Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy racjonalnej antybiotykoterapii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy racjonalnej antybiotykoterapii"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy racjonalnej antybiotykoterapii
Michał Sidorowski Studenckie Koło Pediatryczne Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej

2 Trochę historii… 1928 – Alexander Fleming wrócił z wakacji i zaobserwował że na płytce z S. aureus na który dostała się pleśń grzyba Penicillinum notatum bakterie zostały zabite 1929 – publikuje swoje spostrzeżenia Florey i Chain wyizolowali penicylinę w czystej postaci 1945 – Nobel dla Fleminga, Floreya i Chaina

3 Czym jest racjonalna antybiotykoterapia ???

4 Porównananie konsumpcji antybiotyków w Europie - 2005

5 Zużycie cefalosporyn w 2004 r
dark green = lowest to DID; light green = to DID; yellow = to DID; red = DID to highest; grey = ESAC participant for which no data are available.

6 Racjonalna antybiotykoterapia
Komunikacja Edukacja Oporność Zapobieganie zakażeniom Właściwy dobór antybiotyku

7 np.: pałeczki gram – niewrażliwe na glikopeptydy
oporność nabyta chromosomalna plazmidowa wrodzona np.: pałeczki gram – niewrażliwe na glikopeptydy

8 Oporność chromosomalna
Mutacja Jednostopniowa Kilkustopniowa Transformacja obcogatunkowego DNA

9 Oporność plazmidowa Koniugacja Transdukcja Transformacja

10

11

12

13 Ekspresja fenotypowa oporności na antybiotyki
Synteza enzymu : rozkładającego antybiotyk, modyfikującego antybiotyk Zaburzenia barier przepuszczalności Modyfikacja miejsca docelowego działania antybiotyku Ominięcie ogniwa reakcji szlaku metabolicznego zablokowanego przez antybiotyk Aktywne usuwanie antybiotyku z komórki bakteryjnej na zasadzie „pompy”

14 Terapia sekwencyjna Polega na zastąpieniu formy parenteralnej leku, formą doustną w sytuacji znacznej poprawy stanu klinicznego chorego Pozwala na szybsze wypisanie chorego ze szpitala, co obniża koszty leczenia, a przede wszystkim zmniejsza ryzyko nadkażenia chorego oporną florą bakteryjną

15 EDUKACJA !!!

16 Komunikacja

17 Mechanizmy powstawania oporności

18 Przy wyborze antybiotyku do leczenia należy się kierować kilkoma kryteriami:
Znajomością farmakokinetyki i farmakodynamiki przepisywanego leku Dostępnością biologiczną antybiotyku Aktywnością przeciwbakteryjną Tolerancją

19 Znajomością farmakokinetyki i farmakodynamiki przepisywanego leku
Z tym kryterium wiąże się dawkowanie leku. Preferowane są antybiotyki, które podaje się raz lub dwa razy na dobę. Leki podawane 1 lub 2 x na dobę w dużym stopniu gwarantują przestrzeganie czasu trwania terapii, a wiadomo, że jedną z istotnych przyczyn selekcji szczepów opornych jest zbyt krótki czas trwania leczenia.

20 Dostępnością biologiczną antybiotyku
Antybiotyki lepiej wchłaniane w mniejszym stopniu prowadzą do zaburzeń równowagi fizjologicznej flory przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.

21 Aktywnością przeciwbakteryjną
Do tego celu konieczna jest znajomość spektrum przeciwbakteryjnego stosowanych preparatów i znajomość prawdopodobnych czynników etiologicznych zakażenia. Pozwoli to na zastosowanie antybiotyku o jak najwęższym spektrum, ukierunkowanym na określony patogen. Bardzo pomocna jest znajomość aktualnego stanu wrażliwości na antybiotyki szczepów powodujących zakażenia w środowisku, z którego pochodzi pacjent. Ideałem byłoby wykonanie badania mikrobiologicznego przed zaordynowaniem terapii.

22 Tolerancją Częściej stosowane są antybiotyki powodujące jak najmniej niepożądanych objawów ubocznych. W przypadku dzieci należy zwrócić również uwagę na smak zawiesiny. Doskonałe antybiotyki o smaku nie akceptowanym przez dziecko nie są przyjmowane, zwłaszcza przez dzieci starsze.

