Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o prowadzącym zajęcia:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o prowadzącym zajęcia:"— Zapis prezentacji:

1 Informacja o prowadzącym zajęcia:
Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski Wydział Nauk Społecznych UAM ul. Szamarzewskiego 89 Pracownia Komunikacji Multimedialnej WNS UAM (nowy budynek dydaktyczny, p. 6) Instytut Kulturoznawstwa UAM (budynek AB, pokój 22 i 21) tel.: (61) (p. 6, bud. „E”), (61) (sekretariat Instytutu) Dyżur: poniedziałek, 11: :00, wskazana sobota i niedziela zjazdowa. Korespondencja elektroniczna:

2 Powtórka ( ... ) przed Galaktyką Internetu mieliśmy tylko Galaktyka Gutenberga. A Galaktyka Internetu budowana była pracowicie i przez dziesiątki lat w zupełnie innym Królestwie. I jako gotowy, ukształtowany przez Obcych, skomplikowany i tajemniczy zarazem, nafaszerowany matematyką, fizyką i w ogóle techniką wynalazek dotarła w końcu do rąk i głów Humanistów. I będą Oni sobie musieli z nią poradzić. I będą ją pewnie chcieli lub nawet musieli opisać, bo zawładnęła kulturą masową na niewyobrażalną skalę. A może już ją opisują, już próbują prowadzić swój dyskurs posługując się, jak zawsze znakami rzeczywistości zamiast rzeczywistością, mapą zamiast terytorium? ( ... )

3 Elementarium sieciowe I
Wykład nr 4 Elementarium sieciowe I

4 Wykład nr 4 Informatyczny model systemu obliczeniowego
ELEMENTARIUM SIECIOWE (1) Informatyczny model systemu obliczeniowego jednostka przetwarzająca; jednostka sterująca; pamięć wewnętrzna; tor przesyłania informacji; wejście, wyjście; pamięć zewnętrzna jednostka przetwarzająca, zwana w technice komputerowej arytmometrem i jednostka steru- jąca, to procesor systemu

5 Wykład nr 4 Fizycznie, realnie, ‘maszyna’, komputer to:
ELEMENTARIUM SIECIOWE (1) Fizycznie, realnie, ‘maszyna’, komputer to: - procesor (konkretna konstrukcja, gabaryty, lista rozkazów, tzw. moc), - pamięć operacyjna (konkretna konstrukcja, gabaryty, liczba komórek, największy możliwy adres pamięci, etc.), - szyna danych, - porty wejścia-wyjścia (ściśle określona ilość, konkretna konstrukcja, etc.) - pamięć zewnętrzna (ściśle określona ilość stacji dysków elastycznych lub/i optycznych, konkretny typ i pojemność dysku twardego (macierzy dysków twardych), etc.). Ponadto, częścią systemu obliczeniowego, a więc komputera jest: - system operacyjny, czyli specjalny program komputerowy. Monitor, klawiatura, mysz należą do urządzeń wyjścia-wejścia i nie są częścią systemu obliczeniowego, aczkolwiek w procesie komunikacji człowieka z maszyną odgrywają niezwykle ważną rolę.

6 Wykład nr 4 Wypiski z historii komputera i nauk komputerowych:
ELEMENTARIUM SIECIOWE (1) Wypiski z historii komputera i nauk komputerowych: - George Bool, połowa XIX wieku - Emil L. Post; Alan M. Turing - Claude Shannon ; - George Stibitz (Bell Labs); Howard Aiken (Harvard + IBM) - Mark I ; - J. Prosper Eckert & John W. Mouchly - ENIAC ( ) - John von Neumanna - EDVAC (architektura komputera sterowanego programem); UNIVAC wprowadza do produkcji i sprzedaży komputer UNIVAC 1; - IBM ; model

7 System połączeń w jakimś zbiorze miejsc
Wykład nr 4 ELEMENTARIUM SIECIOWE (1) Ogólna definicja sieci: System połączeń w jakimś zbiorze miejsc lub zbiorze urządzeń.

8 Wykład nr 4 ELEMENTARIUM SIECIOWE (1) Miejsce (miasto)

9 Wykład nr 4 ELEMENTARIUM SIECIOWE (1) Przykład sieci drogowej:

10 System połączeń w jakimś zbiorze miejsc
Wykład nr 4 ELEMENTARIUM SIECIOWE (1) Ogólna definicja sieci: System połączeń w jakimś zbiorze miejsc lub zbiorze urządzeń.

