Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 8 Architektura systemów informacyjnych. Treść wykładu technologia klient-serwer wymagania stawiane systemom informacyjnym integracja aplikacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 8 Architektura systemów informacyjnych. Treść wykładu technologia klient-serwer wymagania stawiane systemom informacyjnym integracja aplikacji."— Zapis prezentacji:

1 Wykład 8 Architektura systemów informacyjnych

2 Treść wykładu technologia klient-serwer wymagania stawiane systemom informacyjnym integracja aplikacji trójwarstwowa architektura klient-serwer Internet/Intranet architektura systemów rozproszonych architektury systemów internetowych architektura współczesnych systemów informacyjnych

3 Od mainframe do technologii klient/serwer Jeden zasób, wielu użytkow. Łatwa komunikacja z innymi użytkow. mainframePCklient / serwer Jeden użytk., jeden zasób. Trudna komunikacja z innymi użytkow. Jeden użytk., wiele zasobów. Łatwa komunikacja z innymi użytkow.

4 Od technologii klient/serwer do sieci komputerowych LAN Połączenia lokalne Ograniczony dostęp za pomocą GUI Multimedia klient/serwerwebsieć WAN Połączenia globalne Nieograniczony dostęp za pomocą przeglądarek Hypermedia Zalety: Bezpieczeństwo Mainframe Łatwe w użyciu PC Moc połączonych komputerów Hypermedia Dostęp do Web

5 Wymagania stawiane systemom informacyjnym Bezpieczny Skalowalny Wielopoziomowa architektura klient/serwer Rozbudowany Konfigurowalny OTWARTY!

6 Integracja aplikacji Klient/serwer Konglomerat systemów klient/serwer, gotowych aplikacji,... Systemy centralne - mainframe

7 Trudności w integracji Klienci Serwery aplikacji Serwery danych i zasobów Usługi bankowe KlienciMagazyn Produkcja Informacja o klientach Dystrybutorzy DystrybucjaZarządzanieMagazynemSprawdzaniekredytu RealizacjazamówieńObsługaklientówPlanowanie

8 Poziomy integracji n integracja poprzez dane n omijając mechanizmy aplikacji, dostajemy się bezpośrednio do bazy danych aplikacji n integracja poprzez interfejs użytkownika n techniki symulowania interaktywnego użytkownika n integracja poprzez własny interfejs aplikacji n aplikacja udostępnia programiście możliwość uruchamiania wewnętrznych funkcji - RFC

9 Zaawansowana architektura klient-serwer Oparta na TCP/IP Integracja z Internetem Większa produktywność dzięki GUI Lepszy czas odpowiedzi i gotowość poprzez dystrybucję obciążenia GUI Serwer Transakcji Internetowych Serwer Bazy Serwer Bazy Server Bazy Szybka sieć Serwer Aplikacji Serwer Aplikacji Serwer Aplikacji Przemysłowe API Serwer prezentacji -MS-Excel -MS-Project -Interfejs do Workflow Przemysłowe API Większa elastyczność w inwestycjach sprzętowych i informatycznych Otwarta architektura

10 Trójwarstwowa architektura klient-serwer WAN Prezentacja Aplikacja Baza Danych Create Production Orders Release Production Orders Schedule Production Accept Customer Order Confirm Delivery Build Products Explode Bill-of- Material Reserve Material Customer Service Rep Plant Personnel Production Order Customer Order Part Material Task

11 Wielowarstwowa architektura klient-serwer WAN Prezentacja Aplikacja Baza Danych Create Production Orders Release Production Orders Schedule Production Accept Customer Order Confirm Delivery Build Products Explode Bill-of- Material Reserve Material Customer Service Rep Plant Personnel Production Order Customer Order Part Material Task Internet Component Komponent Component Komponent Zamówienia/ProdukcjaKatalog produktów/Oferty ALE Przeglądarka Internetowa

12 Internet LAN/WAN SERWER WEB Internet Firewall System informatyczny

13 Intranet LAN/WAN SERWER WEB Internet

14 Intranet i Internet Web Serwer Web Serwer API System informacyjny Serwer Aplikacyjny Windows NT / UNIX Wszystkie platformy Serwer Transakcji Internetowych Web Serwer Web Serwer API Web Serwer Serwer Aplikacyjny Ser Trans Interne ITS Host Intranet Internet wer akcji towych Firewall Windows NT / UNIX Windows NT UNIX Platforma dostawcy Web Serwer System informacyjny

15 Systemy rozproszone Detalista Hurtownik Producent Wirtualny system dla dziedziny przedmiotowej Dostawca Hurtownik Detalista Producent Sieć publiczna Przepływ towarów i informacji

