Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Informacja o prowadzącym zajęcia: Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski Wydział Nauk Społecznych UAM ul. Szamarzewskiego 89 Pracownia Komunikacji Multimedialnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Informacja o prowadzącym zajęcia: Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski Wydział Nauk Społecznych UAM ul. Szamarzewskiego 89 Pracownia Komunikacji Multimedialnej."— Zapis prezentacji:

1 1 Informacja o prowadzącym zajęcia: Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski Wydział Nauk Społecznych UAM ul. Szamarzewskiego 89 Pracownia Komunikacji Multimedialnej WNS UAM (nowy budynek dydaktyczny, p. 6) Instytut Kulturoznawstwa UAM (budynek AB, pokój 22 i 21) tel.: (61) 829 2097 (p. 6, bud. E), (61) 829 2229 (sekretariat Instytutu) Dyżur: poniedziałek, 11:00 - 13:00, wskazana sobota i niedziela zjazdowa. Korespondencja elektroniczna: kocias@wns.amu.edu.pl; http://mumelab01.amu.edu.pl/

2 2 Powtórka ELEMENTARIUM SIECIOWE (III) HOSTTERMINALSERWERKLIENT WĘZEŁ SIECI PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY ADRESIDENTYFIKATOR ADMINISTRATOR KONTO (UŻYTKOWNIKA) HASŁO, LOGIN, LOGOUT DOKUMENT HIPERTEKSTOWY HIPERŁĄCZE HTML

3 3 Powtórka Warstwy protokołu TCP/IP: 1. warstwa zastosowań (telnet, FTP, e-mail) 2. warstwa transmisji (TCP, UDP) 3. warstwa Internetu (IP) 4. warstwa sieciowa (Ethernet) Gawiejnowicz, Wstęp..., s. 176 UDP - akronim User Datagram Protocol PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY TCP/IP TCP/IP - akronim nazwy Transmission Control Protocol/Internet Protocol Protokół TCP/IP - wół roboczy połączeń zdalnych... Źródło: Sportack, M., Sieci..., s. 393-394

4 4 Powtórka Protokół komunikacyjny TCP/IP 1. PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY, jest to zbiór reguł i uzgodnień przełożonych na język programu zarządzającego komunikacją między komputerami. 2. PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY, to specjalny program regulujący zasady kontaktu między komputerami (hostami). Jego obecność jest niezbędnym warunkiem włączenia się komputera (lub/i węzła) do społeczności sieciowej TCP/IP TCP/IP - uniwersalny protokół komunikacyjny możliwy do zainstalowania na dowolnej maszynie (komputerze)

5 5 Powtórka BITNET DECNET NSFNET............... RELCOM (Moskwa) ARPANET MILNET

6 6 Powtórka Wykaz literatury uzupełniającej listę bazową: Duch, Włodzisław (1997), Fascynujący świat programów komputerowych. NAKOM. Gawiejnowicz, Stanisław (1998), Wstęp do systemów operacyjnych. WN UAM. Marciszewski, Witold (1995), Tajniki Internetu. Moczurad, Włodzimierz (1998), W sieci. UNIX. Sieci lokalne i rozległe. Silberschatz, Abraham, i inni (2002), Podstawy systemów operacyjnych. WNT Sportack, Mark (1999), Sieci komputerowe. Helion

7 7 Wykład nr 7 Elementarium sieciowe IV Przegląd i charakterystyka usług sieciowych

8 8 Wykład nr 7 ELEMENTARIUM SIECIOWE (IV) TELNETPOCZTA ELEKTRONICZNAFTP WWW LISTY DYSKUSYJNE GRUPY DYSKUSYJNE IRC USENET

9 9 Wykład nr 7 ELEMENTARIUM SIECIOWE (IV) Archie (1990) Gopher (1991) (...) The name ICQ is a play on the phrase "I seek you (...). Źródło: Wikipedia

10 10 Wykład nr 7 ELEMENTARIUM SIECIOWE (IV) POCZTA ELEKTRONICZNA - usługa pozwalająca na wymianę korespondencji w Internecie (jedna z najstarszych usług sieciowych). Skrót angielskojęzycznej nazwy electronic mail używany jest powszechnie dla oznaczenia tej usługi - email, e-mail.

11 11 Wykład nr 7 ELEMENTARIUM SIECIOWE (IV) - poczta wewnętrzna dostępna tylko dla zarejestrowanych, pełnych użytkowników danego hosta (pełne terminale, w tym pełne terminale zdalne korzystające z linii specjalnych lub/i linii telefonicznych); - poczta wewnętrzna (host) i zewnętrzna w ramach danej LAN lub WAN dostępna tylko dla zarejestrowanych, pełnych użytkowników danego hosta (... ); - poczta wewnętrzna (host) i zewnętrzna w ramach danej LAN lub WAN oraz z dowolną LAN i WAN dostępna tylko dla zarejestrowanych, pełnych użytkowników danego hosta (... ); - poczta wewnętrzna z dostępem ograniczonym dla niepełnych użytkowników danego hosta (quasi-terminale zdalne w formie mikrokomputerów korzystające z modemów i linii telefonicznych); - poczta wewnętrzna (host) i zewnętrzna w ramach danej LAN lub WAN z dostępem ograniczonym dla niepełnych użytkowników danego hosta (... ); - poczta wewnętrzna (host) i zewnętrzna w ramach danej LAN lub WAN oraz z dowolną LAN i WAN z dostępem ograniczonym dla niepełnych użytkowników danego hosta (... );

12 12 Wykład nr 7 ELEMENTARIUM SIECIOWE (IV) TELNET: 1. usługa sieciowa pozwalająca uruchamiać tzw. sesje na komputerach (hostach) odległych (ang. remote machine, remote host); 2. program umożliwiający zdalną pracę na innym (odległym) komputerze w sieci.

