w katalogu za 2003/04 2.Od marca – wprowadzamy nowe programy. 2004/05 czy 2005/06 ??? OBIE WERSJE JĘZYKOWE ! 3. Opracowanie ankiety, w której studenci wypowiadają się nt.przypisania punktów. 4. Weryfikacja nazewnictwa w języku angielskim. 5. Katalogi przedmiotów dla studiów zaocznych. Propozycja działań w najbliższym okresie dot. Katalogu Przedmiotów w internecie


Pobierz ppt "Decyzje/zobowiązania: Do 2005: Wszystkie kraje mają mieć systemy zapewnienia jakości kształcenia Wszystkie kraje mają wprowadzić studia 2-stopniowe Wszystkie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google