16 Wspierane platformy ADABAS D DB2 for AIX INFORMIX-OnLineORACLE Windows 3.1, Windows 95, Windows NT, OSF/Motif, Presentation Manager, Macintosh Internet Explorer / Navigator ADABAS D MS SQL Server INFORMIX-OnLine ORACLE HTML, Java, ActiveX (Internet), ABAP/4, C, C+ + DB2/400DB2 AIX Digital UNIX HP-UX Reliant UNIX (SINIX) SOLARIS Windows NT OS/400MVS Sprzęt AT&TBull/ZenithCompaq... SequentSNIDigital Data General HP (Intel) IBM (Intel) BullDigitalHP IBMSNISUN UNIX IBMAS/400 ES9000, 3090 ES9000, 3090 Systemy Operacyjne Bazy Danych Języki Windows, OS/2 IE, Navigator

17 Metody komunikacyjne protokóły na różnych poziomach System operacyjny: TCP/IP, SNMP... Baza danych: Remote SQL Poziom rozpraszania: IDOC, AsyncRFC, EDI, X400, X500 Poziom aplikacyjny: Business APIs, RFC, OLE, ALE Poziom obiektów gospodarczych: BAPI, OLE, CORBA Poziom Workflow: SMTP, MAPI, Archive Link Warstwa prezentacyjna: GUI - zorientowany obiektowo protokół prezentacyjny Internet - HTTP

18 Architektura systemów dla rozwoju aplikacji Log zmian Edytor Modyfikuj program A n Modyfikuj moduł B n A B System rozwojowy Odczytaj A n + B n Zapisz nowe wersje A n+1 + B n+1 Informacja o modyfikacji Informacja o modyfikacji B System produkcyjny A Rezultaty pośrednie Transport Przeniesienie do systemu produkcyjnego

19 BAPI i obiekty gospodarcze COM / DCOM CORBA Aplikacja, Workflow CORBA Serwer BAPI OCX Visual Basic, Excel, MS Project,... Aplikacja Internetowa HTTP Internet Explorer, Netscape,... CORBA Client BrokerBroker Repozytorium Obiektów Zamówienie wewnętrzne Polecenie Zakupu Towar Aplikacja Systemu Informacyjnego Baza Danych Systemu Informacyjnego BAPI

20 Obiekty gospodarcze - Business Objects obiekty gospodarcze są odwzorowaniem prawdziwych systemów gospodarczych obiekty gospodarcze są związane z komponentami aplikacyjnymi metody obiektu są podstawowymi funkcjami w modelu procesów obiekty gospodarcze są przechowywane w osobnym repozytorium obiektowym najważniejsze metody obiektów gospodarczych są publicznie dostępne dla workflow i dla zewnętrznych BAPI

21 Technologia ALE ALE pozwala definiować i integrować konfigurację w których aplikacje komunikują się poprzez asynchroniczny interfejs a nie przez wspólną bazę danych architektura oparta na przesyłaniu komunikatów rozproszone scenariusze gospodarcze technologia komunikacyjna narzędzia metodologia

22 Application Link Enabling ALE Lokalne SOP Plan. i ster. prod. Lokalne zaopatrz. Gosp. zapasami ALE System referencyjny dla danych podstawowych i tabel sterujących Rachunkowość Systemy informacyjne: Stany zapasów Zaopatrzenie Sprzedaż Centralne SOP Centralne zaopatrzenie PRODUKCJA CENTRALA Sprzedaż Wysyłka Gospodarka zapasami Fakturowanie Zaopatrzenie: towary handlowe ZBYT ALE

23 EDI i Workflow EDI wspomaga elektroniczną wymianę dokumentów biznesowych w standaryzowanych formatach EDI wspomaga elektroniczną wymianę dokumentów biznesowych w standaryzowanych formatach EDI automatyzuje wprowadzanie danych: EDI automatyzuje wprowadzanie danych: Eliminuje formy papierowe Eliminuje formy papierowe Zwiększa szybkość i efektywność przetwarzania Zwiększa szybkość i efektywność przetwarzania

24 Nowe wyzwania dla architektur systemów informacyjnych Partner Organizacja Budowa i rozwój strategicznych kierunków działalności (Core Competence) Rozwój i promocja silnych znaków firmowych szybkie dostosowywanie się do zmiennych warunków rynku zarządzanie rozszerzonym przedsiębiorstwem mikro-marketing i masowa kastomizacja Zarządzanie wiedzą Przedsiębiorstwo czasu rzeczywistego (Real-time enterprise) E-Commerce