11 Wykład nr 4 ELEMENTARIUM SIECIOWE (1) Urządzenie (komputer)

12 Wykład nr 4 ELEMENTARIUM SIECIOWE (1) Przykład sieci komputerowej.

13 System połączeń w zbiorze komputerów
Wykład nr 4 ELEMENTARIUM SIECIOWE (1) Przyjęta definicja sieci komputerowej: System połączeń w zbiorze komputerów (mikrokomputerów).

14 Wykład nr 4 Odróżnianie funkcji nadawcy i odbiorcy.
ELEMENTARIUM SIECIOWE (1) Cecha charakterystyczna sieci komputerowej: Odróżnianie funkcji nadawcy i odbiorcy. (Symetria [odwracalność] w/w funkcji) odbiorca nadawca nadawca odbiorca

15 Wykład nr 4 Podział sieci (generalnie):
ELEMENTARIUM SIECIOWE (1) Podział sieci (generalnie): 1. Sieć lokalna LAN (Local Area Network) 2. Sieć rozległa WAN (Wide Area Network) 3. Sieć metropolitalna (miejska) MAN (Metropolitan Area Network)

16 Wykład nr 4 Podział sieci (generalnie): Sieć lokalna:
ELEMENTARIUM SIECIOWE (1) Podział sieci (generalnie): Sieć lokalna: jeden komputer jest najczęściej stałym „nadawcą”, będąc wyposażony dodatkowo w program zarządzający komunikacją; wielu odbiorców (od kilku do kilkudziesięciu); zasięg: pokój, gmach, kompleks gmachów. Cechą szczególną LAN jest oddzielne (osobne) tzw. „okablowanie”. Więcej informacji: Wł. Moczurad, Unix. Sieci lokalne i rozległe; St. Gawiejnowicz, Wstęp do systemów operacyjnych.

17 Wykład nr 4 Podział sieci (generalnie): Sieć rozległa:
ELEMENTARIUM SIECIOWE (1) Podział sieci (generalnie): Sieć rozległa: Sieć wykorzystująca wysokoprzepustowe, dalekozasięgowe sieci komunikacyjne lub połączenia satelitarne do łączenia komputerów znajdujących się w odległości przekraczającej zasięg LAN - zwykle kilka kilometrów [źródło: STK, s. 282]. Więcej informacji: Wł. Moczurad, Unix. Sieci lokalne i rozległe; St. Gawiejnowicz, Wstęp do systemów operacyjnych.

18 Wykład nr 4 Każdy taki przypadek to metasieć lub sieć sieci
ELEMENTARIUM SIECIOWE (1) Podział sieci (generalnie): Sieci - generalnie - a więc i LAN, WAN mogą być [i są] elementami zbioru, w którym istnieje jakiś system połączeń. Każdy taki przypadek to metasieć lub sieć sieci „Metasiecią nazywamy zbiór połączonych ze sobą sieci komputerowych w których używane są różne protokoły komunikacyjne.” St. Gawiejnowicz, Wstęp ... s. 178

19 Wykład nr 4 Globalną siecią sieci jest INTERNET
ELEMENTARIUM SIECIOWE (1) W skrajnym przypadku sieć sieci staje się siecią globalną Globalną siecią sieci jest INTERNET POWTÓRZMY: INTERNET jest globalną siecią sieci lub globalną metasiecią „Metasiecią nazywamy zbiór połączonych ze sobą sieci komputerowych w których używane są różne protokoły komunikacyjne.” St. Gawiejnowicz, Wstęp ... s. 178

20 Wykład nr 4 ELEMENTARIUM SIECIOWE (1)
Wykaz literatury uzupełniającej (po części fachowej): Gawiejnowicz, Stanisław (1998), Wstęp do systemów operacyjnych. WN UAM. Kobus Andrzej, Szyller Jerzy (1984), Mikroprocesory. WP. Marciszewski, Witold (1995), Tajniki Internetu. Moczurad, Włodzimierz (1998), W sieci. UNIX. Sieci lokalne i rozległe. Skorupski, Andrzej (1996), Podstawy budowy i działania komputerów. WKŁ. Sportack, Mark (1999), Sieci komputerowe, Helion

21 Koniec sekcji


Pobierz ppt "Informacja o prowadzącym zajęcia:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google