Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia Wykłady akademickie w roku akademickim 2005/2006 Kulturoznawstwo, studia stacjonarne i niestacjonarne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia Wykłady akademickie w roku akademickim 2005/2006 Kulturoznawstwo, studia stacjonarne i niestacjonarne."— Zapis prezentacji:

1 1 Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia Wykłady akademickie w roku akademickim 2005/2006 Kulturoznawstwo, studia stacjonarne i niestacjonarne 1

2 2 Informacja o prowadzącym zajęcia: Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski Wydział Nauk Społecznych UAM ul. Szamarzewskiego 89 Pracownia Komunikacji Multimedialnej WNS UAM (nowy budynek dydaktyczny, p. 6) Instytut Kulturoznawstwa UAM (budynek AB, pokój 22 i 21) tel.: (61) 829 2097 (p. 6, bud. E), (61) 829 2229 (sekretariat Instytutu). Dyżur: poniedziałek, 11:00 - 13:00, wskazana sobota i niedziela zjazdowa. Korespondencja elektroniczna: kocias@wns.amu.edu.pl; http://mumelab01.amu.edu.pl/ 2

3 3 Wykład nr 2 3 Dwa krótkie raporty: (1)... z pola wykluczeń cyfrowych...; (2)... z wysypiska publikacji...] WPROWADZENIE (1)

4 4 4 Wykład nr 2 Używane terminy: - technologie teleinformatyczne; - technologie komputerowe; - technologie cyfrowe; - technologie telekomunikacyjne Termin anglojęzyczny: Information & Communication Technology znany z akronimu ICT

5 5 5 Wykład nr 2 Galaktyka Internetu budowana była pracowicie i przez dziesiątki lat w zupełnie innym Królestwie. I jako gotowy, ukształtowany przez Obcych, skomplikowany i tajemniczy zarazem, nafaszerowany matematyką, fizyką i w ogóle techniką wynalazek dotarła w końcu do rąk i głów Humanistów. I będą Oni sobie musieli z nią poradzić. I będą ją pewnie chcieli lub nawet musieli opisać, bo zawładnęła kulturą masową na niewyobrażalną skalę. (...) A może już ją opisują, już próbują prowadzić swój dyskurs posługując się, jak zawsze znakami rzeczywistości zamiast rzeczywistością, mapą zamiast terytorium?

6 6 6 Wykład nr 2 Globalna infrastruktura teleinformatyczna (akr. GITI) Dostęp (access) do GITI - generalnie – wiązać należy z obecnością w danym miejscu i czasie sprawnej maszyny komputerowej podłączonej do Internetu {... posiadanie maszyny podłączonej do Sieci w pracy lub w domu... [Hargittai, E., The Digital Divide and What To Do About It, 2003]}.

7 7 7 Wykład nr 2 Korzystanie (use) ze źródeł informacji umieszczonych w GITI rozumieć należy jako kierowaną i kontrolowaną przez jednostkę wymianę danych między używanym przez nią komputerem a innymi komputerami w Sieci. digital divide digital exclusion podłączeni (do GITI) i niepodłączeni (do GITI)

8 8 8 Wykład nr 2 cyfrowe wykluczenie pierwszego rodzaju (poziomu) cyfrowe wykluczenie drugiego rodzaju (poziomu) drugi poziom podziału cyfrowego

9 9 9 Wykład nr 2 Np. w badaniach socjologicznych prowadzonych w USA, z których korzystają Castells i Hargittai wymienia się najczęściej: wiek, przychód, wykształcenie, przynależność etniczna, stan cywilny, miejsce zamieszkania i płeć.Hargittai czynnik kompetencji stopień kompetencji Przez kompetencję (w analizowanym aspekcie) rozumiemy wiedzę oraz inne umiejętności – w tym manualne – pozwalające skutecznie, sprawnie korzystać ze źródeł informacji umieszczonych w GITI. Stopień kompetencji rozumieć należy jako swoistą sumę wiedzy określonego rodzaju (wiedza ogólna i techniczna), umiejętności praktycznych, etc.., pozwalających skutecznie, sprawnie korzystać ze źródeł informacji umieszczonych w GITI.

10 10 Wykład nr 2 Nierówność cyfrowa (digital inequality)digital inequality cyfrowymi wykluczeniami trzeciego rodzaju (poziomu) kompetencja językowa cyfrowe wykluczenie językowe Castells podaje, iż jest tego przynajmniej 78% oraz że inne źródła wskazują na jeszcze większy udział. Porównaj: Galaktyka Internetu, s. 294 i okolice.