23 Nie tylko na receptę … Nadużywanie antybiotyków w rolnictwie i weterynarii W hodowli zwierząt jako stymulatory wzrostu – o 15 % lepszy przyrost Flora towarzysząca zwierzętom jest bardzo zbliżona do ludzkiej

24 Lekarzu !!! Szczepienia – zaszczep się sam przeciwko grypie, pacjentom z grupy ryzyka zalecaj szczepienie p-ko grypie oraz p-ko pneumokokom Namierz patogen – terapia empiryczna dla podejrzewanych patogenów i celowana dla znanych Poznaj lokalny antybiogram Pacjent z infekcją wirusową – nie bój się powiedzieć NIE Używaj antybiotyki o wąskim spektrum działania kiedykolwiek jest to możliwe Lecz zakażenie, nie kolonizację czy kontaminację Znajdź i usuń przyczynę przewlekłych i nawracających zakażeń Nie zakażaj innych – zostań w domu gdy jesteś chory, myj ręce przed i po badaniu pacjenta, używaj rękawiczek, świeć przykładem

25 Pytań kilka . . .

26 Na jakiej podstawie należy według aktualnych zaleceń rozpoznać i jak leczyć anginę paciorkowcową u dzieci? Anginę paciorkowcową rozpoznajemy wstępnie na podstawie obrazu klinicznego (intensywne przekrwienie błony śluzowej gardła i migdałków, ból gardła [często utrudniający połykanie], gorączka, powiększenie i tkliwość węzłów chłonnych szyjnych, brak objawów nieżytowych [kaszel, wydzielina z nosa, zapalenie spojówek]) i cech epidemiologicznych (np. wywiad wskazujący na kontakt z chorym na potwierdzoną anginę paciorkowcową lub nosicielem paciorkowca grupy A). Jeśli obraz kliniczny wskazuje na etiologię paciorkowcową anginy, potwierdzeniem rozpoznania powinien być dodatni wynik posiewu materiału pobranego metodą wymazu z gardła lub dodatni wynik szybkiego testu antygenowego). Jeśli natomiast obraz kliniczny nie wskazuje na zapalenie paciorkowcowe, to z dużym prawdopodobieństwem można je wykluczyć bez badania mikrobiologicznego. Leczeniem z wyboru jest penicylina fenoksymetylowa (Penicylina V) podawana u dzieci co 12 lub 8 godzin (u młodzieży i dorosłych co 8 lub 6 godzin) przez 10 dni lub - w przypadku alergii nienatychmiastowej na penicyliny - cefalosporyna I generacji (np. cefadroksyl) przez 10 dni. Jeśli są małe szanse na przestrzeganie zasad leczenia przez 10 dni, to akceptowaną alternatywą jest amoksycylina podawana przez 6 dni lub cefuroksym przez 5 dni. U chorych z alergią typu natychmiastowego na beta-laktamy konieczne jest natomiast zastosowanie makrolidu (ew. klindamycyny).

27 Czy doustne preparaty amoksycyliny należy podawać w 2 czy 3 dawkach na dobę?
Amoksycylina podawana jest 2 lub 3 razy na dobę w zależności od dawkowania leku. Antybiotyk w dawkach tradycyjnych - 45 mg/kg mc./24 h lub 75 mg/kg mc./24 h - powinien być podawany co 8 godzin, aby zapewnić właściwe parametry farmakokinetyczne i farmakodynamiczne, zaś w dawce 90 mg/kg mc./24 h - co 12 godzin. Większe dawkowanie leku jest konieczne do osiągnięcia efektu terapeutycznego w świetle narastającej oporności Streptococcus pneumoniae na penicylinę, także w Polsce. Taki sposób dawkowania należy rozważyć u pacjentów wcześniej leczonych antybiotykami beta-laktamowymi

28 Ile wynosi "megadawka" azytromycyny i jakie są wskazania do jej zastosowania?
Wskazaniem do zastosowania azytromycyny - jak i innych makrolidów - są bakteryjne zapalenia dróg oddechowych (ostre zapalenie ucha środkowego, ostre zapalenie zatok przynosowych, pozaszpitalne zapalenie płuc) u chorego z alergią natychmiastową na dowolną penicylinę lub cefalosporynę, lub nienatychmiastową na wszystkie beta-laktamy. "Megadawka" wynosi u dzieci 30 mg/kg mc. (u dorosłych mg) i można ją stosować jednorazowo jako "dokładkę" do beta-laktamu w leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc w przypadku braku wyraźnej poprawy po 3 dobach podawania antybiotyku beta-laktamowego.

