Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KomendyPodstawy informatyki 1 WN Podstawy informatyki Komendy i polecenia interpretera MS Windows XP Komendy i polecenia interpretera MS Windows XP Materiały.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KomendyPodstawy informatyki 1 WN Podstawy informatyki Komendy i polecenia interpretera MS Windows XP Komendy i polecenia interpretera MS Windows XP Materiały."— Zapis prezentacji:

1 KomendyPodstawy informatyki 1 WN Podstawy informatyki Komendy i polecenia interpretera MS Windows XP Komendy i polecenia interpretera MS Windows XP Materiały laboratoryjne dr inż. Zbigniew Zakrzewskiv.1.0

2 KomendyPodstawy informatyki 2 WN Uruchamianie interpretera komend Uruchomienie okna Otwórz (przy pomocy klawiatury lub przy pomocy myszki) Wpisanie polecenia cmd Okno interpretera

3 KomendyPodstawy informatyki 3 WN Właściwości okna interpretera

4 KomendyPodstawy informatyki 4 WN Podstawowe komendy interpretera InstrukcjaOpis ExitOpuszczenie interpretera i zamknięcie okna CDZmiana katalogu lub podkatalogu DIRWykaz zawartości katalogu lub podkatalogu DEL (ERASE)Usuwanie pliku COPYKopiowanie zawartości katalogu lub pliku XCOPYKopiowanie zawartości katalogu z podkatalogami MDZakładanie katalogu (folderu) RDUsuwanie katalogu DISKCOPYKopiowanie dyskietek TYPEEdycja zbioru tekstowego EDITEdycja i zakładanie zbiorów tekstowych FCPorównywanie plików lub zestawów plików APPENDOkreślenie ścieżki wyszukiwania katalogów w poszukiwaniu plików TREEWyświetlenie struktury podkatalogów FORMATFormatowanie dysków

5 KomendyPodstawy informatyki 5 WN Komenda zmiany katalogu - CD

6 KomendyPodstawy informatyki 6 WN Komenda wykazów - DIR

7 KomendyPodstawy informatyki 7 WN Usuwanie plików – DEL (ERASE)

8 KomendyPodstawy informatyki 8 WN Kopiowanie pliku - COPY

9 KomendyPodstawy informatyki 9 WN Komenda kopiowania drzewa – XCOPY (#1)

10 KomendyPodstawy informatyki 10 WN Komenda kopiowania drzewa – XCOPY (#2)

11 KomendyPodstawy informatyki 11 WN Tworzenie i usuwanie katalogu – MD i RD

12 KomendyPodstawy informatyki 12 WN Kopiowanie dyskietek - DISKCOPY

13 KomendyPodstawy informatyki 13 WN Komendy TYPE i EDIT TYPE – komenda wyświetlenia zawartości pliku tekstowego EDIT – okno trybu tekstowego do edycji i zakładania zbiorów tekstowych

14 KomendyPodstawy informatyki 14 WN Porównywanie plików - FC

15 KomendyPodstawy informatyki 15 WN Rozszerzenie ścieżki dostępu - APPEND

16 KomendyPodstawy informatyki 16 WN Struktura drzewa podkatalogów - TREE

17 KomendyPodstawy informatyki 17 WN Formatowanie dysków - FORMAT

18 KomendyPodstawy informatyki 18 WN Instrukcje dla zbiorów wsadowych (#1) InstrukcjaOpis :etykietaPunkt do którego można wykonać bezwarunkowy skok. W skryptach wsadowych określenie podprogramu (fragmentu kodu). gotoInstrukcja skoku do wskazanej etykiety callInstrukcja umożliwiająca wywołanie zewnętrznego programu lub skryptu z jednoczesną możliwością powrotu do skryptu bieżącego clsCzyszczenie ekranu tekstowego echoWyświetlanie komunikatów lub ich określenie poprzez włączenie lub wyłączenie exitWyjście ze skryptu (zakończenie jego funkcjonowania) IfInstrukcja warunkowa występująca w połączeniu z innymi instrukcjami sprawdzającymi errorlevelZmienna środowiskowa przenosząca wartość kodu błędu (występuje w połączeniu z instrukcją warunkową if) remInstrukcja poprzedzająca komentarz, który nie jest interpretowany w trakcie funkcjonowania skryptu.

19 KomendyPodstawy informatyki 19 WN Instrukcje dla zbiorów wsadowych (#2) InstrukcjaOpis pauseInstrukcja wstrzymująca działanie skryptu w oczekiwaniu na zdarzenie z klawiatury choiceInstrukcja umożliwiająca wybór jednego z wyborów przez użytkownika skryptu (instrukcja wchodzi w skład pakietów rozszerzających) setInstrukcja wyświetlania, ustawiania i usuwania zmiennych środowiskowych (obszerne rozszerzenia w kolejnych systemach operacyjnych) shiftZmiana położenia wymiennych parametrów w pliku wsadowym (wartości parametrów pobierane w trakcie uruchamiania skryptu) Pomoc podręczna dotycząca instrukcji dla zbiorów wsadowych jest dostępna w interpreterze komend (cmd... instrukcja/?)


Pobierz ppt "KomendyPodstawy informatyki 1 WN Podstawy informatyki Komendy i polecenia interpretera MS Windows XP Komendy i polecenia interpretera MS Windows XP Materiały."

Podobne prezentacje


Reklamy Google