13 13 Wykład nr 7 ELEMENTARIUM SIECIOWE (IV) 1. postanowił umożliwić użytkownikom własnego hosta sięganie do zasobów innych hostów – mamy wtedy do czynienia z oprogramowaniem które nazwać można klientem-telnetu; 2. postanowił udostępnić zasoby własnego hosta użytkownikom innym hostów – mamy wtedy do czynienia z oprogramowaniem typu serwer-telnetu. istota pracy z telnetem sprowadza się do przeniesienia naszego terminala – za pośrednictwem hosta lokalnego – do hosta odległego i rejestrowaniu się gdzieś tam daleko jako pełnoprawny użytkownik, który wykorzystuje odległe zasoby dokładnie tak, jak gdyby znajdowały się w jego hoście lokalnym.

14 14 Wykład nr 7 ELEMENTARIUM SIECIOWE (IV) FTP - skrót angielskojęzycznej nazwy File Transfer Protocol. Nazwa dotyczy jednej z usług internetowych związanej z kopiowaniem danych (plików) z jednego komputera na inny. 1. postanowił umożliwić użytkownikom własnego hosta sprowadzanie (pobieranie) plików z innych hostów bądź ekspediowanie plików z własnego hosta na hosty inne – mamy wtedy do czynienia z oprogramowaniem które nazwać można klientem-FTP; 2. postanowił umożliwić użytkownikom innych hostów pobieranie plików znajdujących się w przeznaczonej do tego celu przestrzeni własnego hosta, bądź (i) postanowił umożliwić użytkownikom innych hostów transferowanie plików do przeznaczonej do tego celu przestrzeni własnego hosta – mamy wtedy do czynienia z oprogramowaniem typu serwer-FTP. download -- upload

15 15 Wykład nr 7 ELEMENTARIUM SIECIOWE (IV) USENET - ogólnoświatowy (komputerowy) system dyskusyjny wykorzystujący Sieć na potrzeby transmisji danych. Wymiana poglądów odbywa się w kilkudziesięciu tysiącach grup dyskusyjnych. [STK, ss. 329-330, Internet, ss. 127-144]. GRUPA DYSKUSYJNA - miejsce (w Sieci) przeznaczone do wymiany informacji i poglądów przez wielu użytkowników równocześnie, poświęcone zwykle jednemu konkretnemu tematowi [STK, ss. 93-95, Internet, ss. 127-144; por. też STK, s. 98 hierarchia, p. 2]. Forté Agent - nazwa programu komputerowego (klient usługi) pozwalającego na profesjonalną komunikację w ramach usenet-u.

16 16 Wykład nr 7 ELEMENTARIUM SIECIOWE (IV) LISTSERV - program zarządzający listami adresowymi (automatyczny system list) - fundament większości list dyskusyjnych. Przygotowany (1986) dla potrzeb BITNET-u (system oper. VM), zaadaptowany później dla systemów oper. UNIX i Windows. Licencjodawca: L-Soft International, Inc., [STK, s. 149, Internet, ss. 121-127, Marciszewski, W., Tajniki..., s. 81].BITNET LISTA DYSKUSYJNA - wykorzystująca mechanizm poczty elektronicznej, jedna z pierwszych możliwości działania zespołowego w Sieci. Podobnie jak późniejsze grupy dyskusyjne, listy przeznaczone były (są) do wymiany informacji i poglądów poświęconychpoczty elektronicznejgrupy dyskusyjne zwykle jednemu konkretnemu tematowi. [Internet, ss. 121-127].

17 17 Wykład nr 7 ELEMENTARIUM SIECIOWE (IV) Wykaz literatury uzupełniającej listę bazową: Duch, Włodzisław (1997), Fascynujący świat programów komputerowych. NAKOM. Gawiejnowicz, Stanisław (1998), Wstęp do systemów operacyjnych. WN UAM. Marciszewski, Witold (1995), Tajniki Internetu. WIKIPEDIA, hasła: electronic mail, telnet, FTP, USENET (i pochodne)

18 18 Koniec sekcji [uzupełnienia]uzupełnienia

19 19 Wykład nr 7 Elementarium sieciowe III UZUPEŁNIENIA Przegląd i charakterystyka usług sieciowych

20 20 Wykład nr 7

21 21 Wykład nr 7

22 22 Wykład nr 7

23 23 Koniec pokazu


Pobierz ppt "1 Informacja o prowadzącym zajęcia: Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski Wydział Nauk Społecznych UAM ul. Szamarzewskiego 89 Pracownia Komunikacji Multimedialnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google