Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Ludzie – możliwości dla początkujących naukowców – zasady aplikowania, baza ofert stypendialnych Ewelina Mossakowska Biuro ds. Mobilności Krajowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Ludzie – możliwości dla początkujących naukowców – zasady aplikowania, baza ofert stypendialnych Ewelina Mossakowska Biuro ds. Mobilności Krajowy."— Zapis prezentacji:

1 Program Ludzie – możliwości dla początkujących naukowców – zasady aplikowania, baza ofert stypendialnych Ewelina Mossakowska Biuro ds. Mobilności Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 5 grudnia 2007

2 Cooperation 32 413 Ideas 7 510 People 4 750 Capacities 4 097 Euratom 2 751 (517 - działania nukelarne JRC) JRC 1 751 (działania nienuklearne) 53 272 mld euro ( Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. ) 7 PR : Struktura i budżet

3 Ludzie: Ogólne cechy programu BUD Ż ET: patronat Marie Curie = projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie; różne typy projektów mające na celu rozwój zasobów ludzkich w nauce; podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery; brak limitu wieku – istotne doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych; dowolna tematyka badań proponowana przez projektodawców; nacisk kładziony na aktywny udział przemysłu (głównie MŚP); większość akcji otwartych dla naukowców z krajów trzecich. BUD Ż ET: FP5: 1050 mln EUR FP6: 1580 mln EUR FP7: 4728 mln EUR Przy realizacji programu i finansowaniu projektów brane będą pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców.

4 Ludzie: Uczestnicy Instytucja (participant/ beneficiary/ host institution): każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo (priorytet dla MŚP) Naukowiec (Marie Curie fellow/ researcher) Naukowiec początkujący (early-stage researcher): mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra Naukowiec doświadczony (experienced researcher): stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra

5 Ludzie: Typy projektów Projekty instytucjonalne instytucja/sieć aplikuje o konkretną liczbę miejsc szkoleniowych (osobomiesiące) kontrakt z KE – max. 4 lata zaakceptowane instytucje dokonują selekcji naukowców na szkolenia i prowadzenie badań pobyt szkoleniowy może trwać 2 miesiące – 36 miesięcy (w zależności od rodzaju projektu) Projekty indywidualne naukowiec w porozumieniu z instytucją przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy kontrakt z KE podpisuje instytucja przyjmująca, która następnie zatrudnia naukowca pobyt badawczo-szkoleniowy trwa od 12 do 36 miesięcy (w zależności od typu projektu)

6 Ludzie: Sieci Marie Curie - oferty KE utworzy ł a baz ę ofert stypendialnych finansowanych w ramach projektów instytucjonalnych Marie Curie zaakceptowanych w poprzednich programach ramowych (5PR- projekty na ukończeniu i 6PR-projekty realizowane do 2010). Od 2008 będą się pojawiać informacje o ofertach projektów 7PR.http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/ Na powyższej stronie: - dwie grupy projektów: Host Fellowships/RTN Conferences - po wyszukaniu odpowiedniej oferty należy skontaktować się z osobą podaną do kontaktu, spełnić oczekiwania instytucji goszczącej. Przy wysyłaniu oferty do Host Fellowships załączyć CV oraz informacje o projekcie badawczym, który się realizuje lub chce się realizować.

7 Ludzie: baza ofert stypendialnych

8

9

10 Ludzie: Zasady mobilności ZASADY OGÓLNE Naukowiec: - nie może mieć obywatelstwa kraju, w którym zamierza odbyć szkolenie; - nie może odbyć szkolenia w kraju, w którym przebywał dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat WYJĄTKI: naukowiec europejski pracujący przez 3 lata poza UE i krajami stowarzyszonymi w okresie ostatnich 4 lat; kilka obywatelstw (jeśli nie przebywał w kraju przyjmującym co najmniej ostatnich 5 lat); Organizacje międzynarodowe Mechanizmy reintegracyjne – projekt można realizować w kraju posiadanego obywatelstwa

11 Ludzie: Fundusze Ś WIADCZENIA DLA INSTYTUCJI koszty projektu (research training/ transfer of knowledge) związane z programami badawczymi, szkoleniowymi i wymianą informacji, materiałami szkoleniowymi oraz promocją projektu koszty zarządzania projektem (w tym audyt) koszty ogólne (overheads) inne, specyficznie uwarunkowane formy dofinansowania, np. na zakup sprzętu Ś WIADCZENIA DLA NAUKOWCÓW wynagrodzenie (monthly living allowance) koszty związane ze zmianą miejsca pobytu (transnational mobility) - koszty podróży (travel allowance) - koszty relokacji (mobility allowance) jednorazowy dodatek "badawczy" (career exploratory allowance) koszty badań oraz koszty związane z uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach... ("expenses of participating")

12 Inne możliwości wyjazdu Staże urzędnicze w Komisji Europejskiej Staże urzędnicze w Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm Program skierowany do młodych absolwentów szkół wyższych, nie wyłączając osób, które w ramach prowadzonej przez całe życie nauki uzyskały ostatnio dyplom szkoły wyższej i rozpoczynają nową karierę zawodową. Cele: - doświadczenie pracy w szczególności w Komisji Europejskiej i ogólnie pracy w instytucjach UE; - zdobycie praktycznego doświadczenia i wiedzy o codziennej pracy departamentów i służb Komisji; Wymagania: - wyższe wykształcenie (Polska- licencjat); - dobra znajomość dwóch języków Unii, w tym język angielskiego, francuskiego lub niemieckiego; Czas trwania: 3-5 miesięcy w okresie - od 1 marca do końca lipca; - od 1 października do końca lutego następnego roku. Stażyści otrzymują miesięczne stypendium, wysokość ustalana corocznie.

13 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 82 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl Osoby do kontaktu: Marta Muter Piotr Bednarek Ewelina Mossakowska mobility@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "Program Ludzie – możliwości dla początkujących naukowców – zasady aplikowania, baza ofert stypendialnych Ewelina Mossakowska Biuro ds. Mobilności Krajowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google