29 Jak długo należy leczyć antybiotykiem dzieci chore na zapalenie płuc o potwierdzonej etiologii Chlamydophila pneumoniae lub Mycoplasma pneumoniae? Czy wszystkie makrolidy i azolidy są w takiej sytuacji równie skuteczne i przydatne w praktyce? Wszystkie makrolidy są aktywne wobec bakterii nietypowych, poszczególne antybiotyki różnią się jedynie penetracją wewnątrzkomórkową - największą charakteryzuje się azytromycyna. Czas leczenia zapalenia płuc o tej etiologii zwyczajowo wynosi dni, ale nie przeprowadzono badań z randomizacją, których wyniki umożliwiłyby wiarygodne ustalenie optymalnego czasu terapii. Wyjątkowo dla azytromycyny leczenie trwa 5 dni - u dzieci dawka w 1. dobie wynosi 10 mg/kg mc., zaś w 4 kolejnych - 5 mg/kg mc. Częstość eradykacji patogenu w wyniku leczenia wynosi ponad 80%.

30 Co to jest antybiotykoterapia sekwencyjna i jakie antybiotyki można tak stosować w leczeniu bakteryjnych zapaleń dróg oddechowych? Antybiotykoterapia sekwencyjna polega na rozpoczęciu terapii antybiotykiem podawanym dożylnie (i.v.), a po poprawie stanu klinicznego zmianę leczenia na preparat podawany doustnie (p.o.). Przykłady: - cefuroksym i.v. → aksetyl cefuroksymu p.o. - amoksycylina z klawulanianem i.v. → amoksycylina z klawulanianem p.o. - cyprofloksacyna (ofloksacyna) i.v. → cyprofloksacyna (ofloksacyna) p.o. - klarytromycyna i.v. → klarytromycyna p.o. - cefotaksym (ceftriakson) i.v. → amoksycylina z klawulanianem p.o. - klindamycyna i.v. → klindamycyna p.o. - ceftazydym i.v. → cyprofloksacyna p.o.

31 Jaką postać farmaceutyczną antybiotyków wybierać w leczeniu niemowląt do 3. miesiąca życia? Czy antybiotyk można podawać doustnie i które są najbezpieczniejsze? Do 3. miesiąca życia zakażenia bakteryjne wymagają stosowania leków przeciwbakteryjnych pozajelitowo z powodu cięższego przebiegu, trudnego do odróżnienia od objawów zakażenia uogólnionego (bakteriemii lub sepsy) i gorszej tolerancji doustnych preparatów antybiotyków, i to nie tyle samej substancji czynnej, co innych składników tych preparatów. Wynika to z niedorozwoju "bariery pokarmowej". Do leczenia zakażeń bakteryjnych w tym wieku szczególnie nadaje się ceftriakson, który można podawać raz na dobę (także domięśniowo), co ułatwia jego stosowanie i wcześniejsze wypisanie dziecka ze szpitala.

32 Czy brak efektu klinicznego po 2-3 dniach leczenia pozaszpitalne go zapalenia płuc u dziecka amoksycyliną w standardowej dawce jest wskazaniem do zwiększenia dawki tego leku, zmiany antybiotyku na inny czy też dodania makrolidu? W takich przypadkach, zwłaszcza u dzieci po roku życia, niewątpliwie należy dodać makrolid, który zmodyfikuje korzystnie przebieg choroby, choć raczej nie poprawi radykalnie stanu chorego.

33 Czy w Polsce są dostępne szybkie testy diagnostyczne na obecność paciorkowców grupy A (Streptococcus pyogenes) i jaka jest ich przydatność w diagnostyce anginy u dzieci? Czy ich wykonywanie w praktyce jest opłacalne i refundowane? Są dostępne i można je również zamówić u producentów (np. BD Directigen EZ firmy Becton Dickinson). W praktyce są bardzo przydatne, bowiem w wielu przypadkach umożliwiają ustalenie rozpoznania już w gabinecie lekarza. Stosowanie tych testów jest korzystne dla społeczeństwa i systemu opieki zdrowotnej, gdyż pozwala na ograniczenie nadmiernego w Polsce stosowania antybiotyków w zapaleniach o etiologii wirusowej. Ich powszechne zastosowanie we Francji, refundowane przez Kasę Chorych, spowodowało znaczące ograniczenie zużycia antybiotyków.

34

35 Bibliografia: Zasady racjonalnej antybiotykoterapii, Służba zdrowia, nr ( ); kwietnia - 7 maja Prof. dr hab. med. Danuta Dzierżanowska, Mgr Urszula Łopaciuk Antybiotykoterapia praktyczna, α-medica press – prof. dr hab. med. Danuta Dzierżanowska Racjonalna antybiotykoterapia, Medycyna Praktyczna Pediatria 2007/01 - prof. dr hab. med. Danuta Dzierżanowska, prof. dr hab. med. Andrzej Radzikowski MJA vol. 177 – Antibiotic resistance by Peter Colignon Chorzy na antybiotyki Rozmowa z prof. Walerią Hryniewicz - Przewodnik Lekarza 10/2004

36 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Podstawy racjonalnej antybiotykoterapii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google