Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komendy i polecenia interpretera MS Windows XP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komendy i polecenia interpretera MS Windows XP"— Zapis prezentacji:

1 Komendy i polecenia interpretera MS Windows XP
Materiały laboratoryjne Podstawy informatyki Komendy i polecenia interpretera MS Windows XP dr inż. Zbigniew Zakrzewski v.1.0

2 Uruchamianie interpretera komend
Uruchomienie okna „Otwórz” (przy pomocy klawiatury lub przy pomocy myszki) Wpisanie polecenia „cmd” Okno interpretera

3 Właściwości okna interpretera

4 Podstawowe komendy interpretera
Instrukcja Opis Exit Opuszczenie interpretera i zamknięcie okna CD Zmiana katalogu lub podkatalogu DIR Wykaz zawartości katalogu lub podkatalogu DEL (ERASE) Usuwanie pliku COPY Kopiowanie zawartości katalogu lub pliku XCOPY Kopiowanie zawartości katalogu z podkatalogami MD Zakładanie katalogu (folderu) RD Usuwanie katalogu DISKCOPY Kopiowanie dyskietek TYPE Edycja zbioru tekstowego EDIT Edycja i zakładanie zbiorów tekstowych FC Porównywanie plików lub zestawów plików APPEND Określenie ścieżki wyszukiwania katalogów w poszukiwaniu plików TREE Wyświetlenie struktury podkatalogów FORMAT Formatowanie dysków

5 Komenda zmiany katalogu - CD

6 Komenda wykazów - DIR

7 Usuwanie plików – DEL (ERASE)

8 Kopiowanie pliku - COPY

9 Komenda kopiowania drzewa – XCOPY (#1)

10 Komenda kopiowania drzewa – XCOPY (#2)

11 Tworzenie i usuwanie katalogu – MD i RD

12 Kopiowanie dyskietek - DISKCOPY

13 Komendy TYPE i EDIT TYPE – komenda wyświetlenia zawartości pliku tekstowego EDIT – okno trybu tekstowego do edycji i zakładania zbiorów tekstowych

14 Porównywanie plików - FC

15 Rozszerzenie ścieżki dostępu - APPEND

16 Struktura drzewa podkatalogów - TREE

17 Formatowanie dysków - FORMAT

18 Instrukcje dla zbiorów wsadowych (#1)
Instrukcja Opis :etykieta Punkt do którego można wykonać bezwarunkowy skok. W skryptach wsadowych określenie podprogramu (fragmentu kodu). goto Instrukcja skoku do wskazanej etykiety call Instrukcja umożliwiająca wywołanie zewnętrznego programu lub skryptu z jednoczesną możliwością powrotu do skryptu bieżącego cls Czyszczenie ekranu tekstowego echo Wyświetlanie komunikatów lub ich określenie poprzez włączenie lub wyłączenie exit Wyjście ze skryptu (zakończenie jego funkcjonowania) If Instrukcja warunkowa występująca w połączeniu z innymi instrukcjami sprawdzającymi errorlevel Zmienna środowiskowa przenosząca wartość kodu błędu (występuje w połączeniu z instrukcją warunkową if) rem Instrukcja poprzedzająca komentarz, który nie jest interpretowany w trakcie funkcjonowania skryptu.

19 Instrukcje dla zbiorów wsadowych (#2)
Instrukcja Opis pause Instrukcja wstrzymująca działanie skryptu w oczekiwaniu na zdarzenie z klawiatury choice Instrukcja umożliwiająca wybór jednego z wyborów przez użytkownika skryptu (instrukcja wchodzi w skład pakietów rozszerzających) set Instrukcja wyświetlania, ustawiania i usuwania zmiennych środowiskowych (obszerne rozszerzenia w kolejnych systemach operacyjnych) shift Zmiana położenia wymiennych parametrów w pliku wsadowym (wartości parametrów pobierane w trakcie uruchamiania skryptu) Pomoc podręczna dotycząca instrukcji dla zbiorów wsadowych jest dostępna w interpreterze komend (cmd ... instrukcja/?)


Pobierz ppt "Komendy i polecenia interpretera MS Windows XP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google