25 Nowe wyzwania - tradycyjny sposób komunikacji czasochłonny papierowy ręczne przetwarzanie telefon, faks i bezpośrednie rozmowy centralna pozycja działu zakupów koncentracja na transakcji DOSTAWCA Pracownik dostawcy Aplikacja Pracownik logistyki USŁUGI LOGISTYCZNE KLIENT Menadżer Aplikacja Pracownik Zaopatrze- niowiec KsięgowyMagazynier Nowe wyzwania - tradycyjny sposób komunikacji

26 Architektura systemów internetowych - Workplace Technologia Basis 4.6 Administracja użytkownikami Administracja rolami Administracja zdalnym wywołaniem funkcji Baza danych SI (OLTP) Internet Transaction Server (ITS) Dostawca Sprawdzenie zapotrzebowania Web Server Firewall Klient śledzenie realizacji zamówienia Klient Złożenie zamówienia BW APO Workplace server Karina Zuzanna Jan Administracja użytkownikami Administracja rolami Administracja zdalnym wywołaniem funkcji Pracownik Laboratorium Analiz i KJ Zaopatrzeniowiec - branżysta Kierownik Laboratorium Analiz i KJ

27 Architektura systemów internetowych - Marketplace Dostawca Sprawdzenie zapotrzebowania Klient śledzenie realizacji zamówienia Klient Złożenie zamówienia Baza danych (OLTP) Internet Transaction Server (ITS) BW APO Workplace server Społeczność internetowa Karina Zuzanna Jan Web Server Bobby Maria Web Server - Usługi internetowe - Inne Marketplace - Portale - Istotne WWW Użytkownicy SAP Użytkownicy mysap.com Użytkownicy innych systemów Marketplace R/3

28 Architektura hurtowni danych Serwer hurtowni danych Administrator Workbench BAPI OLAP syst. zewnętrznego HD SI SI Inne Dane Dostaw. Procesor OLAP Mechanizm poziomowania BAPI Business Explorer Business Explorer Repozytorium metadanych Repozytorium metadanych Baza danych Baza danych

29 Architektura hurtowni danych c.d. Aplikacje OLTP poza SI InfoCubes Procesor OLAP Menedżer metadanych Aplikacje OLTP w SI Pobieranie danych z R/3 Pobieranie danych zewnętrznych Business Explorer Serwer hurtowni danych Administrator Workbench Administracja Planowanie Monitorowanie Menedżer danych Raporty OLTP Operacyjna baza danych Mechanizm wspomagający Repozytorium metadanych BAPI BAPI Zewnętrzny mandant OLAP

30 Architektura systemów CRM W odniesieniu do produktów i usług Transakcje biznesowe Sprzedaż i usługi Optymalizacja procesów Controlling i wskaźniki Efektywność W odniesieniu do klienta Interakcja biznesowa Zarządzanie relacjami Zarządzanie kontaktami Punkty kontaktowe (telefon, call center, sprzedawca w terenie...) Controlling i wskaźniki Interakcja z klientami Do klienta lub partnera Do klientów klienta Front Office Rozszerzone rozwiązania biznesowe Punkty kontaktowe Realizacja Zarządzanie przedsiębiorstwem Wspomaganie biznesu Zarządzanie przedsiębiorstwem Wspomaganie biznesu Back Office Proces realizacji Zlecenie klienta Status Proces interakcji APO CRM BW SI

31 Autoryzacja W Internecie … Bezpieczna komunikacja sieciowa Sprawdzona i efektywna procedura tworzenia kopii zapasowych Autoryzacja INTERNET Bezpieczna identyfikacja użytkownika W systemie informacyjnym... W Intranecie... Bezpieczeństwo aplikacji SI w sieci Internet

32 Od integracji do współdziałania Enterprise Resource Planning Współpraca między firmami Współdziałanie społeczności internetowych 9799 Samoobsluga pracowników Business Intelligence BI Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM CRM Workplace Technologia Business Framework Interfejsy BAPI Udostępnianie XML Stały transfer wiedzy Rozwiązania branżowe Marketplace Portale Platforma partnerska Outsourcing Scenariusze biznesowe Handel elektroniczny Komponenty aplikacji internetowych

33 Infrastruktura współczesnych systemów informacyjnych Marketplace Workplace CRM Palm Pilot Win CE WAP... Sprzedaż zdalna Przenośny serwis Sprzedaż przez Internet Komunikacja między procesami Serwis przez Internet Centrum interakcji serwisowej CBD APO BIW Rozwiązania internetowe Magazyn Online Nabywanie typu Business-to- Business System informacyjny Systemy zewnętrzne Pule danych GFK IMS BI SCM Urządzenia przenośne


Pobierz ppt "Wykład 8 Architektura systemów informacyjnych. Treść wykładu technologia klient-serwer wymagania stawiane systemom informacyjnym integracja aplikacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google