11 11 Wykład nr 2 Angielskojęzyczni: 1/3 użytkowników Internetu Języki azjatyckie: 1/3 użytkowników Internetu Języki europejskie: 1/3 użytkowników Internetu WIĘCEJ... Populację użytkowników GITI szacuje się (dane z marca 2005) na 888,7 mln !!! To 15% całej populacji globu.

12 12 Wykład nr 2 Książki: 365 tytułów to 1/3 rocznej produkcji głównych wydawnictw akademickich w Polsce; pozycje z pola humanistyki (Europa + Rosja) 7 000 książek; Ameryka Północna i Południowa - 3 000 książek z pola humanistyki; Australia, Japonia, Chiny, Indie, etc. - 3 000 książek z pola humanistyki; RAZEM: 13 000 książek z pola humanistyki. 10% z 13 000 to prace z pola nauk o kulturze WYNIK: 1 300 książek

13 13 Wykład nr 2 Artykuły naukowe: 365 tytułów to 1/3 rocznej produkcji artykułów naukowych w Polsce; pozycje z pola humanistyki (Europa + Rosja) 7 000 artykułów; Ameryka Północna i Południowa - 3 000 artykułów z pola humanistyki; Australia, Japonia, Chiny, Indie, etc. - 3 000 artykułów z pola humanistyki; RAZEM: 13 000 artykułów z pola humanistyki. 10% z 13 000 to prace z pola nauk o kulturze WYNIK: 1 300 artykułów naukowych

14 14 Wykład nr 2 Czytanie książek i artykułów naukowych: 6 godzin jedna książka (15 arkuszy wydawniczych); Czytając 12 godzin dziennie przez 288 dni w roku: przeczytamy 434 książki i 434 artykuły naukowe; To ledwie 1/3 wszystkich publikacji z pola nauk o kulturze; To nieco powyżej 3% wszystkich publikacji z pola humanistyki wydawanych każdego roku na świecie

15 15 Wykład nr 2 Czytanie abstraktów, spisów treści, wstępów i od autora: 1 dzień, 12 godzin, 72 tytuły; 365 dni, 12 godzin, 26 000 tytułów- czyli wszystkie publikacje z pola humanistyki ukazujące się każdego roku na świecie; 288 dni, 12 godzin, 21 000 tytułów; czyli nie wszystkie publikacje z pola humanistyki ukazujące się każdego roku na świecie;

16 16 Wykład nr 2

17 17 Koniec sekcji

18 18 UZUPEŁNIENIA

19 19 Eszter Hargittai, amerykanka pochodzenia węgierskiego, socjolog, specjalizująca się w analizie kwestii cyfrowych podziałów i wykluczeń. Więcej:http://www.eszter.com.

20 20 Terminu DIGITAL INEQUALITY po raz pierwszy użyła Hargittai w 2001 roku w pracy napisanej wraz z DiMaggio (From the Digital Divide to Digital Inequality: Studying Internet Use as Penetration Increases [2001]) W innej, późniejszej, wprowadza termin SECOND LEVEL DIGITAL DIVIDE. Otóż, trudno jest w tej chwili ustalić powód, dla którego Hargittai używa terminu SECOND LEVEL DIGITAL DIVIDE pisząc, objaśniając kwestię INEQUALITY. To logiczne pęknięcie próbujemy naprawić przez użycie SECOND LEVEL DIGITAL DIVIDE. Więcej: (w dysertacji Agaty Mróz)

21 21 Populację użytkowników GITI szacuje się (dane z marca 2005) na 888,7 mln, w tym: angielskojęzyczni to: 291,8 mln (32,8%), chińskojęzyczni: 113,4 mln (12,8%), japońskojęzyczni: 67,7 mln (7,6%), hiszpańskojęzyczni: 56,8 mln (6,4%), niemieckojęzyczni: 54,2 mln (6,1%), francuskojęzyczni: 37,5 mln (4,2%), koreańskojęzyczni: 31,6 mln (3,6%), włoskojęzyczni: 28,6 mln (3,2%), portugalskojęzyczni: 21,7 mln (2,4%), holenderskojęzyczni: 14,7 mln (1,6%). Wymieniona dziesiątka stanowi 80% całej populacji użytkowników Internetu (w naszej terminologii – GITI). Porównaj: http://www.internetworldstats.com/stats7.htm.

22 22 To jest ostatni slajd prezentacji


Pobierz ppt "1 Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia Wykłady akademickie w roku akademickim 2005/2006 Kulturoznawstwo, studia stacjonarne i niestacjonarne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google